Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A középiskolák II. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából
Részletek a francia Enciklopédiából
Enciklopédia (részlet)5
Filozófia (részlet)5
Halhatatlanság (részlet)6
Babona (részlet)6
Fanatizmus (részlet)7
Ember (részlet)7
Tulajdon7
Építészet (részlet)8
Jean-Jacques Rousseau
Értekezés az emberek között egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részletek, Kis János fordítása)11
Vallomások (részletek, Benedek István és Benedek Marcell fordítása)14
Johann Wolfgang Goethe
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc)23
Vándor éji dala (Tóth Árpád)24
Vándor éji dala (Kosztolányi Dezső)24
Vándor éji dala (Móricz Zsigmond)24
Vándor éji dala (Szabó Lőrinc)24
Vándor éji dala (Weöres Sándor)24
A Tündérkirály (Képes Géza)25
Friedrich Schiller
Az örömhöz (Rónay György)26
Friedrich Hölderlin
Hüperión (részletek, Szabó Ede)27
Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós, Rónay György)31
Az élet felén (Képes Géza)34
Az élet felén (Szabó Lőrinc)34
Az élet fele (Keresztury Dezső)35
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György
Magyarság (részletek)37
Kármán József
Fanni hagyományai (részletek)39
Batsányi János
A franciaországi változásokra43
A látó43
A rab és a madár44
Kazinczy Ferenc
Tövisek és virágok (részletek)48
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részletek)49
Fogságom naplója (részletek)50
Csokonai Vitéz Mihály
Az estve53
Konstancinápoly56
A pillantó szemek59
A boldogság60
Tartózkodó kérelem60
Az esküvés61
A Magánossághoz61
A tihanyi Ekhóhoz64
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban66
A Reményhez67
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor67
Tüdőgyúladásomról68
Dorottya (részletek)69
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (I.)74
A magyarokhoz (II.)76
Horác77
Osztályrészem77
Búcsúzkodás Kemenes-Aljától78
A közelítő tél80
Levéltöredék barátnémhoz81
Fohászkodás81
Napoleonhoz82
Vitkovics Mihályhoz83
Az európai romantika irodalmából
Novalis
Himnuszok az éjszakához (Rónay György)87
Heinrich Heine
A dal szárnyára veszlek (Lator László)94
A Loreley (Szabó Lőrinc)95
Mesék mesélnek róla... (Justus Pál)95
Mint egy virág, olyan vagy... (Elek István)96
William Wordsworth
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc)96
Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán (Szabó Lőrinc)97
George Gordon Byron
Chiled Harold búcsúja (Tóth Árpád)98
Percy Bysshe Shelley
Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád)100
John Keats
Óda egy görög vázához (Tóth Árpád)103
Edgar Allan Poe
A holló (Tóth Árpád)104
Lee Annácska (Babits Mihály)107
Alphonse de Lamartine
A tó (Szabó Lőrinc)109
Adam Mickiewicz
A lengyel anyához (Rónay György)111
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly
Mohács113
Kölcsey Ferenc
Elfojtódás115
Vanitatum vanitas116
Hymnus117
Zrínyi dala119
Huszt119
Emléklapra120
Versenyemlékek120
Zrínyi második éneke121
Rebellis vers122
Nemzeti hagyományok (részletek)124
Országgyűlési napló (részlet)124
Búcsú az országos rendektől125
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)126
Vörösmarty Mihály
Zalán futása (részlet)130
Pázmán131
Magyarország címere131
Szózat132
Késő vágy132
A Guttenberg albumba133
Liszt Ferenchez134
Ábránd136
A merengőhöz37
Keserű pohár138
Gondolatok a könyvtárban139
Az emberek142
Országháza144
Szabad sajtó145
Emlékkönyvbe145
Előszó145
A vén cigány147
Fogytán van a napod...148
Eötvös József
A karthausi (részlet)149
Búcsú150
A falu jegyzője (részlet a regény befejezéséből)152
Én is szeretném153
Petőfi Sándor
A borozó154
Hortobágyi kocsmárosné...155
Hazámban156
Jövendölés 157
Én157
Szeget szeggel158
Távolból159
Befordúltam a konyhára...160
A szerelem, a szerelem160
Megúnt rabság160
A virágnak megtiltani nem lehet161
Temetésre szól az ének...162
Egy estém otthon162
A csaplárné a betyárt szerette163
Ez a világ amilyen nagy163
István öcsémhez163
Megy a juhász a szamáron...165
Az alföld165
A természet vadvirága166
Álltam sírhalma mellett166
Játszik öreg földünk...167
Téli világ167
Éj van...168
Fa leszek, ha...168
A négyökrös szekér168
A csárda romjai 169
Emlékezet...171
Itt állok a rónaközépen...172
A bánat? egy nagy oceán172
Nem sűllyed az emberiség...172
Fönséges éj!173
A férj hazajő betegen...173
Barátaim megölelének173
Fejemben éj van...174
Sors, nyiss nekem tért...174
Dalaim175
Levél Várady Antalhoz178
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...180
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe181
Nem csoda, ha ujra élek...182
Reszket a bokor, mert...182
Karácsonkor182
Egy gondolat bánt engemet...183
Szabadság, szerelem!184
A XIX. század költői185
Arany Jánoshoz185
A nép nevében186
Az ítélet188
Mily szép a világ!188
Levél Arany Jánoshoz189
Beszél a fákkal a bús őszi szél...191
Szeptember végén193
Minek nevezzelek?193
A puszta, télen195
Nemzeti dal196
Föltámadott a tenger...197
Miért kisérsz...197
Szülőföldemen198
Kiskunság200
Respublika202
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...203
A hegyek közt204
Itt van az ősz, itt van ujra206
Az év végén206
Európa csendes, ujra csendes...207
Pacsírtaszót hallok megint...208
Szörnyű idő...209
Petőfi legelső levele Arany Jánoshoz209
Uti levelek210
Arany János
Válasz Petőfinek213
A rab gólya214
Évek, ti még jövendő évek215
Letészem a lantot216
Fiamnak217
Ősszel218
Kertben220
Enyhülés221
Visszatekintés221
V. László222
Ágnes asszony223
Szondi két apródja225
A walesi bárdok228
A lejtőn230
Juliskához231
Az örök zsidó231
Magányban232
Epilógus233
Naturam furca expellas...235
Tengeri-hántás235
Mindvégig238
A régi panasz238
Híd-avatás239
Vörös Rébék241
Tetemre hívás242
Sejtelem245
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon jelölések láthatók.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba