1.033.476

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom 10.

Szöveggyűjtemény

Tartalom

AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL
Daniel Defoe:
Robinson Crusoe (részlet) 7
Francia gondolkodók - az aforizma mesterei
Montaigne 10
La Rochefoucauld 10
Pascal 10
Montesquieu 10
Voltaire 11
Diderot 11
Vauvenargues 11
Chamfort 12
Rivarol 12
Részletek a francia Enciklopédiából
Enciklopédia 12
Babona 13
Fanatizmus 13
Ember 13
Voltaire: Candide (részlet) 14
Jean-Jacques Rousseau:
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részletek) 15
Johann Wolfgang Goethe:
A kedves közelléte 17
Vadrózsa 17
A Tündérkirály 18
Vándor éji dala
(Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc és Weöres Sándor fordításában) 19
Faust (részlet) 20
Friedrich Schiller:
Az örömhöz 21
Friedrich Hölderlin:
Menón panasza Diotimáért 22
Az élet felén (Képes Géza, Szabó Lőrinc és Keresztury Dezső fordításában) 26
A RÉGI MAGYAR IRODALOM
A kuruc költészetből
Csínom Palkó 27
Mit búsulsz, kenyeres 30
Rákóczi-nóta 31
őszi harmat után 32
Mikes Kelemen
Törökországi levelek (részletek)
37. levél 33
112. levél 35
Faludi Ferenc
Forgandó szerencse 37
A feszülethez 37
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL
Bessenyei György:
Magyarság (részletek) 38
Kármán József:
Fanni hagyományai (részletek) 39
A nemzet csinosodása (részletek) 41
Batsányi János:
A franciaországi változásokra 42
A látó 43
A rab és a madár (részletek) 44
Csokonai Vitéz Mihály:
Az estve 46
Konstancinápoly 48
A szeplő 51
A pillantó szemek 52
A boldogság 53
Az esküvés 53
Tartózkodó kérelem 54
A Magánossághoz 54
A tihanyi Ekhóhoz 57
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban 58
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 59
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részletek) 59
Tüdőgyúladásomról 60
Berzsenyi Dániel:
Búcsúzás Kemenes-aljától 61
Osztályrészem 62
A magyarokhoz (I.) 63
A magyarokhoz (II.) 64
Horác 64
A közelítő tél 65
Levéltöredék barátnémhoz 66
Dukai Takács Judithoz (részlet) 66
Napoleonhoz 67
Vitkovics Mihályhoz (részletek) 68
Fohászkodás 69
Kazinczy Ferenc:
Tövisek és virágok (részletek) 70
A nagy titok 70
írói érdem 70
Szokott és szokatlan 70
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részletek) 70
AZ EURÓPAI ROMANTIKA IRODALMÁBÓL
George Gordon Byron:
Childe Harold búcsúja 72
Harminchatodik születésnapomon 73
Percy Bysshe Shelley:
Óda a nyugati szélhez 74
Szerelem filozófiája 77
Dal 77
John Keats:
Óda egy görög vázához 78
Az őszhöz 79
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok 80
Ha félelem fog el 81
Victor Hugo:
Cromwell (Előszó) 81
A koldus 82
Heinrich Heine:
A dal szárnyára veszlek 83
Mint egy virág, olyan vagy 84
Mesék mesélnek róla 84
A Loreley 84
Alekszandr Szergejevics Puskin:
Jevgenyij Anyegin (részlet) Tatjana levele Anyeginhez 85
A Kaukázus 86
A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL
Katona József:
Bánk bán (részlet) 87
Kisfaludy Károly:
A kérők (részlet) 90
Mohács 93
Széchenyi István:
Hitel - Végszó (részlet) 96
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás 97
Hervadsz... 97
Csolnakon 97
Rákóczi, hajh 98
Himnusz 99
Vanitatum vanitas 100
Nemzeti hagyományok (részletek) 102
Zrínyi dala 104
Zrínyi második éneke 104
Búcsú az országos rendektől 105
Huszt 106
Emléklapra 106
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek) 107
Vörösmarty Mihály:
Zalán futása (részletek) 111
Pázmán 112
Csongor és Tünde (részletek) 112
Százat 120
A Guttenberg-albumba 121
Liszt Ferenchez 121
Keserű pohár 123
Gondolatok a könyvtárban 124
Késő vágy 127
Ábránd 128
A merengőhöz 128
Fóti dal (részletek) 129
A szegény asszony könyve 130
Az emberek 132
Országháza 133
Szabad sajtó 133
(Setét eszmék borítják...)
Emlékkönyvbe 134
Előszó 134
A vén cigány 136
Eötvös József:
Én is szeretném 137
Petőfi Sándor:
A borozó 138
Hazámban 139
Jövendölés 139
Távolból 140
Befordultam a konyhára 141
Ez a világ amilyen nagy 141
Egy estém otthon 141
Megy a juhász szamáron 142
Egy telem Debrecenben 143
Az alföld 143
A természet vadvirága 144
A helység kalapácsa (részlet) 144
Játszik öreg földünk 147
Fa leszek, ha 147
A négyökrös szekér 147
A csárda romjai 148
Emlékezet 150
Itt állok a rónaközépen 150
A bánat? egy nagy óceán 150
Sors, nyiss nekem tért 150
Dalaim 151
Egy gondolat bánt engemet 152
XIX. század költői 152
Szabadság, szerelem! 153
Reszket a bokor, mert 153
Arany Jánoshoz 154
Világosságot! 155
Az ítélet 156
Homér és Oszián 157
Beszél a fákkal a bús őszi szél 158
Szeptember végén 159
A puszta, télen 159
A téli esték 161
Feleségek felesége 163
Minek nevezzelek? 164
Nemzeti dal 165
A nép nevében 165
Föltámadott a tenger 166
Szülőföldemen 167
Kiskunság 167
Az apostol (részlet) 170
Szeretlek, kedvesem! 171
Itt van az ősz, itt van újra 173
Európa csendes, újra csendes 173
Négy nap dörgött az ágyú 174
Pacsirtaszót hallok megint 175
Az erdélyi hadsereg 175
Szörnyű idő 176
Arany János:
Az elveszett alkotmány (részlet) 176
Válasz Petőfinek 177
A rab gólya 178
Nemzetőr-dal 179
Letészem a lantot 180
Ősszel 181
Fiamnak 182
Kertben 183
Visszatekintés 184
V. László 185
Ágnes asszony 186
Szondi két apródja 188
A walesi bárdok 191
A lejtőn 193
Az örök zsidó 193
Vojtina ars poeticája (részlet) 194
Magányban 195
Epilógus 196
Vásárban 197
Tengeri-hántás 197
Hid-avatás 198
Vörös Rébék 200
Tetemre hívás 201
Mindvégig 203
Tompa Mihály
A gólyához 203
Levél egy kibujdosott
barátom után 204
A madár, fiaihoz 207
ÍRÓK ÍRÓKRÓL
Lévay József:
Mikes (részlet) 208
Kosztolányi Dezső:
Mikes Kelemen (részlet) 209
Petőfi Sándor:
Csokonai 210
Bisztray Gyula:
Bessenyei és Csokonai találkozása 211
Tóth Árpád:
Két régi költő: Berzsenyi 211
Csokonai 212
Székely Dezső:
Készülődés Berzsenyihez 212
Beöthy Zsolt:
Vörösmarty Mihály 213
Berecz Károly:
Eötvös József 213
Simon István:
Petőfi Aranyéknál 216
Jókai Mór:
Egy nap Arany Jánosnál 218
Pintér Jenő:
Petőfi Sándor jelentősége 221
Arany János jelentősége 222
Juhász Gyula:
Arany nyomában 222
Hódolat Jókainak 223
Zempléni Árpád:
A senki szigete 224
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom 10.
Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalom 10.

A borító védőfóliája felvált.

Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
konyv