992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Irodalom 10. I.

A magyar barokk irodalmából/A francia klasszicista dráma/A felvilágosodás irodalmából/A magyar felvilágosodás irodalmából/A romantika epikájából/A realista regény

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 255 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 978-963-19-7650-2
Megjegyzés: Színes fotókkal illusztrálva. Tankönyvi szám: NT-17220/I.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg


Az évfolyamonként két kötetből álló, a műveltségközvetítést és képességfejlesztést egyaránt előtérbe helyező korszerű tankönyvcsalád felépítése maximálisan támogatja mind a tanórai ismeretszerzést, mind pedig az otthoni tanulást. A színes kivitelezésű kötetek tartalmazzák - eltérő tipográfiai megoldásokkal jelezve — az ismeretközlő szövegeket, a szemelvényanyagot, a kérdéseket és feladatokat, valamint a kiegészítő jellegű, elsősorban a témában elmélyedni szándékozó diákoknak szánt ismeretközlő szövegeket, műrészleteket és az ezek feldolgozását segítő feladatokat.

Tartalom


TARTALOM
BEVEZETÉS 6
A MAGYAR BAROKK IRODALMÁBÓL 8
A BAROKK 8
Elnevezése 8 » Viszonya a reneszánszhoz és a középkorhoz 8 ¦ Világképe 9 ¦ Ellenreformáció 9
A barokk Magyarországon 11
A romlás százada 11 ¦ A kor műveltsége 11 ¦ Irodalom 11 ¦ Pázmány Péter prédikációiból - részletek 12 A barokk eposz - Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 15
Zrínyi Miklós jelentősége 15
A Zrínyi-életmű önértelmezése 16
Előszó 16 ¦ Peroratio 17
Segélykérés és eposzi téma 18
Első ének - részletek 18 ¦ A műfaj hitelessége 20 ¦ Minták, források 20 ¦ Invokáció 21 ¦ Kompozíció 21
A szultán és serege 22
Második ének - részlet 22
Zrínyi imája és látomása 24
Második ének - részlet 24 ¦ Stílus 26 Zrínyí beszéde és a szigetiek esküje 26
Ötödik ének - részletek 26 « Barokk hierarchia 28 • Retorikus nyelv 28
Zrínyi halála és megdicsőülése 29
Tizenötödik ének - részletek 30 ¦ Üdvtörténeti szemlélet 33 ¦ Történelem és fikció 33 ¦ A tárgy és a hős heroizálása 34 ¦ Verselés 34 ¦ Az idő és hírnév epigrammaciklus 34
Rövid pályakép 35
A politikus 35 ¦ Az eposz fogadtatása, utóélete 36 » Adriai tengernek Syrenaia és egyéb költemények 36
Az irodalmi levél - Mikes Kelemen: Törökországi levelek 37
37. levél 38 ¦ Az emigránsok napirendjéről 40 ¦ 112. levél 40 ¦ Párhuzam, metaforikus olvasat 42 ¦ A Mikes-próza jelentősége 42
Népszerű világi költészet a XVII-XVIII. században 43
Énekversek 43 ¦ Ószi harmat után 43 ¦ Bujdosóének 44 ¦ Lélek és természet párhuzama 44 ¦ Rákóczi-nóta 45 ¦ Ossznemzeti szemlélet 46
A FRANCIA KLASSZICISTA DRÁMA 48
A FRANCIA KLASSZICIZMUS 48
Klasszikus, klasszicizmus 49 ¦ A Napkirály udvarában 49 ¦ Racionalizmus 50 • A francia klasszicista színház és dráma 50 ¦ Drámaelmélet 51» Pierre Corneille: Három értekezés a drámai művészetről - részlet 51 « Nicolas Boileau: Költészettan - részlet 51
A commedia dell'arte 52
Moliére: Tartuffe 54
1. felvonás, 5. jelenet - részlet 55 ¦ 3. felvonás, 6. jelenet - részlet 56 ¦ 4. felvonás, 6. jelenet - részlet 57 ¦ 5. felvonás, 3. jelenet - részlet 58 ¦ Töreden népszerűség 59 • Keletkezéstörténet 59 ¦ Értékkonfliktus 59 ¦ Drámai alaphelyzet 60 ¦ A befogadó várakozása 61 ¦ Karakterformálás 61 ¦ Érdekérvényesítés 61 ¦ Észelvűség 62 ¦ Tapasztalás 62 ¦ Tragikus végjáték lehetősége 62 ¦ Deus ex machina 63
A FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL 64
A FELVILÁGOSODÁS 64
A felvilágosodás kora 64 ¦ Fejlődéseszme 65 ¦ Racionalizmus és empirizmus 65 ¦ Egyházellenesség, istenfelfogások 66 ¦ Felvilágosodás és irodalom 67 ¦ Klasszicizmus és szentimentalizmus 68 A NAGYKORÚVÁ VÁLÓ REGÉNY SZÍNE ÉS FONÁKJA - A FELVILÁGOSODÁS ANGOL MÉRLEGE 70
Dániel Defoe: Robinson Crusoe - részletek 70 ¦ A felvilágosodás derűlátása 73 ¦ Példázat 73 ¦
Elbeszélésmód 74 « Jonathan Swift: Gulliver utazásai - részletek 75 • A hitelesség látszata, példázatszerűség 79 ¦ Nyelvi kifejezésmód 79 ¦ Szatíra és viszonylagosság 80 ¦ Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőség eredetéről és alapjairól - részlet 80 ¦ Jean-Jacques Rousseau ¦. A társadalmi szerződésről - részlet 82 ¦ Szathmári Sándor: Kazohinia -részlet 83 • George Orwell: 1984 - részlet 84 ¦ Kovács Ákos: 1984 - részlet 85
A LEHETSÉGES VILÁGOK LEGJOBBIKA - VOLTAIRE: CANDIDE 86
Eposz, regény, regényvilág 88 ¦ Próbatételes kalandregény 88 ¦ Tézisregény 89 ¦ A tétel és a szereplők viszonya 90 » Eldorádó 90 ¦ Kétértelmű zárlat 91
NÉHÁNY LÍRAI ALKOTÁS A KORSZAKBÓL 92
A lélek mint a jó és gonosz küzdelmének színtere - Wllliam Blake 92
Beszédes verseskötetek 92 ¦ A Tigris 92 *A Tigris 93 ¦ Költői szerepfelfogás 94 ¦ A bűn allegóriája 94 • Fenségesség 94 ¦ A Tigris megalkotója 95 • The Lamb 95 ¦ A Bárány 95
Beleolvadni a természetbe - Johann Wolfgang von Goethe 96
Wanderers Nachtlied 96 ¦ Vándor éji dala 96 ¦ Egyszerűség és természetesség 97 EGY RÉGI-ÚJ MŰFAJ: AZ EMBERISÉGKÖLTEMÉNY - JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: FAUST 99
A Faust-téma 99 •Akárki - részlet 100 ¦ Prológus a mennyben - részlet 101 ¦ A tragédia első része - részletek 103 ¦ Előjáték és prológus 108 ¦ Faust karaktere 108 ¦ Mephistopheles 109
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL 112
A FELVILÁGOSODÁS MAGYARORSZÁGON 112
A felvilágosodás elterjedésének feltételei 113 ¦ A magyar felvilágosodás irányzatai 113 ¦ Az irodalmi élet kialakulása 114 ¦ Stílusirányzatok 115 A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KEZDETEINEK ÉRTEKEZŐ PRÓZÁJÁBÓL 115
Bessenyei György -.Magyarság - részletek 115 ¦ Nádasdy Ádám: Mi a baj a nyelvműveléssel? -részlet 118 ¦ Kálmán László: Szavak diszkriminációja - részlet 118 ¦ Sándor Klára: Globalizáció, regionalitás és nyelv - részlet 118 ¦ Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél- részletek 119 ¦ Kármán József: A nemzet csinosodása - részletek 122
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KEZDETEINEK KÖLTÉSZETÉBŐL 124
Batsányi János: Afranciaországi változásokra 124 * Válasz a francia forradalomra 125 ¦ Váteszszerep 126 ¦ Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok - részletek 126
KÁRMÁN JÓZSEF: FANNI HAGYOMÁNYAI 127
Fanni hagyományai - részletek 127 "Jelentősége, elbeszélésmód 131 ¦ A hiány alaphelyzete 131 ¦ A vágy betöltésének lehetőségei 131 ¦ Az idő metaforikus jelentései 132 "Johann Wolfgang von Goethe: Werther szerelme és halála - részletek 132 ¦ ZávadaPál: jadvigapárnája - részletek 135
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 139
Egy ifjú költő névjegye 139
A vidám természetű poéta 139
Anakreóni dalok 141
Tartózkodó kérelem 142 ¦ Cím és a szöveg 143 ¦ Epikus mozzanatok és költői képek 143 ¦ Verszene, szimultán verselés 143 ¦ Az alvó Lillára 144 ¦ A boldogság 144
A felvilágosodás áramában 145
Az estve 145 ¦ Felvilágosodás és klasszicizmus 148 ¦ Leíró rész 148 ¦ A lírai én lélekállapota 148 ¦ Elmélkedő rész 149
„Egy magános árva szív" 149
A tihanyi Ekhóhoz 150 ¦ Szentimentalizmus, elégiko-óda 151 ¦ Szerkezet 152 ¦ A Magánossághoz 152 ¦ A Reményhez 155
Csokonai népiessége 156
Szerelemdala csikóbőrös kulacshoz 156 ¦ Megházasodtam, te Miska 158 ¦ Nevető fejfák 158
Egy bölcselő költészet körvonalai I59
Az ember, a poézis első tárgya 159
Rövid pályakép j^O
Tudós poéta és alkalmi versek költője 160 ¦ Költői program 161 ¦ A költői program alakulása 161 ¦ Összegzés és irányváltás 162 • Gondolati költemények 162 ¦ Egymás mellett élő stílusok 162
BERZSENYI DÁNIEL lív|
Egy közösségi és egy személyes érdekeltségű óda 164
A magyarokhoz I. 165 ¦ Hagyományba ágyazottság 167 ¦ Klasszicista forma 167 ¦ Klasszicista szerkezet 167 ¦ Romantikus vonások 168 ¦ Beszédhelyzet, kérdésfelvetés 168 ¦ Példaszerű múlt 168 ¦ A jelen állapota 169 ¦ Történelemfilozófiai fordulat 169 ¦ Osztályrészem 170 • Létösszegző igény, arányos szerkezet 172 ¦ A révbe érés toposzai 172 ¦ A megelégedettség változatai 172 ¦ A vágyott és a lehetséges 173 ¦ Horác 173 ¦ Kovács András Ferenc: „Tündér változatok műhelye a világ" 174 ¦ Orbán Ottó: Horatius születésnapja 174 ¦ Vas István: Horatius Noster - részlet 175
Két Berzsenyi-elégia
A közelítőiéi 175 ¦ Idő- és értékszembesítés 176 ¦ Természeti törvényszerűség 177 ¦ Személyes sorstapasztalat 177 ¦ Címek és műegész 178 ¦ Klasszicizmus és romantika 178 ¦ Levéltöredék barátnémhoz 179 ¦ Cím és szöveg 180 ¦ Beszédhelyzet, műfajváltás 180 ¦ Metaforizáció 181
Rövid pályakép 182
Az irodalmi élet peremén 182 ¦ Klasszicista és romantikus vonások 183 ¦ Pályaszakaszok 183 ¦ Búcsúzás Kemenes-aljától 184
A ROMANTIKA EPIKÁJÁBÓL 186
A ROMANTIKA FOGALMA 186
Sztevanovity Dusán: Romantika 186 ¦ Nemzeti romantikák 188 ¦ Történelmi környezet 188 ¦ Szabadelvűség 189 ¦ A romantika jelentősége 189
LIRIZÁLT PRÓZAVILÁGOK 194
A kék virág 194 ¦ Novalis: Heinrich von Ojterdingen - részlet 194 ¦ Fantáziadarabok 196 ¦ Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Az arany virágcserép. Első vigília - részlet 197 ¦ Valószerű és képzeletbeli világ 199 ¦ Anselmus a palackban 199 ¦ Zene, zeneiség 201 ¦ Művész-polgár ellentét 201
BORZONGATÓ HISTÓRIÁK 203
A rettegés mint létélmény 203 ¦ Edgár Allan Poe: A Vörös Halál álarca 204 ¦ Végességtudat 208 ¦ Iron Maidén (Steve Harris): A halál tánca - részlet 209 ¦ Mary Shelley: Frankenstein vagy a modern Prométheusz - részletek 210
A TÖRTÉNELMI REGÉNY 213
Walter Scott: Ivanhoe - részlet a negyvenharmadik fejezetből 213 ¦ Dragomán György: Ivanhoe215 ¦ Ballai László: A kitagadott - részlet 216» Fikció és mítoszképzés 217 ¦ Victor Hugó: Kilencvenhárom - részlet a Tormentum belli című fejezetből 218 ¦ A regény kérdésfelvetése 219 ¦ Szabadság és szükségszerűség 219 ¦ Victor Hugó: Kilencvenhárom - részlet A tömlöc című fejezetből 220
A VERSES REGÉNY 223
Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin 223
Puskin fő műve 223 ¦ Első fejezet - részletek 224 ¦ Hangsúlyos megalkotottság 227 ¦ Anyegin alakja 229 ¦ Tatjána 230 ¦ Elbeszélői szerep 230 ¦ Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen - részlet 230
A REALISTA REGÉNY 232
A TÖRTÉNETI REALIZMUS ÉS VISZONYA A ROMANTIKÁHOZ 232
A realizmus 232
SZÉPPRÓZAVÁLTOZATOK, HŐSTÍPUSOK 234
Honoré de Balzac: Goriot apó 234
Goriot apó - részletek 235 ¦ Valószerű regényvilág 239 ¦ Szereplői hármasság, párhuzamok 240 ¦ Rastignac 240 ¦ Goriot 241 ¦ Vautrin 241 ¦ Elbeszélői szerep 242
Szerepjáték és karrier: Julién Sorel 243
A világirodalom leghíresebb „antikarrieristája": Oblomov 245
Ivan Goncsarov: Oblomov - részletek 245 ¦ Gary Shteyngart: Tíz nap Oblomovval: Utazás az ágyamban - részlet 246
Groteszk prózavílág és a hivatalnok (kisember) típusa 247
Nyikolaj Vaszíljevics Gogol: A köpönyeg - részlet 247 Egy női törtető: Becky Sharp 252
William Makepeace Thackeray: Hiúság vására - részletek 252
NÉV- ÉS KIEJTÉSMUTATÓ
255

Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pethőné Nagy Csilla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem