992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Irodalom 12. - Tankönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 575 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 978-963-19-6453-0
Megjegyzés: 1. kiadás. Tankönyvi szám: 16450. Néhány fekete-fehér fotóval, illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tankönyv meghatározóan a modernség további alakulását, a későmodernség irodalmát tárgyalja, és betekintést ad a XX. század utolsó harmadában kibontakozó posztmodern irodalomba. Szemléletének... Tovább

Előszó

A tankönyv meghatározóan a modernség további alakulását, a későmodernség irodalmát tárgyalja, és betekintést ad a XX. század utolsó harmadában kibontakozó posztmodern irodalomba. Szemléletének alapja az a meggyőződés, hogy az irodalomolvasás az alkotás és a befogadó közötti párbeszéd, amelyben a mű világa és a befogadó világa együttesen vesz részt. Ezért a tankönyv a magyar irodalomtanítás hangsúlyainak megváltoztatására törekszik. Az irodalomtörténeti tények, adatok helyett a művek olvasását, illetve a művekről, művekkel kialakítható párbeszédet állítja középpontba. A ténytudás helyett a kérdezést, az elemzést, a szintézisteremtést és az értékelést részesíti előnyben. Azt a párbeszédet, amelynek eredménye a mű megértésével önmagunk mélyebb, árnyaltabb megértése lehet. Így az irodalomkönyv az olvasási-megértési folyamatra koncentrál, elméleti szövegrészleteivel, a művekhez kapcsolódó kérdéseivel és feladataival a személyes jelentésteremtést kívánja előmozdítani. A kérdések egy része az olvasó előzetes tudását igyekszik mozgósítani, abból a célból, hogy új ismereteit az előzőekhez kapcsolva mélyítse el. A kérdések másik része, illetve a feladatok egyik csoportja a jelentésteremtéshez ad szempontokat, végül vannak olyan feladatok is, amelyek az új tudás személyessé tételében, az olvasó saját világába való beépítésében segítenek. A kérdések és feladatok között egy-egy lehetséges olvasat található, amely a tankönyvíró szándéka szerint szerepet kaphat az otthoni tanulásban, de továbbgondolásra, vitára, újabb megközelítésekre is késztethet. így maga a tankönyv használható az olvasmányok előkészítésekor, az irodalomórán vagy az otthoni tanulás folyamatában. Az irodalomkönyv felépítése hagyománykövető. Először a világirodalom, majd a magyar irodalom vonatkozó részeivel, kiemelkedő alkotóival és alkotásaival ismerteti meg olvasóját, a műnemek (líra, epika, dráma) sorrendjében. Kivételt képez a posztmodern fejezete, mert ezt a jelenben is tartó korszakot csak az ízelítő betekintés szándékával mutatjuk be. Így ebben a fejezetben a magyar irodalom néhány kiemelkedő lírikusával és prózaírójával ismerkedhetünk meg egy-egy alkotáshoz kapcsolódóan, illetve egy - a "posztmodern klasszikusaként" számon tartott - angol drámát ajánlunk megbeszélésre. Az egyes fejezetek végén található kislexikonok az irodalom iránt mélyebben érdeklődők további tájékozódást könnyítik meg. Vissza

Tartalom

Bevezető 11
A XX. század irodalmának történelmi, szellemi,
művészeti környezete 13
A korszak történelmi csomópontjai 15
Meghatározó szellemi áramlatok 18
Az irodalomtudomány irányai 23
Társművészetek 29
Irodalom 38
A modern és a későmodern világirodalom 39
A későmodernség költészete 41
Ezra Pound 44
A jócimbora balladája 44
Gottfiried Benn 48
Kék óra 49
Thomas Stearns Eliot 52
A háromkirályok utazása 53
Federico García Lorca 57
Alvajáró románc 58
Oszip Emiljevics Mandelstam 62
Szólni akartam, és elfeledtem szavam 63
Paul Celan 67
Halálfúga 68
A későmodern líra néhány kiemelkedő alkotója 72
A modern és későmodern széppróza 75
Marcel Proust 79
Az eltűnt idő nyomában 80
Thomas Mann 83
A Buddenbrook ház 84
Tonio Kröger 87
Hermann Hesse 93
Narziss és Goldmund 94
James Joyce 99
Ulysses 99
Franz Kafka M 105
Az átváltozás 106
A per 110
A törvény kapujában 115
Mihail Afanaszjevics Bulgakov 119
A Mester és Margarita 119
Albert Camus 126
Sziszüphosz mítosza 130
Bohumil Hrabal 133
Táncórák idősebbeknek és haladóknak 133
Gábriel García Márquez 136
Száz év magány 136
A modern és későmodern széppróza néhány
kiemelkedő alkotója 142
A modern és későmodern dráma 147
A színházművészet főbb törekvései 150
Makszim Gorkij 153
Éjjeli menedékhely 153
Bertolt Brecht 156
A brechti epikus színház 156
Kurázsi mama és gyermekei 158
Friedrich Dürrenmatt 164
A fizikusok 165
Arthur Miller 170
Az ügynök halála 171
Sámuel Beckett 177
Godot-ra várva 179
A modern drámaművészet néhány kiemelkedő
alkotója 186
A XX. századi magyar irodalom történelmi, szellemi,
művészeti környezete 189
A korszak történelmi csomópontjai 191
Szellemi környezet 193
Irodalmi élet 195
A határon túli magyar irodalom 200
Társművészetek 204
A korszak magyar irodalma 211
A korszak magyar költészete 213
Szabó Lőrinc 216
Pályakép 217
Kalibán 221
Az Egy álmai 223
Semmiért egészen 226
Különbéke 228
Tücsökzene 230
A huszonhatodik év 232
Mozart hallgatása közben 234
Illyés Gyula 237
Egy mondat a zsarnokságról 238
Bartók 241
József Attila 244
Pályakép 245
Tiszta szívvel 253
Klárisok 255
Medáliák 257
Ritkás erdő alatt 260
Téli éjszaka 262
Reménytelenül 265
Óda 267
Eszmélet 270
A Dunánál 275
(Én, ki emberként...) 278
Nem emel föl 279
Bukj föl az árból 282
(Karóval jöttél...) 283
(Talán eltűnök hirtelen...) 285
Radnóti Miklós 288
Pályakép 289
Mint a bika 292
Járkálj csak, halálraítélt! 294
Tétova óda 296
A la recherche 298
Nyolcadik ecloga 301
Razglednicák 305
Weöres Sándor 309
Pályakép 310
Dalok Naconxypan-ból 314
Rongyszőnyeg 316
XX. századi freskó 320
Négy korál 322
Pilinszky János 325
Pályakép 326
Halak a hálóban 329
Harmadnapon 331
Apokrif 332
Négysoros 337
Kárhozat 339
Egy lírikus naplójából 341
Nemes Nagy Ágnes 343
Pályakép 344
Között 347
Ekhnáton jegyzeteiből 350
Nagy László 352
Pályakép 353
Ki viszi át a szerelmet 356
József Attila! 359
Menyegző 361
Seb a cédruson 363
Márai Sándor 366
Halotti beszéd 367
Dsida Jenő 370
Rövid pályakép 370
Nagycsütörtök 1 370
Vas István 372
Rövid pályakép 372
Cambridge-i elégia 373
Juhász Ferenc 375
Rövid pályakép 375
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok
kapujából 376
Szilágyi Domokos 379
Rövid pályakép 379
Héjjasfalva felé 380
A modern és későmodern magyar líra néhány
kiemelkedő alkotója 382
A korszak magyar szépprózája 387
Déry Tibor 390
Pályakép 390
Szerelem 392
Tamási Áron 396
Pályakép 397
Kányák a templomban 398
Márai Sándor 400
Pályakép 400
Egy polgár vallomásai 403
Németh László 409
Pályakép 409
Horváthné meghal 413
Illyés Gyula 416
Pályakép 416
Modern népiesség és tényirodalom 418
Puszták népe 419
Ottlik Géza 423
Pályakép 424
Iskola a határon 426
Örkény István 437
Pályakép 438
Egyperces novellák 439
Arról, hogy mi a groteszk 440
In memoriam dr. K. H. G. 442
Leltár 444
Mészöly Miklós 446
Pályakép 447
Saulus 450
Térkép aliscáról 455
Mándy Iván 458
Rövid pályakép 458
A szicíliai 459
Sánta Ferenc 461
Rövid pályakép 461
Isten a szekéren 462
Hajnóczy Péter 463
Rövid pályakép 463
Rorate 464
A modern és későmodern magyar epika néhány
kiemelkedő alkotója 466
A korszak magyar drámája 471
Németh László 473
Villámfénynél 473
Sarkadi Imre 477
Elveszett paradicsom 477
Örkény István 481
Tóték 481
Sütő András 486
Pályakép 487
Csillag a máglyán 489
A későmodern magyar dráma néhány kiemelkedő
alkotója 492
Betekintés a posztmodern irodalomba 495
A posztmodern 497
Líra 501
Tandori Dezső 502
Rövid pályakép 502
Az összefüggés kellékei 503
Petii György 506
Rövid pályakép 506
Álljon meg a menet! 507
Oravecz Imre 510
Rövid pályakép 510
Halászóember 511
Kovács András Ferenc 514
Rövid pályakép 514
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! 515
Széppróza 518
Nádas Péter 519
Rövid pályakép 519
Évkönyv 520
Esterházy Péter 525
Rövid pályakép 525
A szív segédigéi 526
Dráma 532
Tom Stoppard 532
Rosencrantz és Guildernstern halott 532
A posztmodern néhány kiemelkedő magyar alkotója 537
Készüljünk az érettségire! 539
Az irodalmi alkotás értelmezésének lehetőségei 541
A lírai mű megközelítésének lehetőségei 542
Az epikus művek megközelítésének lehetséges
szempontjai 543
A dráma megközelítési módjai 546
Még egyszer az értekezésről 548
Névmutató, kiejtésmutató 558
Fogalommutató 572

Pethőné Nagy Csilla

Pethőné Nagy Csilla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pethőné Nagy Csilla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom 12. - Tankönyv Irodalom 12. - Tankönyv Irodalom 12. - Tankönyv Irodalom 12. - Tankönyv Irodalom 12. - Tankönyv

A borító enyhén töredezett. Néhány lapon színes sorkiemelés látható.

Állapot:
2.140 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba