Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.109

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Irodalom 7.

Tankönyv, olvasmány- és feladatgyűjtemény a 12-13 éves diákoknak

Fülszöveg

"Végre egy irodalomkönyv, amibe nem kizárólag a XIX. századi magyar irodalom remekei kerültek, hanem olyan novellák, regényrészletek is, amelyeket a 13 évesek kedvvel, örömmel olvasnak!"
(Nagy Lászlóné általános iskolai tanár véleményéből)
"...dicsérendő a humor erőtejes jelenléte a tankönyvben, amit szintén tanítványaink életkori sajátosságai indokolnak. A szövegek kiválasztása pedig kiváló: egyaránt tartalmaz műveket a magyar nemzeti kánonból, klasszikusoktól, az ifjúsági irodalom nagyjaitól, valamint napjaink ifjúsági irodalmából."
(Fenyő D. György lektori véleményéből)
"Sokat hallunk, olvasunk a kétszintű érettségi követelményrendszeréről. Úgy hiszem, az érettségire való felkészítés nem kizárólag a középiskolában tanító kollégák feladata, hanem már nekünk el kell kezdeni az általános iskolában.
Korábban az érettségin diákjaink irodalmi ismereteikről, műveltségükről adtak számot. Mindezek mellett az új érettségin a diáknak arról kell meggyőznie vizsgáztatóit, hogy tud... Tovább

Fülszöveg

"Végre egy irodalomkönyv, amibe nem kizárólag a XIX. századi magyar irodalom remekei kerültek, hanem olyan novellák, regényrészletek is, amelyeket a 13 évesek kedvvel, örömmel olvasnak!"
(Nagy Lászlóné általános iskolai tanár véleményéből)
"...dicsérendő a humor erőtejes jelenléte a tankönyvben, amit szintén tanítványaink életkori sajátosságai indokolnak. A szövegek kiválasztása pedig kiváló: egyaránt tartalmaz műveket a magyar nemzeti kánonból, klasszikusoktól, az ifjúsági irodalom nagyjaitól, valamint napjaink ifjúsági irodalmából."
(Fenyő D. György lektori véleményéből)
"Sokat hallunk, olvasunk a kétszintű érettségi követelményrendszeréről. Úgy hiszem, az érettségire való felkészítés nem kizárólag a középiskolában tanító kollégák feladata, hanem már nekünk el kell kezdeni az általános iskolában.
Korábban az érettségin diákjaink irodalmi ismereteikről, műveltségükről adtak számot. Mindezek mellett az új érettségin a diáknak arról kell meggyőznie vizsgáztatóit, hogy tud gondolkodni, a megszerzett tudásanyagot a gyakorlatban felhasználni, ki tudja fejezni magát, véleményét meg tudja indokolni - ezen képességek elsajátításához is tökéletes segítséget nyújt Turcsányi Márta könyve."
(Bányász Ildikó általános iskolai tanár véleményéből) Vissza

Tartalom

EPIKA I. - Kisepika
Az epikai műnem 11
Mese 13
Oscar Wilde: A csalogány és a rózsa 15
Alberto Moravia: A jó házassághoz jó orr kell 20
A három tudós és a döglött oroszlán (Pancsatantm) 23
Monda 25
Perszeusz (görög monda) 27
Publius Ovidius Naso: Narcissus. Echo 32
A hűséges Ixtla (azték monda) 34
Drégely veszedelme - Szondi két apródja 35
Legenda 36
Szent László király csodatételei 37
Szent Erzsébet legendája - Karthauzi Névtelen:
Dicsőséges Szent Erzsébet asszonynak ünnepéről 38
Novella 40
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 41
Krúdy Gyula: A fehér hajú fiú 49
Kosztolányi Dezső: A kulcs 51
Karinthy Frigyes: Elkéstem (Tanár úr kérem) 57
Anton Pavlovics Csehov: A lónevű 59
Elbeszélés, kisregény 61
József története - József álmai; Józsefet eladják (Ószövetség) 62
Apuleius: Amor és Psyche 68
Guy de Maupassant: Simon apja 72
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa (házi olvasmány)
Példabeszéd 96
A magvető (Újszövetség) 97
A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd (Újszövetség)
Anekdota 102
A kapzsiság büntetése (Ezeregyéjszaka) 103
Mikszáth Kálmán: Szónoki siker (Két választás Magyarországon) 104
Petőfi Sándor: A tintásüveg 107
Arany János: A fülemile 108
Anekdota Petőfi Sándorról és Arany Jánosról:
Petőfi Sándor Nagykárolyban 111
Arany János ifjúságából 112
Elbeszélő költemény 113
Alekszandr Szergejevics Puskin: Cigányok 114
Ballada 115
Arany János: Szondi két apródja 117
EPIKA II. - Nagyepika
Eposz (kiegészítő anyag) 127
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 128
Regény 131
Anekdotikus regény
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (házi olvasmány) 134
Kalandregény
Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja 142
Jules Verne: Nyolcvan nap alatt a Föld körül 145
Róbert Louis Stevenson: A kincses sziget 148
Ifjúsági regény
Mark Twain: Huckleberry Finn 150
Cecil Bodker: A szellemleopárd 153
Lovagregény-paródia
Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote (Radnóti Miklós átdolgozása) 156
Társadalmi-lélektani regény
Charles Dickens: Twist Olivér 160
Lélektani regény
Jane Austen: Büszkeség és balítélet 162
Lélektani-önéletrajzi regény
Alan Marshall: Én is versenyt futok a széllel 165
Történelmi regény
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (ajánlott olvasmány; részletek) 169
Móra Ferenc: Aranykoporsó 182
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 185
Ellenutópia
Jonathan Swift: Gulliver utazása Lilliputban (ajánlott olvasmány) 188
Lois Lowry: Az emlékek őre 194
Fantasztikus regény
Herbert George Wells: Az időgép 197
Meseregény
John Ronald Tolkien: A Gyűrűk Ura 201
Detektívregény
Anthony Horowitz: A Sólyom gyémántja 203
LÍRA
A lírai műnem 209
Dal 210
Szerelmi dal
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes (A Keserű Édesség) 212
József Attila: Rejtelmek 214
Panaszdal, búcsúdal
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától 215
Juhász Gyula: Remeteség 216
Ady Endre: Sírni, sírni, sírni 217
Helyzetdal
Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára 219
Ady Endre: Bujdosó kuruc rigmusa 221
Ódai műfajok: óda, himnusz, rapszódia 222
Kölcsey Ferenc: Hymnus 224
Vörösmarty Mihály: Szózat 228
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 232
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 235
Ódai dal
Vörösmarty Mihály: Ábránd 237
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 238
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne néki 240
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra 242
Epigramma 244
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere 245
Kölcsey Ferenc: Emléklapra 246
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 246
Elégia 249
Petőfi Sándor: Szeptember végén 250
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 253
Arany János: Mindvégig (ars poetica) 257
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 259
DRÁMA - Vígjátékok
A drámai műnem 263
Komédia 264
Bohózat 267
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s az két szeleburdiak 267
Farce 270
Pathelin mester (középkori francia farce) 271
Commedia dell'arte 281
Egy commedia dell'arte szcenáriója (A két álcigány) 285
Cselvígjáték
Carlo Goldoni: Két úr szolgája 286
Jellemkomédia
Moliére: Fösvény (házi olvasmány) 293
William Shakespeare: A makrancos hölgy 303
Vígjátéki expozíciók és megoldások 305
(Kisfaludy Károly: Csalódások; Shaw: Pygmalion; Gogol: A revizor)
a szemelvények szerzőiről -
reformkor (kiegészítő anyag) 319
A reformkor 319
A korszak irodalmából, jellemző műveiből
Epigrammák
Kölcsey Ferenc: Huszt 320
Vörösmarty Mihály: Pázmán 321
Vörösmarty Mihály: Kölcsey 321
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem! 321
Óda (ars poeteca)
Petőfi Sándor: A XIX. század költői 321
Episztola 322
Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz 322
Parainézis 323
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 323
Szónoklat
Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez (1848. szept. 23 ) 324
Értekező prózai művek a kor alakjairól
Értekezés
Babits Mihály: A legnagyobb magyar 325
Szerb Antal: Vörösmarty Mihály 326
Életrajzi esszé
Illyés Gyula: Petőfi Sándor 326
Regényes életrajz
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora 327
Anekdoták a korszak alakjairól 329
Romantika (kiegészítő anyag) 330
Emlékeztető fogalomtár 332
Összefoglaló táblázatok (Az elsajátítandó fogalmak
kapcsolódása a művekhez) 336
Útmutató a tankönyv használatához 341
mutatók (A feladatokban szereplő irodalmi művek,
műrészletek; Az illusztrációk alkotói) 347
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem