A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom I.

A gimnázium I. osztálya számára

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 270 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-17-7538-0
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 13100. Színes és fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Művészet - valóság - érték
Mielőtt az európai és ezen belül a hazai irodalom kiemelkedő alkotásaival megismerkednénk, az irodalomnak, mint művészetnek néhány sajátosságát vizsgáljuk... Tovább

Előszó

Részlet:
"Művészet - valóság - érték
Mielőtt az európai és ezen belül a hazai irodalom kiemelkedő alkotásaival megismerkednénk, az irodalomnak, mint művészetnek néhány sajátosságát vizsgáljuk meg. Azt igyekszünk megmutatni, mi a szerepe a művészetnek, közelebbről az irodalomnak az emberi életben, és hogyan tölti be ezt a szerepet. Ennek érdekében keresünk választ az alábbi kérdésekre: Milyen viszonyban van a mű az élettel, a művészet a valósággal? Milyen módon, milyen sajátos jelrendszerrel közli velünk a mű az alkotó művészi üzenetét? Hogyan fejeződik ki a műben az ábrázolt jelenségek értéke vagy értéktelensége, a művésznek azokkal kapcsolatos minősítése, értékelése, gondolati-érzelmi magatartása? mitől függ magának a műben esztétikai értéke? S végül hogyan hat a mű a befogadóra?" Vissza

Tartalom

Művészet-valóság-érték5
A valóság művészi megjelenése5
Babel: A levél5
Csehov: A Csinovnyik halála7
Gogol: Az orr8
Az elbeszélő szerepe, az elbeszélés módja10
Az irodalmi mű történeti meghatározottsága13
A művészi visszatükrözés15
Művészet és közönség22
Karinthy Frigyes: A cirkusz24
Az irodalmi nyelv jelentősée, összetettsége31
Nyelv és jelentés összefüggése a lírai alkotásokban41
Kosztolányi: Októberi táj41
Kosztolányi: Őszi reggel42
Érték és értékelés45
Az esztétikai érték50
Néhány fontosabb esztétikai minőség52
Értékelés, értelmezés56
A költészet hatalma59
Rilke: Archaikus Apolló-torzó59
Gelléri Andor Endre: Varázsló, segíts64
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról65
Vejnemöjnen muzsikál69
Az ókori Kelet irodalmáról72
A babiloni teremtéstörténet72
A Biblia. Az Ószövetség73
A bibliai teremtéstörténet75
József története77
József története a Koránban81
A zsoltárok82
A 23. zsoltár83
A Biblia hatása84
Az ókori görög irodalom86
Homérosz86
Íliász93
Odüsszeia97
Az eposz103
A homéroszi költemények hatása104
A görög líra104
Szapphó: Aphroditéhez105
Anakreón107
A görög dráma és színház110
Aiszkhülosz112
Szophoklész114
Antigoné115
Oidipusz király120
Arisztotelész Poetikája123
A dráma123
A görög dráma hatása124
A római költészet126
Társadalmi és szellemi élet az i. e. II-I. században126
Catullus127
Éljünk, Lesbia128
Gyűlölök és szeretek129
Vergilius129
9. ekloga131
Horatius133
Liciniushoz133
Thaliarchushoz135
Ovidius136
Daedalus és Icarus137
Phaedrus138
Venus virrasztása139
Az Újszövetség140
A tékozló fiú141
Az Újszövetség hatása143
Összefoglaló kérdések143
A középkor irodalmából146
Társadalmi fejlődés146
A középkor világképe147
Az ókeresztény irodalom151
Augustinus: Vallomások151
A Roland ének152
Walter von der Vogelweide154
Ó jaj, hogy eltűnt minden157
A hársfaágak csendes árnyán158
Assisi Ferenc és a ferences himnuszköltészet159
A magyar középkor irodalma161
Halotti beszéd és Könyörgés161
Ómagyar Mária-siralom162
Margit-legenda163
A magyar nyelvű irodalom további fejlődése163
Dante165
Az isteni színjáték166
Villon172
A Nagy Testamentum174
Összefoglaló kérdések177
A reneszánsz180
Petrarca182
Ti szerencsés füvek184
Pó, gyorsfutású185
Boccaccio187
A sólyom feláldozásának története188
Chaucer191
Janus Pannonius194
Búcsú Váradtól195
Egy dunántúli mandulafáról199
Saját lelkéhez200
A magyar irodalmi élet a XVI. században202
Balassi Bálint204
Reneszánsz vallásos lírája208
Adj már csendességet210
Az maga kezével írt könyvébül211
Hogy Júliára talála, így köszöne neki212
Egy katona ének213
Útkeresés két irányban216
Szép magyar komédia216
Shakespeare218
Élete218
A reneszánsz színház Angliában220
Pályakezdése222
Rómeó és Júlia222
Szonettek228
A líraiság háttérbe szorulása és a drámaiság erősödése228
Hamlet229
Tragikomédiák237
A nagy tragédiák sorozata239
Utolsó művei241
Cervantes241
Don Quijote242
Összefoglaló kérdések247
Kislexikon251-270
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem