1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom szöveggyűjtemény 12-13 éveseknek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Korona Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 409 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-9036-89-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Korona Kiadó új irodalomtankönyv-sorozatában a tankönyvhöz szervesen kapcsolódik az adott korszak legszebb műveiből válogatott szöveggyűjtemény. Ebben a gyűjteményben olvashatók a magyar irodalom klasszikus alkotásai Adytól és Babitstól kezdve Örkényig és Pilinszkyig, ugyanakkor megtalálhatók a kötetben - többek között - Baudlaire, Franz Kafka, Federico Garcia Lorca, Kerouac és Mrozek művei is.
A sorozat könyveit az ELTE Bölcsésztudományi Karán alakult szerkesztőbizottság irányításával nagy tapasztalattal rendelkező vezetőtanárok és egyetemi oktatók írták.

Tartalom

Üdvözlet az olvasónak!13
A magyar irodalom kezdetei15
Ismeretlen szerző: Szent István király intelmei Imre herceghez (részletek)17
Halotti beszéd és Könyörgés (Benkő Loránd olvasata szerint) (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)20
P. mester: A magyarok cselekedeteiről (részlet)21
Ómagyar Mária-siralom22
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)24
A reneszánsz irodalma27
Janus Pannonius: A hónapok vetélkedése29
Mátyás megválasztása Magyarország királyává30
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak30
Mátyás királyt vendégül hívja32
Vendégségbe hívja magához Mátyás királyt32
Pannónia dicsérete32
Laus Pannoniae33
Tinódi Sebestyén: Hadnagyoknak tanuság... (részlet)33
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm34
Balassi Bálint: Balassi Bálint nevére... (Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod...)35
Tizenegyedik - Borivóknak való (Áldott szép Pünkösdnek...)37
Harminckilencedik - Hogy juliára talála, így köszöne néki: (Ez világ sem kell már nékem...)38
Hatvanegyedik - Egy katonaének (Vitézek, mi lehet...)42
Adj már csendességet44
Mégis azonról (Óh, én kegyelmes Istenem...)45
A barokk irodalma47
Pázmány Péter: A keresztyén vitézek kötelességérűl (részlet)49
Zrínyi Miklós: Obsidionis Szigetianae (Szigeti veszedelem; részletek)50
Pars sexta (Hatodik ének)50
Pars decima quarta (Tizennegyedik ének)54
Peroratio58
Az idő és hírnév59
Zöld erdő harmatát... (népköltés)60
Megjártam a hadak útját... (népköltés)62
II. Rákóczi Ferenc: Vallomások (részletek)63
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek)65
765
4266
11272
20774
Világirodalmi kitekintés I:75
Dante Alighieri: Úrnőm szemében hordja a szerelmet77
Francesco Petrarca: XXXV Magányosan mélázó baktatással77
CLXII Víg s boldog szirmok, szerencsés füszálak78
William Shakespeare: LXXV. szonett79
A felvilágosodás irodalma81
Bessenyei György: Bessenyei György magához83
Magyarság (részletek)84
Kazinczy Ferenc: A nagy titok86
Neologismus86
Fogságom naplója (részletek)86
Batsányi János: A franciaországi változásokra89
A látó89
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram90
Magyar! Hajnal hasad!92
Újesztendei gondolatok (részletek)93
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban95
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor97
Tartózkodó kérelem98
A reményhez98
A reménység (részlet)100
Csokonai Vitéz Mihály levele Vajda Juliannának (részletek)101
Berzsenyi Dániel: Szerelmes bánkódás102
Osztályrészem103
Búcsúzás Kemenes-aljától104
Levéltöredék barátnémhoz106
A magyarokhoz106
A romantika irodalma109
Kölcsey Ferenc: A Reményhez111
Himnusz111
Kölcsey113
Huszt114
Zrínyi második éneke114
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)115
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere119
Szózat119
A Guttenberg-albuma121
Az unalomhoz121
A merengőhöz124
Az emberek125
A szegény asszony könyve127
Mi baj?130
(Setét eszmék borítják...)133
Vörösmarty Mihály levele édesanyjának133
Világirodalmi kitekintés II.135
Heinrich von Kleist: Kohlhass Mihály (részlet)137
A népies-nemzeti költészet159
Szigligeti Ede: Liliomfi (részletek)161
Arany János: Válasz Petőfinek170
A tudós macskája171
Episztola Petőfihez (részletek)173
Évek, ti még jövendő évek175
Dante176
V. László178
Ágnes asszony180
A fülemile184
Szondi két apródja188
Pázmán lovag191
Disznairól hajdanonta196
Buda halála (részlet)197
A régi panasz202
Epilogus203
Tamburás öreg úr205
A tölgyek alatt207
"A tölgyek alatt"209
Sejtelem212
Arany János levele Jókai Mórnak213
Petőfi Sándor: Az utánzókhoz213
A helység kalapácsa (részlet)214
Színészdal225
A természet vadvirága226
A négyökrös szekér227
A bánat? egy nagy óceán228
Dalaim228
Reszket a bokor, mert...230
Egy gondolat bánt engemet...230
A kutyák dala232
A farkasok dala232
Arany Jánoshoz232
A Tisza234
Világosságot!236
Levél Arany Jánoshoz (részletek)238
Falu végén kurta kocsma...240
Szeptember végén241
Okatootáia242
Minek nevezzelek?244
Föltámadott a tenger...246
Az apostol (részletek)247
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...255
Élet vagy halál!257
Európa csendes, ujra csendes...258
Pacsírtaszót hallok megint...259
Úti levelek Kerényi Frigyeshez (részletek)261
1. levél261
10. levél262
III. Richárd király (részletek)264
Vajda János: A vaáli erdőben265
Húsz év mulva266
Az üstökös267
Reviczky Gyula: Petőfi él!268
Pán halála268
Világirodalmi kitekintés III.273
Edgar Allan Poe: A holló275
A holló (részlet)279
A holló (részlet)279
A későromantika és a realizmus281
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (részlet)283
Párharc mennykövekkel283
Jókai Mór levele Arany Jánosnak294
Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt295
A szamár sine curában316
Az első bánat324
Két választás Magyarországon (részlet)333
VI. fejezet - A csíny333
Világirodalmi kitekintés IV.355
Anton Pavlovics Csehov: A tokba bújt ember357
Olvasólámpa369
Weöres Sándor: A holdbeli csónakos (részletek)371
Mándy Iván: Saki381
Fejes Endre: Vonó Ignác387
Nagy László: Játék karácsonykor393
A karácsonyfás ember394
Balassi Bálint lázbeszéde (részletek)395
Önarckép396
Kányádi Sándor: Mikor szülőföldje határát megpillantja397
Bogotai bagatellek (részlet)397
Dél Keresztje alatt398
Románc399
Csalog Zsolt: Tisztelnek, becsülnek engem (részletek)401
Orbán Ottó: A holló405
Melyben Balassi módján fohászkodik406
A magyar népdalhoz407
Bari Károly: Cigányok sírjánál409
Téli este409

Tarján Tamás

Tarján Tamás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Tarján Tamás könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem