1.042.591

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom szöveggyűjtemény 14-15 éveseknek

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A sorozat tankönyveit az ELTE Bölcsészettudományi Karán alakult szerkesztőbizottság irányításával gyakorló vezetőtanárok írták. Az irodalomtankönyvhöz szorosan kapcsolódó szöveggyűjtemény gazdag válogatást tartalmaz a tárgyalt korok irodalmi műveiből. A korábban tanított legfontosabb alkotások mellett ez a válogatás sok esetben meglepő vagy kevésbé ismert, értékes művek részleteit is közli.

Tartalom

Az ókori kelet mítoszaiból11
Enki és Ninmah13
Babiloni teremtés-eposz (részlet)15
Gilgames-eposz (részlet)16
Versek a Tao tö kingből19
Dalok a Si kingből20
Vitéz csecsemő (részlet a Ramajanából)22
A Biblia könyvei25
Az Ószövetség27
A második ószövetségi teremtéstörténet (I. Móz 2,4-3,24)27
Jákob harca (I. Móz 32,23-32,32)28
Az égő csipkebokor története (2 Móz 23.)29
73. zsoltár30
Énekek éneke 4-5.31
Ámosz próféta könyve 8-9.32
Az Újszövetség könyvei35
Részletek a szinoptikus evangéliumokból35
Részletek a passió Lukács szerinti elbeszéléséből37
Részlet János evangéliumából38
A szeretet himnusza Pál Korintusiakhoz írott első leveléből (13.fejezet)39
A jelenések könyve (részletek)40
Az antik görög irodalom43
Homérosz:
Iliász (részlet)45
Odüsszeia (részlet)53
Türtaiosz:
Szép a halál...61
Arkhilokhosz:
Megnyugvás a sorsban62
A nagyképű hadvezérekhez62
Neobulé62
Szapphó:
Úgy tünik nékem...63
Aphroditéhoz63
Édesanyám! Nem perdül a rokka...64
Alkaiosz:
Apollónhoz65
Bordal66
Anakreón
Engem a szerelem...66
Gyűlölöm66
Egy leányhoz67
Töredék a halálról67
Pindarosz:
A szürakúszai Hierónnak, olümpiai győzelmére67
Platón:
Lakoma (részlet)72
Phaidón (részlet)81
Állam (részlet a hetedik könyvből: Barlanghasonlat)86
Arisztotelész:
Poética (részletek)89
A római irodalom93
Marcus Tullius Cicero:
Catilina ellen (Első beszéd, részletek)95
Catullus:
Lesbia madárkája102
Éljünk, Lesbia102
Lesbiához102
Gyűlölök és szeretek103
Szerelem és gyűlölet103
Quintia soknak szép103
Lesbia folyton szid103
Vergilius:
IV. ecloga104
IX. ecloga106
Aeneis (Hatodik ének)108
Horatius:
Licinius Murenához119
Leuconoénak120
Lydiához120
Ars poetica (részletek)121
Ovidius:
Pygmalion125
Phaedrus:
A farkas és a bárány127
Apuleius:
Átváltozások (részlet)127
A középkor133
Augustinus:
Vallomások (részlet)135
Szent Ambrus:
Szent vértanúk ünnepére139
Pál diakónus:
Tengernek Csillaga140
II. Róbert francia király:
Himnusz a Szentlélekhez141
Damiáni Szent Péter:
A halálról142
Celanói Tamás:
Az Utolsó Ítéletről144
Jacopone da Todi:
Stabat mater...146
Assisi Szent Ferenc:
Naphimnusz148
Ómagyar Mária-siralom149
Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint150
Ismeretlen magyar szerző:151
Ének Szent Lászlóról151
Édes anya153
Halotti beszéd és Könyörgés
Benkő Loránd olvasata szerint154
Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint155
Eckhardt mester:156
5. Prédikáció (In diebus suis placuit Deo et inventus est iustus.)156
Szent Gellért kis legendája (részlet)160
Fioretti (részletek: 8., 10., 21. és 30. fejezet)162
Szent Margit legendája (részletek)168
Hélinand de Froidmont:172
A halál versei172
Haláltánc (Példák könyve, 1510)174
Roland-ének (részlet)176
Daniel Arnaut:
Levelet, virágot lát szemem...178
Walter von der Vogelweide:
Ó jaj, hogy eltűnt minden...179
A hársfaágak csendes árnyán...180
Egy kőre ültem181
Guido Cavalcanti:
Kis ballada a kínról és a szerelemről182
Pierre de Ronsard:
Amint az ág hegyén184
Helénám, ma, mikor...184
Aucassin és Nicolette185
Ismeretlen francia szerző:
A fogolypecsenye188
Gesta Romanorum (részletek)192
Dante Alighieri:
Az új élet (részletek)198
Isteni színjáték (részletek)200
Carmina burana
Ó Fortuna...213
Félre, könyvek, doktrínák...214
Tavasz édes mámorában...215
Soproni virágének216
Körmöcbányai táncszó216
Francois Villon:
Kis Testamentum (részletek)219
Ballada a hajdani hölgyekről221
A szép fegyverkovácsné balladája a széplányokhoz222
Ballada (melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz)223
Rondó224
Ballada a vastag Margot-ról224
A felakasztását váró Villon négy sora225
A reneszánsz227
Francesco Petrarca:
Áldott a nap...229
Ti szerencsés füvek, boldog virágok...229
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad...230
A szem, amelyről oly lángolón daloltam...230
Giovanni Boccaccio:
Dekameron231
Első nap. Harmadik novella231
Negyedik nap. Második novella233
Hatodik nap. Negyedik novella240
Geoffrey Chaucer:
Canterbury mesék242
A molnár előbeszéde (részlet)242
A molnár meséje (részlet)243
Niccolo Machiavelli:
A fejedelem (részletek)247
Benvenuto Cellini:
Benvenuto Cellini élete (Negyedik könyv, VI. fejezet)252
Francois Rabelais:
Gargantua (VIII. fejezet)260
Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól264
Dicsőítő ének a veronai Guarinohoz265
Szilviáról267
Egy dunántúli mandulafáról267
Mikor a táborban megbetegedett268
Saját lelkéhez271
Pannónia dicsérete272
Martin Luther:
Erős vár a mi Istenünk273
Sylvester János:
Az magyar nípnek274
Sztárai Mihály:
XII. psalmus275
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár276
Szenci Molnár Albert:
XLII. zsoltár279
Heltai Gáspár:
A farkasról és a bakról280
Bornemisza Péter:
Cantio otpima282
Az játékba elöljáró beszéd282
Bűbájasokról283
Ráolvasás285
Tinódi Lantos Sebestyén:
Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet)285
Moldvai Mihály deák: Állapotomat jelentem...286
Balassi Bálint:
Balassi Bálint nevére (Bizonnyal esmérem...)289
Adj már csendességet...291
Borivóknak való292
Széllel tündökleni...293
Balassi Bálint nevére (Bocsásd meg Úristen...)294
Hogy Juliára talála, így köszöne neki...296
A darvaknak szól297
Egy katonaének298
Valedicit patriae (Ó, én édes hazám...)300
Kiben az kesergő Celiárul ír301
William Shakespeare:
LXXV. szonett302
Miguel Cervantes:
Don Quijote (részletek - 1. és 3. fejezet)302
Kapcsolódó XX. századi szövegek311
Karinthy Frigyes: Méné, tekel...313
Weöres Sándor: Merülő Saturnus314
Pilinszky János: Apokrif315
Radnóti Miklós: Nyolcadik ecloga317
Babits Mihály: Balázsolás319
Kosztolányi Dezső: Appendicitis320
Ady Endre: Az eltévedt lovas324
Szabó Lőrinc: Kalibán325
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem