1.042.499

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A sorozat tankönyveit az ELTE Bölcsészettudományi Karán alakult szerkesztőbizottság irányításával gyakorló vezetőtanárok írták. Az irodalomtankönyvhöz szorosan kapcsolódó szöveggyűjtemény gazdag válogatást tartalmaz a tárgyalt korok irodalmi műveiből. A korábban tanított legfontosabb alkotások mellett ez a válogatás sok esetben meglepő vagy kevésbé ismert, értékes művek részleteit is közli.

Tartalom

A BAROKK 13
Torquato Tasso: Megszabadított Jeruzsálem (részlet) 15
John Milton: Elveszett Paradicsom (részlet) 24
Angelus Silesius: Kerúbi Vándor (részlet) 29
Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl (részlet) 32
Zrínyi Miklós:
Peroratio 36
Az idő szárnyon jár 37
Nem írom pennával... 37
Befed ez a kék ég... 38
Az török áfium ellen való orvosság (részlet) 38
II. Rákóczi Ferenc: Vallomások (részlet) 41
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet) 46
A kuruc kor irodalmából:
Őszi harmat után... 50
Rákóczi-nóta (Jaj, régi szép magyar nép!) 51
Mit búsulsz, kenyeres... 54
A KLASSZICIZMUS 57
René Descartes: Értekezés a módszerről (részlet) 59
Blaise Pascal: Gondolatok (részlet) 64
Jean Racine: Bevezető a Berenicéhez (részlet) 68
A FELVILÁGOSODÁS 71
A francia Enciklopédia (részlet) 73
Jean Jacques Rousseau:
Értekezés a tudományokról és a művészetekről (részlet) 77
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet) 81
William Blake:
Az ártatlanság dalai 84
Bevezetés 84
A bárány 85
A tapasztalás dalai 85
Bevezetés 85
Tigris 86
A tigris 87
Gotthold Ephraim Lessing: A bölcs Náthán (részlet) 88
Johann Joachim Winckelmann: Gondolatok arról, miképpen vegyük a görög alkotásokat mintaképül a festészetben és a szobrászatban (részlet) 92
Johann Wolfgang Goethe:
Prométheusz 94
A kedves közelléte 96
Wanderers Nachdied 96
Vándor éji dala (Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond
és Weöres Sándor fordításában) 96
A viliikirály 98
Charlotte von Steinhez 99
Római elégiák 100
Faust I. (részlet) 101
Wilhelm Meister tanulóévei (részlet) 104
Friedrich Schiller:
A naiv és szentimentális költészetről (részlet) 111
Az örömhöz 113
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS 117
Bessenyei György:
Magyarság (részlet) 119
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (részlet) 120
Kazinczy Ferenc:
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet) 121
Fogságom naplója (részlet) 122
Batsányi János:
A franciaországi változásokra 125
A látó 126
Kármán József: Fanni hagyományai (részlet) 127
Dayka Gábor:
Kesergés 132
A rettenetes éjszaka 132
Csokonai Vitéz Mihály:
A vidám természetű poéta 133
Az eleven rózsához 135
Egy tulipánthoz 136
Tartózkodó kérelem 136
A boldogság 137
Az estve (1794) 137
Az estve (1789) 140
Az álom 141
Konstancinápoly 143
A Magánossághoz 146
A tihanyi Ekhóhoz 149
A Reményhez 151
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 153
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 153
Dorottya (részlet) 156
Az ember, a poézis első tárgya 157
Halotti versek (részlet) 158
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz (Romlásnak...) 160
A magyarokhoz (Forr a világ...) 162
Osztályrészem 163
Horác 164
Amathus 164
Levéltöredék barátnémhoz 165
A közelítő tél 166
Fohászkodás 167
Napoleonhoz 168
A Pesti Magyar Társasághoz 168
A poéta 171
A poézis hajdan és most 171
A ROMANTIKA 173
Friedrich Hölderlin:
Hüperion sorsdala 175
Menón panasza Diotimáért 176
Egyetlen 179
Patmosz 182
Az élet feleútján 188
Novalis: Himnuszok az éjszakához 188
Joseph von Eichendorf: Az éj 197
Heinrich Heine:
Mementó 198
Loreley 198
William Wordsworth:
Táncoló tűzliliomok 199
Sorok a tinterni apátság fölött 200
Sámuel Taylor Coleridge:
Rege a vén tengerészre 204
Kubla kán 222
George Gordon Byron: Childe Harold zarándokútja (részlet az első énekből) 223
Percy Bysshe Shelley: Oda a nyugati szélhez 225
John Keats:
Oda egy görög vázához 227
Utolsó szonett 229
Edgár Allan Poe :
A vörös halál álarca 229
A holló 233
Lee Annácska 236
Alphonse de Lamartine: A tó 238
Victor Hugó:
Az éj, az éj, az éj 240
Az alvó Boáz 241
Gérard de Nerval: El Desdichado 244
Giacomo Leopardi: Silviához 245
Alekszandr Puskin: Az emlékmű 246
Adam Miczkiewicz:
A lengyel anyához 247
A tó felett 248
Juliusz Stowaczki: Végrendelet 249
Francé Prekren: Mikor az orvos látja, hogy a testre 250
Tarasz Sevcsenko: Dnyeper partján 251
Mihai Eminescu:
Kint megremeg a nyárfaág 252
Esti kürtszó 252
A MAGYAR ROMANTIKA 253
Kisfaludy Károly: Mohács 255
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás 257
Hymnus 258
Vanitatum vanitas 259
Zrínyi dala 262
Huszt 263
Emléklapra 263
Zrínyi második éneke 263
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet) 264
Nemzeti hagyományok (részlet) 267
Kritika (részlet) 272
Katona József: Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszini költőmesterség lábra nem tud kapni? ( részlet) 274
Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde (részlet) 278
A Rom 279
Szózat 288
Késő vágy 289
A Guttenberg-albumba 290
Liszt Ferenchez 290
Foti dal 293
A merengőhöz 296
Keserű pohár 298
Gondolatok a könyvtárban 299
Az emberek 302
Országháza 304
Előszó 305
A vén cigány 307
(Fogytán van a napod...) 308
Erdélyi János: Népköltészetről (részlet) 309
Népköltészet:
Szerelem, szerelem... 312
Molnár Anna balladája 313
Petőfi Sándor:
A borozó 316
Hortobágyi kocsmárosné 316
A szerelem, a szerelem... 317
A virágnak megtiltani nem lehet 318
Ivás közben 318
Egy estém otthon 320
Ez a világ amilyen nagy.. 322
A természet vadvirága 322
Fa leszek, ha... 323
Emlékezet 323
Mögöttem a múlt... 323
Ha jőne oly nagy fergeteg... 324
A bánat? egy nagy óceán 324
Gyertyám homályosan lobog... 324
Elmém ezen sokat gondolkodik. 324
Dalaim 324
Reszket a bokor, mert... 325
Egy gondolat bánt engemet... 326
A XIX. század költői 327
Levél Arany Jánoshoz 328
Az Ítélet 331
Beszél a fákkal a bús őszi szél... 331
Minek nevezzelek? 333
A puszta, télen 334
Nemzeti dal 335
Kiskunság 337
Respublika 339
Európa csendes, újra csendes... 340
Pacsírtaszót hallok megint... 341
Szörnyű idő... 342
Arany János:
A rab gólya 343
Ha álom ez élet... 344
Évek, ti még jövendő évek 345
Letészem a lantot 346
Reményem 348
Ősszel 349
Visszatekintés 351
V. László 353
Ágnes asszony 355
Szondi két apródja 358
A lejtőn 360
Az örök zsidó 361
Vojtina Ars poétikája (részlet) 363
A lepke 368
Epilógus 369
Tamburás öreg úr 371
Tengeri-hántás 372
Mindvégig 374
Híd-avatás 375
Tetemre hívás 378
KAPCSOLÓDÓ XX. SZÁZADI SZÖVEGEK 381
Kassák Lajos: Mandulafa 383
Babits Mihály: Esti kérdés 384
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének 385
Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs szürkéné 386
Illyés Gyula: Bartók 400
József Attila:
A Dunánál 403
(Karóval jöttél...) 405
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek

A lapélek enyhén foltosak, az előzéklapon ex-libris címke látható.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény 15-16 éveseknek

Szép, tiszta példány.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba