A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom szöveggyűjtemény 9.

Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár... Tovább

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár visszamenőleg is - ismereteiket. Reméljük, a kínálat sokakat olvasásra csábít a kötelezőkön túl is. Vissza

Tartalom

Ókor5
Ószövetség7
A Teremtés könyve (Részletek)7
A zsoltárok könyve (Részlet)33
Izajás könyve (Részlet)34
Újszövetség35
A hegyi beszéd (Részlet)35
A tékozló fiú35
Homérosz:37
Íliász (Részletek)37
Odüsszeia (Részletek)55
Alkaiosz:84
A hajó84
Bordal84
Szapphó:85
Aphroditéhoz85
Úgy tűnik nékem86
Édesanyám! nem perdül a rokka87
Anakreón:87
Engem a Szerelem87
Gyűlölöm87
Töredék a halálról88
Anakreóni dal88
Pindarosz:89
Nekik ott az éji sötétet alant89
Theokritosz:89
Paraszt hexameterek89
Catullus:90
Éljünk, Lesbia90
Éljünk, Lesbia91
Gyűlölök és szeretek91
Szerelem és gyűlölet92
Vergilius:92
9. ecloga92
Aeneis (Részletek)96
Horatius:100
Thaliarchushoz100
Leuconoéhoz101
Licinius Murenához101
Melpomenéhez103
Aurelius Augustinus: (Szent Ágoston)107
Vallomások107
Aurelius Ambrosius: (Szent Ambrus)111
Himnusz kakasszóra111
Hildebert de Lavardin:112
A Szentháromságról (Részletek)112
Roland-ének114
Roland haldoklása114
Wolfram von Eschenbach:116
Parsival (Részlet)116
Gottfried von Strassburg:120
Trisztán és Izolda (Részlet)120
Walther von der Vogelweide:122
A hársfaágak csendes árnyán122
Ó jaj, hogy eltűnt minden123
Assisi Szent Ferenc:125
Naphimnusz125
Miként szabadította meg Szent Ferenc Gubbio városát egy szörnyűséges farkastól126
Jacoponé de Todi:129
Himnusz a fájdalmas anyáról129
Középkori vágáns dalokból131
Félre, könyvek, doktrinák131
Dante Alighieri:132
Isteni színjáték (Részletek)132
Francois Villon:146
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek146
Záróballada147
Ballada a blois-i költő versenyre148
Ellentétek150
Gyász-irat151
A magyar középkor irodalmából153
Halotti beszéd és Könyörgés153
Ómagyar Mária-siralom155
Margit-legenda (Részletek)158
Szent Ferenc prédikál a madaraknak160
Énekek éneke (Részlet)161
Haláltánc (Részlet)161
Reneszánsz163
Francesco Petrarca:165
Áldott a nap165
Ti szerencsés füvek165
Pó, gyorsfutású166
Pó, földi kérgem167
Giovanni Boccaccio:168
Dekameron (Részletek)168
William Shakespeare:179
LXXV. szonett179
Janus Pannonius:180
Galeotto Marzióhoz180
Búcsú Váradtól181
Mikor a táborban megbetegedett183
Pannónia dicsérete187
Egy dunántúli mandulafáról188
Saját lelkéhez188
Heltai Gáspár:190
Száz fabula (Részletek)190
Bornemisza Péter:193
Siralmas énnéköm193
Tragédia magyar nyelven az Sophocles Electrajaból (Részlet)194
Gergei Albert:195
História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról (Részletek)195
Kecskeméti Vég Mihály:203
Az LV. zsoltár203
Szenci Molnár Albert:206
XLII. zsoltár206
XC. zsoltár208
Balassi Bálint:210
Borivóknak való210
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott211
Hogy Júliára talála, így köszöne néki213
Darvaknak szól214
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról215
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el216
Óh nagy kerek kék ég218
Egy katonaének220
Ó én édes hazám, te jó Magyarország221
Kiben az kesergő Celiárúl ír223
Adj már csendességet223
Louis Góngora:227
Míg hiába süt227
Pázmány Péter:228
Isteni igazságra vezérlő kalaúz (Részlet)228
Mely üdvösséges a magunk ismerése (Prédikáció; részletek)229
Az utolsó ítéletnek rettenetességérül (Prédikáció; részletek)232
A nyelvnek vétkeirűl (Prédikáció; részletek)235
Zrínyi Miklós:237
Obsidio sigetiana (Szigeti veszedelem) - Részletek237
A kuruc költészetből256
Buga Jakab éneke256
Csínom Palkó258
Rákóczi-nóta261
Őszi harmat után264
Bethlen Miklós:265
Bethlen Miklós élete leírása magától (Részletek)265
Mikes Kelemen:272
Törökországi levelek (Részletek)272
Faludi Ferenc:279
Forgandó szerencse279
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény 9. Irodalom szöveggyűjtemény 9. Irodalom szöveggyűjtemény 9. Irodalom szöveggyűjtemény 9.

A borító enyhén kopott, foltos. A lapélek foltosak. A borító belső oldalán műanyag, amatőr, ragasztott védőborító nyoma látható.

Állapot:
1.380 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!