1.042.871

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom szöveggyűjtemény I.

A középiskolások számára

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

EPIKA14
Mítoszok és a mitológia14
Gilgames - Teremtés14
A világ teremtése. Indiai teremtésmítosz18
A világ keletkezésének mítosza. Kínai mítosz20
Virakocsa és Pauapaka. Perui teremtésmítosz21
Kalevala - A világ kezdete és Vejnemöjnen születése (Részlet)22
Az antik epika25
Hésziodosz25
Istenek születése (Részlet)25
Munkák és napok (Részlet)36
Az eposz42
Homérosz:42
Íliász (Részlet)42
Odüsszeia (Részlet)59
Vergilius:88
Aeneis (Részlet)88
Ovidius:104
Metamorphoses (Részlet)104
A novella és a regény118
Lukiánosz: Szerelmeskedések (Részlet)118
Apuleius: Aranyszamár (Részlet)119
Longosz: Daphnisz és Chloé (Részlet)124
Petronius: Satyricon (Részlet)128
Héliodórosz: Sorsüldözött szerelmesek (Részlet)134
A mese137
Aiszóposz:137
A sas és a róka137
A cslogány és a sólyom137
A róka és a kecskebak138
A róka és az oroszlán138
A róka és a majom138
A róka és az egér138
A hangya és a tücsök139
A holló és a róka139
A farkasok és a bárányok139
A farkas és a bárány139
A teknős és a nyúl140
Phaedrus:140
A farkas és a bárány140
A farkas és a bárány140
A tehén, a kecske, a juh és az oroszlán141
A róka és a holló141
A róka és a gólya141
A farkas és a kutya142
A róka és a szőlő142
A ló és a vadkan143
Történetírás143
Hérodotosz: Szkűthia leírása (Részlet)143
Thuküdidész: Az attikai pestis (Részlet)147
Xenophón: A vég kezdete (részlet)150
Livius: A római nép története a város alapításától (Részlet)156
Tacitus: Évkönyvek (Részlet)159
Ifj. Plinius: Levelek160
Retorika, filozófia162
Arisztotelész: Rétorika (10. fejezet)162
Poétika (Részlet)164
Cicero: Második philippica169
Seneca: Erkölcsi levelek (2. levél)173
Biblia174
Ószövetség174
Mózes első könyve a teremtésről (Részlet)174
Jób könyve (Részlet)184
Ezékiel próféta könyve (Részlet)187
Újszövetség189
Máté Evangyélioma (Részlet)189
Lukács Evangyélioma (Részlet)191
Pál Apostol első levele a Korinthusbeliekhez192
János Apostol Mennyei Jelenésekről Való Könyve (Részlet)193
A középkor epikája194
Egyházi epika194
Szent Ágoston: Vallomások (Részlet)194
A hősi epika200
Beowulf (Részlet)203
Edda (Részlet)203
Hildebrand-ének (Részlet)208
Lovagi epika210
Roland-ének (Részlet)210
Cid (Részlet)211
Nibelung-ének (Részlet)214
Ének Igor hadáról (Részlet)218
Joseph Bédier: Trisztán és Izolda regéje221
Gottfried von Strassburg: Trisztán és Iz olda - Az istenítélet226
Wolfram von Eschenbach: Parzival a Grál várában228
Thomas Malory: Arthur királynak és vitézeinek, a Kerek Asztal lovagjainak históriája (Részlet)231
Aucasin és Nicolete (Részlet)239
Középkori magyar epika246
Szent István király intelmei Imre herceghez (Részlet)246
Halotti beszéd és könyörgés248
Szent Margit legendája251
Anonymus: Gesta Hungarorum (Részlet)254
Kézai Simon: Gesta Hungarorum - Első könyv: A húnok és magyarok eredetéről és ősi lakaikról258
Dante260
Isteni Színjáték260
Pokol260
Purgatórium276
Paradicsom285
A reneszánsz epika293
Giovanni Boccaccio:
Dekameron293
Geoffrey Chaucer:
Canterbury mesék306
Montaigne:
A szépségről és hamisságról327
Reneszánsz magyar epika328
Thúróczy János:
Krónika - Mátyás király úr szerencsés megkoronáztatása és némely hadjárata328
Antonio Bonfini:
Magyar történet (Részlet)330
Ilosvai Selymes Péter:
Toldi Miklós históriája (Részlet)333
Tinódi Lantos Sebestyén:
Egri históriának summája338
Heltai Gáspár:
Száz fabula342
A farkasról és a bárányrl342
A hollóról és a rókáról342
A farkasról és a kecskegedelécskéről343
A majomról és a rókáról343
A hangyáról és a szecskéről344
LÍRA346
Görög-római líra346
Malomdal346
Rhodoszi fecskedal346
Kallinosz:
Még meddig heverésztek?347
Türtaiosz:
A spártai harcosokhoz347
Szép a halál348
Harci dal349
Mimnermosz:
Nannó349
Töredékek350
Szolón:
Szalamisz350
Kétféle érték351
Veszélyben az állam351
A kormányzás bölcsessége352
Önkényuralom352
Önkényuralom352
Senkise boldog353
Theognisz :
Szárnnyal öveztelek én353
Lenne ma pénzem353
Kost, szamarat keresünk354
szimónidész:
A thermopülai-i hősök sírfelirata354
A marathónnál elesettek sírfelirata354
Danaé354
Anakreón sírjára355
Arkhilokhosz:
Költő és katona355
A nagyképű hadvezérekhez356
Mikor eldobta pajzsát356
Szíverősítő a fedélzeten356
Neobulé356
Lükambész356
Megnyugvás a sorsban357
Szmónidész:
Ne gyászoljunk357
Rövid az élet357
Az asszony értéke357
Élvezd az életet357
Ibükosz:
Töredék a tavaszról358
Töredék a szerelemről358
Pindarosz:
A szürakúszai Hierónnak olümpiai győzelmére359
Mert erősebb nála362
Bakkhülidész:
Béke-dal363
Bor363
Alkaiosz:
A hajó364
Harci dal364
Egy nagyratörőről364
Pittakoszról365
Nem szépen-épült széptetejű lakok365
Apollónhoz365
Zeuszhoz366
Hélioszhoz366
Bordal (Nem kell a bajnak...)367
Bordal (Jőjj, igyunk!)367
Bordal (Borral hűtsd...)367
Szapphó:
Úgy tűnik nékem367
Aphroditéhoz368
Édesanyám! nem perdül a rokka369
Agalliszhoz369
Alkaiosz és Szapphó370
Arignóta370
Anakreón:
Artemiszhez370
Egy leányhoz371
Thrák csikó371
Gyermek, szűzi tekintetű371
Engem a szerelem371
Bíbor labdájával372
Gyűlölöm372
Szerelmi párviadal372
Töredék a halálról372
Szerenád373
Erósz, mint kovács373
Artemónra373
Elégedettség373
Bordal374
Kallimakhosz:
Mint a vadász374
Egy leány ajtaja előtt374
Bor mellett374
Saját sírfelirata375
Theokritosz:
Anakreón szobra375
Arkhilokhosz síremléke375
Aszklépiadész:
Oldogatom, bontogatom375
Életuntság376
Küldj havat376
Szüzességet őrzöd376
Lukiánosz:
A bolond és a bolhák376
A tanítás megszállottja376
A józan, aki részeg377
Rövid és hosszú élet377
Catullus:
Kedvesem gyönyöre377
Kismadár377
Éljünk, Lesbia378
Éljünk, Lesbia378
Éljünk, Lesbia378
Kérded, hány ölelésed379
Térj már, szegény Catullus380
Nyulacska szőrénél380
Úgy tűnik nékem381
Jót nevettem imént381
Otho csöpp feje381
Nézd csak, Caelius382
Nézd csak, Lesbia382
Gyűlölök és szeretek382
Gyűlölök és szeretek382
Gyűlölök és szeretek382
Vergilius:
IV. ecloga383
IX. ecloga385
Horatius:
Thaliarchushoz387
Leuconoénak388
Liciniushoz389
Maecenashoz389
Melpomenéhez390
A rómaiakhoz391
Egy tolakodóról392
Kit sérthet a szatíra?393
Ars poetica395
Lírai szövegek a Bibliából406
Énekek éneke (Részlet)406
Zsoltárok408
42-43. zsoltár (A szent hely után való óhajtozás idegen földön)408
51. zsoltár (Dávid bűnbánati imája)409
114. zsoltár (Isten csodatétele népének Égyiptomból való kihozása alkalmával)410
Középkori líra411
Egyházi líra411
Szent Ferenc: Naphimnusz411
Aquinói Szent Tamás himnusza az oltáriszentségről412
Jacopo da Todi himnusza a Fájdalmas Anyáról415
Celanói Tamás éneke az utolsó ítéletről416
Pierre Abelard szombatesti himnusza417
Gót szerzetesek éjjeli imája418
A dadogó Notker karácsonyi szekvenciája418
Lovagi líra419
Walter von der Vogelweide419
Középkori vágáns-dalok: Carmina Burana421
Francois villon:424
Hagyaték424
I. (Ezt négyszázötvenhatban írom)424
II. (Azévben, melyet fönt jeleztem)424
III. (Eldöntöttem, hogy így teszek)424
IV. (Hiába volt becéznem Őt)424
V. Épp annak bűvölt el szeme424
VI. (Jobb útra kelnem, míg tudok)424
VII.( Akárhogyan fáj is)424
VIII. (És mert nagy útra)424
IX. (Atya, fiú, Szent Lélek Isten)425
X. (Item, az említett leánynak)425
XXXIX. (Ám most, hogy elmém szárnyra kap)425
XI. (Kelt jelzett év karácsonyán)425
Testamentum425
I. (Már harminc évem elhagyott)425
II. (Se nagyuram)425
III. (S ha szemrehányást tenne bárki)425
X. (Én meg, mivelhogy elfogyott)425
XI. (Ezt jegyzem)426
Ének a hajdanvaló hölgyekről426
Ének a hajdanvaló urakról426
Hajdanszép csiszárnénak vénségén való siralma427
Ének melyet Villon anyjának kérésére szerzett, hogy azzal könyörögjön Asszonyunkhoz428
Ének avagy recipe429
CXL. (Item, a kedves Duci Margó)430
Ének Villonról meg a duci Margóról430
Ének avagy jó tanács a rosszéletűeknek 431
Búcsúzó ének431
Vegyes költemények432
Kérdések kérdése432
Négysoros versezet szegény Villon bitófájára433
Epitaphium, melyet Villon szerzett magának és társainak, midőn akasztásukat várták433
Villon éneke a Blois-ban hirdetett költői versenyre434
Hadova és Hamuka435
I. (Párizsban, a nagy irha-szárítón)435
II. (Ti jó madarak)435
IV. (Fiúk, ha egy medvét levágtok)436
VIII. (Stockholm II.)436
Középkori magyar líra437
Ómagyar Mária-siralom437
Ómagyar Mária-siralom438
A reneszánsz líra440
Francesco Petrara:
Daloskönyv440
William Shakespeare:
Szonettek442
A magyar humanista-reneszánsz líra445
Janus Pannonius:445
Itáliai epigrammák445
Magyarországi epigrammák450
Itáliai elégiák453
Magyarországi elégiák456
Balassi Bálint:463
Hogy Juliára talála463
Juliát hasonlítja a szerelemhez463
Kiben az kesergő Céliárúl ír465
Kit egy citerás lengyel lányról szerzett465
Fulviáról466
Bocsásd meg Úristen467
Adj már csendességet468
Psalmus XLII. (Mint az szomjú szarvas)469
Psalmus L. (Végtelen irgalmú)471
Egy katonaének473
Széllel tükdökleni474
Búcsúja hazájától476
Farkas András:
A zsidó és magyar nemzetről (Részlet)477
Batizi András:
Jer, dícsérjük az Istennek Fiát478
Szkhárosi Horvát András:
Semmit ne bánkódjál479
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm481
Szenczi Molnár Albert:
XLII. zsoltár482
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény I. Irodalom szöveggyűjtemény I. Irodalom szöveggyűjtemény I. Irodalom szöveggyűjtemény I.

A gerinc sérült. A lapélek foltosak. Néhány lapon gyermekrajz található.

Állapot:
1.740 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba