992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Irodalomismeret 1994/1-4.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - V. évfolyam január-december

Tartalom

1. szám
KERESZTURY DEZSŐ: Ereklye vagy tárgyi emlék? 3
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Szarkofág és kámea - Versek Balassiról 12
BIRCK EDIT: A pesti Jókai-Petőfi Ház 15
SIMOR ANDRÁS: Ismeretlen Petőfi-vers? 17
SZEPES ERIKA: Hozzászólás a „Rákóczi"-vers vitájához 22
LOUIS HAY: Kéziratgenetika - Történelem vagy keletkezés (Fordította Monostory Klára) 31
SZŰCS KINGA: Ottlik Géza „Buda" című regényének kéziratáról és szövegközléséről 37
Munkák és napok a Petőfi Irodalmi Múzeumban
JUHÁSZ FERENC: Logika és varázslat (József Attiláról) 41
KOVÁCS IDA: írófényképek 43
NAGY CSABA: A magyar emigráns irodalom dokumentumai 47
A Múzeum kiadványai, 1959-1992 49
Jelentés a Múzeum 1993. évi munkájáról 57
Első közlés
CSENKESZFAI POÓTS ANDRÁS: Hívő Tamás, 1773 (sajtó alá rendezte a Miskolci Textológiai Szeminárium: Bartucz Ágnes, Fejes László, Helmeczi Hedvig, Kerékgyártó Gizella, Laczai Róbert, Nyilas Attila, Papp Zsolt, Wassermann Judit) 62
BIRCK EDIT: Berzsenyi Dániel könyvtárjegyzéke 79
BOTKA FERENC: „Liebe Mamuskám!..." - Mutatvány a Déry-levelezésből 81
Irodalmi muzeológia Magyarországon
Békés, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye (Szabó Ferenc, Fazekas István, Fehér Dezső, Porkoláb Tibor, Horváth Júlia, Tóth László, Keresztesné Várhelyi Ilona, Koczkáné Király Júlia, Kaposvári Gyöngyi, Kovács Anna, Pifkó Péter, Farkas Péter, Sin Edit, Bárányi Ferenc, Lovas Csilla, Tóth Kálmán, Ács Anna, Németh József beszámolói) 85
Az „Irodalomtörténet" 1994/3. számának tartalomjegyzéke 109
Szerkesztői jegyzet 100

2-3. szám
HATÁR GYŐZŐ: Két fontos állomása hosszú életemnek 3
Határ Győző tiszteletbeli doktorrá avatásának indoklása (Előterjesztette a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Intézetének igazgatója) 6
KABDEBÓ LÓRÁNT: „Dudujkániától" a miskolci Campus-Egyetemig - Évnyitó és évzáró
gondolatok, 1993-94. 7
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Kísérlet a Miskolci Egyetem Alkalmazott Irodalomtudományi és
Történettudományi Tanszékcsoportjának (Textológiai Műhelyének) létrehozására 11
Emlékülés Dayka Gábor és Kármán József születésének 225. évfordulóján, Miskolc, 1994. március 25-26.
BÍRÓ FERENC: Ányos, Dayka, Kármán - Változatok az érzelmességre 19
LŐKÖS ISTVÁN: Dayka és Kazinczy 22
VÁRHELYI ILONA: Börtönlíra a XVIII. század végén - Batsányi Kunfsteinben 28
DEMETER JÚLIA: Iskolai és hivatásos színpad között - Horváth Pál szomorújátékai 35
FÁBRI ANNA: „Sohasem volt ily compact egyetértés" - Az 1859. évi Kazinczy-ünnep 39
HŐGYE ISTVÁN: A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság kiadói tevékenysége 42
SERFŐZŐ SIMON: A Felsőmagyarországi Kiadó 44
Közlemények
MARTI ZSÓFIA: Elizabeth Barrett Browning magyarországi fogadtatásához (1861-1907) 47
KOVÁTS JUDIT: Kafka és az önfeladás mint az önmeghatározás egyetlen lehetősége 50
HARGITAI É. LILLA: Ki volt Klár István? - És milyen eredménnyel jár „Nász" című
elbeszélésének pszichodinamikai elemzése? 51
KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ: Kutatási napló - 1. Álnévvel megjelent József Attila-vers
a soproni „Forum"-ban 2. Zrínyi-levelek és dokumentumok a grazi Landesarchiv
„Militaria"-sorozatának magyar anyagában 56
ÁRPÁS KÁROLY: Áttekintés a Tiszatáj diák-mellékletéről 60
A tudós macskája
ARANY JÁNOS: A tudós macskája 63
NÉMETH G. BÉLA: Az égből pottyant kutya - Válaszok Dobos Marianne kérdéseire
Brumiról és Berciről 65
FALUDI FERENC: Az újdon új policia - Zemlényi Attila kiegészítéseivel 71
CSENKESZFAI POÓTS ANDRAS-MIKLÓS SÁMUEL miskolci kutyasirató verse 1786-ból:
Fáti kutya fátuma (Sajtó alá rendezte Konderák Edit) 73
Lear a Bolondot tanítja - Professzoranekdóták és más történetek (I, 1-50)
(Összegyűjtötte és feldolgozta: K S. /.) 86
Tájékoztatás a Toldy-díjra való javaslatról 106
Értesítés a Társaság ügyfélfogadási idejéről 106
Szerkesztői jegyzet 106

4. szám
A Tanári Tagozat Továbbképzési Találkozója (Győr, 1994. augusztus 29-31.)
NÉMETH G. BÉLA: Tragikum az életrajzban - tragikum a versekben (Radnóti Miklósról) 3
BENEY ZSUZSA: Bevezetés a költészet olvasásába - Radnóti Miklós „Töredék" című versének értelmezése 8
RÓNAY LÁSZLÓ: Radnóti spiritualizmusa 17
POSZLER GYÖRGY: Berzsenyi Dániel - hatszoros tükörben 22
MÁRTONFFY MARCELL: Berzsenyi metaforáiról 28
LATOR LÁSZLÓ: Kormos Istvánról 31
KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: Szerző - élmény - ábrázolási?) Az irodalomértés néhány kérdése a középiskolában 36
BALASSA PÉTER: Paideia, humanitás, irodalomtanítás - A képzés (Bildung) gademeri rekonstrukciójáról és integrációjáról 43
A tudós macskája
DOBOS MARIANNE: Ki van a póráz végén? - Beszélgetés B. Juhász Erzsébettel Cammogó Dini Tóbiásról 52
Lear a Bolondot tanítja - Professzoranekdoták és más történetek, II, 51-70 (Összegyűjtötte és feldolgozta: K. S. I.) 55
„Szurok rátok!" - Iskolai dolgozatok és feleletek emlékezetre méltó fogalmazási botlásai, I, 1-110 (Kardos Gy. József gyűjtése és feldolgozása) 64
Lexikonfigyelő
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Két megjegyzés ÚMIL-ügyben 68
ORBÁN OTTÓ: Új Magyar Irodalmi Lex? Ikon, avagy egy csöppnyi hülyeségben maga a tenger (Népszabadság. 1994. dec. 16.) 69
VEZÉR ERZSÉBET: Karácsonyi ajándék sok hibával (Népszabadság. 1994. jan. 7.) 70
Búcsú Tarnai Andortól
Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája (Összeállította Kecskeméti Gábor) 73
Tarnai Andor, 1925-1994 (Németh G. Béla, Bodnár György, Kovács Sándor Iván írásai) 78
Két dokumentum a 60. születésnapról: Zrínyi Miklós levele a ceremóniamesterhez Leányfalura; Tarnai Andor zászlójának leírása 86
Fényképek (Egri Graf-műterem, Szentmártoni Szabó Géza, Gink Károly felvételei és amatőrfotók) 85
Mi történt a Társaságban?
Főtitkári beszámoló 1994-ről (Praznovszky Mihály); A Tanári Tagozat Továbbképzési Találkozója. Győr. 1994. augusztus 29-31 (Madocsai László); Árany János Irodalmi Verseny (Kelecsényi László Zoltán); A Zalaegerszegi Keresztury-Ház Kuratórium pályatételei 1995-re (Kustos Lajos) 89
Tagozati beszámolók, 1993 november-1994 november: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Délkelet-Dunántúl, Délnyugat-Dunántúl, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szolnok, Vas, Veszprém (Bajtai Mária, Somi Éva, Várnai Aladár, Szenczi Ibolya, Bükösdi Kálmánné, N. Horváth Béla, Koller Györgyi, Hegedűs Éva, Vincze Ildikó, Mohácsi Ágnes, Nagy Sándor, Farkasné Juhász Krisztina, Kovács Anna, Pethőné Németh Erika, Jeney István, Szurmay Ernő, Borbás László) 92
Halottaink, 1994; A Társaság új belépői; Az Irodalomismeret 1994. évi 421 előfizetője 106
Tájékoztató az 1995. évi tagdíjakról, a folyóiratelőfizetésekről és programjainkról; Szerkesztői jegyzet... 111
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem