Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomismeret 2005/4.

A Magyar irodalomtörténeti Társaság Folyóirata - XVI. évfolyam 4. szám/Megjelent 2006. január

Tartalom

„Harminckét éves lettem én... " József Attila (1905-1937)
MÉRAY TIBOR: Születésnapodra - E. E.-nek J. A. modorban 5
HOLCZER JÓZSEF: Még egy ikerdarab - Darvas Szilárd: József Attila 6
SZABÓ B. ISTVÁN: Asperján György József Attila-regénye 8
LENGYEL ANDRÁS: József Attila-adalékok 10
KERNER ANNA: József Attila dedikációja érdi Krausz Simonnak 16
Cs. Szabó László (1905-1984)
SZŐNYI ZSUZSA: Emlékezés Cs. Szabó Lászlóra 17
RÓNAY GYÖRGY: Tündér Rómában 20
TRIZNYA MÁTYÁS (1922-1991) Emlékkiállítás Szentendrén, 2005. október 14 - november 20. 21
BUDA ATTILA: „Ősök, barátok, utódok közt vagyok" - Cs. Szabó László könyvtáráról 24
SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA: Cs. Szabó László és a bázeli magyar emlékek 27
Bán Imre (1905-1990)
BORZSÁK ISTVÁN: In memoriam Bán Imre 30
IMRE LÁSZLÓ: Bán Imre professzor 31
BITSKEY ISTVÁN: „Debrecen a gazda, s én csak a számadó" 33
PETERNAINÉ JUHÁSZ ZSUZSA: Bán Imre könyvtára - Előszó 34
GÖMÖRI GYÖRGY: Dsida Jenő nyomában - Erdélyi utazás 1956 nyarán 35
SOMI ÉVA: Irodalmunk nagyasszonyai - Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda, Jókai Anna 40
HAGYMÁSI JÚLIA: Avarégető; Palack-posta (versek) 46
DOBOZY NÓRA: Pipa 47
ANTOS ANNA: A satrafa 50
SZABÓ RITA: Szepsi Csombor Márton Germániája német fordításban 52
Küldjön egy dedikációt!
TÜSKÉS TIBOR: Egy rajzos Weöres Sándor-dedikáció 63
LAKATOS ISTVÁN: Négy dedikáció Németh Lászlótól 66
GY. SZABÓ FERENC: Kozocsa Sándor, Sárközi György, Reményik Zsigmond, Halasi Andor
dedikációi 70
Közlemények és tanulmányok
HORVÁTH KARINA: Thordai János verseinek rímszótára 71
BORIÁN ELRÉD: Leonardus Frizon Zrínyi-gyászbeszéde 78
JUHÁSZ GYULA: Csáktornya 82
OROSZ LÁSZLÓ: Magyar vers 1673-ból 83
SZILÁGYI FERENC: Csokonai-vonatkozású kiadatlan versek a XVIII-XIX. századból 85
HORVÁTH JÓZSEF: Csokonai csurgói tanítványai 87
EGERVÖLGYI DEZSŐ: Zrínyi Miklós-ábrázolások az érmészetben 90
HAJAS ZSUZSA: Vitaindító gondolatok az új érettségi vizsgamodell értékelési rendszeréről 99
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata budapesti konferenciájának résztvevői 103
Tanárportrék
KISSNÉ KOVÁCS ADRIENNE: Majsai Mária 104
MAJSAI MÁRIA: Nemes tanulók! 105
ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA: Holczer József 107
Könyvajánló
Perjés Géza: Az értelem bátorsága (R. Várkonyi Ágnes); Sipos Lajos: Babits Mihály (Mohácsy Károly); Kultusz, mű, identitás (Nagy Orsolya); A bajnokok Vég-Gyula várában (Dobozy Nóra); Szathmári István: A szűkebb és tágabb haza nyelve (Szabó Piroska); Hubert Ildikó: Arcok és művek a magyar múltból (Varga Réka); Hatvan sor Karay Ilonáról (Szabó-Törpényi Annamária Ulla); Rideg István: Kévébe kötve (Paszabi Ágnes); Kiss Irán: Az asszony napba öltözik (Nemeskéri Luca); Horvátország kulturális és művészettörténete - Bevezetés a kroatisztikába (Krulik Barbara); Szentmártoni János: Eleven csónak (Véghelyi Balázs); Kárpáti Kamil: Relief egy fegyházról - Válogatott börtönversek (Pajtók Ágnes); Bokányi Péter: Diskurzusok mellett (Ribi András) 109
A Magyar Kultúra Napja kecskeméti ünneplése 128
A Társaság megyei tagozatainak vezetősége 130
Tájékoztató a 2006. évi tagdíjakról, a folyóirat-előfizetésekről és programjainkról 133
Búcsú Kormányos Józseftől 135
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem