Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténet 1930. január-december

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - Tizenkilencedik évfolyam

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 282 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatóak. Német nyelvű összefoglalókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

Arany János pantum-ja.
Irta: SZIGETVÁRI IVÁN.

Arany János magában álló különös költeménye a Bor vitéz. E költeményfajnak, tudtommal, egész költészetünkben sincs több... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

Arany János pantum-ja.
Irta: SZIGETVÁRI IVÁN.

Arany János magában álló különös költeménye a Bor vitéz. E költeményfajnak, tudtommal, egész költészetünkben sincs több képviselője. De ha talán tévedek, ha talán van párja, az kétségkívül egészen ismeretlen. Az a költemény faj, melynek Bor vitéz a képviselője, pantum nevet visel, teljes nevén maláji pantum (franciául pantoum malais, vagy pantoun malais).
Európai nyelven először németül jelent meg, következő címmel: Malaysche Volkslieder. Von Adalbert von Chamisso. Közölte: Morgenblatt für gebildete Stände. Freitag, 4. Januar 1822. Chamisso megjegyzi, hogy az általa közölt három pantum Nachdichtung, vagyis nem szószerinti fordítás, hanem utánzása eredeti maláji népdaloknak, amelyekkel nagy utazásán (1814-1818) megismerkedett. Az ő 3 pantumja címe: 1. Genug gewandert. 2. Korbflechterin. 3. Totenklage. Ezek közül csak az első és harmadik mutatja teljes tökéletesen a pantum formáját.
Mellékesen megjegyzem, hogy Chamisso más népek költészetét is utánozta: a franciát, új görögöt, litvánt, dánt. Természetesen mindezek német nyelvű költemények, mert hiszen a francia születésű Chamisso német költő lett.
Utána Victor Hugo következik. Les Orientáles címmel egy verses kötetet adott ki 1829-ben és ennek a jegyzetei közt olvasható egy 4 szakos, 16 soros pantum, Marre szerint Marsden angol orientalistát utánozva. Vissza

Fülszöveg

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, beható tájékoztatást nyújt a magyar irodalom és irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról.

Tartalom

Tanulmányok.
Horváth Cyrill: Ady Endréről 61
Kristóf György: Tíz év az erdélyi magyarság irodalmi életéből 78, 145, 235
Szigetvári Iván: Arany János pantum-ja 1
Zlinszky Aladár: Lenore-motívum Ady Endre egyik költeményében 7
Viszota Gyula: A százéves Hitel 135
Kisebb közlemények.
Dercze Lajos: Arany János a debreceni kollégium iskolai törvényszéke előtt 99
Elek Oszkár: A Bor Vitéz tárgyköréről 10
Hajnóczy Iván: Egy XVI. századi költőnő 159
Kardos Albert: Arany János és a kollégiumi törvényszék 165
Kardos Albert; Honnan vette Vörösmarty Mihály a „Zalán futása" elnevezését? 9
Lukcsics Pál: Költői vetélkedés két főnemesi udvar között a XVI. század végén 95
Marót Károly: Petőfi és Tacitus? 165
Pap Károly: Petőfi egy ismeretlen barátja 92
Parlagi Olivér: Bethlen Gábor neve az egykorú francia irodalomban 163
Perényi József: Hutten Ulrik és Vörösmarty Mihály 10
Szász Károly: Egy ismeretlen Shakespeare-fordító 93
Tolnai Vilmos: Ányos Pál verse Katona József ereklyéi közt 102
Tolnai Vilmos: „Zalán futása" 91
Ványi Ferenc: Radákovits vagy Radankovits? 167
Waldapfel József: Arany János egyik költeményéhez 102
Waldapfel József: Telegdi Kata levelének verses részei 160
Összefoglaló könyvszemle.
Alszeghy Zsolt: Móra Ferenc 12
Alszeghy Zsolt: Jakab Ödön 170
Bírálatok: tudományos irodalom.
A debreceni Tisza István Tudományegyetem évkönyve és almanachja 267
Alapi Nándor: Vándorlásunk 107
A nagykőrösi Arany János-Társaság évkönyvei 266
A pápai Jókai-kör évkönyve az 1924-29. évekről 267
Barna János: A makói Hollósy Kornélia Színház története 265
Benedek Marcell: Magyar író tragédiája 1929-ben 183
Biczó Ferenc: Pálffyné Gulácsy Irén 260
Bodó Jenő: Iskolánk leveles-ládájából 106
Czeizel János: Kazinczy Ferenc epigrammái 259
Dóczy Jenő: Arany János 32
Farkas Gyula: A magyar romantika 255
Gacsályi Sándor: A szimbolista költészet 259
Galamb Sándor: Hevesi Sándor 181
Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században 254
Esterházy Miklós nádor iratai 267
Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 28
Hankiss J. - Juhász G.: Panorama de la litterature hongroise contemporaine 256
Hofbauer Aladár: Riedl Frigyes középiskolai tanítása a magyar regény történetéről 29
Horváth János: Riedl Frigyes levelező tag emlékezete 31
Jakubovich Emil - Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv 179
Katona-emlékkönyv 178
Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete 188
Kőmives Kolos: Bánk bán háromfelvonásos tragédia a XIX. század elejéről 36
Kristóf György: Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt 258
Lugosi Döme: A piaristák szegedi drámajátékai 36
Málly Ferenc: Arany Toldi Szerelmének olasz forrásai 260
Merényi Oszkár: A magyar lélek története 103
Molecz Béla: A nyelvújítás korának nyelvszépítő törekvései 35
Nemzeti Színház. A - és Kamara Színházának Zsebkönyve 108
Ó-Egviptomi mesék. Goldzieherné Freudenberg Mária hátrahagyott írásaiból 108
Oláh Gábor: Tóth Árpád költészete 105
Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Évkönyve 33
Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése a XIX. századeleji német folyóiratokban 187
Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába 32
Prónai Lajos: A puszták börtönében 30
Rácz Lajos: Irodalmunk „nemzetietlen korának" okai 34
Semetkay József: Mécs László 105
Sikabonyi Antal: Rákosi Jenő, a publicieta 184
Ifj. Szász Károly: A magyar színikritika története 1849-1867-ig 187
Szegzárdy József: Babits Mihály Iphigenia-fordításának méltatása 266
Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomásai 186
Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből 106
Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolútizmus korának elején 186
Tarczai György: Az Árpád-ház szentjei 195
Trócsányi Zoltán: Régi írások és falusi levelek 194
Turóczi-Trostler József: Entwicklungsgang der ungarischen Literatur. II. 104
Vathy Elek: A magyar szépirodalom története 109
Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom 180
Bírálatok: szépirodalom.
Auer István: Gólyafészek 21
Böngérfi János: Hun és magyar mondakör 264
Csongor és Tünde 29
Dezsényi Béla: Aranykéve 263
Feleki Sándor: Lenan minden költeménye 21
Feleki Sándor: Őszi szántás 191
Finta Sándor: Szívünk miséje 22
Hangay Sándor: Kék Könyve 34
Harsányi Lajos: Az elragadott herceg 192
Herczeg Ferenc: Arcképek 185
Jónás Károly: Tarka könyv 194
Kelemen Ferenc: Az úszó sziget lakói 105
Kiss Aladár: Euriál és Lukrécia 29
Kosáryné Réz Lola: Porszem a napsugárban 193
Kunos Ignác: Mosolygó Napkelet 261
Lelkes Nándor József: Letűnt világ dalokban 264
Móra László: Így jó 23
Nyiri Szabolcs: Jó engesztelődéi 262
Ősz Iván: Lélekharang 262
P. Jánossy Béla: Mister Nemere 265
Reinel János: Új Auróra 27
Reményik Sándor: Szemben az örök méccsel 24
Sajó Sándor: Gyertyaláng 189
Somogyi Imre: Oltártűz 263
Szabó László: A hún király 25
Szigethy Lajos: Vándormadár 265
Tamási Áron: Szűzmáriás Királyfi 193
Telekes Béla: Zsoltárok 26
Turmezei László: Turán 264
Vietorisz József: Ars poetica mea 190
Wlassics Tibor: Könnyek tengerén 27
Folyóiratok szemléje.
Alszeghy Zsolt - Baros Gyula - Gulyás Pál - Halász László - Pintér Jenő: Ötvenhat folyóirat és hirlap irodalomtörténeti vonatkozású cikkei 37, 110, 196, 268
Figyelő.
Alszeghy Zsolt: Titkári jelentés a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1930 március 8-i közgyűlésén 122
B. J.: Horvát lapszemle 221
M. Gy.: Magyar irodalomtörténet a rádióban 222
Remete Pál: Bírálat vagy hírverés? 51
Elhúnytak 54, 224, 277
Új könyvek 56, 130, ?28, 278
Társasági ügyek 59, 131, 233, 262
Inhalt der selbständigen Artikel 60, 133, 234, 262
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem