Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1977/1-4.

A Magyar irodalomtörténeti társaság folyóirata - LIX. évfolyam (Új folyam IX.) 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.024 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

S. Sárdi Margit
CZVITTINGER DÁVID BIZONYSÁGA
„Jól látják nagyságtok, mint akik a dolgokat is jól tudják, hogy ez inkább JÓ IGYEKEZET, MINT KÖNYV". Ezekkel a szerénykedő szavakkal a tulajdon... Tovább

Előszó

S. Sárdi Margit
CZVITTINGER DÁVID BIZONYSÁGA
„Jól látják nagyságtok, mint akik a dolgokat is jól tudják, hogy ez inkább JÓ IGYEKEZET, MINT KÖNYV". Ezekkel a szerénykedő szavakkal a tulajdon művét illeti Bod Péter, irodalomtörténet-író utódai azonban, mintha kezdettől fogva az egy mondattal alább említett előd, Czvittinger Dávid nevéhez fűzték volna a bírálatot, irodalomtörténet-írásunknak és bibliográfia-történetünknek a szó szoros értelmében korszakos jelentőségű, mert korszaknyitó alkotásában, a Specimenben nem annyira a művet, mint inkább a jószándékú törekvést értékelték. Bod Péter azt állítja a meleg megértéssel kezelt példakép munkájáról, hogy azt „a tudós világ" „nagy kedvességgel is fogadta". Valójában a Specimen bírálata már a megjelenés után hamarosan megkezdődött. A Specimenben aposztrofált Jacob Friedrich Reimmann vérig sértve vág vissza („...a dikció pallérozatlan, és valami kellemetlen magyarosság van benne. Az írásmű fölépítését tekintve alfabetikus sorrendet követ, ami messze elmarad a tudományos rendszertől, ehhez járul az a baj, hogy több írót mellőzött, ugyanakkor nem keveset összehordott e katalógusban, akiket csupán egyetlen disszertációcska tett híressé... valójában szóról szóra máshonnan van átvéve..."), s az éledő magyar tudományosság is hamar szóvá teszi hibáit. Vissza

Tartalom

I. kötet
S. Sárdi Margit: Czvittinger Dávid bizonysága 3
Gyergyai Albert: A Karthausi. Jegyzetek egy remekműről 18
Barta János: Arany János Toldijáról. (Világkép és stílus) 36
Fehér Ferenc: A dráma történetfilozófiája, a tragédia metafizikája és a nem-tragikus dráma utópiája. (Válaszutak a fiatal Lukács drámaelméletében) 58
Vallomás
Mikó Imre: A két Grandpierre 104
Talpassy Tibor: A fiókban maradt regény 110
Forum
Domokos Mátyás: Nagyhatalmi helyzet vagy versírógép? 124
Gyertyán Ervin: Marx, Freud, József Attila (Két új József Attila könyv tanulságai) 139
Bori Imre: Székács József fordításkötetének irodalomtörténeti helyéről 185
Cseres Tibor: A magyar nyelv aranybányája (Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. A-C.) 191
Vita
Mályuszné Császár Edit: Schedius Lajos politikai magatartásának ürügyén 201
Barna József: Helyreigazítás - érdemi vita helyett 205
Szerdahelyi István: Gorombáskodás - érdemi vita helyett 210
Kocsis Rózsa: Megjegyzések Szigethy Gábor Igen és Nem című könyvem bírálatához 212
Dokumentum
Dukkon Ágnes: Tótfalusi Kis Miklós ismeretlen előszavairól 215
Scheiber Sándor: Levelek Kiss József életrajzához 222
Lengyel András: Radnóti Miklós két elfelejtett írása 227
Réz Pál: Három kis adalék Thomas Mann magyarországi kapcsolataihoz 232
Szemle
Poszler György: Illyés iránytűje (Illyés Gyula: Iránytűvel) 237
Mezei József: A magyar valóság nyomában (Pándi Pál: Első aranykorunk) 246
Laczkó András: Bán Imre: Eszmék és stílusok 252
Vörös Imre: Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába 259
Mikó Krisztina: Lengyel Dénes: Benedek Elek 261
Miklós Pál: Új vívmány: a tudományos giccs (Abraham A. Moles: A giccs, a boldogság művészete) 264
Székely György: Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia, I-II. 268
Tolnai Gábor: A magyar barokk és a mediterrán világ 273
Katona Ádám: A csalódások lépcsőfokán egyre lejjebb... 298
Németh G. Béla: Védekező humor - kibékítő belátás (Az értekező Reviczky) 322
Aczél Géza: „Az ember is csak barátos vagy ellenes matéria" (Barta Sándor költészetének hazai fejezetéről) 342
Kárpáti Béla: Főbb irodalmi hatások Kassák prózájában 368
Forum

II. kötet
Hajdu Ráfis: Korunk és a Márciusi Front 395
Csaplár Ferenc: Kassák és a Korunk 406
Botka Ferenc: A Korunk és a szovjet irodalom 415
Vallomás
Schöpflin Gyula: Az irodalom peremén 424
A homályból
Nádasdy Lajos: Bornemisza Magyar Elektrája magyar játéknéző helyen 1778-ban 454
Kerényi Ferenc: Toldi Miklós a régi magyar színpadon 460
Kemény Ferenc: Egy ismeretlen költőnk: Kovács Norbert 472
Dokumentum
Schweitzer Pál: Thomas Mann feljegyzései első budapesti felolvasásáról 478
Bodri Ferenc: Egy kedves Krúdy-vallomás 483
Réz Pál: Kosztolányi Dezső (?) két ismeretlen bírálata Babits Dante-fordításáról 486
Rimócziné Hamar Márta: Juhász Gyula „horáci sora" József Attilához 491
Lengyel András: Szerb Anta] egyetemi magántanári előadásainak tervezete 494
Marafkó László: Weöres Sándor pécsi évtizede (Életrajzi vázlat) 500
Filológia
Ízes Mihály: Madárnál sebesebben (Adalék Petőfi-filológiánkhoz) 508
Vita
Horváth Mária: Ami egy híradásól kimaradt 512
Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Ami egy hozzászólásban fölösleges 516
Szemle
Belia György: Személyes ügy (Szemlér Ferenc könyve) 517
Laczkó András: Illés Endre: A só íze 520
Mezei József: Egy ifjú nemzet címeréről (Sőtér István: A sas és a serleg) 524
Vörös Imre: Az élménytől a versig (Nemes Nagy Ágnes: 64 hattyú) 529
Bárdos László: Két szó között (Somlyó György: A költészet évadai 4.) 532
Wéber Antal: Bodnár György: Törvénykeresők 536
Pomogáts Béla: Bálint Tibor: Kenyér és gyertyaláng 540
Társasági hírek
Vándorgyűlés, rendezvények (Csáky Edit) 543
Tagfelvételek 545
Buday György: József Attila (metszet)
Barta János: Tantalusz álma (Vajda János emlékére) 547
Oltyán Béla : A novellaforma módosulása Déry korai epikájában 568
Ízes Mihály: Hétért - hatot 586
Czére Béla: A magyar regény 1975-ben (A bibliográfiát összeállította: Balogh Éva) 615

III. kötet
Forum
Bókay Antal : Elidegenedés és emberi teljesség (A Téli éjszaka világképe) 640
Bécsy Ágnes: József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhez 659
Kispéter András: Fodor Józsefről. Az Egy költészet története alkalmából 676
Fenyő István: A Tudományos Gyűjtemény Vörösmarty Mihály szerkesztésének idején 681
A homályból
Fried István: A népies hexameter kérdéséhez (Vitkovics egy elfelejtett fordítása) 702
Vörös Imre: Egy XVIII. századi könyvsiker (Lázár János Florindája) 712
Vihar Béla: Arany János áldásával... (Emlékezés Bánóczi Józsefre) 723
Vita
Rubin Péter: Teleki Emma és Auguste de Gerando házassága kapcsán 725
Bajomi Lázár Endre: Néhány szó, utólag 729
Spira György: Egy kis helyesbítés 730
Két kritika egy könyvről
Hajdú Péter: Képes Géza: Az idő körvonalai 732
Keresztury Dezső: A Képes-jelenség 736
Szemle
Weöres Sándor: S. Sárdy Margit: Petrőczy Kata Szidónia költészete 741
Gyenis Vilmos: Kecskeméti Alexis János Prédikációs könyve 743
Kulcsár Péter: Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház történetéből 750
Nemeskürty István: Szakály Ferenc: A mohácsi csata 755
Kurcz Ágnes : Középkori kútfőink kritikus kérdései 758
Vásárhelyi Judit: Két új könyv - két régi város (Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán; Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége 760
Kulin Ferenc: Király István: Irodalom és társadalom 765
Levendel Júlia: "...én kilépek elibétek" (József Attila Válogatott Levelezése; Török Gábor: József Attila-kommentárok) 775
Társasági hírek
Horváth János 1911-1977 (V. Kovács Sándor) 781
Mészáros Vilma 1921-1977 (K. L.) 783
Szalatnai Rezső 1904-1977 (Botka Ferenc) 784
Buday György: Ady Endre (fametszet)
Sziklay László: Ady és szomszédaink 787
Vezér Erzsébet: Ady és a radikálisok 814
Vadas József: Ady Endre szemei 858

IV. kötet
Forum
Makay Gusztáv: Irodalmi tankönyveink Ady-képe 1945 után 870
Erdélyi Ildikó : Ady a közvélemény előtt 901
Dokumentum
Schweitzer Pál: Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához 928
Schöpflin Gyula: Egy Ady-kézirat sorsa 959
Vezér Erzsébet: Egy elfelejtett Ady-cikk 959
Véber Károly: Találkozás a „tróntalan királlyal" 961
Filológia
Demény János: Bartók Béla találkozása Ady Endrével 967
Szilágyi Péter: A Szeretném ha szeretnének hangsúlyos alakzatai 989
A homályból
Markovits Györgyi: Az „emigráns" Ady 1013
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4. Irodalomtörténet 1977/1-4.

A gerincek enyhén töredezettek, a 4. kötet borítója és a lapélek foltosak. Az 1. kötet gerince kissé sérült. A 3. kötet néhány lapján ceruzás aláhúzás, gerincén bejegyzés látható.

Állapot:
2.800 Ft
1.400 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!