1.047.631

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténet 1978/1-4.

A Magyar irodalomtörténeti társaság folyóirata - LX. évfolyam (Új folyam X.) 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.136 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített éves tartalom- és névmutató melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok
Barla Gyula: Életrajz és alkotás viszonya A hírlapszerkesztő naplója c. regényben (Kemény válságos éveiről)339
Bécsy Ágnes: A magyar líra 1976-ban (A bibliográfiát összeállította: P. Balogh Éva)111
Fried István: A Vitkovics-jelenség (Problémák és utak a magyar klasszicizmusban)639
Hopp Lajos: A Rákóczi-szabadságharc és emigráció irodalmi törekvései326
Izsák József: Menekülés "külön világba" (Illyés Gyula magánéleti lírája)85
Kiss Gizella, A: Ormánsági motívumok Móricz Zsimond prózájában362
Komoróczy Emőke, G: A negativitás legyőzése, a válságközérzet meghaladása (Kassák Lajos: Tisztaság könyve 41. vers)906
Litván György: Szabó Ervin és az irodalom1
Nagy Péter: Molnár Ferenc színpada32
Német G. Béla: Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében674
Pándi Pál: Jegyzetek Gertrudis jellemképéről869
Poszler György: Tartalom vagy tartás (Meditáció Horváth János emlékére)597
Somlyó Görgy: Ha...657
Szávai János: Memoárirodalmunk új virágkora893
Trócsányi Miklós: "Képzeletem.. a világ édes, érzéki jelenségeihez tapad" (Lírai képek Déry Tibor kései regényeiben)922
Wéber Antal: Az irodalomszociológia - történeti szempontból301
Cikkek, közlemények, dokumentumok
Agárdy Péter - F. Majlát Auguszta: Révai József jegyzetei Lukács György Ady-tanulmányaihoz1030
Bárdos Judit: Radnóti Miklós A' la recherche című versének elemzése165
Barta János: Sőtér István: Werthertől Szilveszterig188
Bécsy Tamás: A "natura naturans" mint líraelméleti kategória (Egri Péter: A költészet valósága c. könyvéről)203
Bécsy Tamás: Egy probléma - négy műben448
Csáky Edit: A grafológus Móricz Zsigmond506
Fülöp László: Az emlékezés regénye (Kaffka Margit: Színek és évek)143
Gábor Éva: Alexander Bernát levelei Lukács Györgyhöz (1908-13)224
Gyergyai Albert: A magyar elbeszélés686
Hegedűs Géza: A Szathmáry fiú, akit Szigligetinek hívtak. Tanulmány helyett emlékidézés, némi szakmai igénnyel408
Horváth János: Vitkovics Mihály (Közli: Korompay H. János és Korompay Klára)749
Imre Mihály: Szenczi Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről788
Käfer István: Az irodalmi levéltárak problémái435
Kerényi Ferenc: Epikai és történetírói műsorforrások a magyar hivatásos színjátszás első évtizedében527
Kerényi Ferenc: Madách-problémák1072
Kozocsa Sándor: Szabó Lőrinc leveleiből509
Kulcsár Péter: Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról516
Lengyel Béla: Szerb Antal arcképéhez (Emlékek, adalékok)490
Melczer Tibor: Kiadatlan Radnóti-kéziratok az Országos Széchenyi Könyvtárban1042
Mezei Márta: Waldapfel József Vörösmarty-tanulmányai1063
Molnár Antal: Emlékezés a Vasárnapi Társaságra489
Nagy Péter: Válságok - választások (Laczkó Miklós könyvéről)691
Nemes-Nágel Lajos: A Gondolat alapításáról734
Nemeskürty Harriet: Kaland és politika a 17. századi német útleíró irodalomban. Még egyszer a Magyar Simplicissimusról521
Nemeskürty István: Aki Európában képviselte Magyarországot (Szenczi Molnár Albert Válogatott Művei)182
Pándi Pál: A tudomány szolgálatában (Waldapfel Józsefre emlékezve)1082
Péter László: Juhász Gyula "horáci sorához"217
Petrányi Ilona: Radnóti Miklós levelei Hilbert Károlyhoz 266
Poszler György: Kétkedő sorok az esztétikatörténet margójára442
Reisinger János: Kardos László műve944
Schöpflin Gyula: Ismeretlen Radnóti-műfordítások254
Schöpflin Gyula: A magasból a mélybe (Az irodalom peremén II.)383
Schöpflin Gyula: A magasból a mélybe (Az irodalom peremén III.)703
Schöpflin Gyula: A magasból a mélybe (Az irodalom peremén IV.)998
Sík Csaba: Egy önérzet története; Kísérlet egy regény régészeti feltárására955
Sipos Lajos: Karácsonyi Madonna (Megjegyzések Babits első novelláskönyvéhez)457
Szigethy Gábor: Egy régi könyv időszerűségéről1056
Tamás Anna: A forradalom évtizede1067
Tandori Dezső: A lélekmadár-képzet közeli és távoli emlékei470
Tandori Dezső: A tótágas ágazatai. Örkény István: Egyperces novellák981
Tarnóc Márton: Waldapfel József és a régi magyar irodalom1051
Tolnai Gábor: Ady Endre "saját kezű" levelei Baróti Marikához (Hozzászólás Schweitzer Pál közleményeihez)477
Tolnai Gábor: Waldapfel Józsefről1049
Tóth András: Molnár Ferenc levele Duras Lilihez219
Wéber Antal: A szocialista kultúra vonzásában1077
Szemle
Bán Imre: Durkó Mátyás: Olvasás, megértés804
Bán Imre: A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975539
Bánszki István: Petőfi tüze568
Bánszki István: 50 éves a Korunk1107
Bárdos Judit: Munka és teljesség (Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek)819
Bárdos László - Benedek István: Benedek Marcell830
Baróti Dezső - Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály562
Bécsy Ágnes: Megjelent a Berzsenyi-évfordulón (Orosz László: Berzsenyi Dániel; Berzsenyi Dániel versei Merényi Oszkár tanulmányaival; Takáts Gyula: Hódolat Berzsenyi szellemének)555
Bécsy Tamás - Simon Zoltán: Változó világ - változó irodalom807
Belia György: Genius - Új Genius 1920-19451116
Fekete Sándor - Andics Erzsébet: Metternich és Magyarország583
Gyenis Vilmos - Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek545
Keresztury Dezső: Egy életmű tükre (Megyeri Sári: Én is voltam jávorfácska)296
Korompay H. János: Történelem és szellemi jelenlét (Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség)848
Kovács Ilona: Csokonai Vitéz Mihálky Összes Művei I.1086
Laczkó András - Komlós Aladár: Kritikus számadás855
Laczkó András: "Ragyognak tettei..." Tanulmányok Vörösmartyról1091
Máday István: Petőfi-mozaik576
Makay Gusztáv: A lírai vers anatómiája (Tüskés Tibor: Versről versre)809
Markovits Györgyi - Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban, 1920-19451119
Mezei József: jegyzetek egy szintézisről (Kovács Kálmán: Gyulai Pál szépprózája)827
Mezei József - Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom1124
Mikó Krisztina: "Életmű szóban és tettben" (Mesterházi Lajos: Szólni szólítatlan)823
Ottyán Béla - Kassák Lajos: Csavargók, alkotók291
Reisinger János: Babits - Adyról836
Sarbu Aladár - Czigány Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914277
Schweitzer Pál: Feljegyzések és levelek a Nyugatról840
Szávai János: Petőfi állomásai (Versek és elemzések)580
Szerdahelyi István - Mihail Hrapcsenko: Irodalmi tanulmányok801
Tamás Anna: Jókai Mór levelezése I. - II.282
Ugrin Aranka - Romhányi Zoltán: A magyar romantika kezdetei - Kölcsey Ferenc életműve274
Urbán Nagy Rozália - Somlyó György: A költészet vérszerződése813
Varga Imre: Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlékirat a 15. - 16. századi oszmán fogságról551
Vásárhelyi Miklós: Mert lassan elfogynak a beszélgető partnerek... (Lázár Vilmos: Egy emlékirat lapjaiból)816
Voigt Vilmos: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI.588
Vörös Imre: A felvilágosodás Magyarországon, Közép- és Kelet-Európában271
Társasági hírek
Barta Gyula 1925-1977 (Barta János)866
Bisztray Gyula 1903-1978 (Rejtő István)864
Ignótus Pál 1901-1978 (Bata Imre)1135
Rónay György 1913-1978 (Reisinger János)1133
Szemlér Ferenc 1906-1978 (Kispéter András)1131
Vajthó László 1887-1977 (Pajkossy György)862
Rendezvények 1977-ben (Csáky Edit)593
Tagfelvételek596
A Társaság új tagozatáról (Kovácsné Ónodi Irén)868
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem