Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.790

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1970/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXIV. évffolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 759 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz és francia nyelvű tartalomjegyzékkel. A könyvbe kötött és kihajtható melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok
(A szerkesztő) Tolnai Gábor tanulmányai 545
Alexa Károly: A misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben 285
Bán Imre: A magyar manierista irodalom 451
Bán Imre: Károlyi Péter Poétikája 560
Baráti Dezső: Dózsa feje 634
Bodnár György: A novellista Kaffka Margit 178
Esze Tamás: Kálmáncsehi Sánta Márton Sátoraljaújhelyen 566
Gyenis Vilmos: Emlékirat és anekdota 305
Györffy György: Anonymus Oesta Hungarorumának kora és hitelessége 1
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc szabadverse 36
Kardos Tibor: A Gritti-játék keletkezése 547
Király István: A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota partján 613
Klaniczay Tibor: A reneszánsz válsága és a manierizmus 419
Köpeczi Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez (Kovacsóczy Farkas Dialógusáról) 577
Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség 588
Rejtő István: Mikszáth Kálmán gondolatvilága a parlamenti karcolatokban 603
Rózsa György: A Nádasdy-Mausoleum és Nikolaus Avancini 466
Szabolcsi Miklós: „...akkor inkább Bakunint és Kropotkinkát..." (Egy epizód József Attila életéből) 646
Szilágyi Ferenc: Csokonai Békaegérharcának keletkezéséről, politikai vonatkozásairól,
szövegeiről 14
Szörényi László: Arany János Visszatekintés című versének képanyaga 322
Telegdi Bernát: A versforma néhány kérdése Berzsenyinél 27
Varga József: Ady olasz érdeklődése 624
Varjas Béla: Balassi és a hárompillérű verskompozíció 479
Varjas Béla: Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely 129
Veres András: Arany János: Kertben című versének szerkezeti sajátosságairól 178

Kisebb közlemények
Áfra János: Ady Endre összes Versei (I. kötet) kritikai kiadásának margójára. 358
Angyal Endre: A manierista Nyéki Vörös Mátyás. 512
Baumgarten Sándor: Don Quijote Magyarországa. 363
Benedek Istvánné: Adalékok Komjáthy Jenő életrajzához. 354
Bényei Miklós: Eötvös József kultúrtörténeti szintézisének terve. 60
Bernáth Árpád: Irodalmi művek értelmezésének kérdéséhez. 213
Bitskey István: Thordai János manierizmusa. 527
Bóta László: A népballada elméletéhez 1. 657
Csanda Sándor: Balassi Bálint tűzzel kapcsolatos hasonlatai és szóképei. 492
Csomasz Tóth Kálmán: A prágai Oáiszécsi-töredék énekei. 51
Dán Róbert: A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez. 197
Géfin Gyula: Ismeretlen adatok Faludi Ferenc életéből. 352
Gyenis Vilmos: Bod Péter és Hermányi Dienes József. 703
Hervay Ferenc: Megoldás Rimay János Balassi-gyászversének kiadástörténetéhez. 498
Holl Béla: Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének versei. 519
Holl Béla: „Sajtóhibák" Heltai Gáspár Bonfini-kiadásában. 59
Hopp Lajos: özv. Bercsényi Miklósné Köszeghy Zsuzsi levele Jaroslawból Rodostóba. 696 Horváth Iván: A Balassisor számmisztikái értelmezéséhez. 672
Illés László: A proletárirodalom esztétikája és a társadalmi valóság. 733
Jenei Ferenc: Manierista elemek világi költészetünkben Beniczky Pétertől Petrőczi Kata Szidóniáig. 535
József Farkas: Az élménytől a műig. 716
Klaniczay Tibor: Zrínyi olvasmányaihoz: Vittorio Siri. 684
Komlovszki Tibor: Az ismétlés szimmetriája egy Balassi-versben. 668
Kovács József László: Lackner Kristóf Pragában. 508
V. Kovács Sándor: Egy magyar humanista a mohácsi vész korában. 661
Kovács Sándor Iván: A reneszánsz verskompozíció és néhány példája Rimaynál. 500
May István: Földi János plágiumvádja. 202
Melczer Tibor: Radnóti Miklós Gyökér című verséről. 721
Merényi Varga László: A manierista stíluseszmény Rimay levelében 503
Mezey László: Litteratura: grammatica és musica. 653
Molnár József: A Gombos kertről és Kerecsényi Juditról. 194
Ötvös Péter: Miskolci Csulyak István néhány versének forrás- és stíluskérdéséről. 530
Pirnát Antal: Oerendi János és Eössi András. 680
Pirnát Antal: Megjegyzések Melius és az erdélyi antitrinitáriusok közötti küzdelem történetének néhány kérdéséhez. 61
Schulek Tibor: Kálmáncsehi Márton: „Reggeli éneklések könyve" 346
Szauder József: Csokonai: Az állatok beszélgetése. 712
Szigeti Jenő: Milton Elveszett paradicsoma Magyarországon. 205
Tarnóc Márton: Szalárdi János történelemszemlélete 689

Adattár
Áfra János: Ady Endre első nyilatkozata saját költészetéről. 87
Bánfi Florio: A Krisztinalegenda forrásszövege. 222
Benda Kálmán: Wathay Ferenc és felesége, Ládonyi Anna végrendelete. 372
Bitskey István: Kazinczy Gábor levelezése. 228
József Farkas: Karikás Frigyes első novellája. 379
Kerényi Ferenc: Adalékok Arany János akadémiai működéséhez. 376
Kiss József - Miklós Dezső: Petőfi-versek a Népbarát című pápai naptárban. 76.
V. Kovács Sándor: Váradi Péter ismeretlen levelei. 63.
V. Kovács Sándor: Brodarics levele egy olasz humanistához. 370.
Kunszery Gyula: Gárdonyi Géza ismeretlen levele. 378.
Markos András: Árva Bethlen Kata Vallástétele és önéletírásának kiadatlan töredékei. 67
Szauder Mária: Kosztolányi Dezső négy levele Tevan Andorhoz. 245
Vértes O. Auguszta: Arany János még mindig csonkán ismert „egyetlen epistolájáról". 83

Szemle
Ady Endre összes versei. I. (Péter László) 390
Arany János prózai művei. II-III. (Rigó László) 111
Arany László: A délibábok hőse. (Gergely Gergely) 98
Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. (Fenyő István) 386
Bienkowska, Barbara: Krónika Emeryka Wegra (Kovács István) 262
Horváth Károly: A klasszikából a romantikába. (Szauder József) 383
Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15 - 16. storoci. (Sziklay László) 256
II Romanticismo (Martinkó András) 93
Karátson, André: Le Symbolisme en Hongrie (Rába György) 89
Magyar Életrajzi Lexikon. I-II. (Varga Imre) 398
Molnár Erik: Válogatott tanulmányok (Kovács Győző) 369
Umanistul Nicolaus Olahus (V. Kovács Sándor) 259
Vargha Kálmán: Juhász Gyula (Sebestyén András) 252
Vezér Erzsébet: Ady Endre (Szuromi Lajos) 249

A szociológiai felvétel módszerei (Sinka Erzsébet) 274
Acsády Ignác: Fridényi bankja. (Tódor Ildikó) 103
Ady Endre: Költészet és forradalom. (Rákos Péter) 403. - Balassi
Bálint összes versei, Szép magyar komédiája és levelezése. (Komlovszki Tibor) 264
Benedek Marcell: Babits Mihály. (Vargha Kálmán) 105.
Dallos István: A Híd vallomása. (Sziklay László) 406
Darvas József: Az író vizsgája. (Lőrinczy Huba) 271
Dugonics András: Bibliográfia. (Kókay György) 403
Eötvös Károly: A nagy per. 1-2. (Hegedűs Sándor) 266
Fábry Zoltán: Korparancs. (Varga Rózsa) 409
Galla Endre: A világjáró magyar irodalom. (Miklós Pál) 107
Gergely Sándor: Emberek között. 1-2. (Nagy Sz. Peter) 406
Halálűző. (Csűrös Miklós) 404
Heltai Jenő: Álmokháza. (Schéda Mária) 105
Izsák József: Tamási Áron. (Csűrös Miklós) 269
Kassák Lajos összes versei. 1-2. (Varga József) 407
Két szigetvári Zrínyi-kiadvány. (Sz. Tinn Mária) 100
Kosztolányi Dezső: Álom és ólom. (Varga József) 268
Lengyel Dénes: Jókai Mór. (Szabó Zoltán) 103
Mikes Lajos levelesládájából. (Dersi Tamás) 267
Moravcsik Gyula: Studia Byzantina. (Mezey László) 401
Nagy István: Sáncalja. (Say István) 408
Nagy József: Szép magyar szó. (Péch Zoltán) 108
Tamás Aladár: Fényben és sötétben. (Agárdi Péter) 106
Prazák, Richard: Josef Dobrovsky als Hungarist und Finno-Ugrist. (Kókay György) 101
Studii de istorie. (Gáldi László) 402
Szabó Ede: A műfordítás. (Szondi Béla) 273
Szalatnai Rezső: Arcképek, háttérben hegyekkel. (Csukás István) 272
Zrínyi Miklós a törökök réme. (Kurcz Ágnes) 265

Az Intézet életéből
Az MTA Irodalomtudományi Bizottság 1969. évi munkájáról. (Hopp Lajos) 124
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének 1969. évi munkájáról. (Illés László) 276
Intézeti hírek
1969. augusztus 1-december 31. 283
1970. január 1-július 31. 412
Manierizmus-ülésszak Sárospatakon (1970. május 7-9.) 240
Szlovák -magyar kapcsolattörténeti konferencia (Sziklay László) 125
Nekrológok
Alszeghy Zsolt. 1888-1970. (V. Kovács Sándor) 275
Brisits Frigyes. 1890-1969. (Szauder József) 275
Fábry Zoltán. 1897-1970. (Kovács Győző) 410
Forgács László. 1931-1969. (Szauder József) 110
Hegedűs Nándor. 1894-1969. (Varga József) 110
Juhász László. 1905-1970. (V. Kovács Sándor) 411
Trencsényi-Waldapfel Imre. 1908-1970. (Tarnai Andor) 410
Bibliográfia
Magyar irodalomtörténetírás. 1969. (V. Kovács Sándor) 737

Melléklet
Az ItK 1969. (LXXIII.) évf. tartalom- és névmutatója. XXXI. p.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem