1.043.039

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1972/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata/LXXVI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 761 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Kristó Gyula: Kézai Simon és a XIII. század végi köznemesi ideológia néhány vonása1
Martinkó András: Az európai klasszikus Petőfi23
Kisebb közlemények
Zsoldos Jenő: Az Extra Hungariam non est vita reformkori életéhez56
Széle Klára: A "compositio" Arany költészetében63
Adattár
Szilágyi Ferenc: Fazekas Mihály ismeretlen verse74
Vértesy Miklós: Gábor Andor levelei Szekfű Gyulához80
Szemle
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede (Ferenczi László)100
Alexander Bernát: A művészet (Kovács Kálmán)103
Szigeti József: A mű és kora (Komlovszki Tibor)105
Harsányi Zoltán: Stíluselemzés (Agárdi Péter)107
Mácza János: Esztétika és forradalom (Kocsis Rózsa)111
Krónika
Az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos tevékenysége 1971-ben (Varga László)120
Janus Pannonius-ülésszak (V.K.S.)130
2. szám
Vekerdi József: A Szent László-énekhez133
Fenyő István: Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése146
Illés László: Viták a proletárirodalom lehetőségéről173
Kisebb közlemények
Dán Róbert: A szombatos kódexirodalomhoz194
Fried István: Csokonai nyomában 198
Tompa József: A Szózat viszály szavának "viszályai"202
Voigt Vilmos: Számítógépes ritmuselemzési kísérlet203
Adattár
Boronkai Iván: Vitéz János első követi beszédei212
Németh Antal: Móricz Zsigmond és a Nemzeti Színház kapcsolata 1935 és 1942 között (Közli: Vargha Kálmán)227
Szemle
Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében (Csürös Miklós)240
Z. Szalai Sándor: Gárdonyi műhelyében (E. Nagy Sándor)242
Jókai Mór összes művei (45., 54., 59., 63. köt.) (Lőrinczy Huba)245
Oltványi Ambrus: Bártfay László naplójából248
Lengyel Imre - Tóth Béla: Maróthi György külföldi tanulmányútja (Szörényi László)252
Krónika
A hetvenötesztendős Itk (Németh G. Béla)265
3. szám
Hopp Lajos: Mikes és korai felvilágosodás273
Horváth Iván: A grammatikai szemlélet kezdetei a magyar verselméletben290
Melczer Tibor: Egy költői magatartás kettősége Babits Jónás könyvében307
Kisebb közlemények
S. Sárdi Margi: Petrőczi Kata Szidónia verseinek kronológája333
Szörényi László: Petőfi Kördala: palindromon342
Scheiber Sándor: Mikszáth tárgytörténeti kapcsolataihoz344
Műelemzések
Jelenits István: Janus Pannonius elégiája a táborozó Balázshoz355
Kardos László: Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel358
Adattár
Varga Imre: A Balassákról, Balassi Bálintról362
Gömöri György: Jegyzetek egy névtelen röpirathoz365
Kósa Pál: Ady Endre ismeretlen levele367
Kiss Ferenc: Kosztolányi Dezső levelezéséből368
Szemle
Németh G. Béla: Mű és személyiség (Szegedy-Maszák Mihály)383
Bán Imre: Irodalomelméltei kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században (Bitskey István)387
Keresztury Dezső: Arany János (Nagy Miklós)390
Gondos Ernő: Bálint György alkotásai és vallomásai tükrében (Csűrös Miklós)391
Sík Sándor: A kettős végtelen (Baróti Dezső)394
Krónika
Németh G. Béla: Komlós Aladár köszöntése409
A aReneszánsz-kutató Csoport 1971. évi munkája (K.T.)411
Arató Endre: Szümpozion a pozsonyi egyetem magyar tanszékének ünnepére413
Szabolcsi Miklós: Fenyő Miksa (1877-1972)416
4. szám
Sőtér István: Az európai irodalom megújítása417
Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus Petőfi költészetében441
Kabdebó Lóránt: Berendezkedés a korlátozott életben457
Kisebb közlemények
Botta István: Ráter Gáspár481
Holl Béla: Fráter Gáspár Mária-éneke495
Dömötör Sándor: Egy Jókai-elbeszélés keletkezéstörténete502
Maróti Egon: 'A hamis tanú' története ősforrásának kérdéséhez509
Laczkó András: Szerb Antal történetszemlélete A királyné nykláncában510
Vita
Kecskés András: Verselméletünk néhány vitás kérdése (Gáldi László, Vargyas Lajos és Szuromi Lajos hozzászólásával)515
Szemle
Sőtér István: Az ember és műve (Ferenczi László)532
Juhász Ferencné: Bródy Sándor (Imre László)538
Mikes Kelemen: Mulatságos napok és más fordítások (Baróti Dezső)541
A Müncheni kódex 1466-ból (Stoll Béla)543
5-6. szám
Nemeskürty István: Heltai Ponciánusa és a magyar reneszánsz szórakoztató próza555
Dávidházi Péter: Gyulai Pál történelemszemlélete580
Kiss Ferenc: Kosztolányi az esztéta601
Kisebb közlemények
Dümmerth Dezső: Árpádházi Szent Margit halála éve és a legendák617
Benda Kálmán: "Eödönfy Rimay Klára"620
Vámos Éva: Erasmus a XVIII. századi magyar ponyván621
Szörényi László: Kármán és Szadí626
Szuromi Lajos: Berzsenyi tizenkettősei626
Áfra János: Gárdonyi levele a sályi titkos feliratról633
Sólyom Jenő: Szabédi László Erős vár-fordtása634
Szabó Ede: Krúdy félmúltja és jövője637
Műelemzés
Julow Viktor: Balassi Katonaénekének kompozíciója640
Vita
Csonka Ferenc: A Dózsa-forradalom első eposzának fordítása653
Adattár
Dán Róbert-Stoll Béla: Szenci Molnőár Albert ismeretlen levele681
Solt Andor: Madách Imre ismeretlen pályaműve 1842-ből683
Varga József: Ady az új népdalról692
Vargha Kálmán: Gelléri Andor Endre levelei az 1930-as évekből693
Szemle
Kántor Lajos-Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945-1970 (Pomogáts Béla)707
Baróti Dezső: Írók, érzelmek, stílusok (Kovács Győző)714
Mezei József: A szimbolista élmény kialakulása (Széles Klára)716
Kemény Zsigmond: Élet és irodalom (Szegedy-Maszák Mihály)719
Őrzy Miklós: Pázmány Péter tanulányi évei (Bitskey István)723
Albert Tezla: Hungarian Authors (V. Kovács Sándor)726
Krónika
Az MTA Irodalomtudományi Intézete 1972. évi tevékenységéről (Varga László)738
Bodnár György: Juhász Ferencné (1928-1972)740
V. Kovács Sándor: Dezsényi Béla (1907-1972)742
Dán Róbert: Zsoldos Jenő (1896-1972)742
Klaniczay Tibor: Ján Misianik (1944-1972)743
Intézeti hírek (1972. január 1 - 1972. december 31.)743
V. Kovács Sándor: Magyar irodalomtörténetírás746
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem