1.042.568

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1974/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXVIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 776 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Francia és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1 szám
Kovács Sándor Iván: Várad-Velence-Medvevár1
Fenyő István: Szemere Pál és kritikai folyóirata, az Élet Literatúra18
Varga József: A századeleji szocialista gondolat a Nyugatban41
Kisebb közlemények
Borzsák István: Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát exemplumainak antik vonatkozáasai57
Dán Róbert: Péchi Simon letartóztatása 1621-ben.66
Orosz László: A verstani eszmélkedés kérdései a felvilágosodás korának magyar irodalmában70
Németh G. Béla: Barátság és alkotás73
Fehér Géza: Így készült a Csongor és Tünde kézirata79
Fried István: Jókai szlovák tárgyú regényeinek forrásaihoz84
Adattár
Czegle Imre: A brémai főiskola magyar diákjai (1618-1750)88
Ciczi Márta-Vargha Kálmán: Egy elfelejtett irodalmi "törvényszéki" tárgyalás és Pap Károly írói önvallomása103
Vígh Károly: Veres Péter cikkei Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában106
Szemle
Dersi Tamás: Századvégi üzenet (Lőrinczy Huba)111
Kardos Pál: Babits Mihály (Melczer Tibor)114
Nemzetiség a feudalizmus korában (Fried István)119
A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája (Fülöp Géza)121
Semmelwies, Karl: Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (1582-1823)
Caplovic, Ján: Bibliografia tlaci vydanych na Slovensku do roku 1700, diel 1
Hont Ferenc: A cselekvés művészete
Bencze Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső pózastílusa
Czuth Béláné-Ésik Zoltánné: Petőfiről, Petőfitől.
Jókai emlékszám
Török Gyula: A zöldköves gyűrű
Beney Zsuzsa: Ikertanulmányok
Csehi Gyula: Felvilágosodástól felvilágosodásig (Hervay Ferecn, Solt Andor, Bitskey István, Kovács Magda, Miklós Pál, Nagy Sz. Péter, Petrányi Ilona, Dévényi Iván)123
Bor Kálmán: Magyar irodalomtörténetírás 1972 (Bibliogárfia) 132
2. szám
Klaniczay Tibor: Megoldott és megoldatlan kérdések az első magyar egyetem körül161
Sőtér István: A szembesített Madách179
Nagy Péter: Küzdelem a népdrámáért186
Kisebb közlemények
Quinn, David: Budai Parmenius István: Az első magyar utazó Észak-Amerikában203
Németh S. Katalin: Debreczeni S. János és Guevara210
Kerényi Ferenc: A hajdútánc XVIII. századi szövegéről213
May István: Kartigám-hatások irodalmunkban215
Hatolkay Árpád: Naszályi János peregrinációs naplója (1788-1790)221
Remete László: Rákosi Jenő széljegyzetei egy Ady-kötetben224
Sztojka László: Petelei István emléke özvegyének leveleiben225
Adattár
Varga Imre: Rimay János életéhez228
F. Csanak Dóra: Orczy Lőrinc levelei Teleki Józsefhez230
Centgraf Károly: Egy ismeretlen Kazincy-levél234
Béres András: Arany János kézírása Bihar megyei tiszti perek között238
József Farkas: A Tanácsköztásaság irodalmi visszhangja a német aktivisták folyóiratában241
Szemle
Wéber Antal: Szomszédság és közösség 250
Merényi Varga László: Eckhardt Sándor: Balassi-tanulányok252
Jancsó Elemér: Irodalomtörténet és időszerűség (Mezei Márta)255
Imre László: Az el nem ért bizonyosság256
Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum (Gyenis Vilmos)260
Csapodi Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K31 - K114)
Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály
Tüskés Tibor: Így élt Zrínyi Miklós
Sándor Petőfi: Gedichte
Francsics Károly: Kis kamorámban gyertyát gyujték
Gál István: Bartókról Radnótiig
Taxner-Tóth Ernő: Tamási Áron
Balogh Edgár: Intelmek
Egri Péter: Kafka- és Proust- indítások Déry művészetében
Garai Gábor: Elférünk a földön
(Kulcsár Péter, Borsa Gedeon, Lakatos András, Fried István, Fenyő István, Ferenczi László, Réti Tamás, Kovács Győző, Pmogáts Béla, Tarján Tamás)263
Krónika
Varga László: Az MTA Irodalomtudományi Intézete 1973. évi tevékenysége274
Barta János: Gáldi László (1910-1974)279
3. szám
Gerics József: A krónikakutatás és az oklevéltan határán281
Horváth Károly: Madách esztétikai elvek és drámáinak telepítése296
Szili József: Művészet és valóság308
Kisebb közlemények
Bitskey István: Stílusváltás Nyéki Vörös Mátyás költészetében330
Ludányi Mária: Petrarca szonettjei egy XVII. század eleji magyar drámában338
Degré Alajos: Kisfaludy Sándor szerepe Zala megye politiki életében342
Bényei Miklós: Adalékok a "Magyarország 1514-ben" forrásaihoz348
Szász Anna Mária: Az angol szentimentális líra néhány motívuma a "Családi kör"-ben351
Vita
Baránszky Jób László: Az ember tragédiája szerkezetei358
Szemle
Fekete Sándor: Petőfi Sándor életrajza I. (Vörös Károly)372
Stoll Béla - Varga Imre - V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig (Nemeskürty István)377
Zimándi P. István: Péterfy Jenő élete és kora (Harsányi Zoltán)379
Ady Endre összes prózai művei (Péter László)381
Németh Andor: A szélén behajtva (Pomogáts Béla)389
Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában
Péter Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei
Pándi Pál - Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor
Kovács Sándor Iván: Váci Mihály
Fodor András: A nemzedék hangján
(Kurc Ágnes, Varga Imre, Kovács József László, Kerényi Ferenc, Hajdu Ráfis, Dévényi Iván)393
Krónika
A Reneszánsz-kutató Csoport 1973. évi munkája (K.T)400
Hopp Lajos: A XVIII. századi kutatócsoport 1973. évi munkája402
Gyenis Vilmos: Tudományos ülésszak a Rákóczi-korról Vaján403
Fried István: Csokonai vándorgyűlés Debrecenben404
Az Intézet 1973. évi könyvkiadási adatai405
Intézeti hírek (1973. július 1- december 31.)405
4. szám
Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében409
Kiss Ferenc: Kosztolányi, az újságíró436
Kisebb közlemények
Stoll Béla: Szövegjavítások Balassi verseihez454
Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert versfordításai egyes Nyéki Vörös Mátyás kiadások függelékében460
Szuromi Lajos: Arany János: Tetemre hívás (Metrikai elemzés)461
Laczkó András: Ady és Csokonai467
Szemere Samu: Beöthy Zsolt, az esztétikus476
Szénási Ferenc: Egy rímfajtáról481
Vita
Imre László: Gyulai Pál Romhányija487
Dávidházi Péter: Gyulai Pál Romhányija: Műfaj és értékelés496
Szemle
Komlós Aladár: Költészet és bírálat (Tamás Attila)502
Vadas József: Meghallói a törvényeknek504
Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon (Bán Imre)508
Rigó László: Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt 513
Tamás Aladár: A 100 % története (Agárdi Péter)518
Móricz Lili: Kedves Mária! (Vargha Kálmán)520
Krónika
Vita Fekete Sándor Petőfi - életrajzának első kötetéről Rákoczi-űlésszak (E.J.)523
5. szám
Vörös Imre: Haller László írói portréja529
Németh G. Béla: Közönség és kritika a kiegyezés utáni esztendőkben543
Kárpáti Béla: Kassák avantgard ideológiája558
Kisebb közlemények
Dán Róbert: Eőssi András és az erdélyi szombatosság genezise572
Kunszery Gyula: Himfy-nyomok a himnusz-költészetben577
Szegedy-Madszák Mihály: A poétai harmonistica európai háttere582
Dömötör Sándor: Arany János és A falu jegyzője588
Nagy Miklós: Madách és Bérczy Károly590
Adattár
Horvát János: Janus Pnnonius ismeretlen versei a Sevillai-kódexben594
Szemle
Fekete Sándor:1823-1973 Petőfi 628
Mályusz Elemér: Királyi kancellária éa krónikaírás a középkori Magyarországon (Kulcsár Péter)630
Fenyő István: Nemzet, nép, irodalom (Kulin Ferenc)632
Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság (Imre László)638
Rónay László: A "Kortársaink" négy kötetéről636
Horváth Iván: A nyelvtudomány ma643
Réz Pál: Kulcsok és kérdőjelek
Révai Miklós: A magyar szép toll
Vitéz Mihály ébresztése
Petőfi Sándor és Debrecen
Bertha Bulcsu: Írók műhelyében
Vécsei Irén: Hunyady Sándor
Deák Tamás: Boldog verseny
Rudolf Cmel: Literáne vzt'ahy slovensko-mad'arské
B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvaházak, ahogy a régiek látták
(Ferenczi László, Fried István, Tamás Anna, H. Törő Györgyi, Tarján Tamás, Sinka Erzsébet, Kőszeghy Péter, Bába Iván, Komlovszki Tibor)645
Krónika
Keresztury Dezső hetven éves654
Fehér Géza (1921-1974) (Horvát Károly)655
Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz655
Intézeti hírek (1974. január 1 - június 30.)656
6. szám
Tarnai Andor: Michael de Huntgaria657
Szegedy-Maszák Mihály: Fejlődési szakaszok Kölcsey világszemléletében és költészetfelfogásában670
Kisebb közlemények
Gyenis Vilmos: Galetto és a hazai humanista facetia688
Fülöp Géza: Rácz Pál kéziratos versgyűjteménye és Kenéczy Pál olvasónaplója a reformkorból696
Birnbaum, Marianna D.: Radnóti színei704
Póth István: Megjegyzés az "Arany János Népdalának "forrásai" című közleményhez706
Műelemzés
Kartal Zsuzsa: Füst Milán költői elmélete és gyakorlata708
Adattár
Somkuti Gabriella: Báróczi Sándor levele Széchenyi Ferenchez722
Pásztor Emil: Arany János egy magyar művész külföldi útjáról723
Scheber Sándor - Zsoldos Jenő: Vajda János levele P. Szathmáry Károlyhoz725
Varga József: Négy Ady-levél Jászi Oszkárhoz725
Szemle
Fenyő István: Petőfi és kora728
Csand Sándor: Balassi Bálint stílus (Komlovszki Tibor)733
Benkő Samu: Sorsformáló értelem (Gyenis Vilmos)735
K. Nagy Magda: Balázs Béla világa (Lőrinczy Huba)738
Gyertyán Ervin: Párbeszéd sokszemközt (Szili József)742
Magyar irodalomtörténetírás 1973. (Bibliográfia) (Bor Kálmán)747
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem