Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.510

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1976/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXX. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 745 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Összesített tartalomjegyzék-melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dán Róbert: A "Pécsi Disputa"1
Fenyő István: A reformkor eszmei előkészítője: az Erdélyi Muzéum15
Martinkó András: Töredékes gondolatok Kemény Zsigmond palackpostájáról35
Rónay László: Kosztolányi nagy regényei54
Kisebb közlemények
Varga Imre: Rákóczi fejedelem képe a kuruc szabadságharc egykorú költészetében71
Voigt Vilmos: A "szociliana" Magyarországon 1584-ben84
Kerényi Ferenc: A főrendi ellenzék műkedvelő színjátékai 1841-ben87
Reisinger János: Bethlen Kata-szövegrészlet Babits kései versében90
Adattár
Kathona Géza: Pótlások az 1711-ig Angliában tanult magyar diákok névsorához92
Bényei Miklós: Eötvös József magyar irodalmi olvasmányai98
Szilágyi Ferenc: Arany János ismeretlen verse107
Scheiber Sándor: Vajda János két levele108
Szemle
Katolikus egyházi énekek (1608-1651) (Bitskey István)110
Szilágyi Ferenc: Csokonai dunántúli tájszógyűjtése (Szathmári István)112
Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus (Varga János)116
Jókai Mór összes művei (Solt Andor)125
Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet (Vargha Kálmán)128
Kodály Zoltán: Visszatekintés I-II.
Nemeskürty István: A magyar népnek, ki ezt olvassa
Váradi-Sternberg János: Utak, találkozások, emberek
Dénes Zsófia: Úgy, ahogy volt
Tegnapi újművészek
"Nem engedélyezem!"
Illés Lajos: Kezdet és kibontakozás (Csűrös Miklós, Tarnóc Márton, Balázs Mihály, Fenyő István, Széles Klára, Markovits Györgyi, Pomogáts Béla)131
Krónika
Ferenczi László: Az Irodalomtudományi Intézet húsz éve141
2. szám
Kulin Ferenc: Táncsics Mihály Dósa-képe151
Pomogáts Béla: A líra tárgyias fordulója és a Nyugat második nemzedéke165
Bata Imre: A Falusi krónika180
Évforduló
Sőtér István: Vörösmarty Mihály190
Kisebb közlemények
Csóka J. Lajos: Észrevételek a "P. dictus magister" értelmezéséhez194
Nemeskürty Harriet: A magyar Simplicissimus és a XVII. századi német útirajz-irodalom201
Fried István: A szlovák "Fóti dal"205
Spiró György: A kelet-európai romantikus drámák néhány közös vonása206
Szabó József: Az ember tragédiája egyetlen betűjéhez209
Műelemzés
Németh G. Béla: Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyében (Arany János: Évek, ti még jövendő évek)211
Adattár
Gál István: Maksai Péter angol nyelvű Bethlen Gábor-életrajza 1629-ből223
F. Csanak Dóra: Orczy Lőrinc ismeretlen költeménye238
Petrányi Ilona: Dokumentumok Tóth Árpád és Füst Milán barátságáról241
Szemle
Öt könyv József Attiláról (Péter László)251
Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály (Kerényi Ferenc)259
Orosz László: Katona József (Nagy Miklós)262
Sziklay László: Szomszédainkról (Horváth Károly)265
Kecskeméti Alexis János prédikációs könyve (Jankovics József)267
Lakatos Éva: Irodalmi folyóiratok. F. - H.
Jókai Mór Budapestje
Várkonyi Nándor: Dunántúl
Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma
Szalai Imre: A Vajda János Társaság
Robotos Imre: A nevetés vonzásában
Török Gábor: Költői rébuszok (Vargha Kálmán, Balázs Mihály, Fried István, Angyal Endre, Szőnyi György Endre, Vásárhelyi Miklós, Cs. Varga István, Kelemen Péter)270
Krónika
D. F. Markov akadémikus előadása Intézetünkben (I. L.)280
A Reneszánsz-kutató csoport 1975. évi munkája (K. T.)281
Intézeti hírek (1975. január 1-december 31.)282
3. szám
Szauder József: Jegyzetek a rokokóról285
Nagy Péter: A színműíró Móricz Zsigmond297
Évforduló
Horváth Károly: Czuczor Gergely (1800-1866)332
Kisebb közlemények
Angyal Endre: Szenci Molnár Albert manierizmusáról340
Tamás Attila: Egy késői Ady-versről (Az eltévedt lovas)345
Műelemzés
Szegedy-Maszák Mihály: Költői megformáltság Kemény Zsigmond politikai jellemrajzaiban352
Adattár
Borsa Gedeon: Huszár Gál 1560. évi énekeskönyve367
Tasi József: József Attila könyvtára378
Szemle
Hopp Lajos két Mikes könyve (Bán Imre)402
Ábránd és valóság (Kulin Ferenc)407
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet (Barta János)410
"Vár egy új világ" (Bokor László)411
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla)414
Szűcs Jenő: Nemzet és történelem (Kulcsár Péter)418
Kovács József László: Lackner Kristóf és kora 1571-1631
Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században
Nagy Miklós: Jókai Mór
Csáth Géza: Írások az élet jó és rossz dolgairól
Salyámosy Miklós: Magyar irodalom Németországban 1913-1933.
Schöpflin Aladár: A pirosruhás nő
Mossóczy Pál szép nyara
Módszertani tanulmányok I.
Varannai Aurél: Angliai visszhang (Ludányi Mária, Holl Béla, Fried István, Kajtár Mária, Kőszeghy Péter, Alabán Ferenc, Péch Zoltán)422
4. szám
Szabolcsi Miklós: Az anarcho-groteszk a fiatal József Attilánál433
Csaplár Ferenc: Kassák önéletírása445
Évforduló
Hopp Lajos: Rákóczi és Mikes a törökországi emigráció előtt462
Rózsa György: II. Rákóczi Ferenc ikonográfiájához479
Műelemzés
Nagy Sz. Péter: Karinthy Frigyes: Kötéltánc485
Adattár
Antoine Coron: Justus Lipsius levelezése a magyarokkal és Révay Péter kiadatlan levele Lipsiushoz490
Szepessy Tibor: Ismeretlen Bessenyei-levél egy kiaknázatlan Bessenyei-dokumentum tükrében497
Péterffy Ida. Pálóczi Horváth Ádám három levele Jankovich Miklóshoz500
Láng József: Dokumentumok Jókai második házasságának történetéhez505
Gál István: Babits béke-írásaiból520
Szemle
Pais Dezső: A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből (Hajdú Péter)534
Fekete Sándor: Számadás az ünnepről (Imre László)541
Ady és Bölöni Párizsában - Robotos Imre: Az igazi Csinszka (Lőrinczy Huba)543
Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszéd (Kiss Gy. Csaba)546
Bori Imre: Irodalmunk évszázadai
Régi magyar művek miniatűr formában
Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae, azaz Erdélynek változása
Sivirsky Antal: Magyarország a 19. századi holland irodalom tükrében
Maria Brykalska: Alaksander Swietochowski redaktor "Prawdy" - Eötvös József művei. Arcképek és programok
Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyzetek (Sipos Lajos, Font Márta, V. Kovács Sándor, Somi Éva, Balázs Ádám, Wéber Antal, D. Szemző Piroska, Fried István, Szekeres László)548
5-6. szám
Komlovszki Tibor: Balassi és a reneszánsz arány-szemlélet567
Varjas Béla: Balassi Nagyciklusa585
Horváth Iván: Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója613
Amedeo Di Francesco: Balassi Bálint költészetének manierista vonásai633
Kovács Sándor Iván: Balassi Bálint és az Óceánum659
Bónis György: Balassi Bálint szentszéki perei671
Ludányi Mária: Balassi Szép magyar komédiájának közvetlen hatása a hazai udvari dráma fejlődésére676
Ritoókné Szalay Ágnes: "Irják gyermek-képben"681
Gömöri György: Adalékok Balassi utolsó lengyel útjához és kapcsolataihoz684
Szőnyi György Endrre: Machiavelli-hatás Balassi költészetében694
Lőkös István: A kelet-európai petrarkizmus horvát változatai697
Jan Slaski: Balassi és a korabeli lengyel irodalom702
Szörényi László: "Valahány török bejt"706
Kőszeghy Péter: Balassi verseinek egy ismeretlen kiadásáról714
Balassi-ülésszak Egerben720
Magyar irodalomtörténetírás 1975. (Bibliográfia) (Stauder Mária)721
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem