1.047.080

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1977/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXXI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 747 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz és francia nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Martinkó András: Berzsenyi időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrében (- A Fohászkodás körbenjárása -)1
Pomogáts Béla: Erdélyi József költészete és a népies hagyomány23
Évforduló
Bíró Ferenc: Berzsenyi és a felvilágosodás33
Csetri Lajos: Berzsenyi poétikájának néhány kérdéséről38
Szegedy-Maszák Mihál: Berzsenyi verstípusai43
Kisebb közlemények
Borzsák István: Forgách Ferenc és Tacitus51
Stoll Béla: A Medvetánc kötetterve61
Műelemzés
Zentai Mária: Fény és árny szimbolikája Az apostol-ban72
Adattár
Mályuszné Császár Edit: Verseghy Ferenc első folyamodása cenzori állásért90
Gáspár Miklós - Scheiber Sándor: Ady Endre 1909-es budapesti előadóestje92
Végh Ferenc: Adalékok két Tóth Árpád-vershez104
Demeter Júlia: Juhász Gyula ismeretlen verse105
Gergely Pál: Szabó Lőrinc és az Erdélyi Helikon (Szépmíves Céh)107
Szemle
Bán Imre: A Karthausi Névtelen műveltsége (V. Kovács Sándor)109
Fenyő István: Az irodalom respublikájáért (Tóth Dezső)111
Wesselényi Miklós: Balítéletekről (Gergely András)115
Babits Adyról (Melczer Tibor)117
Sarkadi Imre novellái és tanulmányai (Pomogáts Béla)121
A novellaelemzés új módszerei (Kiss Ferenc)126
Krónika
Magyar Attiláné Andor Ilona (1938-1976)130
2. szám
Fenyő István: A Kritikai Lapok harca az irodalom respulbikájáért133
Kiss Ferenc: Kosztolányi publicisztikája a világháború éveiben150
Botka Ferenc: Az emigráció prózairodalma a Szovjetunióban168
Évforduló
Barta János: Vajda János szerelmi lírájáról I.180
Kisebb közlemények
Vörös Imre: A Károlyi család és a korai felvilágásodás197
Szajbély Mihály: Vélt és valódi párhuzamok Czuczor Gergely és Petőfi művei között203
Szabó Zoltán: A századvégi impresszionizmus stílusformái207
Adattár
Borsa Gedeon: A "Reggeli éneklések" és Kálmáncsehi Sánta Márton215
Mészáros István: Apácai ürügyén egy 1641 előtti iskolai Georgica-fordításról229
Szauder Mária: Verseghy Ferenc ismeretlen kéziratai241
De. Szemző Piroska - Szállási Árpád: Vajda János-levelek, róla szóló írások246
Gál István: Babits Mihály és Basch Lóránt a Baumgarten alapítvány első tíz évéről258
Szemle
Kókay György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849 (Fenyő István)264
"Sorsotok előre nézzétek" (Mezei Márta)268
Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag (Szegedy-Maszák Mihály-Veres András)270
Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben (Nagy Miklós)273
Fenyő Miksa: Feljegyzések és levelek a Nyugatról (Rónay László)276
Pázmány Péter: Krisztus látható egyházáról
Takáts Gyula: Hódolat Berzsenyi szellemének
Péterffy Ida: Horváth Ádám levelezése "poétriáival"
Móra Ferenc ifjúkori versei
Bálint György: Rejtsd el az örömöd
Hazatért szövegek
Gyergyai Albert: Késői tallózás (Bitskey István: Kulcsár Péter, Laczkó András, Szajbély Mihály, Makay Gusztáv, Petrányi Ilona, Csűrös Miklós, Vásárhelyi Miklós, Ferenczi László)279
Krónika
A XIX. századi irodalomtörténeti kutatások helyzetéről (Németh G. Béla)290
Petőfi verseinek készülő metrikai monográfiájáról (Szuromi Lajos)294
3. szám
Vajda György Mihály: A biedermeier301
Németh G. Béla: A magyar irodalomtörténetírás első iskolája313
Szili József: Az esztétikai visszatükrözés öntudatszerűsége327
Évforduló
Barta János: Vajda János szerelmi lírájáról II.343
Kisebb közlemények
Dán Róbert: Források és adatok Bogáti Fazekas Messiásképzetéhez355
Kerényi Ferenc: A budai Várszínház bérletes közönsége (1834-1835)362
Fried István: Vörösmarty Mihály "fekete hölgy"-e370
V. Szendrei Júlia: A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című regénye378
Taxner Ernő: Babits Vörösmarty-tanulmányairól383
Adattár
Tóth István: Balassi Bálint apácaszöktetése és a Fulvia-kérdés389
Vásárhelyi Judit: Molnár Albert és a Sátán szövetsége395
Jékely Zoltán: Kuncz Aladár hét levele403
Sziklay László: Stefan Krcméry két magyar nyelvű levele408
Szemle
Bán Imre: Eszmék és stílusok (Sárközy Péter)413
Csokonai Vitéz Mihály összes művei (Tompa József)417
Új színháztörténeti kiadványok (Kerényi Ferenc)419
József Attila válogatott levelezése (Péter László)422
Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke (Ferenczi László)430
Sőtér István: A sas és a serleg (Vajda György Mihály)432
Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből
Mészáros István: Iskolai jegyzetkönyv a XVI-XVII. század fordulójáról
Berzsenyi Dániel versei Merényi Oszkár tanulmányaival
Berzsenyi Emlékkönyv
Spira György: Petőfi napja
Nagyváradi színikritikák A Holnap évtizedében
Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád
Kiss Tamás: Árkádiában éltünk
Írók könyvek közt (Dán Róbert, Kulcsár Péter, Hopp Lajos, Fenyő István, Laczkó András, Kovács Magda, Varga József, Rónay László, Nagy Sz. Péter, Botka Ferenc)434
Krónika
Horváth János (1911-1977) (V. K. S.)447
Szalatnai Rezső: (1904-1977) (Vargha Kálmán)448
Szenczi Miklós (1904-1977) (Kovács József)449
4-6. szám
Rónay György: A kezdet kezdete451
Martinkó András: Egy Ady-vers olvasása közben (Ádám, hol vagy?)464
Király István: A megélt imperializmus: a fordulatélmény480
Rába György: Ady lírája - túl a szimbolizmuson498
Kovalovszky Miklós: Ady költői stilisztikájának néhány nyelvtani eleme519
Farkasdy Dezső: Bibliai eredetű igeneves szerkezetek Ady költői nyelvében529
Kövendi Dénes: Ady tagoló versének törvényszerűségeiről542
Szilágyi Péter: Ady első szabadvers korszaka555
Szuromi Lajos: Ady Endre: Párisban járt az Ősz - Kocsi-út az éjszakában (Funkcionális metrikai elemzés)573
Kecskés András: Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül (A műszeres ritmuselemzés lehetőségei)584
Kiss Endre: Nietzsche hatása a fiatal Adyra606
Korompay H. János: Ady Baudelaire-fordításai622
Szilágyi Ferenc: Ady Csokonai-élményéről637
Varga József: Ady és Hatvany a Nyugat-ban652
Tverdota György: Az avantgard Ady-képe663
Balogh László: József Attila Ady-képéről679
Kovács József: Ady Endre költészete és az amerikai magyar munkásmozgalom687
Gál István: Világirodalmi nevek Adyról692
Magyar irodalomtörténetírás 1976. (Bibliográfia) (Stauder Mária)703
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1977/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1977/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1977/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1977/1-6.

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.190 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba