1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalomtörténeti Közlemények 1980/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXIV. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
János István: Neoplatonista motívumok Janus Pannonius itáliai költeményeiben1
Vásáry István: Őstörténet és nemzeti tudat a reformkorban15
Pomogáts Béla: A Nyugat szerkesztési elvei a két világháború között26
Évforduló
Fenyő István: Kisfaludy Károly pályakezdése36
Kisebb közelmények
Török József: Adalékok az Érdy-kódex egy beszédének forrásaihoz49
Erdei Klára: Ecsedi Báthori István meditációi és európai hátterük55
Melczer Tibor: Néhány vonás Babits irodalomszemléletéhez69
Poszler György: A tanulmányíró Babitsról75
Műelemzés
Szőke György: József Attila: (Magad emésztő...)83
Szemle
Pándi Pál: Első aranykorunk92
Kovács Sándor Iván: Jelenlévő múlt 96
Thuróczy János: A magyarok krónikája99
Vörösmarty Mihály összes művei105
Krónika
Gyenis Vilmos122
Turák János123
Az Irodalomtudományi Intézet 1979-ben megjelent kiadványai123
2. szám
Ritoókné Szalay Ágnes: Janus Pannonius kiadója125
Némedi Lajos: Ki írta a Jámbor Szándékot?137
Taxner-Tótn Ernő: A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében149
Kisebb közlemények
Ferenci László: A magyar felvilágosodás történelemszemléletéről164
Barta János: Móricz Zsigmond Rajongók-átírása170
Műelemzés
Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel176
Adattár
Szelestei N. László: Zrínyi Miklós tanácsai a császárnak 1664 tavaszán185
Műhely
Szerdahelyi István: A "nagy realizmus"-tól a realizmusig199
Szemle
Novák Zoltán: A Vasárnap Társaság222
Babits Mihály: Az európai irodalom olvasókönyve224
Interjúk Babits Mihállyal226
Két Kassák-kötetről228
Dienes László és Gaál Gábor írásai, tanulmányok a Korunkról231
Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre234
II. Rákóczi Ferenc: Vallomások - Emlékiratok236
3. szemle
Téglásy Imre: Zsámboky János nyelv- és történelemszemléletéhez245
Kovács Sándor Iván: Zrínyi tűzhányó-képei és Scipione Herrico Etna-ódája266
Korompay H. János: A "népköltészet"-től a népiességig285
Kisebb közlemények
Nemeskürty István: Schallenberg, Vadianus és Balassi310
Köpeczi Béla: Gracián Magyarországon315
Kiss József: Petőfi izlandi fordítója321
Botka Ferenc: Illés Béla két ismeretlen kisregénye322
Adattár
Gömöry György: Adam Czahrowski kérvénye Ernő főherceghez 1590-ből332
Vásárhelyi Judit: Molnár Albert és Johann Joachim von Rusdorf335
Enyedi Sándor: Aranka György levelei Döbrentei Gáborhoz és egy Döbrentei-levél Arankához343
Lengyel András: Ady Endre és Hollós József348
Műhely
Szili József: Az esztétikum igazsága351
Szemle
Sőtér István: Félkör360
Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai365
József Farkas: Írók, eszmék, forradalmak369
Vajda György Mihály: Összefüggések371
A magyar sajtó története I. 1705-1848373
Krónika
Komlós Aladár389
Bálint Sándor390
Csóka János Lajos391
4. szám
Tőzsér Árpád: A rokokó vers mozdulatai409
Kerényi Ferenc: A Nemzeti Színház és közönsége428
Műelemzés
Nagy András: Kosztolányi Dezső: A vad kovács445
Vita
Schweitzer Pál: Thomas Mann ürügyén a filológiai szakszerűségről451
Műhely
Bara János: Egy tanulmánykötet margójára457
Szabó Flóris: A költészet tanításának elmélete és gyakorlata a jezsuiták győri tanárképzőjében469
Adattár
Ötvös Péter: A Csáky-énekeskönyv486
Budai Balogh Sándor: Szabó Dezső kontra Genius Könyvkiadó Rt.510
Szemle
Magyar irodalomtudományi művek Romániából522
Mezey László: Deákság és Európa529
Rohonyi Zoltán: Kölcsey Ferenc életműve536
Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban 1920-1945539
Festetics-kódex541
Krónika
Tolnai Gábor hetven éves555
Nagy Péter hatvan éves556
Csapláros István hetven éves558
5-6. szám
Tverdota György: József Attila és Benedetto Croce561
Kiss Endre: "A történelem futószalagán"581
Bókay Antal: Egyén, haza és emberiség József Attila kései költészetében591
A magyar irodalom műfajai és a reneszánsz társadalom
Tudományos ülésszak
Varjas Béla: Irodalom és társadalomtörténet607
Nemeskürty István: Szórakoztató olvasmány és közönsége a XVI. századi Magyarországon620
Szegedi kísérlet a XVI. századi magyar vers gépi feldolgozására630
Holl Béla: Szerző, nyomdász, olvasó a XVII. század felében639
Kisebb közelmények
Ritoókné Szalay Ágnes: Eleink szórakoztató olvasmányairól650
Bánszki István: Személyesség és szellemesség az első magyar esszékötetben656
Széles Klára: A "népiesség", a "népi" és a "nemzeti" fogalma Erdélyi Jánosnál 1848-49-ig666
Csatlós János: Petőfi Svédországban673
Buzinkay Géza: Közművelődési sajtó a dualizmus kor első felében681
Jánosi András: Ady Endre Grazban691
Kovács József: "Amerikából kértek verseket"696
Stoll Béla: József Attila Arany című versének keletkezési ideje700
Műhely
Bécsy Tamás: A lírai dráma elméleti kérdéseiről702
Szemle
Szabolcsi Miklós: Érik a fény716
József Attila útjain721
Barta János: Klasszikusok nyomában730
Tóth Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom730
Kerecsényi Dezső válogatott írásai736
Magyarország története 1848-1890742
Az Arcok és vallomások sorozat hat kötetéről747
Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában752
A magyar irodalom bibliográfiája 1961-1965755
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1980/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1980/1-6.

A címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba