Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.157

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXVII. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1-3. szám
Klaniczay Tibor hatvanadik születésnapjára
Klaniczay Tibor köszöntése3
Bán Imre: Az Isteni Színjáték szerkezete7
Tarnai Andor: A Budapest - Németújvári Sermones dominicales23
V. Kovács Sándor: A László-ének keleti forrásai35
Kulcsár Péter: Az újplatonizmus Magyarországon41
Borsa Gedeon: Bornemissza Pál megemlékezése Várdai Ferencről és a többi, Mohács előtti bolognai, magyar vonatkozású nyomtatvány48
Csapodi Csaba: Bakocz Tamás, a humanista59
Horváth Iván: Egy kiaknázatlan műfajtörténeti forráscsoport: XVI. századi kéziratos versgyűjtemények75
Varjas Béla: Széljegyzék egy kiadatlan Balassi-levélhez89
Balázs Mihály: Dávid Ferenc válaszol Fausto Sozzininak97
Pirnát Antal: Christian Francken egy ismeretlen munkája107
Dán Róbert: Erazmus Johannis "Világos bizonyítékai"120
Bitskey István: A római CollegeumGermanicum - Hungaricum és a magyar ellenreformáció kezdetei130
Nemeskürty István: Telegdi Felelete újabb megvilágításban137
Hopp Lajos: Az "Antemurale" és a "bonna vicinitas" elve Báthory halála után141
Holl Béla: Vásárhelyi Gergely pályája150
Di Francesco, Amedeo: Rimay János kísérlete a magyar filozófiai líra megteremtésére163
Bóta László: A Balassi - Rimay-versek első kiadásának keletkezéséhez173
Kovács Sándor Iván: Mikor írta Zrínyi a Szigeti veszedelmet?189
Szörényi László: II. Rákóczi Ferenc tanára, Melchior Guttwirt és műve, az Amores Mariani197
R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi és a hágai békekonferencia202
Varga Imre: Buchholtz György és az iskolai színjátszás212
Köpeczi Béla: Egy felvilágosult magyar történelem225
Sőtér István: Csokonai és az európai párhuzamok252
Biró Ferenc: A lélek halhatatlansága istenfogalmáról259
Németh G. Béla: A személyiség mint értékcél a századvég magyar lírájában267
Haiman György: Knerék korunk iparművészeti mozgalmaiban276
Tolnai Gábor: A betű poétája284
Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában291
Tarnóc Márton: Kodály és a régi magyar műveltség301
4. szám
Németh G. Béla: A tudatos életmű-alkotás jegyében311
Nagy László: Háború és politika Rimay János életében318
Fenyő István: Bajza József publicisztikai tevékenységéhez340
Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő drámái354
Kisebb közlemények
Gömöri György: Adalékok és feltevések Budai Parmenius Istvánról368
Csetri Lajos: Kazinczy irodalomszemléletének néhány kérdéséről373
Kerényi Ferenc: Két irodalmi adalék az 1840-es évek Dózsa-képéhez376
Imre László: A színek és fények jelentése a Zord idő-ben379
Adattár
Nagy Sándor Béla: A genfi Akadémia magyar diákjai384
Műhely
Szathmári István: Az irodalmi nyelv, a nyelvújítás és a nyelvtudomány a felvilágosodás első szakaszában399
Szemle
Könyvek a romániai magyar irodalomról409
Bara János: Évfordulók416
Mészáros István két iskolatörténeti könyve425
Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában429
Kiss Endre: A világnézet kora432
József Attila Párizsban437
Lotz János: Szonettkoszorú a nyelvről443
5. szám
Bartók István: Két XVII. századi magyar egyházi retorika447
Csetri Lajos: Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával463
Lengyel Dénes: A quiproquo és a quidproquo Jókai életében és műveiben482
Kisebb közlemények
Szőnyi Etelka: Egy XVI. századi gyülekezet énekszervezője501
Bitskey István: Faludi Ferenc retorikai műveltsége és prózastílusa508
Kókay György: Napóleon proklamációjának történetéhez514
Mikó Pálné: Márton József szerepe a napóleoni proklamáció fordításában518
Adattár
Szabó András: A vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke523
Vörös Imre: Ifj. Köleséri Sámuel levele Scheuchzer zürichi professzorhoz527
Enyedi Sándor: Aranka György és Szrógh Sámuel levelezése529
Budai Balogh Sándor: Szabó Dezső bizalmas levelei536
Szemle
Lech Szczucki: Két XVI. századi eretnek gondolkodó548
Rákóczi-tanulmányok552
Julow Viktor: Fazekas Mihály555
Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások559
Kocsis Róza: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben568
Krónika
Esze Tamás nyolcvanéves 581
6. szám
Lázs Sándor: A Cornides-kódex eredeti rendje587
Mezei Márta: Berzsenyi rímelése602
Balogh Ernő: A Csongor és Tünde értelmezéséhez619
Évforduló
Pomogáts Béla: Babits és Erdély632
Tverdota György: József Attila és Juhász Gyula647
Tasi József: Szabó Lőrinc és Juhász Gyula652
Kisebb közlemények
Húbert Ildikó: Erdélyi humanisták bejegyzései Brunfels Herbáriumába660
Stoll Béla: Újabb adatok az Árgirus széphistóriához664
Staud Géza: A templomtér mint színház665
Fekete Csaba: Csokonai Pillangója egy prédikációs kötetben669
Műhely
Zágonyi Ervin: Kosztolányi, az orosz líra tolmácsa672
Szemle
Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980699
Rónay László: Szabálytalan arcképek703
Magyar emlékírók, 16-18. század704
Lukács György ifjúkori levelezésének két kötete707
Krónika
Béládi Miklós721
Gergely Gergely722
Kovács Kálmán722
Oltványi Ambrus723
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1983/1-6.

A kötés kissé sérült. A lapélek enyhén foltosak. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba