Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.817

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1992/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - XCVI. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Korompay H. János: Petőfi fogadtatásának kritika történeti értelmezése (1843-1849) 1
Szilasi László: A Jókai-szakirodalom kultikus paradigmája 24
Kisebb közlemények
Török László: De Graeco? 50
Tarjányi Eszter: Jósika Miklós és a mesmerizmus 53
Műhely
Kovács Sándor Iván: Rákóczi László naplójának Zrínyire vonatkozó tudósításai 61
Mezei Mária: Kérdőjelek a Kölcseynek tulajdonított Kritika és antikritika körül 71
Adattár
Bitskey István: Pázmány Péter ismeretlen levele Roberto Bellanninóhoz 81
Kis Domokos: Confessio: az unitáriusok vallástétele 83
Horváth Károly: Vörösmarty Mihály kiadatlan kézirata 99
Szemle
Forradalom után - kiegyezés előtt (Lőrinczy Huba) 108
Imre László: A magyar verses regény (Dávidházi Péter) 112
Péter Sárközy: Letteratura ungherese - Letteratura italiana (T. Erdélyi Ilona) 119
Eisemann György: Keresztutak és labirintusok (Fried István) 122
Horvát István és Ferenczy János levelezése (Szilágyi Márton) 124
Krónika
Beszámoló a Textológiai Munkabizottság 1992. január 27-i üléséről 131

2. szám
Tüskés Gábor: Az exemplum a 16-17. század katolikus áhítati irodalmában 133
Bíró Ferenc: Laicizálódás a XVIII. század végének magyar irodalmában 152
Dávidházi Péter: "Nem chimaera-e nép-epost gondolni?" (Arany János műfajelméleti dilemmája) 172
Textológia
Kovalovszky Miklós: Egy kritikusabb kritikai kiadás: Ady Endre összes prózai művei 188
Műhely
Bartók István: Buzinkai Mihály retorikai munkássága 203
Pomogáts Béla: Kísérlet az expresszionista regénnyel (Déry Tibor: A kéthangú kiáltás) 221
Adattár
Bene Sándor: Zrínyi-levelek 1664-ből 225
Varga Rózsa: Illyés Gyula és Forbáth Imre levelezése 242

3. szám
Lukácsy Sándor: Magyar Seneca 261
Gergye László: A kassai gráciák reinkarnációja (Kazinczy nőideáljai) 275
Fenyő István: A centralisták hazai előzményei 1848 előtt 295
Kisebb közlemények
Laura M. Dolby: Az intertextualitás Janus Pannonius epigrammáiban 320
Gángó Gábor - Müller László: Előterjesztette-e Pázmány törökellenes tervezetét Rómában? 324
Szilágyi Ferenc: Filológia és költészet 325
Textológia
Kelevéz Ágnes: Az írás folyamatától a létrejött szövegig (A Szabad-ötletek jegyzéke a genetikus textológia szemszögéből) 327
Péter László: Szabó Lőrinc textológiai nézetei 336
Műhely
Illés László: Költői utópia és történetfilozófiai messianizmus (Kassák és Lukács Bécsben, a húszas évek elején) 348
Adatár
Soltész Zoltánné: Bihari N. András könyvei és peregrinus kortársairól feljegyzett életrajzi adatai 359
Krónika
Az MTA Irodalomtudományi Intézete 1990 decemberében megszűnt Szocialista Irodalomtörténeti Osztályának archivális fondjairól (Közzéteszik Illés László és József Farkas) 373
Kocsis Rózsa (1929-1992) (Pomogáts Béla) 376
Alekszandr Gerskovics (1924-1992) (Kerényi Ferenc) 377
Váradi-Sternberg János (1924-1992) (Hopp Lajos) 378

4. szám
Kecskeméti Gábor: "Domini sumus" (Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában) 381
Kerényi Ferenc: Katona József a magyar színpadok műsorán (1811-1837) 399
Kádár Judit: Jókai Mór: Az arany ember 414
Textológia
Szilágyi Márton: Kölcsey novelláinak datálása és szöveghagyománya 440
Műhely
Hopp Lajos: Mikes Kelemen: Keresztényi gondolatok 452
Angyalosi Gergely: Ignotus avagy a kritikai impresszionizmus 464
Varga Rózsa: Illyés Gyula és Forbáth Imre levelezéséről 473
Bezeczky Gábor: Szegedy-Maszák Mihály "Kemény Zsigmond" című monográfiájának irodalomfelfogásáról 481
Adattár
Gömöri György: Cseh humanista latin verse Bethlen Gáborról 489
Varga Imre: A Brassai-kódexről 493
Busa Margit: Kazinczy Ferenc levelezésének számlálásáról 510
Krónika
Kiss József (1923-1992) (Dávidházi Péter) 517

5-6. szám
KLANICZAY TIBOR EMLÉKÉNEK
Közköltészet, népi kultúra a XVI-XVII. században (Tudományos ülésszak, Tata, 1992. május 20-23.)
R. Várkonyi Ágnes: Népi kultúra - elit kultúra 525
Voigt Vilmos: Volt-e strófikus líra a magyar népköltészetben 1603 előtt? 542
Zemplényi Ferenc: régi magyar irodalom és európai közköltészet 554
Bartók István: A casa rustica és a mechanici 569
Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő áhítati irodalom európai kapcsolatai: Nádasi János 579
Dukkon Ágnes: Asztrológia és keresztényhit a régi kalendáriumokban (Frölich Dávid) 594
Kriza Ildikó: Egy ismeretlen Mátyás-história a XVIII. századból 607
Küllős Imola: Kivégzés előtti búcsúénekek 616
Kilián István: A betlehemes játék a XVII. századi Magyarországon 633
Armando Nuzzo: Balassi népszerűsítésének kezdetei: a bécsi kiadás 639
B. Kis Attila-Szilasi László: Még egyszer a Pataki Névtelenről 646
Vadai István: Az eposztól a ponyváig 676
Szemle
Feuer-Tóth Rózsa: Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus (Pajorin Klára) 685
Szuromi Lajos: A szimultán verselés (Kecskés András) 687
Kókay György: Geschichte des Buchhandels in Ungarn (Benda Kálmán) 694
G. Győrffy Katalin: Kultúra és életforma a XVII. századi Magyarországon (Hopp Lajos) 696
Roberto Ruspanti: Petőfi l'inconfondibile magiaro (Lukácsy Sándor) 698
Eisemann György: Végidő és katarzis (Imre László) 699
Les avant-gardes nationales et internationales (Jolanta Jastrzebska) 702
Énekek és versek (1686-1700) (Bitskey István) 704
Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai (Knapp Éva) 707
Bessenyei munkái kritikai kiadásának köteteiről (Wéber Antal) 709
Erdélyi János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások (Korompay H. János) 713
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1992/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1992/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1992/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1992/1-6.

A kötetek gerince enyhén sérült, lapéleik foltosak.

Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba