Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Iskolakultúra 2008. november-december

Pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata - XVIII. évfolyam 11-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A KOLLABORATÍV INTERAKCIÓK KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA EGY KEVERT OKTATÁSI FORMÁJÚ TANÁRKÉPZÉSI KURZUS KERETÉBEN
Jelen tanulmány a kis csoportban való on-line kollaboratív tanulást vizsgálja. Kutatásunk, amelyet a Knowledge Practices Laboratory elnevezésű európai közösségi projekt keretében végzünk, középpontjában a „knowledge-building community", azaz a tudásépítő tanulócsoport áll, amelynek tagjai egymással kollaborálva, együttműködve olyan új tudáselemeket és/vagy készségeket alakítanak ki, amelyeket egymagukban nem lettek volna képesek létrehozni. Figyelmünk ennek megfelelően a csoportszinten zajló aktivitásra, a kollaboratív csoporttevékenységre összpontosul.

10-14 ÉVESEK SZÍNNEVEKRE ADOTT ASSZOCIÁTUMAI 1985-BEN ÉS 2006-BAN
Tanulmányunk szűkebben az anyanyelvi nevelés szakembereihez szól. Tágabb értelemben azonban minden pedagógushoz, hiszen az anyanyelvvel - ilyen vagy olyan módon - valamennyien kapcsolatba kerülnek. E kapcsolat tartalmának egyik fontos eleme a tanulói... Tovább

Fülszöveg

A KOLLABORATÍV INTERAKCIÓK KIALAKULÁSÁNAK FOLYAMATA EGY KEVERT OKTATÁSI FORMÁJÚ TANÁRKÉPZÉSI KURZUS KERETÉBEN
Jelen tanulmány a kis csoportban való on-line kollaboratív tanulást vizsgálja. Kutatásunk, amelyet a Knowledge Practices Laboratory elnevezésű európai közösségi projekt keretében végzünk, középpontjában a „knowledge-building community", azaz a tudásépítő tanulócsoport áll, amelynek tagjai egymással kollaborálva, együttműködve olyan új tudáselemeket és/vagy készségeket alakítanak ki, amelyeket egymagukban nem lettek volna képesek létrehozni. Figyelmünk ennek megfelelően a csoportszinten zajló aktivitásra, a kollaboratív csoporttevékenységre összpontosul.

10-14 ÉVESEK SZÍNNEVEKRE ADOTT ASSZOCIÁTUMAI 1985-BEN ÉS 2006-BAN
Tanulmányunk szűkebben az anyanyelvi nevelés szakembereihez szól. Tágabb értelemben azonban minden pedagógushoz, hiszen az anyanyelvvel - ilyen vagy olyan módon - valamennyien kapcsolatba kerülnek. E kapcsolat tartalmának egyik fontos eleme a tanulói szókincs, mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. Tudni kell tehát azt is, hogy tanítványaink mennyi szót birtokolnak, illetve a "belső" szótárnak (agyi szótárnak, mentális lexikonnak) milyen a szerveződése.

EGY SAJÁTOS DISZCIPLÍNA FELBUKKANÁSA
Egy jogfilozófiai távolságból és általánosságból történő megközelítés természetszerűleg nem vindikálhat magának arra nézve felhatalmazást, hogy magának az európajognak az oktatásáról véleményt formáljon. Ugyanakkor érzékelheti, hogy itt egy teljes jogági tagoltságnak megfelelő kurrikuláris sokféleség egyetlen specifikus tárgyban történő megkettőzéséről van és lehet csupán szó - csakúgy, mint például az úgynevezett római jognak önálló tárgyként kiemelt tanításakor.

NŐK, FÉRFIAK, FORRADALOM
Mielőtt elemzésünk részleteibe belebocsátkoznánk, fel kell hívni a figyelmet a regény megírásának, színvonalának egyenetlenségeire. Ezek az egyenetlenségek helyenként következetlenségekhez vezetnek az cselekvés bonyolításában: szereplők (így Motya és Szavcsuk) hosszú időkre eltűnnek, hogy hirtelen újra megjelenjenek, és éppen a férfi-nő viszony szempontjából lényeges alternatívát testesítsenek meg. Ezekre a következetlenségekre, a szereplők folyamatos bemutatásának hiányaira, a szereplőket vezető célok és motivációk töredékességére természetesen ebben a vizsgálatban nem elsősorban az esztétikai vagy az irodalomelméleti értékelés szempontjából emlékeztetünk, hanem saját vizsgálatunk (a férfi-nő viszony) szempontjából, hiszen a hiányzó motivációs láncolatok adott esetben veszélyeztethetik is következtetéseink érvényességét. Vissza

Tartalom

tanulmány
Dorner Helga - Major Éva: A kollaboratív interakciók kialakulásának folyamata egy kevert oktatási formájú tanárképzési kurzus keretében 3
Boros János: Filozófia! 2. 23
Dancsó Tünde: Az Educational Testing Service (ETS) informatika mérésének tapasztalatai 40
Lengyel Zsolt: Színek és évek 56
Radics Katalin: Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulása egy Hofmannsthal- és egy Ady-versben 65
Mihály Nikolett: Hallgatói identitás és a belőle származtatható hasznosság 76
Varga Csaba: Egy sajátos diszciplína felbukkanása 83
szemle
Gaul Emil: Ismerjük még diákjainkat? 89
Julesz Máté: Környezeti nevelés 101
Bornemisza Imre: A térinformatikus teknőc 110
Bocsi Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra 118
Kiss Endre: Nők, férfiak, forradalom 129
kritika
Steklács János: A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája 138
Csíkos Csaba (2007): Metakogníció. A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája
Bárd Edit: Felnőttoktatás a múzeumban 141
Gibbs, Kirsten - Sani, Margherita - Thompson, Jane (2007, szerk.): Lifelong Learning in Museums
Kamarás István: Kezelhető-e a konfliktus utakkal és módokkal? 142
Szekszárdi Júlia (2008): Új utak és módok
Sántha Kálmán: Új nézőpont a kvalitatív kutatásban 144
Reichertz, Jo (2003): Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung
Szoboszlai-Kiss Katalin: Kézikönyv a filozófiáról 146
Boros Gábor (főszerk., 2007): Filozófia melléklet
melléklet
Lukács Csilla - Üröginé Ács Anikó: A nők esélyegyenlőségének támogatása a felnőttképzésben 3
Havasi Tamás: írásbeliség-képiség az internet korában 14
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Iskolakultúra 2008. november-december Iskolakultúra 2008. november-december Iskolakultúra 2008. november-december
Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba