Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

IV. Dialektológiai Szimpozion

Szombathely, 2001. augusztus 23-25.

Előszó

A jelen kötet a IV. dialektológiai szimpozion előadásait tartalmazza. A rendezvényre Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán került sor 2001. augusztus 23-25-én. A magyar nyelvjáráskutatók ezen... Tovább

Előszó

A jelen kötet a IV. dialektológiai szimpozion előadásait tartalmazza. A rendezvényre Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán került sor 2001. augusztus 23-25-én. A magyar nyelvjáráskutatók ezen szakmai tanácskozásán a szóban forgó intézmény Magyar Nyelvészeti Tanszéke szervezte meg a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és szombathelyi csoportjának, valamint az MTA Veszprémi Területi Bizottsága magyar nyelvtudományi munkacsoportjának közreműködésével, továbbá az alábbi szponzorok támogatásával: Berzsenyi Dániel Főiskola (Tudományos Bizottság, Diákcentrum, a Bár c. folyóirat szerkesztősége, Repeta Étterem), Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Polgármesteri Hivatala, Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (Győr), magánszemélyek.
A konferencia témája a következő volt: "A magyar dialektológia az új évezred küszöbén". Lehetőséget adott ez arra, hogy a magyar nyelvjáráskuktatás és -oktatás mai eredményeinek számbavétele mellett a figyelem középpontjába helyeződjön a kérdés: melyek az időszerű feladatok, együttműködési lehetőségek a magyar dialektológia korszerűsítésében, milyen utak, módszerek szükségesek hozzá? Vissza

Tartalom

Előszó5
Plenáris ülés7
Gadányi Károly: Köszöntö beszéd7
Deme László: Köszöntő-megnyitó beszéd9
Kiss Jenő: Gondolatok a magyar dialektológiáról az új évezred küszöbén11
Szabó József: A népi szemléletmód tükröződése a szókészletben (néhány tájszótár alapján)19
Szabó Géza: Dialektológiánk néhány aktuális kérdése29
A szekcióülések előadásai
Balázsné Fodor Katalin - Gerstner Károly: A terepgyakorlat szerepe a dialektológiai oktatásban34
Balogh Lajos - Kiss Gábor: Analitikus elemzési lehetőségek. A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitt anyagán41
Bauko János: Tájnyelvi elemek az izsai ragadványnevekben55
Bíró Ferenc: Körösladányi területnevek helyhatározói alakjai60
Bodó Csanád: Szempontok a nyelvjárásvesztés kutatásához68
Bokor József: A nyelvjáráskutatás időszerű feladatai a kétnyelvű Muravidéken73
Borbély Anna: A nyelvjárási és a sztenderd változatok előfordulása a kétegyházi román iskola felső tagozatos diákjainak szókincsében78
Cs. Nagy Lajos: Jelentéstani motiváltság és motiválatlanság egy fogalomkör megnevezési rendszerében86
Dombiné Boros Margit - Pesti János: A Baranya hon- és népismereti "ablaknyitogató" CD-rom nyelvjárási anyagáról (ismertetés és bemutató)90
Gréczi-Zsoldos Enikő: A 17. századi Nógrád megyei iratok történeti dialektológiai vizsgálatának módszerei, lehetőségei96
Guttmann Miklós: Szókészleti változásvizsgálat Plánder Ferenc szójegyzéke alapján100
Hajdú Mihály: Tulajdonnév és dialektológia104
Hegedűs Andrea: Nyelvjárási atlaszok egyesítési lehetőségei120
Hegedűs Attila: Az e Kisnémedin128
H. Gerendás Ágota: Hangtani jelenségek változásvizsgálati elemzése133
H. Tóth Tibor: Feltárt és feltáratlan nyelvjárási jelenségek a Kiskunságban és a szubsztrárum kérdése142
Juhász Dezső: A dialektológia hármas feladata és a nyelvföldrajz149
Kálnási Árpád: A készülő Debreceni cívis szótárról152
Kolláth Anna: Anyanyelv és nyelvjárás (anyanyelvjárás) a kétnyelvűség (Megjegyzések a nyelvi tudatról)161
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Miért, milyen eredmény reményében érdemes egy falu nyelvjárását vizsgálni?169
Kozik Diana: Az ö-zés állapota Szenc mai magyar nyelvhasználatában172
Kristóné Fábián Ilona: A regionális köznyelviség vizsgálati módszerei és lehetőségei181
Mizser Lajos: Tájszavak családneveinkben186
Molnár Csikós László: Regionalitás és köznyelviség napjainkban189
Molnár Zoltán: Mai dialektológiai vonatkozású vizsgálati lehetőségekről193
Murádin László: Összefoglaló fogalmak megnevezéseinek hiánya a moldvai csángó nyelvjárásban199
N. Császi Ildikó: Nyelvjárási és államnyelvi hatások Zoboralja helyneveiben201
Németh Miklós: Az inessivusi és illativusi rag vizsgálatának tapasztalatai a XVIII. századi szegedi nyelvváltozatokban207
N. Markó Julianna: Tapasztalatok a BDTF-es hallgatók terepgyakorlatairól214
Nyirkos István: A nyelvjárási norma természetéről219
Ördög Ferenc: A Koppány menti tájszótár regionalitása226
Pestiné Harcos Veronika: Baranyai népmondák az internet my Europe programjában (ismertetés)229
P. Lakatos Ilona - T. Károlyi Margit: Trianon bukása a nyelvi változásokra 1-2235
Posgay Ildikó: A nyelvjárások egyéni megítélése246
Radványi Péter: A Dialektológiai Archívum bemutatása250
Rajsli Ilona: A magyar nyelvjárástan oktatása Újvidéken a megváltozott körülmények között255
Sajtos József: Tanulságok és feladatok a Sárvíz menti gyűjtési tapasztalatok alapján259
Sándor Anna: Tények és kérdőjelek a Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások körül265
Terbe Erika: Nyelvjárástörténet és a misszilisek. Szempontok a 16. századi levelezés nyelvjárástörténeti vizsgálatához275
Varga József: Muravidéki (hetési) magyar népmesék nyelvjárási sajátosságairól280
Varga Józsefné: A dialektológia szerepe a tanítóképzésben285
Veszprémi Eszter: A magyar nyelvjárások atlaszának madárneveket feldolgozó térképeiről (nyelvjárási szókincsvizsgálatok)295
Vitányi Borbála: Tájszavaink stilisztikája299
Vörös Ferenc: Magyar-szlovák családnevek nyelvföldrajzi vallomása305
Vörös Ottó: Magyar-szlovák szókészleti kölcsönhatások vizsgálata Arany A. László kutatási programjában316
Zádrovich Bernadett: Kroatizmusok a magyarországi grádiscei horvátok magyar nyelvhasználatában320
Zelliger Erzsébet: Nyelvi kontaktusok és az egyetemi oktatás327
Zemljak, Melita: A mássalhangzó-kapcsolatok tartammérésének néhány sajátossága331
Zilahi Lajos: Nyelvjárási helyzetkép a Sárrét határmenti falvaiból342
Zorko, Zinka: A szlovén nyelvjárási irodalom a Rába és a Mura között347
Deme László: Zárszó355
Tárgymutató358
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem