863.888

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az élet eredete

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 238 oldal
Sorozatcím: Univerzum Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó5
Bevezetés13
Teremtés és evolúció13
Az élet mivolta és mértéke14
A földi élet egységessége15
Biogenezis16
Molekuláris másolódás17
Az élet eredetének folyamatai18
Az atomtól a molekuláig18
A monomertől a polimerig19
A polimertől az élő szervezetig19
Az élet eredetének egyéb lehetőségei19
Az élet eredetére vonatkozó elméletek a múltban21
Az ember és állat-rokonai21
Háziasítás, állattenyésztés és mezőgazdaság22
Teremtésmítoszok - a teremtésről23
Az élet lehelete24
A görögök szemlélete: fizika és természet: növekedés és pusztulás24
Állatok mint jelképek: bestiariumok26
A nagy katalogizálás: a fajok teremtése27
A geológiai tények27
Darwin és az evolúció29
Az ősnemződés térhódítása és bukása30
Az élet természeti alapjának zsákutcája30
Modern nézetek az élet eredetéről32
Oparin és Haldane első elméletei32
A molekuláris oxigén szerepe33
Pasteur: aerob és anaerob élet33
Az ibolyántúli és a látható fény hasznosítása: az ózon34
A vírus mint félélet35
Miller kísérlete35
Genetikai szempontok: kromoszómák és nukleinsavak36
A kémiai evolóció37
Az első lépések: meteoritokból származó bizonyítékok37
Az élet energiamérlege38
Az élet eredetének stádiumai a Földön39
Az élet eredetének szükségszerű, illetve esetleges stádiumai40
A biológiai monomerek eredete41
Kozmikus eredet: az atomtól a molekuláig41
A Föld-bolygó kitüntetett jellege41
A bolygók keletkezését magyarázó elméletek modern változatai42
Egyéb bolygórendszerek42
Forró vagy hideg eredet43
A bolygók képződése porból43
Másodlagos redukáló atmoszféra?45
Az egyszerű molekulák eredete45
Az élet elemei46
Organizmusok a meteoritokban?49
Geológiai átalakulások49
Az életet kialakító elemek korlátai50
A ritkább elemek elérhetősége51
A nyomelemek funkciója51
A vas szerepe52
Töredékekből kialakult bolygók53
A szén meg a nitrogén forrásai53
A kémiai evolóció forrásai: az "elsődleges leves"54
A biopoiesis II. stádiuma - A biológiai polimerek eredete56
A rendezett molekuláris másolódás feltételei57
Kémiai evolóció58
Az "elsődleges leves" besűrűsödése58
A szegregáció (elkülönülés)60
Az anyagcsere molekuláris feltételei: enzimek és koenzimek61
Magas energiatartalmú foszfátkötések62
Protoenzimek és protokoenzimek62
Koenzimek és nukleinsavak63
A kémiai evolúció és a nyelv65
A kód felépítése65
Természetes kiválogatódás a molekuláris világban66
Élő szervezeteket megelőző élet?67
Egyforma molekulák szintézise67
A funkció beépülése a molekuláris szerkezetbe: előírás68
Az ősélet energiamérlege68
Az ős-Föld felszíne: szubvitális területek69
Membránok és lipoidok69
A sorrend eredete72
Nehézségek és kilátások72
A kémiai evolúció központi helyzete73
Ideiglenes következtetések73
A molekulától a sejtig75
Az élet látható formáinak utánzása76
Az első sejtek76
A sejtorganellumok helye77
A riboszómák78
Az enzimek bioszintézise78
Filamentumok és csillók79
Összehúzódó rostok79
Membrános sejtorganellumok80
A hártyák funkciója81
A sejtorganellumok eredete és funkciója82
Az állatok és a növények83
Többsejtű organizmusok: metazon84
Vírusok és mycoplasmák84
A hártyákkal részekre osztott sejt85
Koordináció: endoplazma és endolympha85
Sejtnövekedés és sejtosztódás86
A kooperáció értéke: ultrasejttan88
Vírusok89
Az ön-összeszerelődés elve90
Összegezés91
Az élet eredete időben és térben93
Az élet evolúciójának időkerete95
Mit bizonyítanak a biogén molekulákat tartalmazó kőzetek?96
A legrégibb kövületek97
Radioaktivitás és élet99
Az evolúció gyorsulása99
A pánspermia101
A fotoszintézis102
Az élet a világegyetemben104
A kőzetöv vize105
Civilizációk a világűrben?106
A fejlődés útjai107
A biopoiesishez vezető egyéb utak108
A magamétől eltérő nézetek komoly megvitatásának kritériumai108
Szélsőséges szkepticizmus és az élet valószínűtlensége108
A természetfölöttihez való folyamodás109
Műkedvelők zsákmánya109
Alternatívák az I. stádiumban110
Meteori vagy üstökösi eredet?110
Változások az "elsődleges levesben"112
A II. stádium alternatívái112
A "proteinoidok" természete113
A koacervátum-hipotézis113
Szubvitális területek: iszapszemcse- és agyagásványadszorpció115
Szabadenergia-források116
A nukleinsavak jelentősége117
A nukleinsav-aminosav-kód fejlődése118
A molekulák megegyezősége118
Alternatívák a III. stádiumban119
Hártyák119
Összegezés: a sorrend genezise121
Determinizmus és teleológia a biopoiesisben122
Az élet eredetével foglalkozó magyarázatok rendkívüli nehézségei123
A véletlen szerepe az élet eredetében123
A véletlen ellentéte: a fajok teremtése124
Az élet spiritualista magyarázatainak bírálata125
Összegezés137
Az élet eredetére vonatkozó kutatások jövőbeni fejlődése138
Az élet eredetére vonatkozó viták hatása a jelenkori gondolkodásra140
Az ember nézetei a világról140
Élet a világegyetemben141
Az életek sokasága142
Növényi és állati élet: hírközlés143
Az életnek mint természetes jelenségnek feltétlen elfogadása143
Miért kell tanulmányoznunk az élet eredetének kérdését?144
Az élet új értelme144
Kezdjük megtalálni az élet titkosírásának kulcsát145
Történelem, hit és vallásosság146
Az élet molekuláris immanenciája147
Az élet definíciója147
Az élet kémiai evolóciója148
A számok elsőbbsége149
Az élet és az élő jelentése149
Az élettelen és a halott dolgok150
A mechanikus materializmus hiányosságai150
Az élet és a halál kérdései151
A tudományok újonnan való megalapozása152
Nemzés és bomlás152
A "kisdedek" lemészárlása153
A társadalmak eredete154
Az emberi halál154
Halhatatlan élet156
Utóirat "Az élet eredeté"-hez163
A Földön és más bolygókon található élet eredetére vonatkozó új adatok163
A szervezetes halmazok ősi előfordulására vonatkozó új adatok165
A létfontosságú biokémiai folyamatok eredetére és fejlődésére vonatkozó új elgondolások166
Az időelem szerepe a szervezetes létformákban167
Összefoglalás, főképpen a II. stádiumé171
Kiegészítés171
1. függelék173
Általánosított kristálytan175
Története175
Meghatározások176
Egyenlőség177
Hélix-struktúrák: a DNS kettős hélixének megjelenése180
Hajtógatódás és hurokképződés180
Az alak hatása182
Koacervátumok és taktoidok183
Folyadékok183
Bibliográfia az 1. függelékhez185
2. függelék187
Kérdések és feleletek189
3. függelék193
Szótár195
Bibliográfia224
Tárgymutató228
Névmutató235

J. D. Bernal

J. D. Bernal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: J. D. Bernal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete

A védőborító enyhén szakadozott, elszíneződött, javított.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete Az élet eredete

A védőborító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba