A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági Szemle 1975/1-4.

Tartalom

1. szám:
Tanulmányok 8
dr. Parányi György: A munkahelyek szervezettségét befolyásoló tényezők
elemzése 8
Szalabán Ernő: A IV. ötéves vállalati tervezés tapasztalatai 32
Tóth Józsefné: A munkaerőmobilitás kutatása a Szovjetunióban 49
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 64
A Termelékenységi Szövetség tevékenységéről 64
Mi foglalkoztatja a tőkésországok termelékenységi központjait? 64
A racionalizálás az NSZK-ban 68
A szovjet gépipar fejlesztésének irányai 74
Felmérés a munkával való megelégedettségről 77
TUDOMÁNYOS ÉLET 80
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1974 évi tevékenységéről 80
A Közgazdaságtudományi Intézet jubileumi konferenciája 83
Nemzetközi konferencia a szocialista termelés hatékonyságának kérdéseiről
Az Ipargazdasági értekezések sorozatról 96
SZAKIRODALOM 97
Erdős Tibor: A termelés korszerűsödése és gazdasági növekedése 97 -
O.V. Kozlova - I. N. Kuznyecov: A termelésirányítás tudományos alapjai 100
E. F. Denison: Minek tulajdonitható az Egyesült Államok 1929-1969 közötti
gazdasági növekedése 102 - Új könyvek 105
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 108

2. szám:
Az ipar- és az iparvállalatok gazdaságtanának helyzetelemzése és fejlődési
prognózisa 7
Dr. Komonyi Zoltán: A rugalmasság a középtávú vállalati tervezésben 44
J. Khol: Az oksági elemzés a vezetőt döntéseknél 76
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 88
A munka Amerikában 188
A szociális fejlesztés tervezése a szovjet vállalatoknál 93
TUDOMÁNYOS ÉLET 99
KGST konferencia a szocialista Ipari termelés irányításának szervezéséről 99
Felhívás előadások benyújtására a II. Ipargazdasági Tudományos Konferenciára 104
15 éves az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 106
Az 1974. II. félévében elnyert közgazdaságtudományi fokozatok 109
SZAKIRODALOM 110
Venyige - Józsa - Gyetval: Munkaerőszerkezet és mobilitás 110 - Sozialistische
Betriebswirtschaft (Szocialista Üzemgazdaság) 113 - A. M. Kovaievszkij: Az iparvállalatok és egyesülések távlati tervezése 115 - Új könyvek 118
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 120

3. szám:
dr. Sömjén Tamás: Az ipargazdasági kutatások és a fejlődő országok iparosítása 5
Ványai Péterné dr.: A munkások teljesítményét befolyásoló tényezők empirikus
vizsgálata 23
Szabó Ágnes: A stratégia szerepe a vállalati tervezés rendszerében 51
Bencze László: Termelőberendezések technikai kihasználása két gépipari vállalatnál 66
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 79
A munkatermelékenység az NDK-ban 79
Vállalati támogatások a Közös Piacon 84
Az infláció figyelemmel kisérése a gazdaságban 88
TUDOMÁNYOS ÉLET 93
A "Gazdaságpolitikánk tapasztalatai, javaslatok továbbfejlesztésére" c. GTTKT
főirányban folyó kutatásokról 93
Az ágazati ipargazdasági és szervezési intézetek újabb tanulmányai 100
SZAKIRODALOM 118
Falusné Szikra Katalint Á termelékenység és hajtóerői 118 - dr. Neményi István:
A magyar beruházási politika 30 éve 121 - Tolnai György: A fejlődő országok
gazdasága ma és holnap. A nagyipar és belső piacának kialakítása 124 -
Új könyvek 128
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvii tartalmi kivonata 130

4. szám:
Dr. Papanek Gábor: A termékszerkezet fejlesztésének lehetőségei és problémái iparunkban 5
Dr. Sternthal János: A gépipari vállalatok termelési kooperációjáról 26
Bagó Eszter: A középtávú tervezés tapasztalatai 47
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 56
KGST prognosztizálási módszertan 56
Iparpolitika Skandináviában 63
Az operációkutatás gyakorlati alkalmazása 70
TUDOMÁNYOS ÉLET 75
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1975. évi tevékenységéről 75
KGST koordinációs-szakértői ülés az ipar irányításával kapcsolatos tudományos
együttműködésről 78
A Pénz ügy kutatási Intézet kiadványairól 82
SZAKIRODALOM 88
Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig 88
Dr. Deák Anna: Iparvállalati
középtávú tervek pénzügyi megalapozása 94 - Új könyvek 96
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 98
Az Ipargazdasági Szemle 1975. évi számainak tartalomjegyzéke 108
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem