864.562

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténet 1-10.

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 7.955 oldal
Sorozatcím: Világtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek kiadási éve eltérő, a tartalomjegyzékben olvasható. Fekete-fehér és színes fotókkal, térképekkel illusztrálva. Kihajtható mellékletekkel.

Tartalom

I. KÖTET (1962)
A szerkesztő bizottság előszava
Bevezetés az első kötethez3
Az emberi társadalom kialakulása. Az ősközösségi rend uralmának korszaka
Az emberi társadalom keletkezése. A korai őskőkor (alsó paleolitikum)17
Az ember keletkezése17
Az emberi történelem kezdeti szakasza24
A moustier-i kultúra. A neandervölgyi ember38
Az ősközösségi rend fejlődése. A késői őskőkorszak (felső paleolitikum)50
A felső paleolit kor embere50
A felső paleolit kor Európának az eljegesedéssel szomszédos területein56
Művészet és hiedelmek61
A paleolitkori vadászok vándorlásai71
Felsőpaleolitkori kultúrák Európa egyéb részein, Afrikában és Ázsiában74
Amerika és Ausztrália benépesedése80
Az ősközösségi rend virágkora. A középső és az újkőkorszak (mezolit és neolit)87
Vadásztörzsek a mezolit korban88
Az újkőkor (neolitikum) kultúrájának általános vonásai103
Európa, Közép- és Észak-Ázsia neolitkori törzsei az i. e. V-IV. évezredben107
A legrégibb földművelő törzsek112
Az ősközösségi rend felbomlása és a legrégibb rabszolgatartó államok a Nílus völgyében (i. e. IV-III. évezred)
A korszak általános jellezése129
Az ősi Egyiptom139
Az osztálytársadalom kialakulása Egyiptomban139
A Korai Birodalom143
A Korai Birodalom kultúrája és vallása152
Az egyiptomi Óbirodalom155
Az Óbirodalom társadalmi és államrendje155
Az egyiptomi Óbirodalom történetének legfontosabb eseményei169
Az egyiptomi Óbirodalom vallása és kultúrája176
Mezopotámia legrégibb államai185
Az ősközösségi rend felbomlása Mezopotámiában185
Sumer legrégibb története191
Osztályharc Lagasban200
Mezopotámia Akkad és Ur uralma idején204
Mezopotámia egyesítése Akkad királyainak uralma alatt204
Mezopotámia Ur hegemóniája idején (i. e. 2132-2024)210
Mezopotámia népeinek kultúrája és vallása az I. e. III. évezredben214
Az ősi Elám218
Európa és Ázsia törzsei a fejlett neolit korban és a fémkorba való átmenet idején223
Ázsia állattenyésztő és földművelő törzsei a neolit korban223
Európa földművelő törzsei228
Késői neolitkori vadász- és halásztörzsek Ázsiában és Kelet-Európában241
A rabszolgatartó viszonyok fejlődése Egyiptomban és Mezopotámiában és más rabszolgatartó államok kialakulása (i. e. II. évezred)
A korszak általános jellemzése255
Egyiptom a Középbirodalom korában259
Az Óbirodalom bukása és a Középbirodalom megalakulása259
A Középbirodalom virágkora263
A Középbirodalom ideológiája és kultúrája. A vallás272
A Középbirodalom vége278
Babilonia az i. e. II. évezredben281
Az Óbabiloni birodalom kialakulása281
Babilonia társadalmi és gazdasági viszonyai az i. e. XVIII. században285
Az Óbabiloni birodalom felbomlása. A kasszita királyság292
Elám felemelkedése. Babilonia a kasszita-dinasztia bukása után295
A babiloniai vallás és kultúra297
A régi Asszíria és Mitanni304
A korai Assur304
Mitanni - Assur második felemelkedése309
Egyiptom az Újbirodalom korában319
Változások a gazdaságban és a társadalmi életben319
Egyiptom katonai hatalma és területi hódításai336
IV. Amenhotep reformja és a hettita-egyiptomi háborúk342
Az Újbirodalom hanyatlása348
Egyiptom kultúrája és vallása az Újbirodalom korában350
Kisázsia a hettita birodalom uralma idején359
A hettiták legrégibb története359
Társadalmi-gazdasági viszonyok a hettita birodalomban362
A hettita birodalom az i. e. XV-XIII. században370
Kisázsia nyugati része. A hettita birodalom bukása373
Fönícia, Palesztina és Szíria az i. e. II. évezredben376
Fönícia376
Palesztina383
Szíria386
A nemzetközi-jogi kapcsolatok kialakulása389
Korai rabszolgatartó államok az Égei-tenger medencéjében392
Az égei világ legrégibb történeti korszaka392
Az ősi Kréta394
A mykénéi Görögország400
Az ókori India413
Az ősközösségi rend Indiában413
A legrégibb civilizáció az Indus völgyében. A Harappa-kultúra418
Kína legrégibb története (az i. e. XII. század előtt)427
Az ősközösségi rend felbomlása és a Sang-Jin-állam kialakulása427
Társadalmi viszonyok a Sang-Jin-államban436
Európa és Ázsia törzsei az u. e. II. évezredben442
Az ókori Kelet és Európa rabszolgatartó államai az i. e. I. évezred első felében
A korszak általános jellemzése463
Elő-Ázsia Földközi-tenger menti országai és Arábia az i. e. I. évezred első felében469
Arábia470
Palesztina475
Palesztina kultúrája és vallása. A judaizmus és a biblia481
Fönícia485
Szíria493
Kisázsia a hettita állam bukása után496
Urartu és Transzkaukázia. A kimmerek és a szkíták503
Urartu503
A transzkaukáziai törzsek Urartu hegemóniája idején517
A kimmerek és a szkíták518
Az asszír birodalom525
Asszíria az i. e. X-VIII. században525
Asszíria hatalma tetőpontján531
Az asszír birodalom hanyatlása és pusztulása544
Asszíria ideológiája és kultúrája548
Újbabilónia551
Egyiptom az i. e. XI-VI. században561
Egyiptom az i. e. XI-VIII. században561
A régi Etiópia564
Egyiptom az etióp és a saisi korszakban (Késői birodalom)570
Az egyiptomi kultúra és ideológia az i. e. I. évezred első felében577
Az ókori Irán és Belső-Ázsia. Az achaimenidák perzsa birodalmának megteremtése580
India az i. e. XV-VI. században587
Kína rabszolgatartó társadalma az i. e. XII-VI. században596
Kína a Nyugati Csou-szakaszban (i. e. XII-VIII. században)596
Kína az i. e. VIII-VI. században602
Kínai kultúra és vallás az i. e. I. évezred közepéig606
Dél-Európa az i. e. I. évezred első felében612
A korai vaskorszak Európában (i. e. X-VI. század)612
Itália az i. e. I. évezred első felében615
Görögország az i. e. XI-IX. században624
Görögország az i. e. VIII-VI. században. A rabszolgatartó államok (polisok) kialakulása639
A görög városállamok keletkezése639
Görög gyarmatosítás az i. e. VIII-VI. században647
A rabszolgatartó állam kialakulása Spártában és Görögország más földművelő területein653
Attika az i. e. VIII-VI. században. Az athéni állam kialakulása657
Görögország ideológiája és kultúrája az i. e. VIII-VI. században662
Időrendi táblázat674
A legfontosabb művek és források jegyzéke681
Névmutatók699
Magyarázat az idegen nevek átírásához723
Színes térképek jegyzéke729
Színes képmellékletek jegyzéke730
II. KÖTET (1962)
Bevezetés5
A rabszolgatartó viszonyok fejlődése Elő-Ázsiában és a Földközi-tenger vidékén. Az Achaimenidák birodalma. A görög városállamok. Az európai és az ázsiai törzsek (i. e. I. évezred)
Az Achaimenidák birodalma19
Az elő-ázsiai rabszolgatartó társadalmak fejlődésének sajátosságai az i. e. I. évezred derekán19
Az Achaimenida-birodalom kialakulása21
Az Achaimenidák birodalma I. Dareios alatt26
A görög-perzsa háborúk. A hellén rabszolgatartó demokrácia felvirágzása34
A görög-perzsa háborúk34
A rabszolgatartó Görögország gazdasági élete az i. e. V. században40
Az athéni tengeri szövetség és a demokrácia győzelme Athénben46
Az athéni rabszolgatartó demokrácia virágkora51
A peloponnésosi háború. Athén hanyatlása és Makedonia felemelkedése56
A peloponnésosi háború (i. e. 431-404)56
A görög városállamok gazdasági és társadalmi fejlődése az i. e. IV. században64
Harc a görögországi hegemóniáért a peloponnésosi háború után73
Makedonia és Görögország76
A görög kultúra az i. e. V-IV. században81
A rabszolgatartó viszonyok fejlődése a Földközi-tenger nyugati medencéjében111
A nyugati görögség és a szicíliai állam kialakulása111
Róma történetének legrégibb korszaka116
A római köztársaság az i. e. V-IV. században121
Európa és Ázsia törzsei az i. e. I. évezredben136
Nyugat- és Délkelet-Európa törzsei (i. e. VI-I. század)137
A Fekete-tenger északi vidékének törzsei (i. e. VI-IV. század)150
A kaukázusi törzsek és népek (i. e. VI-IV. század)158
Közép- és Északkelet-Európa törzsei (i. e. VI-I. század)163
Kazahsztán és Szibéria törzsei (i. e. VI-I. század)173
Az Achaimenida-birodalom bukása. A hellenisztikus államok. A római birodalom kialakulása és kiterjedése a Földközi-tenger vidékéig
Nyugat-Ázsia és Egyiptom az achaimenidák uralma alatt193
Az Achaimenida-állam társadalmi-gazdasági rendje az i. e. V-IV. században193
A satrapiák függetlenségi harca202
Kultúra és vallás az Achaimenidák birodalmában205
Az Achaimenidák birodalma bukásának előestéjén212
Makedón Alexandros birodalmának kialakulása és felbomlása216
Görögország és Makedonia a perzsa hadjárat előtt216
Alexandros hadjáratai219
Alexandros birodalmának széthullása229
A Földközi-tenger keleti medencéje az i. e. IV-III. száazdban. A hellenizmus236
A rabszolgatartó társadalmak fejlődésének fő vonásai a Földközi-tenger keleti medencéjében az i. e. IV-III. században236
A Ptolemaiosok állama240
A Seleukidák birodalma253
Kisázsia az i. e. III. században260
Makedonia és Görögország264
A Földközi-tenger keleti medencéjének nemzetközi viszonyai az i. e. III. században271
A hellenisztikus ideológia és kultúra az i. e. III. században275
Róma harca a Földközi-tengeri hegemóniáért. A hellenisztikus államok bukása290
A Földközi-tenger nyugati medencéje az i. e. III. században. Itália meghódítása290
Róma és Karthagó harca a Földközi-tenger nyugati medencéje fölötti hegemóniáért299
A hellenisztikus államok társadalmi és politikai válsága310
Róma támadásba lendülése a Földközi-tenger keleti medencéjében. Az i. e. II-I. századi népi mozgalmak326
Arábia és Etiópia338
A hellenisztikus ideológia és kultúra az i. e. II-I. században342
Az osztályharc kiéleződése a római birodalomban. Rabszolgafelkelések353
A rabszolgatartó termelési mód virágkora Rómában353
A rabszolgafelkelések az i. e. II. század derekán. A római plebs agrármozgalma361
A népi mozgalom fellángolása Szicíliában és Itáliában. A Földközi-tenger keleti vidékén élő népek harca a római terjeszkedés ellen369
A köztársaság válsága. A Spartacus vezette nagy rabszolgafelkelés376
A római köztársaság bukása383
A római állam az i. e. I. században383
Az első triumvirátus384
Caesar diktatúrája394
Polgárháborúk az i. e. I. század 40-30-as éveiben399
A római kultúra a köztársaság korában406
A rabszolgatartó viszonyok fejlődése a Fekete-tenger vidéki, kaukázusi és belső-ázsiai népeknél, valamint a közép-ázsiai törzseknél413
A krími szkíta királyság413
A bosporosi királyság az i. e. III-I. században421
Kolchis, Ibéria és Albánia az i. e. III-I. században427
Armenia az i. e. III-I. században431
Baktria és Parthia az i. e. III-I. században438
A közép-ázsiai törzsek és népek453
Kelet- és Dél-Ázsia népei és államai (i. e. V. sz.-I. sz. IV. sz.)
Kína az i. e. V-III. században469
A társadalmi és gazdasági viszonyok fejlődése469
Harc a politikai vezető szerepért. A C'in-királyság megerősödése480
Kína ideológiája és kultúrája az i. e. V-III. században487
Kína az i. e. III. század végétől az i. e. I. század elejéig493
A C'in-birodalom kialakulása493
A C'in-dinasztia bukása. Az uralkodó osztály harca a birodalom helyreállításáért500
A Han-birodalom társadalmi és gazdasági viszonyai az i. e. II. és I. században504
A Korai Han-birodalom megerősödése és kiterjedése514
Kína az i. e. I. század közepétől az i. sz. II. századig523
Az osztályellentétek kiéleződése Kínában az i. e. I. század második felében, a Korai Han-dinasztia utolsó császárai alatt523
Wang Mang reformjai és a "vörös szemöldökűek" felkelése527
Kína társadalmi viszonyai a Késői Han-dinasztia idején531
Kína ideológiája és kultúrája a Han-dinasztia korában537
A "sárga turbánosok" felkelése és a Han-birodalom bukása548
India az i. e. VI-II. században554
A Maurya-birodalom kialakulása554
A Maurya-birodalom társadalmi és gazdasági rendje558
A Maurya-birodalom az i. e. II-II. században567
India az i. e. I. századtól az i. sz. V. századig571
India a kusánok és a Gupta-dinasztia korában571
India gazdasági és társadalmi élete575
A filozófia, a tudomány és kultúra az ókori Indiában581
Az osztálytársadalom és az állam kialakulása Korea, Japán, Indokína, Indonézia és Ceylon népeinél588
Korea588
Japán591
Indokína593
Indonézia599
Ceylon602
A rabszolgatartó birodalmak; Európa, Elő- és Belső-Ázsia népei és törzsei időszámításunk első három századában
A korai római császárság609
A korai császárság osztályjellege és államszervezete609
Itália és a provinciák a principatus kialakulásának idején617
A római társadalom ideológiája a principatus megteremtése idején. A római irodalom625
A Római Birodalom az i. sz. I. században (a hetvenes évekig)630
A birodalom társadalmi viszonyai és politikai élete632
A provinciák helyzete. Népi megmozdulások639
A hadsereg és a külpolitika643
A 66-69-es évek eseményei s a Julius-Claudius-dinasztia bukása647
A Római Birodalom hatalma csúcspontján651
A Római Birodalom az I. száazd második felében és a II. században651
A birodalom társadalmi-gazdasági helyzete az I. század második felében és a II. században657
A nyugati provinciák az I. század második felében és a II. század663
A keleti provinciák az I. század második felében és a II. században669
A római társadalom ideológiája és kultúrája időszámításunk első két évszázadában672
Vallásos irányzatok és a korai kereszténység678
A rabszolgatartó rend fejlődése és bomlásának kezdete Belső- és Elő-Ázsiában, Transzkaukáziában és a Fekete-tenger északi partvidékén684
A kusán királyság684
Belső-Ázsia a kusán királyság virágkora idején688
A parthus birodalom harca Róma ellen az i. e. I. század második felében691
A parthus birodalom az i. sz. I. században693
A parthus birodalom felbomlása és bukása695
Armenia az i. e. I. század második felében s az i. sz. I. század első felében697
Armenia az Arsakidák alatt699
Colchis, Iberia és Albania az első két évszázadban701
A Fekete-tenger északi partvidéke az I-II. században706
Az ősközösségi rend felbomlása Európa és Szibéria törzseinél (i. sz. I-III.század)713
Kelták és germánok713
A Duna menti törzsek és Decebal királysága717
Az ószláv törzsek718
Északkelet-Európa törzsei726
A sarmaták és Észak-Kaukázus törzsei729
Észak-Kazahsztán és Szibéria törzsei731
A Későrómai Birodalom. A rabszolgatartó rend bukása
A rabszolgatartó rend válsága a Római Birodalomban741
A Római Birodalom társadalmi és gazdasági rendje a III. században741
A 193-197. évi polgárháború. Septimius Severus és utódai745
A birodalom politikai válsága750
A dominatus kialakulása757
A Római Birodalom ideológiája és kultúrája a III. században761
A rabszolgatartó társadalom felbomlása és bukása Közép-Ázsiában, Iránban, a Kaukázus vidékén és a Fekete-tenger északi partvidékén766
Közép-Ázsia az i. sz. III-IV. században766
A Szaszanida-Irán az i. sz. III-IV. században771
Armenia a III-IV. században778
Kartli a III-IV. században788
Lazica a III-IV. században791
Albania a III-IV. században792
A rabszolgatartó rend felbomlása a Fekete-tenger északi partvidékén794
A törzsszövetségek és történeti szerepük a rabszolgatartó rend megdöntésében798
Az ázsiai pusztaságok nomádjai798
Az alánok. Harcuk a hunokkal801
Az európai törzsek804
A Későrómai Birodalom. A rabszolgatartó rend bukása810
A Későrómai Birodalom társadalmi, gazdasági és politikai rendje810
A mediolanumi edictum és a kereszténység államvallássá tétele819
A Római Birodalom a IV. század második felében822
Újabb "barbár" támadás és a népi mozgalmak. A nyugatrómai Birodalom bukása824
A késői császárság ideológiája és kultúrája829
A Nyugatrómai Birodalom bukásának történeti jelentősége832
III. KÖTET (1963)
Bevezetés5
A feudális viszonyok kialakulása Kínában. A feudális viszonyok létrejötte és kifejlődése Tibetben, Indokínában, Koreában, Japánban és Indiában
A feudális viszonyok kialakulása Kínában (III-VIII. század)25
A feudalizmus kialakulása és fejlődése Tibetben, Indokínában és Koreában43
Tibet43
Indokína44
Korea46
A feudalizmus keletkezése és fejlődése Japánban (III-VIII. század)51
A rabszolgatartó rendszer bukása és a feudális viszonyok létrejötte Indiában (IV-VI. század)57
A rabszolgatartó rendszer bukása és a fudalizmusba való átmenet az európia, elő- és közép-ázsiai országokban. A kora feudális államok kialakulása
A feudális viszonyok kialakulása a Késő-Római Birodalomban. A germán és szláv törzsek vándorlása65
A Nyugatrómai Birodalom65
A régi germánok és a déli szlávok társadalmi szervezete68
A római rabszolgák és kolónusok forradalmi mozgalma. A germán törzsek meghódítják a Nyugatrómai Birodalmat71
A rabszolgatartó rend válsága és a feudális viszonyok kialakulása a Keletrómai Birodalomban. A szlávok és más népek betelepedése a Balkán félszigetre82
A kora feudális társadalom Iránban az V-VII. században92
Arábia a VII. század elején. Az arab hódítások és az arab kalifátus (VII-X. század)100
Arábia egyesítése és az arab hódítás kezdete100
Az arab kalifátus a VII-X. században108
A feudalizmus kialakulása és fejlődése Közép-Ázsiában és Transzkaukáziában (V. század-IX. század első fele)124
Közép-Ázsia a V. századtól a IX. század közepéig terjedő időben124
A kora feudális társadalom Transzkaukáziában (V. század-IX. század közepe)130
A feudális viszonyok létrejötte és kifejlődése a frank társadalomban (VI-IX. század)138
A frank állam a merovingok idején138
Nagy Károly birodalma146
Franciaország, Németország és Itália a korai feudalizmus korában (IX-XI. század)163
Franciaország a IX-XI. században163
Németország a IX. századtól a XII. század elejéig terjedő időben169
Itália a IX-XI. században175
A franciaországi, németországi és itáliai kora feudális társadalom kultúrája a IX-XI. században181
Anglia és Skandinávia a kora feudalizmus korában186
Anglia a VII-XI. században186
A skandináviai kora feudális államok. Dánia, Norvégia és Svédország kialakulása192
A kora feudális angol és skandináv társadalom kultúrája197
Kora feudális államok Hispániában (VI-XI. század)201
A feudalizmus fejlődése Bizáncban a VII-XI. században209
A feudális viszonyok kialakulása és fejlődése a déli és nyugati szláv államokban220
A déli szlávok a VII-XI. században220
Az Elba menti szlávok a VI-XI. században228
Csehek, morvák és szlovákok a VI-X. században229
A lengyel földek a feudális viszonyok kialakulásának korában. A lengyel állam létrejötte (VII-XI. század)232
Az ősközösségi rendszer felbomlása és a feudális viszonyok kialakulása a keleti szlávoknál. A kijevi Oroszország (VI. század-XII. század eleje)237
Az óorosz állam kialakulása Kijev központtal237
A régi Rusz a IX. század végétől a XII. század elejéig245
A keresztény egyház a korai középkor idején263
A fejlett feudális társadalom az ázsiai, európai és észak-afrikai országokban
Kína a fejlett feudalizmus kroában (VIII-XII. század)273
A feudális társadalom Tibetben, Indokínában és Koreában. A déltengeri országok (VIII-XII. század)287
Tibet287
Indokína290
Déltengeri országok293
Korea294
A feudalizmus fejlődése Japánban (VIII-XII. század)298
Feudális államok Indiában a VII-XII. században303
Az európai középkori városok keletkezése és fejlődése313
A Földközi-tenger keleti medencéjének országai ellen vezetett keresztes hadjáratok323
A fejlett feudális társadalom Franciaországban a XI-XIII. században336
Az angliai normann hódítás társadalmi és politikai következményei. A feudális viszonyok további fejlődése Angliában (XI-XIII. század)354
Németország a XII-XIII. században370
Itália és a pápaság a XII-XIII. században381
Itália381
A pápaság és a katolikus egyház390
A feudalizmus kialakulása Hispániában és a reconquista. Portugália394
Bizánc és a délszláv államok a XI-XIII. században405
Bizánc405
A délszláv államok a XI-XII. században412
A nyugati szláv államok a XI-XIII. században419
Csehország419
Lengyelország a feudális széttagolódás korában426
Magyarország a IX-XIII. században432
Havasalföld, Moldva és Erdély a IX-XIII. században443
Oroszország a feudális széttagolódás korában. XII. század - XIII. század eleje446
A fejlett feudális társadalom Közép-Ázsiában és Transzkaukázia országaiban a IX. század közepétől a XIII. század elejéig467
Közép-Ázsia467
Transzkaukázia országai477
Feudális államok a X-XII. században s a XIII. század elején Iránban, Kisázsiában és az arabok által lakott területeken490
Az iráni államok a X. században és a XI. század első felében490
A szeldzsuk állam Irán és Közép-Ázsia területén494
A szeldzsuk állam Kisázsiában500
Magrib és Egyiptm a X-XIII. században504
A mongol birodalom kialakulása s a népek harca a mongol uralom ellen. A központosított feudális államok kialakulása Ázsiában
A mongol birodalom kialakulása és a mongol hódítások511
Kína, Korea, Japán és India népeinek harca a mongol hódítókkal. Kelet- és Délkelet-Ázsia a XV. században526
A kínai nép harca a mongol kánok uralma alóli felszabadulásért526
Korea534
Japán539
Indokína548
India552
A déltengeri országok563
A dzsingiszidák és utódaik államai Közép-Ázsiában, Transzkaukáziában, Iránban. E területek népi felszabadító mozgalmai (XIII-XV. század)567
A mongol kánok uralma Közép-Ázsiában. E terület népeinek harca a mongol hódítók ellen567
Irán a mongol hódítók uralma alatt577
A mongol uralom a transzkaukáziai országokban. Az itteni népek harca a hódítók ellen587
Az orosz és a többi kelet-európai népek harca a tatár-mongol hódítók ellen. A svéd, német, dán, magyar és lengyel urak támadásai Oroszország ellen a XIII. században591
A feudális társadalom további fejlődése és az európai központosított feudális társadalom Törökországban és az arab országokban
A kapitalista viszonyok létrejötte Itáliában. A korai reneszánsz605
Franciaország a százéves háború idején. A Jacquerie634
Anglia a XVI-XV. században. Wat Tyler-felkelés661
Németország a XIV-XV. században677
A skandináv országok a XII-XV. században690
Csehország és Lengyelország a XIV-XV. században695
A csehországi nagy parasztháború a XV. században695
A lengyel állam egyesítése707
Hispánia egyesítése. A portugál állam megalakulása717
Egyiptom, Szíria és Cilicia a XIII-XV. században726
Az oszmán birodalom a XIV-XV. században733
Délkelet-Európa népeinek harca a török agresszió ellen. Bizánc bukása742
A déli szláv országok a XIII-XV. században. Albánia742
Magyarország750
Havasalföld, Moldva és Erdély756
Bizánc bukása762
Az orosz földek egyesítése Moszkva körül. A központosított orosz állam kialakulása (XIV-XV. század)767
Oroszország társadalmi-gazdasági fejlődése. A köpontosított orosz állam kialakulásának előfeltételei767
Az orosz földek egyesítése Moszkva körül776
Az Arany Horda szétesése. Oroszország megszabadulása az idegen igától. Az orosz nép harca a tatár kánságok ellen786
A központosított orosz állam kialakulása és belpolitikája788
Az orosz állam nemzetközi helyzete a XV. század végén791
Az orosz kultúra a XVI-XV. században794
Ukrajna, Belorusszia, Litvánia és a Balti-tenger melletti népek a XIV-XV. században798
IV. KÖTET (1963)
Bevezetés5
A tőkés viszonyok kezdetei Nyugat-Európában a XVI. században17
A kontinentális Afrika népei35
Amerika népei az európai gyarmatosítók megjelenése előtt49
A nagy földrajzi felfedezések56
Itália a XVI. században és a XVII. század első felében81
Az olasz reneszánsz (XVI. század-XVII. század eleje)100
A reformáció Németországban és a német parasztháború142
A zwinglianizmus és a kálvinizmus. A katolikus reakció Európában183
A feudális-abszolutisztikus Franciaország felemelkedése201
Spanyolország a XVI. században és a XVII. század első felében240
Németalföld a XVI. században és a XVII. század első felében270
Anglia tőkés fejlődésének kezdetei305
A skandináv országok a XVI. században és a XVII. század első felében346
Dánia347
Svédország351
Finnország355
Norvégia358
Izland hanyatlása a dán uralom idején360
A Skandináv országok kultúrája360
A soknemzetiségű osztrák állam362
Csehország Habsburg-uralom alatt374
Magyarország és a balkáni országok harca a török hódítók ellen389
A soknemzetiségű Lengyelország kialakulása411
Ukrajna, Belorusszia és a Baltikum426
A feudális jobbágytartó viszonyok fejlődése Oroszországban és a Központosított állam megerősödése444
A XVII. század eleji Oroszországi parasztháború; a lengyel és svéd intervenció szétzúzása500
Az oszmán feudális birodalom530
A szefevidák állama544
A kaukázusi és a közép-ázsiai népek a XVI. században és a XVII. század első felében553
A török uralom az arab országokban577
India a nagymogulok állama587
Kína a XVI-XVII. században603
Indonézia népei633
Mongólia a XVI. században és a XVII. század első felében641
A japán feudális állam651
Korea a XVI. században és a XVII. század első felében666
Az európai hatalmak gyarmatosító politikája. A gyarmatbirodalmak kialakulása676
Az európai nemzetközi helyzet a XVII. század első felében. A harmincéves háború689
A természettudományok fejlődése Nyugat-Európában a XVI. században és a XVII. század első felében710
V. KÖTET (1964)
Bevezetés5
Az angol polgári forradalom. A feudális-jobbágytartó rendszer Európában a XVII. század második felében
Anglia a forradalom előestéjén21
Az angol polgári forradalom (1640-1660)44
A Stuartok restaurációja és az 1688. évi államcsíny71
Hollandia a XVII. század második felében és a XVIII. században87
A feudális-abszolutisztikus Franciaország a XVII. század második felében108
Svédország a XVII. század második felében. A balti kérdés kiéleződése143
Oroszország a XVII. század második felében154
Az ukrán nép felszabadító háborúja. Ukrajna újraegyesülése Oroszországgal187
Ázsia országai a XVII. század második felében és a XVIII. században. Ausztrália és Óceánia. Az európai hatalmak gyarmatpolitikája
Az oszmán birodalom széthullásának kezdete. A balkáni és az arab népek a XVII. század második felében és a XVIII. században203
Irán a XVII. század második felében és a XVIII. században237
Közép-Ázsia és Kazahsztán a XVII. század második felében és a XVIII. században251
A nagymogul birodalom felbomlása. India meghódítása az angolok által263
Kína a Mandzsu dinasztia uralma alatt294
Ausztrália és Óceánia népei az európai gyarmatosítás kezdetén320
Az európai hatalmak gyarmatpolitikája a XVIII. század végéig334
Európa gazdasági és politikai fejlődése a XVIII. században. Az észak-amerikai angol gyarmatok függetlenségi harca. Franciaország a polgári forradalom küszöbén
Oroszország a XVIII. század első felében. I. Péter reformjai355
A német fejedelemségek a XVII. század második felében és a XVIII. században. A porosz királyság395
A Habsburg-birodalom (Ausztira, Csehország és Magyarország) a XVII. század második felében és a XVIII. században426
Ausztria426
Csehország435
Magyarország444
Lengyelország hanyatlása455
Anglia a XVIII. században. Az ipari forradalom kezdete472
Az észak-amerikai angol gyarmatok függetlenségi háborúja. Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása497
A feudális abszolutizmus válságának kezdete Franciaországban527
Dél-Európa országai a XVII. század második felében és a XVIII. században559
A skandináv országok a XVIII. században608
Svédország608
Dánia és Norvégia613
A skandináv népek kultúrája617
A feudális-jobbágytartó rendszerek bomlásának kezdete Oroszországban621
A technika és a természettudományok fejlődése Európában a XVII. század második felében és a XVIII. században666
VI. KÖTET (1964)
Bevezetés5
A nagy francia polgári forradalom. 1789-179415
Franciaország a thermidori reakció időszakában. A direktórium53
Európa a XVIII. század végén65
Anglia65
A francia forradalom és a kontinentális Európa országai71
Lengyelország második és harmadik felosztása76
Oroszország79
Napóleon császársága. Nemzetközi viszonyok a napóleoni háborúk korában82
Az 1812. évi háború. Napóleon birodalmának bukása111
A nyugat-európai nemesi-monarchikus reakció és az 1820-as évek polgári forradalmi mozgalma131
A forradalmi mozgalom Oroszországban. A dekabrista felkelés162
A latin-amerikai független államok kialakulása174
A kapitalizmus fejlődése és a munkásmozgalom térhódítása az 1830-1840-es években a nyugat-európai országokban184
Az oroszországi hűbéri rendszer fokozódó válsága a harmincas-negyvenes években232
A kapitalizmus fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban a XIX. század első felében256
A keleti kérdés és a közel-keleti országok az 1830-1840-es években276
India végleges meghódítása. India népeinek harca az angol gyarmatosítás ellen290
Kína a XIX. század első felében. Kína félgyarmattá válásának kezdetei302
A tudományos kommunizmus keletkezése. Marx Károly és Engels Frigyes311
Az 1848-1849. évi európai forradalmak és forradalmi mozgalmak328
Anglia ipari hegemóniája az 1850-1860-as években376
Az iráni babtista felkelések390
Az indiai nép felkelése az 1850-es években400
A tajping-feleklés. A kínai Tajping-állam414
Korea a XIX. század derekán429
A feudalizmus felbomlása Japánban. Az 1868-as forradalom438
Az amerikai polgárháború452
Oroszország a XIX. század derekán. A krími háború. Az 1859-1861. évi forradalmi helyzet és a hűbéri rendszer bukása468
Az 1863. évi lengyel felkelés501
A balkáni népek nemzeti felszabadító mozgalma. A román államok megalakulása511
Az olasz nemzeti állam megalakulása. Németország egyesítése526
Az Osztrák Birodalom válsága a XIX. század derekán541
A második császárság Franciaországban557
A munkásmozgalom az 1860-as években. A nemzetközi munkásszövetség (I. Internacionálé)568
A francia-porosz háború. A második császárság bukása586
Az irodalom és művészet 1789-1871 között601
A legfontosabb irodalmi és művészeti irányok601
Franciaország606
Itália, Spanyolország, Belgium626
Németország631
Ausztria642
Anglia643
Oroszország652
Lengyelország, Csehország, Magyarország és a balkáni államok678
A Skandináv országok685
Az Amerikai Egyesült Államok686
Kína688
Japán690
India691
Közel-Kelet693
Technika és a természettudományok 1789-1870 között697
VII. KÖTET (1965)
Bevezetés5
A párizsi kommün. A szabadversenyes kapitalizmus átnövése az imperializmusba. A világ területi felosztásának befejeződése
A párizsi kommün17
A kapitalista világ gazdasági fejlődésének főbb vonásai az 1870-1890-es években37
Anglia ipari egyeduralmának megszűnése46
A junker-burzsoá reakció a német birodalomban. A szocialista és munkásmozgalom fellendülése59
A harmadik köztársaság Franciaországban77
Az 1868-1874. évi spanyol forradalom. A restauráció rendszere93
Olaszország az egyesítés után103
A nemzeti és osztályellentétek éleződése az osztrák-magyar monarchiában111
Oroszország a reform után122
A balkáni népek felszabadító küzdelmei. Az 1877-1878. évi orosz-török háború. A nemzeti államok megalakulása a Balkánon157
Az európai nagyhatalmas külpolitikája a XIX. század végén. A háborús blokkok kialakulása171
A közel- és közép-keleti országok félgyarmati sorba süllyesztése183
Afrika felosztása a tőkés nagyhatalmak között197
Az Amerikai Egyesült Államok a polgárháború és a "rekonstrukció" után211
A kapitalizmus fejlődése Japánban235
Kína, India és Korea népeinek ellenállása a tőkés hatalmak gyarmati elnyomásával szemben. A jihotuanok népi felkelése244
A nemzetközi munkásmozgalom. A II. Internacionálé268
Az imperializmus a XX. század elején. A forradalmi mozgalom központjának áthelyeződése Oroszországba. Ázsia ébredése
A kapitalizmus átnövése az imperializmus szakaszába. Az imperialista hatalmak harcának kezdete a világ újrafelosztásáért283
Az első orosz forradalom301
Ázsia ébredése334
A latin-amerikai népek szabadságküzdelme. A mexikói forradalom367
Az imperializmus fejlődése és az osztályharc kiéleződése Európa országaiban, az Egyesült Államokban és Japánban377
Anglia377
Németország387
Franciaország399
Olaszország408
Az Osztrák-Magyar Monarchia414
Az imperilaizmus és az európai kisországok419
Az Amerikai Egyesült Államok424
Japán430
A június 3-i monarchia Oroszországban. A forradalmi mozgalom új fellendülése438
A forradalmi és a reformista irányzat harca a nemzetközi munkásmozgalomban461
Az imperialista államok közötti ellentétek fokozódása. A világ újrafelosztásáért vívott háború diplomáciai előkészítése473
Az első imperilaista világháború. A forradalmi válság érelelődése. A cárizmus megdöntése Oroszországban
Az első imperialista világháború. A hadiesemények 1914 augusztusától novemberéig493
A hadviselő országok belső ellentéteinek kiéleződése525
A cári monarchia megdöntése. A forradalmi mozgalom erősödése a hadviselő országokban. Oroszország a polgári demokratikus forradalomtól a szocialista forradalomhoz vezető úton564
Tudomány és kultúra
Technika és természettudomány 1871-1917609
Technika610
Természettudomány621
Irodalom és művészet 1871-1917635
Irodalom635
Képzőművészet és építészet681
Zene689
Színház693
VIII. KÖTET (1965)
Bevezetés17
A nagy októberi szocialista forradalom új korszak kezdete az emberiség történetében17
A szovjet szocialista állam kialakulása. Szovjet-oroszország kilépése az imperialista háborúból56
Az 1914-1918-as világháború befejeződése80
A párizsi békekonferencia. A világ háború utáni újrafelosztása102
Az 1918-as novemberi forradalom Németországban. A német proletariátus forradalmi harcai 1919-1921-ben121
Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása. A Magyar Tanácsköztársaság152
A kommunista internacionálé megalakulása175
Forradalmi mozgalmak Közép- és Délkelet-Európa országaiban az 1918-1923-as években191
A szovjet nép harca a külföldi beavatkozás és a belső ellenforradalom ellen238
Anglia, Franciaország, az Amerikai Egyesült Államok és Japán a forradalmi fellendülés időszakában304
A haladó és a reakciós erők harca Olaszországban és Spanyolországban352
A békés szocialista építés kezdetei a Szovjetunióban368
Az imperialista hatalmak harca a Távol-Kelet és a Csendes-Óceán fölötti uralomért. A washingtoni konferencia394
Az ázsiai és afrikai népek nemzeti felszabadító mozgalma404
Forradalmi és nemzeti felszabadító mozgalmak a latin-amerikai országokban474
A génuai, a hágai, a moszkvai és a lausanne-i nemzetközi konferenciák491
A nemzetközi munkásmozgalom az 1921-1923-as években. Az 1923-as forradalmi válság Európában511
A szovjet szocialista köztársaságok szövetségének megalakulása. A szocializmus felépítésének lenini terve536
IX. KÖTET (1966)
Bevezetés5
A tőkés világ a viszonylagos stabilizáció időszakában. Áttérés a népgazdaság szocialista újjáalakítására a Szovjetunióban
A kapitalizmus viszonylagos stabilizációja15
A szovjet népgazdaság helyreállításának befejezése. A szocialista iparosítás kezdete22
A főbb kapitalista államok az ideiglenes stabilizáció időszakában45
Közép- és Délkelet-Európa77
A kínai nép nemzeti felszabadító harca 1924-1929-ben100
A nemzeti felszabadító mozgalom Indiában, Indonéziában, Szíriában és Marokkóban117
Az imperialista hatalmak ellentétei a tőkés stabilizáció időszakában. A Szovjetunió harca a békéért és a leszerelésért137
A nemzetközi munkásmozgalom 1924 és 1929 között151
A tőkés világgazdasági válság. A szocializmus alapjainak lerakása a Szovjetunióban
Az 1929-1933. évi világgazdasági válság163
A szocializmus gazdasági alapjainak építése a Szovjetunióban209
A nemzeti felszabadító mozgalom a függő és gyarmati országokban a tőkés világgazdasági válság éveiben237
A szocializmus győzelme a Szovjetunióban. A tőkés világon belüli ellentétek éleződése és a második világháború érlelődése
A szocializmus győzelme a Szovjetunióban267
A fasiszta Németország felkészülése a háborúra291
A fasiszta Olaszország támadása Etiópia ellen. Az etióp nép harca függetlenségéért301
A spanyolországi fasiszta lázadás és az olasz-német intervenció. A spanyol nép nemzeti-forradalmi háborúja316
A franciaországi népfront336
Az angol konzervatív kormányok politikája346
Az európai kis országok 1934 és 1939 között353
A New Deal az Amerikai Egyesült Államokban380
Harc az antifasiszta munkás-egységfrontért és a népfrontért. A kommunista Internacionálé VII. kongresszusa394
A kínai nép nemzeti felszabadító háborúja a Japán agresszorok ellen403
A reakció erősödése Törökországban és Iránban418
A nemzeti felszabadító mozgalom Ázsia és Afrika gyarmati és függő országaiban 1934 és 1939 között431
India431
Indonézia435
Egyiptom436
Szíria és Libanon439
Irak442
A Maghreb országai443
Egyenlítői Afrika és Dél-Afrika446
Latin-Amerika népeinek antiimperialista küzdelme 1934 és 1939 között451
A fasiszta agresszió kezdete Európában. A müncheni egyezmény460
A szocialista rend megszilárdulása és fejlődése a Szovjetunióban. A Szovjetunió harca a háborús veszély ellen478
A második világháború kirobbanása495
Tudomány és kultúra 1917-1939
Technika és természettudomány507
Irodalom és művészet a Szovjetunióban528
Irodalom és művészet a tőkés világban569
X. KÖTET (1966)
Bevezetés5
A második világháború kezdete15
Franciaország veresége. A második világháború kiszélesedése33
A Szovjetunió az 1939-1941-es években92
A Szovjetunió nagy honvédő háborújának kezdete. Hitler "villámháborús" stratégiájának csődje110
Kelet- és Délkelet-Ázsia országai 1939-1941-ben. A csendes-óceáni háború kitörése154
A hadműveletek és a nemzetközi viszonyok alakulása 1942 nyarán és őszén176
Döntő fordulat a második világháborúban202
A hitlerista tömb válsága257
Az antifasiszta koalíció megszilárdulása278
A fasiszta hódítók kiűzése a Szovjetunió területéről314
A második front megnyitása és a nyugat-európai hadműveletek 1944-ben. Az ellenállási mozgalom347
A kelet- és délkelet-európai országok felszabadulása. A demokratikus átalakulás kezdete371
Lengyelország371
Románia383
Bulgária388
Jugoszlávia393
Csehszlovákia399
Magyarország405
Albánia411
Görögország413
Az egyesült nemzetek a háború utolsó szakaszában416
A fasiszta Németország összeomlása és feltétel nélküli fegyverletétele443
A csendes-óceáni háború. A kelet- és délkelet-ázsiai nemzeti felszabadító mozgalom (1942-1945)482
A Szovjetunió belépése a távol-keleti háborúba. Az imperialista Japán összeomlása és feltétel nélküli kapitulációja521
Afrika országai a második világháború éveiben541
Latin-Amerika a második világháború éveiben554
A nemzetközi munkás- és kommunista mozgalom a második világháború időszakában567
A második világháború mérlege582
A főszerkesztő utószava597
Időrendi táblázat607
A legfontosabb művek és források jegyzéke629
Névmutatók673
Színes térképek jegyzéke705
Színes képmellékletek jegyzéke706
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem