A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A finnek története

Szerző
Fordító

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 144 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér térképekkel és egy kivehető térképmelléklettel illusztrált. Franklin-Társulat nyomdája nyomása.

Előszó

Ez a könyv olyan időkben keletkezett, amikor a történelem vihara ismét végigdübörgött Finnország felett. Az 1939/40-i háborús tél alatt fejeztem be, amikor éppen új korszak bontakozott ki a finn... Tovább

Tartalom

Előszó4
Finnország történeti fejlődésének földrajzi előfeltételei7
Finnország és Fenno-Skandia
A finnek beköltözése a tengeren át
Finnország régi szárazföldi és vizi közlekedési útjai
Finnország és legrégibb kultúrkapcsolatai kb. 800-ig11
A finnek beszivárgása az országba
A legrégibb településhelyek
Finnország új országnevei
Kapcsolatok külfölddel
A keleti út és Finnország15
A keleti kereskedelmi út keletkezése
A keleti út hatása Finnország általános helyzetére
Häme kialakulása
Karjala elkülönülése
Szerves területgyarapodás kelet felé
Finnország és Észak22
Északfinnország őskultúrája
A kainuiak
A pirkkalaiak
A hämeiek portyázása
Összeköttetés a Fehér-tengerrel
A karjalai érdekkör kialakulása
Sorsközösség a szomszédnépekkel
Ősfinnország a Kalevala tükrében29
Romantikus magyarázatok a Kalevaláról29
Alaptermészeténél fogva vallásos költemény-e a Kalevala?
Történeti elképzelések a Kalevaláról
A versmérték bizonyító ereje
Néptörzsi vagy történeti költemény-e a Kalevala?32
A Kalevala ú.n. néptörzsi hagyomány-e?
Történeti kapcsolatok a hősköltészet valóságalapjaiként
Finnország tengeri kapcsolatai
Finnország ősi mezőgazdasági területei
Ősfinnország nagy portyázó körzetei
A kalevalai hősök38
Az ősfinn tengerészköltészet
A Kullervo-énekek
Észak az ősfinn költészetben
A legrégibb keresztény kultúrterület és a finnországi püspökség keletkezése43
A legrégibb keresztény kultúrhatások
Finnország beékelődése a nyugati és keleti egyház közé
A katolikus egyház vezető szerepe Finnországban
A keleti veszély
Az új finn püspökség
A finn püspökség a XIII. században49
Új egyházi arcvonal keletkezése
Harc Hämeért
Finnország a pápaság oltalma alatt
Tamás püspök küzdelme Kelettel
Finnország és Svédország egyesülése
Egyensúly létrehozása nyugat és kelet között
Területi elrendezés az északi végeken
A finn hercegségtől a politikai Fenno-Skandiáig58
Belső építőmunka
Megkezdődik a harc Kajaláért
A második hercegség kora
A politikai Fenn-Skandia keletkezése
A päkhinäsaarii béke
A fogalmak tisztázódása észak és a kelet-nyugati ellentét tekintetében
Egyházi szervezkedés Nyugat-Karjalában és Savo tartománnyá alakulása
Finnország azaz a "keleti tartomány" keletkezése és fejlődése a XIV. században65
Erikfia Magnus történeti szerepe
Skane és Finnország lesz a Fenno-Skandia külpolitikai csúcsállama
Skane és a "Keleti tartomány" a közigazgatási kísérletek színtereként
Fenno-Skandia és a Baltikum nagy harca Kelet ellen
Algotfia Benedek hercegsége
A keleti tartomány helyzete a belső hatalmi villongásokban
A jogélet egyesítése és a társadalmi viszonyok
Finnország viszonya az északeurópai unióhoz73
A keleti tartomány Margaréta királynő fennhatósága alá került
Finnország helyzete az unió kezdetén
Knutfia Bonde Károly
Új vihar kelet felől
Finnország az északi világpolitika gyujtópontjában
A társadalmi fejlődés a XV. században
A XVI. századi Finnország és a svéd-finn nagyhatalom keletkezése80
Vasa Gusztáv hatalomra jutása
Finnország kormányzata Vasa Gusztáv alatt
III. János herceg kora
A 25 éves háború Oroszország ellen
Finnország belső élete a "buzogányos" felkelés
Finnország katonai helyzete a hadműveleteknél
A XVI. század társadalmi-nemzeti fejlődése
Finnország helyzete a svéd-finn nagyhatalmi korszakban89
Finnország különállóságának hanyatlása
A "grófi korszak"
A hűbérrendszer veszélye
Az egyház helyzete a XVII. században
A nagy redukció és az egyeduralom
A nagy éhínség és a "nagy háborúság"
A nagy problémák százada98
Szentpétervár hatása Finnország helyzetére
A kezdődő birodalmi-nemzeti érdekellentétek
Finnország nemzeti különállásának tisztázódása
Porthan Henrik Gábor, a nemzeti történeti felfogás megalapítója
Finnország katonai-politikai helyzetének kérdése
A finn függetlenségi mozgalom vezéreinek történeti jelentősége
Finnország politikai és nemzeti fejlődése a XIX. században107
Finnország új politikai helyzete
A szent alliance szelleme
A nemzeti érzés ébredése
Snellman János Vilmos nemzetébresztő munkája
A parlamentáris fejlődési korszak
Az 1860-as és 70-es évek pártmozgalmi és kulturális élete
Az 1880-as válság
A XIX. század második felének gazdasági-társadalmi fejlődése
Finnország harca alkotmányáért és felszabadulása119
A határállamok elleni politika kezdete
Bobrikov főkormányzó és a passzív ellenállás
A végzet útjának hajnalodása
Új vihar érkezése. Seyn főkormányzósága és a cselekvő harcos szellem ébredése
A függetlenségi nyilatkozat
A szabadságharc
Az önállóság korának építőmunkája129
Új államforma törvénybeiktatása
Az önállóság korának külügyi kapcsolatai
Gazdasági építő munka
Szociális újítások törvénybeiktatása
Honvédelem
Nemzeti kultúrmunka
A nemzeti egységet zavaró tényezők
Az egész nemzet ősi őrhelyén
Fontosabb évszámok139

Jaakkola Jalmari

Jaakkola Jalmari műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jaakkola Jalmari könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem