700.011

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A középkor világa

Tanulási segédlet középiskolásoknak a történelem tanulásához

Szerző
Lektor
Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (Budapest) ,
Ragasztott papírkötés , 352 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-8328-08-8
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Fülszöveg

Ez a könyv nem azt várja, hogy az első betűtől az utolsóig megtanulják. Jobban szeretné, ha a benne található források, ábrák, ismertetések alapján maga az Olvasó fedezné fel magának mindazt, amit a múltról tudnia érdemes - nemcsak politikáról, gazdaságról, hanem az emberek kapcsolatairól, mindennapjairól is. Mindeközben önmagáról is megtudhat egyet mást.

Tartalom

Előszó1
Bevezetés2
A középkori Európa2
A harcosok világa6
A civilizáció folyamata8
A középkori ember10
A népesség változásai14
Népvándorlás a korai középkorban15
A népvándorlás első vihara16
A Nyugatrómai Birodalom felbomlása16
Népvándorlási kislexikon17
A kelták18
A germánok19
A keleti barbár társadalmak rendje21
A hunok22
Róma romjain25
Az ókor felbomlása25
Életképek26
A korai frank királyság27
A patrisztika29
A Bizánci Birodalom (395-1453)32
A továbbélő ókor32
Bizánc keleti szomszédai34
A bizánci császár intelmei fiához35
Bizánc - Konstantinápoly - Isztambul36
A keleti kereszténység37
Az iszlám vallás és az arab kalifátusok40
Az iszlám vallás keletkezése40
Korán41
Az iszlám vallás és hívei42
Az arab világ kialakulása44
A birodalom szervezése45
Bagdad46
Arab történetek47
Európa kiformálódása (7-9. század)50
A Frank Birodalom50
Nagy Károly a korabeli krónikákban51
A korai középkor gazdasági élete52
A királyi birtok igazgatási rendje a 9. századból54
A középkori társadalom kialakulása55
Alávetési szerződések, formulák56
Alcuin levele Nagy Károlyhoz57
Az államalapítások kora (9-10. század)59
A népvándorlás utolsó nagy hulláma59
Új államok az ezredfordulón60
Észak hajós népei62
A szláv törzsek letelepülése64
Anglia meghódítása66
A középkori társadalom alapszerkezete69
Változások az ezredfordulón69
A hűbériség és a földesúri rendszer70
A társadalom-szervező római egyház72
Népek, mondák77
Az írek megérkeznek mai hazájukba77
Artus király trónra lép77
A Nibelungok78
Tell Vilmos legendája81
Lech, cseh és rusz82
Visszatérés Attila földjére83
A vándorló magyarság útja a Kárpát-medencébe86
A magyarság vándorútja86
A Kárpát-medence elfoglalása87
A Kárpát-medence vázlatos története a római uralom után88
Tudósítások a vándorlásról89
Vita a kettős honfoglalás elméletéről92
A honfoglaló magyarság élete95
A honfoglalás kora95
A magyar társadalom a honfoglalás korában97
A kalandozások kora101
Szemtanú105
A magyar állam kialakulása111
I. (Szent) István, az államszervező111
A koronáról113
Szent István király intelmei Imre herceghez114
Az egyházszervező király115
I. István törvénykönyveiből116
Történetírói kozmetika119
Európa kivirágzása (11-12. század)121
Európa országai121
Az ezredforduló utáni változások124
Az ezredforduló félelmei126
Technikai újdonságok a 11. században127
A gazdasági élet változásai128
A kereskedelem újjászületése129
A városok szabadságharca131
A céhek133
A pápaság egyeduralmi törekvései135
Egyházi reformok135
A szerzetesek137
A Német-római császárok és a pápák harca az európai egyeduralomért139
A pápa és a császár141
Vallási mozgalmak143
A keresztes háborúk története és az ismert világ148
A keresztes háborúk148
A keresztes háborúk a korabeli forrásokban149
Muzulmánok és európaiaik az ezredforduló után152
Az iszlám hatás mérlege az Ibériai-félszigeten152
Az arab és a zsidó tudomány153
Életképek az arab világból155
A távoli Ázsia158
Marco Polo tudósítása a Mongol Birodalomból159
A Magyar Királyság a 11-12. században162
Gazdaság és társadalom a 11-12. századi Magyarországon163
I. László törvényeiből165
I. Kálmán törvénykönyveiből166
A Magyar Királyság az idegenek szemével169
A Magyar Királyság a 13. században172
Válságos évszázad172
Az Aranybulla rendelkezései174
IV. Béla király és a nemesek ellentétei176
A tatárjárásról178
Szent Margi legendája179
Az Árpád-ház családfája180
Rendiség és parlamentarizmus Európában183
A rendi társadalom kialakulása183
A Magna Charta Libertatum-ból186
Meghívás a parlamentbe187
Királyok és nemes lovagok189
A király személye189
A francia királyok udvara191
A nemes lovag életmódja192
A lovagi hadviselés193
Felkészülés a lovagi életre195
Lovagi szerelem ábrázolása196
A keresztény hívők és az egyház197
A mindennapi élet és az egyház197
A földművesek élete203
A falu népe203
Paraszti munkák204
Életképek207
A városi élet211
A középkori város211
Firenze leírása213
Életképek213
Városi iparosok214
A középkori oktatás és szellemi élet218
A korabeli oktatás218
A világi értelmiség születése221
A filozófiai gondolkodás a középkorban222
A középkori írásbeliség224
Tudomány és technika225
Másképp gondolkodók226
Az alkímia és asztrológia228
Szemtanú229
A középkor hosszú alkonya Nyugat-Európában (14-15. század)233
A középkori válság233
A természeti környezet "felélése"236
Pestisjárvány idején237
Nyugat-Európa államai a 14-15. században239
Parasztfelkelés Angliában242
A százéves háború harcai244
Jeanne D'Arc pere és kivégzése245
Az Észak-Itáliai városállamok a reneszánsz korában247
Pénzgazdálkodás a 14-15. században247
Az Észak-Itáliai városállamok248
Firenzei életképek250
Az itáliai reneszánsz és humanizmus251
Reneszánsz gondolkodók253
Itálián kívül258
Közép- és Kelet-Európa államai a 14-15. században264
Közép-Európa története264
Tudósítások a korabeli Lengyelországból266
Tudósítások a korabeli Csehországból267
Kelet-Európa államai és a balkáni népek269
Anjou királyok a Magyar Királyságban a 14. században275
Károly Róbert és I. (Nagy) Lajos275
A rendi társadalom kialakulása Magyarországon277
Várak a Magyar Királyságban (Rekonstrukciók)279
Károly Róbert versengése a magyar trónért281
Zách Felicián merénylete283
A Magyar Királyság külpolitikája284
Műveltségi viszonyok a 14. században286
A Magyar Királyság a 15. század első felében289
Luxemburgi Zsigmond (1387-1437)289
Városok a 14-15. században290
Részletek a Budai Jogkönyvből291
A Kolozsmonostori szerződés292
Francia szemmel294
Rendi küzdelmek - Hunyadi János harcai a török ellen295
Hunyadi János a tankönyvekben298
Hunyadi Mátyás kora (1458-1490)303
A királyi hatalom központosítása303
Egy 15 éves ifjúból király lett305
Kormányzati szervek Mátyás udvarában306
Mátyás törvényeiből307
Mátyás udvarában308
Arcok az udvarból310
II. Ulászló választási feltételei313
Élet a középkorban319
Jeles napok319
Gyermek született321
A középkori család323
A nők helyzete324
Étkezési szokások326
Középkori szórakozások328
A középkori igazságszolgáltatás331
Betegségek és orvoslásuk335
Elmegyek meghalni337
Élet a középkori Magyarországon341
A Magyar Királyság lélekszáma és népessége341
Népek, nyelvek, emberek342
Arcok a középkori Magyarországról345
Utazás Magyarországon345
Óbuda-Buda-Pest346
Természetvédelem a múltban349
Függelék351
Felhasznált irodalom351
Ajánlott irodalom352

Jakab György

Jakab György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jakab György könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem