A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2000/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXIV./XLVIII./kötet 1-4. szám

Előszó

A karsztok formakincsének keletkezési körülményei utalnak a formák kialakulása idején ott uralkodó karsztfejlődési környezetekre és ily módon végeredményben arra, hogy milyen karszttípus fejlődik... Tovább

Tartalom

Értekezések

Veress Márton: Középhegységi karsztok néhány típusa 1
Pinczés Zoltán: A magyarországi krioplanációs teraszokról 29
Kiss Gábor: Földtudományi értékek természetvédelmi értékének meghatározása a felszínalaktani értékek példáján 53
Burján Balázs: A Pesti-síkság fiatal kavicsos üledékeinek görgetettségvizsgálata 61
Weidinger Tamás-Bartholy Judit-Matyasovszky István: A globális éghajlatváltozás lokális hatásainak vizsgálata hazánkban 75
Egedy Tamás: Szegregáció és társadalmi kirekesztés a nagyvárosi lakótelepeken 93
Csüllög Gábor: A középkori Magyarország térszerkezete 109
Klinghammer István: Egy eurokonform földrajzi tankönyv és iskolai zsebatlasz - a XVI.
századi Magyarországból 131
Tövissi József: A magyar nyelvű földrajztanítás története a kolozsvári egyetemen 141

Hagyomány és jövő

Horváth Anikó: Hazai újholocén klíma- és környezetváltozások vizsgálata régészeti adatok segítségével 149
Gergely Kinga: A külszíni bányászat helyzete Észak- és Nyugat-Csehországban 159

Kisebb közlemények

Ütőné Visi Judit: A Földünk és környezetünk tantárgy oktatásának aktuális kérdései a kerettantervek tükrében 165
Zakariás Zoltán: Hol is történt? - Kvadrát földrajzi-hely tájékoztató rendszer 177

Szemle
Jakucs László: A paleokarsztokról 181

Vita:
Csuták Máté-Kohán Zoltán: Magánvélemény egy konferencia kapcsán 187

Krónika
Balázs Dénes szobra az érdi múzeumkertben - Kubassek János 191 wm
Beszámoló a „Multifunctional landscapes" (sokszínű tájhasználat) című nemzetközi tudományos konferenciáról - Szabó György 195
HUNGEO 2000 - Magyar földtudományi szakemberek világtalálkozója, 2000. augusztus
15-19., Piliscsaba - Izsák Éva 196

Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 52. vándorgyűléséről és 123. Közgyűléséről, és az
ezeket követő észak-itáliai tanulmányútról - Kesselyák Péter 197
Főtitkári jelentés (beterjesztette Nemerkényi Antal) 205
A Felügyelő Bizottság jelentése (beteijesztette Kiss Edit Éva) 209
Számviteli beszámoló az 1998. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági jelentéséhez, valamint a Felügyelő Bizottság részére (beteijesztette Katona József né) 211
Kitüntetések a 123. Közgyűlésen 212

Irodalom
Érdi krónika - Telbisz Tamás 215
Kárpátalja. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 6. -Dankó Imre 216
Kertész Gyula: Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak - Somogyi Sándor 218
Keveiné Bárány Ilona: Talajföldrajz - Szálai László 220
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága - Izsák Éva 221
Rákóczi Ferenc: Életterünk a légkör - Klinghammer István 222
Róbert Townson magyarországi utazásai - Hevesi Attila 222
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2000/1-4. Földrajzi Közlemények 2000/1-4. Földrajzi Közlemények 2000/1-4. Földrajzi Közlemények 2000/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba