A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

Általános természetföldrajz

Fejezetek az általános természetföldrajz köréből

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 832 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-4460-9
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi száma: 42323.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
A természetföldrajz tárgya, céljai, tagolódása, tudomány-rendszertani helye (Szabó József)7
A természetföldrajz fejlődése9
A környezetismerettől a tudományig9
Az antik világ természetföldrajzi képe10
Gazdasági-társadalmi visszaesés - tudományos hanyatlás13
Geográfia és természet a virágzó középkorban13
A természetföldrajzi ismeretek színvonala a nagy földrajzi felfedezések korában14
A természetföldrajzi gondolkodás az újkor első századaiban16
A természetanalízis és -szintézis egysége - a humboldti gondolat17
A földtudományok differenciálódása és az új természetföldrajz18
A geomorfológia fejlődése19
Egyéb természetföldrajzi ágak fejlődése20
Természetföldrajz és tájkutatás20
A természetföldrajz a magyar geográfiában21
Irodalom23
A Föld fejlődése és szerkezete (Borsy Zoltán)28
A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása29
A szilárd kéreg33
A Föld belső szerkezete35
Földmodellek39
A Föld belsejének hőmérséklete41
A földmágnesesség42
A kontinensek és az óceánok keletkezése46
A kontintensvándorlás elmélete48
A lemeztektonika51
A kontinensek vándorlása61
A Pangea (és a Gondwana) egykori meglétének bizonyítékai65
A földkéreg szerkezetét kialakító folyamatok67
Törések, vetődések67
Gyűrődések71
Epirogenezis74
A hegységképződés75
A hegységképződés elméletei75
Hegységképződések a proterozoikumban81
Az óidő hegységképződései82
A másodidő- és a harmadidőszak hegységképződései82
A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei (Jakucs László)85
A plutonizmus folyamata és a plutonok főbb formatípusai88
A szubvulkanikus formák89
A vulkanizmus felszíni jelenségeinek morfogenetikus csoportjai92
A felszíni vulkánosság anyagprodukciója94
Funkcionális és morfológiai vulkántípusok97
A) Robbanásos (explóziós) vulkántípusok98
B) Kiömlési (effúziós) vulkántípusok101
C) Vegyes típusok101
D) Monogenetikus és poligenetikus vulkánok104
E) Iszapvulkánosság és a vulkáni utóműködés típusai106
F) Tenger alatti vulkánosság109
A vulkánosság földrajzi területi rendje és kapcsolata a lemezszegélyekkel110
A földrengések (Borsy Zoltán)115
A földrengések erősségének fokozatai116
A földrengések formaképző hatása119
Irodalom121
A víz földrajza (Szabó József)124
A földi vízről általában125
A vÍz fizikai tulajdonságai125
Kémiai tulajdonságok128
A Föld vízkészlete és a vízkészlet származása129
Vízkörforgás, vízháztartás130
A világtenger132
A tengerkutatás fejlődése132
A világtenger horizontális és vertikális tagozódása133
Vízszintes tagozódás133
Függőleges tagozódás136
A tenger vize137
A tengervíz anyagforgalma137
A sótartalom eloszlása139
A tengervíz hőháztartása141
A hőmérséklet regionális változásai143
A tenger jege145
A tengervíz mozgásai146
A hullámzás146
Különleges hullámjelenségek148
Tengeráramlások151
A tengerjárás (apály)154
A vízfolyások földrajza (potamológia)160
Alapfogalmak160
A vízfolyás fogalma160
Vízfolyástípusok161
Források és torkolatok161
Vízgyűjtők és vízválasztók162
A vízfolyások nagysága164
A vízhálózat alakrajzi jellemzői167
A vízgyűjtő területek morfometriai jellemzői168
Rendűség168
A vízfolyások sűrűsége169
Folyó- és völgyszakaszok morfometriai paraméterei172
A vízhálózat rajzolata175
A vízfolyások vízszállítása179
Felszíni lefolyás180
Felszín alatti lefolyás184
Vízjárás és vízjárási rendszerek185
A vízfolyások fizikája189
A vízfolyás természete189
A folyó esése192
A mederformálás mechanizmusa193
A vízfolyások hordalékszállítása196
A folyóvizek hőháztartása200
Jég a folyókon200
A tavak201
A tómedencék genetikai típusai202
I. Endogén eredetű tómedencék204
II. Exogén eredetű tómedencék208
III. Kozmikus hatásra kialakult tómedencék214
IV. Atropogén eredetű tómedencék214
A tavak földrajzi elterjedése215
A tavak vize216
Vízháztartás216
Hőháztartás217
Termikus tótípusok219
Biológiai tótípusok222
A tavak fejlődése (pusztulása)223
Felszín alatti vizek227
A felszín alatti víz elhelyezkedése228
A talajnedvesség228
A talajvíz230
Talajvíztípusok232
Talajvízháztartás233
Rétegvíz235
Résvíz239
A karsztvíz helyzete és típusai240
A felszín alatti vizek hőmérséklete242
A felszín alatti vizek minősége244
A felszín alatti vizek felszínre lépése246
Források246
Irodalom249
Fejezetek a külső erők természetföldrajzáról251
Az aprózódás és a mállás (Kerényi Attila)251
Az aprózódás és a mállás fogalma, természetföldrajzi jelentősége251
Az aprózódás típusai252
A hőingadozás okozta aprózódás252
A fagy okozta aprózódás254
Sókristály-növekedéses aprózódás255
Nyomáscsökkenés okozta aprózódás255
Mozgó közegek kőzetaprózó hatása256
Az élővilág kőzetaprózó szerepe256
A hidratáció okozta aprózódás257
Emberi tevékenység hatására lejátszódó aprózódás257
A mállás típusai257
Oldásos mállás258
Szilikátok mállása260
Oxidációs mállás262
Biológiai mállás263
Az aprózódás és a mállás intenzitása a Földön263
Irodalom268
Tömegmozgások (Szabó József)269
A tömegmozgás fogalma269
Tömegmozgások a lejtőn269
A tömegmozgások általános feltételei269
Omlások273
Szabálytalan periódusú omlások274
Szabályos periódusú omlások276
Epizodikus omlások276
Csuszamlások277
A csuszamlások tipizálása278
A csuszamlások formai elemzése283
Kúszások284
Kúszástípusok286
Folyások287
Szoliflukciós folyamatok287
Geliszoliflukció (geliflukció)290
Tömegmozgások talajsüllyedéssel291
Irodalom292
A szárazföldi jég (Borsy Zoltán)293
A gleccserek és a jégtakarók földi elterjedése295
A negyedidőszaki eljegesedés és az eljegesedések története296
A jégkorszakok kialakulásának okai304
A gleccser képződése306
A hóhatár306
Hó, firn, jég310
A gleccserjég szerkezete312
A gleccser mozgása312
Gleccserrepedések315
A gleccserjég olvadása317
A gleccserjég felszíne318
Morénák320
Gleccseringadozások322
Gleccsertípusok323
Jégsapkák, jégtakarók325
A mozgó jég felszínalakító munkája a hegységekben326
A magashegységek jég által kialakított formái328
A cirkuszvölgyek328
A teknővölgy331
A jégtakarók felszínalakító munkája337
A lepusztulás formái337
Felhalmozódási formák és képződmények339
A jégtakarók olvadékvizeinek lepusztulás- és felhalmozódásformái347
A glaciális sorozat353
Irodalom354
A periglaciális felszínformálás (Székely András)356
Az örökfagy kialakulása és hatása360
Az örökfagy kiterjedése361
A felszínalatti vizek típusai az örökfagy területén369
Az örökfagy rétegződése370
A krioturbáció373
A felszínalatti jég374
Szerkezeti talajok379
A fagyhalmok és a jégdombok384
Az örökfagy olvadásformái389
Az állandófagy visszahúzódása393
A felszín közeli periglaciális folyamatok397
A fagy okozta aprózódás402
A niváció és kiroplanáció405
A periglaciális völgy- és lejtőformálás408
Gyakorlati, gazdasági problémák az örökfagy területén410
A magashegységi periglaciális jelenségek412
A szuperbglaciális jelenségek414
Irodalom418
A tengervíz felszínalakító munkája, a tengerpartok formái (Borsy Zoltán)421
A hullámverés felszínformáló munkája422
A mély vizű partok felszínalakító folyamatai és formái423
Mély vizű, magas partok423
A mély vizű, alacsony partok formálódása427
Anyagmozgás az abráziós teraszon428
Gyengén fejlett mély vizű partok434
A sekély vizű partok felszínalakító folyamatai és formái434
A parti áramlások jelentősége436
Folyótorkolatok436
Az abráziós felszínek kiterjedése439
A tengerszint tartós változásai és ezek hatása a partokra440
A tengerpartok típusai444
Partformálódás a főbb éghajlati övezetekben446
Poláris parti övezet446
Szubpoláris parti övezet446
Hűvös mérsékelt parti övezet447
Mérsékelten meleg parti övezet447
Szubtrópusi parti övezet447
Trópusi parti övezet447
Irodalom448
A tengerfenék domborzata448
A szárazföldek peremterületei449
A mélytengerek domborzata452
Irodalom458
A szél felszínalakító munkája (Borsy Zoltán)459
A szél hordalékszállítása460
A homokmozgás megindulásához szükséges kritikus nyírási sebesség461
A szélfújta hordalék mozgása463
A szél által szállított homokmennyiség meghatározása465
A kifúvás és a szélmarás folyamata, formái467
A kavicssivatagok471
Agyag- és sósagyag sivatagok471
A hamada472
Szélfújta mélyedések473
A szél felhalmozó munkája474
A homokfodrok kialakulása475
A futóhomokformák kialakulását befolyásoló tényezők476
A szabadon mozgó futóhomok formái477
A részben kötött futóhomok-területek formái487
A szél káros hatásai497
Irodalom499
A társadalom hatása a földfelszínre (antropogén geomorfológia) (Szabó József)500
Az antropogén geomorfológia rendszere503
A bányászat felszínformáló hatása504
Az ipar hatása a felszínre506
A települések hatásai506
A közlekedés geomorfológiai hatásai508
A vízrendezés és a vízszabályozás hatásai509
A mező- és erdőgazdálkodás hatásai511
Irodalom518
Vulkánmorfológia (Székely András)518
A különböző magmatartományok és vulkáni övek hatása a formákra519
Az elsődleges tűzhányóformák morfológiai típusai521
Vulkáni rekonstrukció528
Vulkánmorfológiai módszerek531
Vulkánmorfológiai típusok536
A külső erők átformáló tevékenysége538
A vulkáni kőzetek morfológiája541
Irodalom543
A karsztosodó kőzetek alaktana (karsztgeomorfológia) (Zámbó László)544
A mészkőkarsztok formálódása550
Karsztos felszínformák561
Oldásos domborzati kisformák - karrok561
A karsztos vízelvezetés domborzati formái570
Dolina570
Vízelvezető karsztos formák társulásai574
Karsztvölgyek574
Poljék575
Karsztos síkságok, korróziós síkságok578
Karsztos maradványformák579
Kúp- és toronykarsztok579
Karsztos sziklakibukkanások, rétegfejek, réteglépcsők maradványformái581
Felhalmozódásos és épülő karsztformák581
Kalkretek581
Forrásmészkő-felhalmozódások581
Felszín alatti karsztformák - barlangok582
A barlangok belső eróziós formái583
Barlangi felhalmozódások584
A dolomitkarsztok sajátosságai585
Evaporit kőzetek (gipsz- és sókarsztok)587
Gipszkarsztok formakincse587
A sókarsztok588
A karsztosodás dinamikája, a karsztos lepusztulás vizsgálata589
Irodalom592
A lösz- és löszterületek formakincse (Borsy Zoltán)594
A típusos lösz általános jellemzése594
A lösz képződése, elterjedése, típusai596
A lösz lepusztulásformái607
Irodalom615
Geomorfológiai szintézis (Székely András)616
Az elegyengetett felszínek kialakulását magyarázó elméletek617
A klasszikus felszínfejlődési elméletek619
Klimatikus felszínfejlődési elméletek626
Poligenetikus komplex felszínfejlődési elméletek634
Irodalom640
Az éghajlat hatása a felszín formáinak alakulására (Éghajlati morfológiai régiók) (Borsy Zoltán)642
Az éghajlati felszínalaktan kialakulása és fejlődése642
A poláris és szubpoláris területek formacsoportjai645
A jégtakaróval fedett területek formái645
A jégmentes területek formái645
A fagy okozta aprózódás és lejtőletarolás sajátosságai645
A túlnyomóan glaciális lepusztulással jellemzett területek formái645
A túlnyomóan periglaciális és fluviális lepusztulással jellemzett, gyengén tagolt síksági jellegű területek646
A poláris és szubpoláris tartomány hegységeinek domborzata647
A laza üledékekből felépült poláris és szubpoláris területek akkumulációs és denudációs formái648
A nedves közepes földrajzi szélességű területek formacsoportjai648
A hegységi domborizat különleges vonásai650
Feldarabolt, tönkösödött gyűrthegységek651
Táblás vidékek652
Harmadidőszaki dombvidékek652
Laza üledékekből felépült akkumulációs felszínek653
A nedves és félig nedves szubtrópusok formaegyüttesei653
Az aprózódás és mállás sajátosságai, lejtőlepusztulás és völgyképződés653
A hegységi domborzat sajátos vonásai654
Laza üledékekből felépült akkumulációs felszínek655
A váltakozóan nedves-száraz éghajlatú trópusok formái655
A mállás sajátosságai, lejtőletarolás és völgyképződés655
A tönkfelületek kora, maradványformák656
Feltöltődött síkságok657
A tönkfelület-képződés pólus felőli határa657
Az állandóan nedves trópusok formái658
A félig száraz és száraz területek formái659
A közepes földrajzi szélességek és szubtrópusok hideg telű, félig száraz és száraz területek formái659
Az enyhe telű száraz szubtrópusok formái661
A száraz trópusok formái663
Geomorfológiai térképezés (Mezősi Gábor)665
Történeti áttekintés665
Különböző célú és méretarányú geomorfológiai térképek665
A geomorfológiai térképek szerkesztésének elvi és gyakorlati kérdései668
Az ábrázolásmódok fejlődése; a jelkulcsok670
Irodalom675
A föld talajai (Kerényi Attila)676
A talaj fogalma, funkciói676
Klasszikus és rendszerszemléletű megközelítés676
A talajok funkciói az ökológiai rendszerekben677
A talajszelvény és a főbb talajszintek. A katéna679
A talajképződést meghatározó környezeti tényezők681
Éghajlat681
Biológiai tényezők683
Földtani tényezők684
Domborzati tényezők685
Az időtényező (a talajok kora)686
Emberi tevékenység687
A talajképződés során lejátszódó fontosabb folyamatok687
A humuszképződés688
A humusz fogalma, a humuszanyagok funkciói a talajban688
A humifikáció688
Kilúgozódás-felhalmozódás689
Agyagosodás-agyagbemosódás (lessivage)691
Podzolosodás691
Glejesedés692
Savanyúsodás-lúgosodás693
Karbonátosodás (szerozjomképződés)693
Csernozjomképződés694
Deszilikátosodás-lateritesedés696
Vertisolképződés (tirsképződés)697
Szikesedés (sós talajok képződése)698
Talajosztályozás-talajrendszerek698
Genetikus-talajföldrajzi szemléletű osztályozás698
Talajosztályozás az USA-ban701
A FAO-talajrendszer702
A földrajzi övek talajai704
A talajföldrajz tárgya. Zonális, intrazonális és azonális talajok704
A trópusi övezet talajai705
Trópusi esőerdők és nedves monszunerdők talajai705
Trópusi nedves és száraz szavannák talajai711
Trópusi félsivatagok, sivatagok talajai714
A mérsékelt övezet talajai715
Szubtrópusi területek talajai715
Mediterrán klímaterületek talajai715
A kontinensek keleti oldalán elhelyezkedő szubtrópusi területek talajai717
A közepes földrajzi szélességek talajai717
A hideg-mérsékelt öv talajai720
Az arktikus övezet talajai721
A talajok pusztulása, az erózió felgyorsulása a megművelt területeken722
Irodalom725
Az élővilág földrajza (Papp Sándor)726
Az élővilág és a földrajzi környezet726
Életfeltételek (élettelen és élő környezeti tényezők)727
Ökoszisztémák734
Életközösségek737
Az élőlények egyed feletti szerveződései737
Az élővilág zonális elhelyezkedése738
A forró (trópusi) övezet növény- és állatvilága739
A trópusi esőerdő élővilága740
A szavannák élővilága748
A trópusi (zonális) sivatagok élővilága755
A mérsékelt övezet növény- és állatvilága761
A meleg-mérsékelt (szubtrópusi) öv élővilága762
Esős telű szubtrópusi (mediterrán) tartományok764
Állandóan nedves, illetve esős nyarú szubtrópusi területek (monszun tartományok)768
A hűvös-mérsékelt öv élővilága770
Óceáni tartományok771
Mérsékelten szárazföldi tartományok773
Szárazföldi tartományok778
Szélsőségesen szárazföldi (félsivatagi, sivatagi) tartományok783
A hideg-mérsékelt (szubarktikus) öv élővilága786
A hideg (arktikus) övezet növény- és állatvilága791
A hegyvidékek élővilága795
A tengerek élővilága800
Az élővilág szerepe a domborzat formálásában803
Irodalom806
A földrajzi táj (Mezősi Gábor)807
A táj fogalma807
Tájalkotó tényezők, tájfejlődés808
A tájak határai, a táj hierarchiája809
A tájtípus fogalma, tájökológia810
A táj és környezet812
Tér, területiség és földrajzi környezet814
A környezet adottságai, erőforrásai, potenciáljai815
A tájak és környezetek, minősítések lehetőségei, módszerei817
Irodalom818
Tartalom820
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv