864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kulturális emlékezet

Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Atlantisz Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 313 oldal
Sorozatcím: Német Szellemtudományi Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9165-36-0

Fülszöveg

Mi a láthatóvá tett kollektív emlékezet, a jelek, a szimbólumok, az írás szerepe a korai államok kialakulásában?
Írás, emlékezés és etnikai, közösségi identitás közösségi identitás kölcsönviszonyát Jan Assmann professzor az antik Egyiptom, Izrael és Görögország példáján mutatja be, melyek írásbeliségükkel addig bejáratlan területekre léptek: Egyiptom az államiság, Izrael a vallás, Görögország a tudomány területére. "Az irodalmi kommunikáció archeológusa" a modern etnológia, történeti kutatás és filozófia nézőpontjából tárja fel a klasszikus társadalmakkal való szoros kapcsolatunkat. Könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású kultúrelméleti munkája.

Tartalom

Előszó11
Bevezetés15
Első rész: elméleti alapok27
Első fejezet. Az emlékezés kultúrája29
Előzetes megjegyzések29
A múlt társadalmi konstrukciója - Maurice Halbwachs35
Egyéni és kollektív emlékezet36
Az emlékezés alakzatai38
A kollektív emlékezet térbeli és időbeli kötöttsége39
A kollektív emlékezet csoportfüggősége40
A kollektív emlékezet rekostruktív természete41
Emlékezet versustörténelem43
Összefoglalás46
Kommunikatív emlékezés emlékezet49
A "sodródó hasadék" - két modus memorandi49
A rítus és az ünnep mint a kulturális emlékezet elsődleges szerveződésformái57
Az emlékezés tájai. Palesztina mint "mnemotoposz"60
Átmenetek61
Megemlékezés a halottakról61
Emlékezet és hagyomány64
A kulturális emlékezet változatai: "forró" és "hideg" hagyomány66
A "történeti érzék" mítosza66
"Hideg" és "forró" emlékezés68
Uralom és emlékezet szövetsége70
Uralom és felejtés szövetsége72
Dokumentáció - a történelem ellenőrzése vagy értelmezése?73
Abszolút és viszonylagos múlt75
Az emlékezés mitomotorikája79
A megalapozó és a jelennek kontrasztot vető emlékezés79
Az emlékezés mint ellenállás83
Második fejezet. Írásos kultúra87
A rituálistól a textuális koherenciáig87
Ismétlés és interpretáció88
Ismétlés és megjelenítés90
Korai írásos kultúrák - a hagyomány árama91
Kanonizáció és interpretáció93
Ismétlés és variáció97
A kánon - a fogalom tisztázása103
Antik jelentéstörténet103
Mérték, irányvonal, kritérium106
Mintakép, modell109
Szabály, norma110
Tábla, lista110
Újabb jelentéstörténet113
Kánon és kódex114
A megszentelő elv - egységformula vagy öntörvényűség115
A megszentelt szövegállomány - kánon és klasszika117
Összefoglalás120
Az invariancia kiéleződése - a pontosságtól a szentségig121
A változatosság megzabolázása - kötöttség és kötelező érvény az ész jegyében122
A határ kiélezése, polarizáció123
Az értékszempont kiéleződése - identitás megalapozása124
Harmadik fejezet. Kulturális identitás és politikai képzelőerő129
Identitás, tudat, reflexivitás129
Személyes és kollektív identitás129
Alapstruktúrák és felerősödött alakjaik132
Identitás, kommunikáció, kultúra137
Az identitás szimbolikus megjelenési formái138
Keringés139
A hagyomány - ceremoniális kommunikáció és rituális koherencia141
Az etnogenezis mint kollektív identitás alapszerkezetének felerősödése142
Integráció és központosulás143
Elkülönülés és egyenlősítés150
Második rész: esettanulmányok159
Előzetes megjegyzések161
Negyedik fejezet. Egyiptom és az állam feltalálása165
Az egyiptomi írásos kultúra alapvonásai165
Az integráció mitomotorikája165
A "monumentális diskurzus" - a hatalom és az örökkévalóság írása167
Kánon és identitás172
A késő egyiptomi templom mint "kánon"175
Templom és könyv175
A templom törvénye183
Platón és az egyiptomi templom187
Kultúra és kozmosz azonosítása191
A kulturális szimbolika tömörsége, a szó differenciálatlansága191
Ötödik fejezet. Izrael és a vallás feltalálása193
A vallás mint ellenállás193
"Ércfal" építése: Izrael és Egyiptom orthopraktikus elhatárolódásának útja193
A kivonulás mint emlékezési alakzat197
Az "Egyedül-Jahve-mozgalom" mint emlékezetformáló emlékezésközösség199
A vallás mint ellenállás.A vallás születése a (saját) kultúrával szembeni ellenállásból201
A hagyomány felelevenítése mint perzsa kultúrapolitika204
A vallás mint emlékezés. A Deuteronomium mint a kulturális mnemotechnika paradigmája209
A felejtés döbbenete. A kulturális mnemotechnika alapító legendája211
A veszélyeztetett emlékezés, és a felejtés társadalmi feltételei218
Hatodik fejezet. A történelem születése a jog szelleméből225
Szemiotizáció a büntetés és a megmentés jegyében225
Iustitia connectiva228
Hettita történetírás Kr. e. 1300 táján232
A történelem szemiotizálása a megmentés jegyében239
A történelem teologizálása a "szándék-teológia" jegyében
A "karizmatikus eseménytől" és "karizmatikus történelemig"243
Jelek és csodák: karizmatikus események mint a történelem teologizálásának első lépcsőfoka243
A karizmatikus történelem mint a történelem teologizálásának második lépcsőfoka246
A bűn genealógiájáról249
Hetedik fejezet. Görögország és a gondolkodás diszciplinarizálódása253
Görögország és az írásos kultúra következményei253
Az alfabetikus írásrendszer253
Írásrendszer és az írásos kultúra258
Homérosz és a görög nép születése265
A héroikus kor a homéroszi emlékezésben265
Homérosz emlékezete: klasszika és klasszicizmus270
Hüpolépszisz - írásos kultúra és eszmefejlődés Görögországban273
A diskurzus szerveződésének hüpolétikus formái275
A hüpolépszisz folyamata mint az autoritás és a kritika intézményesítése279
Van-e a gondolkodásnak története? A szellemtörténet mint hüpoléptikus folyamat282
A kulturális emlékezet. Kísérlet az összefoglalásra287
Irodalomjegyzék295

Jan Assmann

Jan Assmann műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jan Assmann könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem