1.028.077

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A környezetvédelem biológiai alapjai

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 333 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-230-803-4
Megjegyzés: 85 fekete-fehér ábrával és 142 fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Madaras András)
A környezetvédelem aktualitása és jelentősége (Kovács Margit)
A környezet károsodása
Az UNESCO környezetvédelmi programja
A szocialista országok környezetvédelmi programja, környezetvédelmi kutatások Magyarországon
A bioszféra, a táj és a természeti erőforrások (Kovács Margit)
A bioszféra
Az elemek felhalmozódása és vándorlása (migrációja) a bioszférában
Az ember szerepe a bioszférában, a nooszféra
A táj és a természeti erőforrások
A természeti erőforrások terhelése
Az ökoszisztémák szerepe és jelentősége a bioszférában (Kovács Margit)
Az ökoszisztéma jelentősége
Az ökoszisztéma kialakulása és fejlődése
Az ökoszisztéma komponensei
Környezeti tényezők, a biotóp, a biológiai indikátor
Primer és szekunder produkció
Tápláléklánc, táplálékszint, táplálékpiramis, energiaáramlás
Biogeokémiai ciklus, tápanyag-körforgalom
A víz körforgása
A szén körforgása
A nitrogén körforgása
A foszfor körforgása
Az ökoszisztémák tápanyag-körforgalmának megváltozása az ember hatására
A biológiai egyensúly, az ökoszisztémák terhelhetősége és regulációs képessége
A környezetvédelem és a populációbiológia genetikai alapjai (Jankó Béla)
Miért fontos a biológiai populációk genetikai vizsgálata?
Genetikai alapfogalmak
Öröklés, változékonyság; genetikai információ, genetikai kód, gének
A genetikai rendszer elemei: kromoszómák, genom, genotípus, fenotípus
Mendel-szabályok
A populációk genetikai szerkezete
A populációk genetikai változékonysága
Rekombinálódás
Génáramlás
Mutációk
Genetikai sodródás
Az alkalmazkodás genetikai mechanizmusai
Adaptív érték
Adaptív érték és flexibilitás
Koadaptáció, szupergének
Polimorfizmus
Szelekció
Az alkalmazkodóképesség és terhelhetőség genetikai paraméterei
Tervek és lehetőségek a génerózió megelőzésére
A levegőszennyeződés (Várkonyi Tibor - Szilágyi Attila)
Az atmoszféra és szennyeződése
A tiszta levegő
A szennyeződés forrásai
Tisztulási folyamatok
Légköri kölcsönhatások és folyamatok
A légkör szennyezőanyag-háztartása
A levegőszennyeződés hatása az élővilágra
A növény-és állatvilágra gyakorolt hatás
Az ipari levegőszennyezés káros hatása az erdőre
Egészégkárosító hatások
A levegőszennyeződés helyzete és a levegőtisztaság-védelem hazánkban
Regionális és háttérszennyeződés
Települések levegőszennyeződése
A hazai levegőtisztaság-védelem szervezete és tevékenysége
A vízszennyeződés (Polonyi Jenő - Kárpáti István - Szemes Gábor)
A vizek szennyeződése, a tavak eutrofizálódása (Ponyi Jenő)
A világ vízkészlete, a víz körforgása
Magyarország vízháztartása, a vízigények fedezése
A természetes vizek osztályozása
A víz mint ökológiai tényező, szerepe a bioszférában
Az eutrofizálódás folyamata és jelentősége
A vizek szennyezése
A természetes vizek védelme
A Balaton alga- és hínárvegetációjának kapcsolata az eutrofizálódással (Kárpáti István)
A Balaton eutrofizálódása
A Balaton növényvilága
A fitoplankton összetétele
A fitoplankton tömege
A fitoplankton elsődleges termelése
A hínárflóra összetétele
A hínárcönózisok tömegviszonyainak alakulása
A Duna hidrobiológiai kutatása (Szemes Gábor)
A Duna-kutatás kezdete
A Duna mint élettér
Természetes és az ember által előidézett hatások a Duna-szakaszokon
Forrásvidék
Felső-Duna
A közös Csehszlovák-Magyar Duna-szakasz
A magyar Duna-szakasz hidrobiológiai kutatása
A Duna-víz optikai kutatása
Vízkémiai vizsgálatok
Vízfolyások szennyezés, Duna-vízből ivóvíz
A Duna bakteriológiai-mikrobiológiai kutatása
A Duna mikroszkopikus növényvilága
Az árhullámok hatása a planktonra és a fitobentoszra
A fitoplankton horizontális tagozódása a magyar Duna-szakaszban
Évszakok periodicitás
Hal és halászat
Az emberi tevékenyég hatása az Al-Dunán
A vaskapui erőmű
Az emberi tevékenység hatása a Duna-deltában
A magyar Duna-szakasz és mellékágainak szabályozása
Európa jövendő vízi útjai és a Duna vízminősége, élővilága
Erőművek, vízduzzasztók a Kárpát-medencei Duna-szakaszban
Nemzetközi Duna-kutató Munkaközösség
Talajpusztulás, talajszennyezés (Stefanovits Pál)
A talaj szerepe a környezetben
A talajok pusztulása
Az erózió
A defláció
A talajvédelem környezeti hatási
A talaj szennyeződése külső forrásokból
Az ipar talajszennyező hatása
A szemét talajszennyező hatása
A közlekedés talajszenyező hatása
A műtrágyázás hatása a talajra
A talajjavítás hatása a környezetre
Az öntözés hatása a környezetre
A talajművelés hatása a környezetre
Gyomírtó szerek és a talaj kapcsolata
Környezetvédelmi feladatok a növényvédelem területén (Manninger G. Adolf)
A védekezés módszerei
A biológiai védekezés
A mechanikai védekezés
Az agrotechnikai védekezés
A kémiai védekezés
Integrális és komplex növényvédelem
A környezetet kímélő komplex módszerek
A védekezést helyettesítő lehetőségek
Növényvédő szakemberek képzése
Az ökoszisztámák fokozatai növényvédelmi nézőpontból
Az urbanizáció hatása a táj természeti elemeire, kondicionáló zöldfelületek (Mőcsényi Mihály)
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
A növénytakaró szerepe a nooszférában
A nagyvárosok ökológiai problémái
A tájrendezés feladatai
A kondicionáló zöldfelületek jelentősége
Az erdő szerepe a környezetvédelemben (Madaras László)
Az erdő mint a táj építőeleme
A fás növényzet szerepe az adott ökológiai rendszerben
Az erdők sokoldalú (polifunkcionális) hasznosítása a jóléti erdőgazdálkodás útján
Az erdő védelmi feladatai
Az erdő szociális és üdülési feladatai
Az erdős tájak fejlesztése
A természetvédelem (Varga Imre)
A természetvédelem fogalma, tárgya, célja
A természetvédelem és a környezetvédelem kapcsolata
A természetvédelem kialakulása és szervezete
A természetvédelem kialakulásának általános jellemzői
A természetvédelem kialakulása és szervezete külföldön
A magyar természetvédelem történeti áttekintése
A természetvédelemre vonatkozó hatályos magyar jogszabályok
A természetvédelemre közvetlenül vonatkozó jogszabályok és legfontosabb előírásaik
A természetvédelmet közvetve érintő jogszabályok
A magyar természetvédelem szervezete
Hatósági szervezet
Társadalmi szervezet
Tudományos szervezet
A természetvédelmi kezelés szervezete
A magyar természetvédelmi szervezet nemzetközi kapcsolatai
A Magyarországon használatos természetvédelmi fogalmak
A védett természeti alakulat és tárgy fogalma
Természetvédelem alatt álló növény- és állatokfajok (védett fajok) fogalma
A természetvédelmi terület fogalma
A tájvédelmi körzet fogalma
A nemzeti park fogalma
Magyarország védett természeti értékei (1974. évi állapot)
Barlangok
Védett növényfajok
Védett állatfajok
Természetvédelmi területek
Tájvédelmi körzetek
Nemzeti park
Természetvédelmi fejlesztési törekvések
A környezetvédelem ésa jog (Nagy László)
A környezetvédelem jogi vonatkozásainak jelentősége
A jogi szabályozás lehetőségei és feladatai
A földtulajdon és a földhasználat általános szabályai
Komplex természetvédelem
A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme
A víz- és a levegővédelem
A lakott települések és a környezetvédelem
A környezetvédelmi szankciórendszer
A környezetvédelem helye a nemzetközi együttműködésben és a jogrendszerben
Környezetvédelemi szótár (Kovács Margit)
A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb és gyakoribb szakkifejezések magyarázata
Irodalom
Tárgymutató
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai

A borító enyhén elszíneződött, a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.890 Ft
940 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopott, foltos, elszíneződött, rajta ragasztásnyom található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.890 Ft
940 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai

A védőborító sérült, a lapélek foltosak, a gerinc elszíneződött. Több lapon aláhúzás, jelölés, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
1.890 Ft
1.510 ,-Ft 20
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai A környezetvédelem biológiai alapjai

A védőborító szakadozott, kopott.

Állapot:
1.890 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba
konyv