933.355

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A renaissance Magyarországon

Tartalom

Bevezetés (Írta Kardos Tibor)5
Pier Paolo Vergerio előszava Arrianos Nagy Sándor életrajzához (Kardos Tibor fordítása)93
Vitéz János levelei (Kardos Tibor fordítása)97
Janus Pannonius
Epigrammák az első ferrarai korszakból
Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez (Nemes Nagy Ágnes fordítása)125
Gryllushoz (Végh György fordítása)125
Gryllusra (Végh György fordítása)126
Gryllusra (Hegedűs István fordítása)126
Cyrus és Gryllus orráról (Weöres Sándor fordítása)126
Hugóra (Kardos Tibor fordítása)126
Prosperhez (Tellér Gyula fordítása)127
Philiticusra (Weöres Sándor fordítása)127
Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György fordítása)127
Ugyanarról (Végh György fordítása)128
Ugyanarról (Végh György fordítása)128
Kocsmáros a jubileum évében (Végh György fordítása)128
Ugyanarról (Végh György fordítása129
Ugyanarról (Végh György fordítása)129
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György fordítása)129
Szegénységét panaszolja (Kerényi Grácia fordítása)130
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos fordítása)131
Janus Pannonius Aeneas Sylviushoz (Áprily Lajos fordítása)132
Janus Pannonius válasza (Áprily Lajos fordítása)132
Péterhez (Fodor András fordítása)133
Magáról (Csorba Győző fordítása)133
Martialishoz (Csorba Győző fordítása)134
Szerénykedv e dícséri saját művét (Berczeli Anzelm Károly fordítása)134
Guarinóról (Weöres Sándor fordítása)135
Egy kérkedőről (Csorba Győző fordítása)135
Aki csak a régi könyveket szereti (Nemes Nagy Ágnes fordítása)135
Hugóra (Weöres Sándor fordítása)136
A művészetről (Weöres Sándor fordítása)136
A nyárfákon nem terem borostyán (Csorba Győző fordítása)136
Severusra (Takáts Gyula fordítása)137
Róberthoz (Weöres Sándor fordítása)137
Pálhoz (Nemes Nagy Ágnes fordítása)137
Ugyanahhoz (Geréb László fordítása)138
Az áltudósról (Szabó Magda fordítása)138
Aurispáról (Weöres Sándor fordítása)138
Carbóhoz, a költőhöz (Berczeli Anzelm Károly fordítása)139
Önmagáról (Kálnoky László fordítása)139
Vergilius tolvajára (Weöres Sándor fordítása)139
Egy fölöslegesen kérdezgetőre (Csorba Győző fordítása)140
A veronai Guarinóhoz (Végh György fordítása)140
A krudélis prétor ellen (Weöres Sándor fordítása)140
Ambrusról (Végh György fordítása)141
Dénesre (Kálnoky László fordítása)141
Fülöphöz (Weöres Sándor fordítása)141
Pálhoz (Muraközy Gyula fordítása)142
Márkushoz (Berczeli Anzelm Károly fordítása)142
Bertalanhoz (Weöres Sándor fordítása)143
Ugyanahhoz (Weöres Sándor fordítása)143
Ornitushoz (Csorba Győző fordítása)143
Az álnok Farkasra (Takáts Gyula fordítása)143
Farkasra (Weöres Sándor fordítása)144
Galeottóhoz (Weöres Sándor fordítása)144
Birkára (Takáts Gyula fordítása)144
Hódusra (Kardos Tibor fordítása)144
Ladvancusra (Berczeli Anzelm Károly fordítása)145
Rufushoz (Weöres Sándor fordítása)145
A szőlőről (Weöres Sándor fordítása)145
A hajótörött Frandusról (Takáts Gyula fordítása)145
Lőrinchez (Kálnoky László fordítása)146
Anellusra (Gerézdi Rabán fordítása)146
Szamár-beszálló (Takáts Gyula fordítása)145
Szilviáról (Berczeli Anzelm Károly fordítása)147
Rufushoz (Kálnoky László fordítása)147
Guarinóhoz (Takáts Gyula fordítása)147
Konstantinápoly elestéről (Kerényi Grácia fordítása)147
Névváltoztatásáról (Berczeli Anzelm Károly fordítása)148
Ódák, elégiák, hosszabb költemények ugyanabból az időből
A szelek versenye (Berczeli Anzelm Károly fordítása)149
Perinushoz (Végh György fordítása)158
A hónapok vetélkedése (Kardos Tibor fordítása)159
III. Frigyes császárhoz Itália megbékítéséért (Berczeli Anzelm Károly fordítása)160
Marco Giorgio és antoniolo Scientának, mikor nyaraltak (Tellér Gyula fordítása)166
Epigrammák a padovai korszakból
Arquához (Weöres Sándor fordítása)167
Marceollóhoz (Nemes Nagy Ágnes fordítása)167
Galeottóhoz ajándékáért (Tellér Gyula fordítása)168
Ágneshez (Kardos Tibor fordítása)168
Magdolnához (Weöres Sándor fordítása)169
Könyveihez (Végh György fordítása)169
A kiközösített Márkusra (Takáts Gyula fordítása)170
Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (Csorba Győző fordítása)170
Ugyanarról (Csorba Győző fordítása)171
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (Csorba Győző fordítása)171
Lorenzo Valla halálára (Weöres Sándor fordítása)171
Róma (Nemes Nagy Ágnes fordítása)172
Róma a zarándokokhoz (Weöres Sándor fordítása)172
Elégiák, ódák, dicsőítő epikus költemények ugyanezen korszakból
A Narni-beli Galeottóhoz (Tellér Gyula fordítása)173
Janus Pannonius éneke az olasz nimfák legdicsőbbikéhez (Gáspár Endre fordítása)176
Andrea Mantegna páduai festő dícsérete (Berczeli Anzelm Károly fordítása)178
Dicsőítő ének mesteréhez, a Veronai Guarinóhoz (Csorba Győző fordítása)179
Dicsőítő ének a velencei Giacomo Antonio Marcellóhoz (Szabó Magda fordítása)196
Magyarországi epigrammák
Mátyás megválasztása Magyarország királyává (Kálnoky László fordítása)215
A narni Galeottóhoz (Csorba Győző fordítása)215
Katalin, magyar királynéról (Kálnoky László fordítása)216
Polycarpushoz (Vas István fordítása)216
Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt (Berczeli Anzelm Károly fordítása)217
Dragula, moldvai vajda fogságbaeséséről (Muraközy Gyula fordítása)217
Panaszkodik Mátyás király Moldvában való hosszas időzése miatt (Muraközy Gyula fordítása)218
A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre (Vajda Endre fordítása)218
Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba (Kálnoky László fordítása)219
A szarvas vonta királyi fogatról (Csorba Győző fordítása)219
János, esztergomi érsekhez (Szabó Magda fordítása)220
Mátyás királyhoz (Berczeli Anzelm Károly fordítása)220
Galeottóhoz (Kálnoky László fordítása)220
Ugyanahhoz (Kálnoky László fordítása)221
Antalhoz (Csorba Győző fordítása)221
Ugyanahhoz (Csorba Győző fordítása)222
Antalhoz (Csorba Győző fordítása)221
Ugyanahhoz (Csorba Győző fordítása)222
Vendéglátó Antalra (Nemes Nagy Ágnes fordítása)222
Frigyes császárhoz a királyi koronáról (Lator László fordítása)223
Frigyes császárhoz (Lator László fordítása)223
Pál pápáról (Berczeli Anzelm Károly fordítása)224
Ugyanarról (Gáspár Endre fordítása)224
Ugyanahhoz (Gáspár Endre fordítása)224
Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint hajdan? (Gáspár Endre fordítása)224
Mátyás királyt vendégül hívja (Weöres Sándor fordítása)225
Mátyás királyhoz (Tellér Gyula fordítása)225
Galeottóhoz (Kálnoky László fordítása)226
Ugyanahhoz (Csorba Győző fordítása)226
Pannónia dícsérete (Berczeli Anzelm Károly fordítása)227
Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról (Fodor András fordítása)227
Polycarpushoz (Kálnoky László fordítása)227
Vidre (Weöres Sándor fordítása)228
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor fordítása)228
Az erdélyi felkelésről (Fodor András fordítása)228
Mátyás kettős győzelmét ünnepli (Muraközy Gyula fordítása)229
Galeotto bajvívása (Csorba Győző fordítása)229
Szobi Péternek, a nagyszerű katonának sírfelirata (Vajda Endre fordítása)230
Messiusról (Csorba Győző fordítása)230
Marx istenhez békességért (Kardos Tibor fordítása)231
Békéért (Csorba Győző fordítása)231
A firenzeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról (Végh György fordítása)232
A haldokló Janus Pannonius (Tellér Gyula fordítása)232
Magyarországi elégiák
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak (Takáts Gyula fordítása)233
Nyárdél egén ragyogó üstökös (Weöres Sándor fordítása)234
A vadkan és a szarvas (Illyés Gyula fordítása)236
Gyászdal anyjának, Barbarának halálára (Csorba Győző fordítása)237
Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László fordítása)242
Betegeskedése miatt panaszkodik 1466 márciusában (Áprily Lajos fordítása)245
Az álomhoz (Weöres Sándor fordítása)248
Saját lelkéhez (Berczeli Anzelm Károly fordítása)249
Az árvíz (Szabó Lőrincz fordítása)251
Hunyadi Mátyás levelei (Kardos Tibor fordítása)257
Thuróczi János: A magyarok krónikája (Kardos Tibor fordítása) 271
Galeotto Marzio: Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv - mindenféle tudományokról (Kardos tibor fordítása)281
Pietro Ransano: Kivonatok a magyar történelemből (Kardos Tibor fordítása)337
Antonio Bonfini: Magyar történet (Kardos Tibor fordítása)347
Váradi Péter levelei (Kardos Tibor fordítása)415
Ludovicus Tubero: Magyarázatok kora eseményeihez (Kardos Tibor fordítása)423
Magyi Sebestyén: Ajánlás (Kardos Tibor fordítása)439
Hagymási Bálint: Magyarországhoz - művecske a bor és víz dícséretéről, illetve kárhoztatásáról (Kardos Tibor fordítása)445
Stephanus Taurinus: Parasztháború (Takáts Gyula fordítása)459
Három keresztyén leány471
Bartholomeus Francfordinus Pannonius: A tücsök - az éberség és tunyaság vetélkedése (Kardos Tibor fordítása)485
Nagyszombati Márton: Művecske Magyarország főuraihoz (Majtényi Árpád fordítása)499
Brodarics István: Igaz leírás (Kardos Tibor fordítása)529
Oláh Miklós: Magyarország és Attila (Kardos Tibor fordítása)565
Jegyzetek585
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon

A borító enyhén kopott. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon

A borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon A renaissance Magyarországon

A borító, a lapélek és az előzéklap enyhén foltos.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba