1.018.084

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Janus Pannonius összes munkái

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Latin  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-9418-0
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 52 931.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Janus Pannonius összes munkája, valamennyi műve ezúttal jelenik meg először magyar nyelven. Annál jelentősebb esemény ez, mivel latin nyelven író humanista költőnk műveiből félezer év óta még latin... Tovább

Előszó

Janus Pannonius összes munkája, valamennyi műve ezúttal jelenik meg először magyar nyelven. Annál jelentősebb esemény ez, mivel latin nyelven író humanista költőnk műveiből félezer év óta még latin összkiadás sem látott napvilágot.
A jelenlegi kiadás gerincét a Tankönyvkiadónál 1972-ben megjelent - részben kétnyelvű - Janus-kötet alkotja, ez azonban most jelentősen kiegészült. Vissza

Tartalom

A Kiadó előszava az első kiadáshoz5
A Kiadó előszava a második kiadáshoz7
A kötet felépítése8
Epigrammák
Itáliai epigrammák
De immutatione sui nominis11
Névváltoztatásáról (Berczeli A. Károly)13
Se ipse commendat14
Magát ajánlja (Csorba Győző)15
De arte14
A művészetről (Kardos Tibor)14
De se ipso15
Önmagáról (Kurcz Ágnes)15
Populos non producere electurm15
A nyárfák nem teremnek borostyánkövet (Csorba Győző)15
Ad Leonellum, Ferrariae principem16
Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez (Nemes Nagy Ágnes)17
Laus Guarini17
Guarino dicsérete (Zala Mária)16
De eodem 17
Ugyanarról (Zala Mária)17
De eodem 17
Ugyanarról (Zala Mária)16
Ad poetem Martialem18
A költő Martialishoz (Csorba Győző)17
De Guarino18
Guarinóról (Weöres Sándor)18
De quodam iactabundo19
Egy kérkedőről (Csorba Győző)19
Commendat Veronae suum libellum20
Veronának ajánlja könyvét (Hegedűs István)21
Librum suum alloquitur20
Könyvéhez szól (Dybas Tihamér)21
Ad Leonellum principem Ferrariae21
Leonellóhoz, Ferrara hercegéhez (Berczeli A. Károly)21
Ad Leonellum20
Leonellóhoz (Csonka Ferenc)21
De se ipso22
Önmagáról (Kálnoky László)23
Laus Guarini22
Guarino dicsérete (Zala Mária)23
Epitaphium Leonelli, Ferrariae principis22
Leonellónak, Ferrara fejedelmének sírirata (Hegedűs István)23
Ad Rubertum23
Róberthez (Weöres Sándor)23
Epitaphium in Leonellum Ferrariae marchionem24
Leonellónak, Ferrara grófjának sírfelirata (Zala Mária)25
Threnos in Leonellum, Ferrariae marchionem24
Gyászének Leonelló ferrarai grófról (Zala Mária)25
Ad Paulum 24
Pálhoz (Nemes Nagy Ágnes)25
Ad Gryllum26
Gryllushoz (Kurcz Ágnes)27
Ad Paulum26
Pálhoz (Csonka Ferenc)27
Ad Guarinum Veronensem26
A veronai Guarinóhoz (Csorba Győző)27
Refellit Guarinicam exvusatiomen26
Vitázik Guarino mentegetőzésével (Csorba Győző)27
De docto simulato28
Az áltudósról (Berczeli A. Károly)29
De eodem 28
Ugyanarról (Berczeli A. Károly)29
Ad Bartholomaeum28
Bertalanhoz (Kerényi Grácia)29
De suo libro29
Maga könyvéről (Nadányi Zoltán)28
De versibus Marcelli a se Latine expressis30
Marcellónak általa latinra fordított verseiről (Nemes Nagy Ágnes)31
De eodem paulo aliter30
Ugyanarról kicsit másként (Kurcz Ágnes)31
Ad Carbonem poetam30
Carbóhoz, a költőhöz (Berczeli A. Károly)31
In furem Vergilianum30
Vergilius tolvajára (Weöres Sándor)31
Ad Guarinum30
Guarinushoz (Kurcz Ágnes)31
Ad Iulium
Gyulához (Kurcz Ágnes)33
Ad eundem32
Ugyanahhoz (Kurcz Ágnes)33
In superflua quaeritantem32
Egy fölöslegesen kérdezgetőre (Csorba Győző)33
In Gryllum32
Gryllusra (Hegedűs István)33
Ad Guarinum32
Guarinóhoz (Hegedűs István)33
In Theodorum34
Tivadarra (Csorba Győző)34
In Cincilum furacem35
A tolvaj Cincilusra (Kurcz Ágnes)34
In furem Vergilianum 35
Vergilius tolvajára (Kurcz Ágnes)35
De amatore librorum veterum36
Aki csak a régi könyveket szereti (Nemes Nagy Ágnes)35
In Nicolum36
Miklósra (Kurcz Ágnes)36
Ad Marcum35
Márkushoz (Berczeli A. Károly)37
Porcellio poetae36
Procelliusnak, a költőnek (Csorba Győző)36
De Porcellio et Ioviniano38
Porcelliusról és Iovinianusról (Zala Mária)39
Ad Iulium39
Gyulához (Csorba Győző)38
In Carolum39
Károlyra (Kurcz Ágnes)38
De Guarino 40
Guarinóról (Csorba Győző)39
Ad Agapetum40
Agapetushoz (Kurcz Ágnes)40
In furem suorum carminum40
Költeményeinek tolvajára (Kálnoky László)41
In Gryllum42
Gryllusra (Végh György)41
Suum opus modeste laudat42
Szerénykedve dicséri saját művét (Berczeli A.Károly)41
Ad Laurentium42
Lőrinchez (Hegedűs István)43
Laudat carmina Titi Strozzae42
Titus Strozza verseit dicséri (Hegedűs István)43
In Paulum42
Paulusra (Kurcz Ágnes)43
De laudibus Guarini44
Guarinus dicsérete (Hegedűs István)43
In Gasparem44
Gáspárra (Újvári Károly)45
Ad Rufum44
Rufushoz (Kurcz Ágnes)45
Cuidam ardua suadenti 44
Egy valakinek, aki nehéz dologra biztat (Csorba Győző)45
De se ipso46
Önmagáról (Kurcz Ágnes)47
Tetrastichon in Guarinum Veronenesem46
Tetrastichon a veronai Guarinóra (Zala Mária)47
Ad Clementem46
Kelemenhez (Kurcz Ágnes)47
In Prosperum46
Prosperre (Kurcz Ágnes)47
In Gryllum46
Gryllusra (Újvári Károly)47
Ad Guarinum46
Guarinóhoz (Hegedűs István)47
In Carolum48
Károlyra (Kurcz Ágnes)49
In Rufum 48
Rufushoz (Csorba Győző)49
In Carolum48
Károlyra (Kurcz Ágnes)49
Fragmentum epigrammatis alicuius, ad Guarnum48
Egy Guarinóhoz írt epigramma töredéke (Kurcz Ágnes)49
Ad Troilushoz 48
Troilushoz (Csorba Győző)49
Ad eundem49
Ugyanahhoz (Csorba Győző)51
In Ugonem50
Hugóra (Kardos Tibor)51
In Philiticum50
Philiticusra (Weöres Sándor)51
Ad Gryllushoz 50
Gryllushoz (Végh György)51
Ad eundem51
Ugyanarra (Csorba Győző)51
In eunderm52
Ugyanarra (Csorba Győző)53
De divite laudante papuperiem53
A gazdagról, aki a szegénységet dicséri (Berczeli A. Károly)53
De naso Cyri et Grylli52
Cyrus és Gryllus orráról (Weöres Sándor)52
In Ugonem52
Hugóra (Csorba Győző)52
In arrogantem52
Egy hányavetihez (Hegedűs István)53
De naso Harilli52
Harillus orráról (Kurcz Ágnes)53
Ad Rullum54
Rullushoz (Kurcz Ágnes)55
Ad Guarinum Veronensem55
A veronai Guarinóhoz (Végh György)55
Ad Conradam54
Gertrúdhoz (Kurcz Ágnes)55
De Phryne54
Phrynéről (Kurcz Ágnes)55
Ad Gallum56
Gallushoz (Vajda Endre)57
Ad Prosperum57
Prosperhez (Tellér Gyula)57
De Agnete56
Ágneshez (Kardos Tibor)57
Optat coitum puellae56
Egy leánnyal szeretne lefeküdni (Csorba Győző)57
Ad Magdalenam57
Magdolnához (Nemes Nagy Ágnes)59
Ad Rufum59
Rufushoz (Kurcz Ágnes)59
Ad Severum 60
Severushoz (Csorba Győző)60
De se ipso60
Saját magáról (Berczeli A. Károly)61
Da amica sua60
Barátnőjéről (Csorba Győző)60
Ad Paulum60
Pálhoz (Kurcz Ágnes)61
De Silvia61
Szilviáról (Berczeli A. Károly)62
In Carbonem poetam63
Carbo költőre (Kurcz Ágnes)62
De Laelia63
Laeliáról (Csorba Győző)63
Ad enadem62
Ugyanahhoz (Csorba Győző)63
Ad Paulum63
Pálhoz (Kurcz Ágnes)63
Ad Ludovicum62
Lajoshoz (Kurcz Ágnes)63
De se ipso, cum virginitatem amisisset62
Mikor ártatlanságát elvesztette (Csorba Győző)63
De Porcia64
Porciáról (Csorba Győző)65
In Blasium pomilionem64
A törpe Balázsra (Csorba Győző)65
Ad Linum64
Linushoz (Kurcz Ágnes)65
De theatro Veronensi64
A veronai színházról (Kurcz Ágnes)65
In Bertum66
Bertusra (Kurcz Ágnes)66
In Cressam66
Cressára (Kurcz Ágnes)67
De Urso cinaedo66
A fajtalan Ursusról (Kurcz Ágnes)67
In Gryllum66
Gryllusra (Palotay Béla)67
In Basinum66
Szamárdyhoz (Csorba Győző)67
In Leonem cinaedum66
A fajtalan Leóna (Kurcz Ágnes)67
In Guidonem68
Guidóra (Csorba Győző)69
Ad Lunam 68
A Holdhoz (Újvári Károly)69
Ad Perinum70
Perinushoz (Kurcz Ágnes)69
In inconstantem69
Az állhatatlanra (Kurcz Ágnes)70
In mendacem70
Egy hazugra (Kálnoky László)71
Ad Liberam70
Liberához (Csorba Győző)71
Quaestio ardua et difficilis70
Súlyos és kellemetlen kérdés (Csorba Győző)71
Ad Lupum70
Farkashoz (Vajda Endre)71
In Prosperum70
Prosperra (Kurcz Ágnes)71
Ad amicam72
Barátnőjéhez (Csorba Győző)72
Ad Gallionem 72
Gallióhoz (Kurcz Ágnes)73
In non restituentem mutuum72
Arra, aki nem adja meg a kölcsönt (Kurcz Ágnes)73
In Luciam73
Luciára (Csorba Győző)73
In mendacem72
Egy hazugra (Kurcz Ágnes)73
In Carolum74
Károlyra (Palotay Béla)75
In Priscam74
Priscára (Kurcz Ágnes)75
De amore sou in Ledam puellam75
Lédához fűződő szerelméről (Kurcz Ágnes)74
Fragmentum epigrammatis alicuius74
Egy epigramma töredéke (Kurcz Ágnes)75
Ad Rinucium75
Rinuciushoz (Nemes Nagy Ágnes)74
Ad Prosperum76
Prosperhoz (Kurcz Ágnes)76
De Ambrosio77
Ambrusról (Újvári Károly)76
In Celsum77
Celsusra (Kurcz Ágnes)77
Conqueritur, quod se socii ad lupanar seduxissent78
Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták (Dybas Tihamér)79
Qualem optet amicam78
Milyen barátnőt szeretne (Csorba Győző)79
In adulterum78
Egy házasságtörőre (Csorba Győző)79
In Cyprianum78
Cyprianushoz (Berczeli A. Károly)79
Ad Galeottum80
Galeottóhoz (Palojtay Béla)81
Epitaphium Valerii Marcelli80
Valerius Marcellus sírirata (Palojtay Béla)81
De signo Amphitryonis80
Amphitryon jeléről (Kurcz Ágnes)81
In Luciam80
Luciára (Csorba Győző)81
De Galeso81
Galesusról (Újvári Károly)81
In Aulum82
Aulusra (Újvári Károly)82
Ad Gallionem82
Gallióhoz (Hegedűs István)83
Ad Guarinum82
Guarinóhoz (Takáts Gyula)83
In Pindolam82
Pindolára (Kurcz Ágnes)83
In Lupum82
Farkasra (Kurcz Ágnes)83
De Monade et Dyade, numeris84
A Monászról és Düászról (Kurcz Ágnes)85
In Theclam84
Teklára (Újvári Károly)85
De sua aetate84
Életkoráról (Kálnoky László)85
Ad Iustinam84
Justinához (Szabó Magda)85
In Lappum86
Lappusra (Kurcz Ágnes)87
In Syllam86
Syllára (Kurcz Ágnes)87
De sacrilego87
A szentségtörő (Jékely Zoltán)87
In adulterum86
Egy házasságtörőre (Csorba Győző)87
Ad Luciam89
Lúciához (Csorba Győző)89
De neganet mutuum88
Arról, aki letagadja a kölcsönt (Kurcz Ágnes)89
In Iudaeum foenetatorem89
Egy uzsorásra (Hegedűs István)89
De se quod amare copisset88
Mikor szerelembe esett (Kerényi Grácia)89
In Linum docentem paedicare90
A farcicerét javalló Linusra (Csorba Győző)91
De eodem 91
Ugyanarról (Csonka Ferenc)91
De eodem90
Ugyanarról (Kurcz Ágnes)91
De eodem90
Ugyanarról (Kurcz Ágnes)91
In eundem92
Ugyanarra a Linusra (Csorba Győző)91
De Thespi92
Thespisről (Kurcz Ágnes)92
Deridet euntes Romem ad iubileum92
Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György)93
De eodem92
Ugyanarról (Végh György)93
De caupone, qui anno iubilaei dutauts est94
Kocsmáros a jubileum évében (Végh György)95
De eodem94
Ugyanarról (Végh György)95
Galeotti peregrinationem irridet94
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását (Dybas Tihamér)95
De Marcelli tropheo96
Marcello győzelmi jelvényéről (Zala Mária)97
Ad Aeneam Sylvium96
Aeneas Sylviushoz (Áprily Lajos)97
Responsio97
Válasz (Áprily Lajos)96
Eiusdem ad eundem97
Ugyanaz ugyanahhoz (Áprily Lajos)98
Ad Petrum99
Péterhez (Fodor András)98
De se ipso98
Magamagáról (Csorba Győző)99
In crudelemm praetorem99
A krudélis prétor ellen (Weöres Sándor)99
De Ambrosio100
Ambrusról (Végh György)101
In Malcum100
Malcusra (Kurcz Ágnes)101
In Dionysium100
Dénesre (Kálnoky László)101
In Philippum100
Fülöphöz (Weöres Sándor)101
Ad Georgium100
Györgyhöz (Kurcz Ágnes)101
Ad Paulum101
Pálhoz (Muraközy Gyula)102
In Gryllum102
Gryllusra (Kurcz Ágnes)103
Ad Ursum102
Ursushoz (Zala Mária)103
Ad Bartholomaeum103
Bertalanhoz (Weöres Sándor)103
Cuidam Petro104
Egy bizonyos Péternek (Csorba Győző)105
Pro concicio, ad Philippum Bibum104
Bibio Fülöphöz, vendéglátásáért (Csorba Győző)105
Ad Bartholomaeum104
Bertalanhoz (Kurcz Ágnes)105
Ad Ornitum105
Ornitushoz (Csorba Győző)105
Agit gratias Sigismundo Masono106
Köszönetet mond Masoni Zsigmondnak (Csorba Győző)105
In Lupum fallacem106
Az álnok Farkasra (Takáts Gyula)107
In Lupum106
Farkasra (Weöres Sándor)107
In Ovillum106
Ovillusra (Nemes Nagy Ágnes)106
In Antoniolum Placidum107
Antoniolus Placidushoz (Csorba Győző)106
In Hodum108
Hódusra (Kardos Tibor)109
In Ladvancum 109
Ladvancusra (Berczeli A. Károly)108
Cyminopristes108
Cyminopristes azaz köményhasogató (Zala Mária)109
Ad Rufum108
Rufushoz (Weöres Sándor)109
In Demetrium109
Demetriusra (Kurcz Ágnes)109
In eundem108
Ugyanarra (Kurcz Ágnes)109
De uva 109
A szőlőről (Weöres Sándor)110
De Frando naufrago110
A hajótörött Frandushoz (Berczeli A. Károly)109
De manco110
Egy nyomorékról (Berczeli A. Károly)109
Ad Laurum110
Lőrinchez (Kálnoky László)111
In Anellum112
Anellusra (Csonka Ferenc)112
Ad Lazarum113
Lázárhoz (Berczeli A. Károly)112
Ubi asini exonerantur112
Szamár-beszámoló (Takáts Gyula)113
Ad Gratianum112
Gratianushoz (Kurcz Ágnes)114
Ad Rufum114
Rufushoz (Kálnoky László)115
Ad Paulum114
Pálhoz (Kurcz Ágnes)115
In Cyprianum114
Cyprianusra (Kurcz Ágnes)115
Conqueritur de sua inopia114
Szegénységét panaszolja (Kerényi Grácia)115
In Lippum114
Lippusra (Kurcz Ágnes)115
Lepitaphium Homeri116
Homérosz sírfelirata (Csorba Győző)117
Pro Constantinopoli diruta116
Konstantinápoly elestéről117
De Arquada116
Arquához (Weöres Sándor)117
Ad Galeottum pro dono quodam117
Galeottóhoz, ajándékba viszonzásul (Csorba Győző)117
Ad Marcellum118
Mercellóhoz (Nemes Nagy Ágnes)119
Manueli119
Manuelisnek (Csorba Győző)118
Ad libros suos119
Könyveihez (Végh György)118
De vitae mutatione119
Életünk változtatásáról (Kurcz Ágnes)120
Tetrastichon in Borsum121
Tetrastichon Borsóra (Zala Mária)120
De iactura vitae humanae120
Az emberi élet veszteségéről (Csonka Ferenc)121
Martino Philectico120
Martinus Philecticusnak (Zala Mária)120
In formosum nomine Balthaserem120
A szép nevű Baltazárra (Csonka Ferenc)121
In tres cardinales camerarios122
A három kamarai bíborosra (Csonka Ferenc)122
In monoculum praefectum Urbis122
Róma félszemű prefektusára (Csonka Ferenc)123
In urbem Romam122
Róma városára (Csonka Ferenc)124
Molzae122
Molzának (Csonka Ferenc)124
Rogat magistrum Greogium, ut inceptam cuiusdamfontis descriptionem122
Kéri Gregius mestert, hogy fejezze be egy bizonyos kút leírását, melyet elkezdett (Zala Mária)123
Ad Nicolaum Scholam124
Nicolaus Scholához (Zala Mária)125
Ad Carolum 126
Károlyhoz (Kerényi Grácia)127
Ad Rufum126
Rufushoz (Csonka Ferenc)127
In cinaedum126
Egy fajtalanra (Csonka Ferenc)127
In quendam126
Valakire (Csonka Ferenc)127
De vulva Ursulae126
Orsolya ágyékáról (Csonka Ferenc)127
De eadem128
Ismét Orsolya mindzsójáról (Csorba Győző)129
De vulva Ursulae128
Orsolya ágyékáról (Csonka Ferenc)129
De eadem128
Ugyanarról (Csonka Ferenc)130
Ad Telesphorum cinaedum129
A kéjenc Telesphoruszhoz (Csonka Ferenc)130
Ad Luciam130
Lúciához (Csonka Ferenc)131
De eadem130
Ugyanarról (Csonka Ferenc)132
De Lucia130
Még egyszer Lúciára (Csorba Győző)131
In eandem132
Ugyanarra (Csonka Ferenc)132
In Luciam eandem132
Ugyanarra a Luciára (Csonka Ferenc)133
De Luciae prognostico132
Lucia jóslatáról (Újvári Károly)132
In meretricem lascivam134
Egy buja kéjhölgyre (Csonka Ferenc)135
Ad Antonium Mariam134
Antonio Mariához (Kerényi Grácia)135
In Ugonem134
Hugóra (Csonka Ferenc)135
In Pindolam135
Pindolára (Csorba Győző)135
Epigramma 136
Epigramma (Csorba Győző)137
Fragmentum136
Töredék (Csonka Ferenc)137
Fragmentum sine lemmate136
Cím nélküli töredék (Csonka Ferenc)137
Ad Antimum138
Antiumshoz (Csonka Ferenc)138
De Thalete ab anu irriso138
Thalészről, amikor egy öregasszony gúnyolta (Csonka Ferenc)139
De lepore et vulpe138
A nyúlról meg a rókáról (Csonka Ferenc)139
In pumilionem138
A törpére (Csonka Ferenc)139
De Phryne, a qua Thebae restitutae fuerunt139
Phrünéről, aki helyreállította Tébát (Csonka Ferenc)139
De Pompeio Magno140
A Nagy Pompeiusról (Csonka Ferenc)141
De Pompeio Magno140
A Nagy Pompeiusról (Csonka Ferenc)141
Cur aetatem exuant serpentes, cum senito intereant homines140
Miért vedlik le korukat a kígyók, az emberek pedig elpusztulnak az öregégtől (Csonka Ferenc)141
De Xerxe et Tito140
Xerxészről és Titusról (Csonka Ferenc)141
De Troia eversa et Roma emperante142
A feldúlt Trójáról és az uralkodó Rómáról (Csonka Ferenc)143
De Achille143
Akhilleuszról (Csonka Ferenc)143
Comparatio Troiae et phoenicis exusti142
Trója és a hamvaiból újra éledő főnix összehasonlítása (Csonka Ferenc)143
De superbia Xerxis142
Xerxész gőgjéről (Csonka Ferenc)143
Verba Andromedae, pugnante diversus cetum Perseo144
Amdormedé szavai, amikor Perszeusz harcol a tengeri szörnnyel (Csonka Ferenc)145
Ad nummos144
A pénzhez (Csonka Ferenc)145
E Graeco144
Görögből (Csonka Ferenc)145
De agna, quae pavit lupum147
Egy farkast tápláló bárányról (Csonka Ferenc)148
E Graeco146
Görögből (Csonka Ferenc)178
E Graeco146
Görögből (Csonka Ferenc)147
De Cupidine pharetrato146
A tegzes Cupidoról (Csonka Ferenc)147
De Amore147
Ámorról (Csonka Ferenc)148
De gratia148
A háláról (Csonka Ferenc)148
Venus ad Palladem149
Vénusz Pallaszhoz (Csonka Ferenc)148
Ptolemaeus148
Ptolemaiosz (Csonka Ferenc)149
Verba Troiae ad Palladem148
Trója szavai Pallaszhoz (Csonka Ferenc)149
De Thrasybulo Lacedaemonio150
A spártai Thraszübuloszról (Csonka Ferenc)150
De Byzantio150
Bizáncról (Csonka Ferenc)151
Verba Clytaemnestrae ad filium Orestem150
Klütaimnésztra szavai fiához, Oresztészhez (Csonka Ferenc)151
De Romanorum potentia150
A rómaiak hatalmáról (Csonka Ferenc)151
De eodem152
Ugyanarról (Csonka Ferenc)151
De Thespi et Aeschylo152
Theszpiszről és Aiszkhüloszról (Csonka Ferenc)152
Hymnus in Musas, Apollinem Iovemque152
Himnusz a Múzsákhoz, Apollóhoz és Juppiterhez (Csonka Ferenc)153
Ad Ludovicum Cyprium, de Hymno154
Ciprusi Lajoshoz, egy himnusz-fordítás kapcsán (Csorba Győző)155
De littera Pythagorae154
A püthagoraszi betűről (Kurcz Ágnes)155
In Vallam154
Vallára (Berczeli A. Károly)155
Comparatio Marcellorum, Venetiet Romani154
A két Marcellus, a velencei és római összehasonlítása (Csorba Győző)155
De Borsio, principe Ferrariae157
Borsóról, Ferrara hercegéről (Palojtay Béla)157
De Bilbili157
Bilbilisről (Kurcz Ágnes)158
In excommunicatum156
A kiközösítettre (Takáts Gyula)158
Ad Anellum156
A halott Anellushoz (Kurcz Ágnes)158
De sua aetate156
Életkoráról (Csorba Győző)158
In Severum158
Severusra (Nadányi Zoltán)159
De Bononia159
Bolognáról (Kurcz Ágnes)159
De Vincentino navigante158
A hajókázó Vincéről (Takáts Gyula)159
Ad stoicum quendam158
Egy sztoikushoz (Kálnoky László)159
In Marcum160
Márkushoz (Zala Mária)161
Aristoteles Argyropylo160
Arisztotelész Argüropülosznak (Kurcz Ágnes)161
De Amore deo160
Ámor istenről (Kurcz Ágnes)161
De Dionysio tyranno Syracusarum162
Dionüszoszról, a szirakuzai zsarnokról (Kurcz Ágnes)163
In Graeciam162
Görögországra (Kurcz Ágnes)163
Epitaphium Andreolae, matris Nicolai V. Romani162
Andreolának, V. Miklós pápa anyjának sírverse (Újvári Károly)163
Aliud in eandem162
Másik sírfelirat ugyanannak a sírjára (Csorba Győző)163
De Argyropylo philosopho164
Argüropülosz bölcsészről (Hegedűs István)163
De Sigismundo Malatesta, tyranno Arimini164
Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (Csorba Győző)164
De eodem164
Ugyanarról (Csorba Győző)164
Epitaphium in Bartholomaeum Montagnam physicum164
Montagna Bertalan természettudós sírfelirata (Csorba Győző)165
Epitaphium in Hectorem Sacratum164
Sacrato Hektor sírfelirata (Csorba Győző)165
Epitaphium in Andream Marionum sophistam166
Marionus András szofista sírfelirata (Csorba Győző)166
Ioanni Sagundineo166
Joannes Sagundienusnak (Hegedűs István)167
Alloquitur Musas166
A Múzsáknak szól (Hegedűs István)167
In Basinum Parmensem168
A pármai Basinusnak (Zala Mária)168
De Narcisso et Pygmalione168
Nárcisszuszról és Pügmaliónról (Újvári Károly)169
Ad Rullum170
Rullushoz (Csorba Győző)171
Artemisia ad Mausolum170
Artemisia Mausoloshoz (Berczeli A. Károly)171
Epitaphium clarissimae matronae, dominae Andreolae170
Andreola úrasszonynak, a legkiválóbb matrónának sírfelirata (Csorba Győző)171
In Senecam lippum170
A csipás Senecára (Csorba Győző)171
De corporibus mathematicis172
A geometriai idomokról (Kurcz Ágnes)172
Ad Marcellum172
Marcellóhoz (Csorba Győző)173
Epitaphium Ioannis Hunyadi, Matthiae regis patris174
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (Csorba Győző)175
De Laurentio Valla174
Lorenzo Valla halálára (Weöres Sándor)175
De Graeco174
Görögből (Kurcz Ágnes)175
De Marcello Veneto174
A velencei Marcellusról (Úrvári Károly)175
Epitaphium Thaddeae175
Thaddea sírirata (Palojtay Béla)175
De Theodoro Gaza175
Theodorus Gazáról (Kurcz Ágnes)176
Epitaphium Uladislai regis176
Ulászló király sírverse (Arany János)177
De ave, quae, capite licet abscisso, adhuc volabat176
Egy madárról, mely fejét veszítve is rohant még (Csorba Győző)177
De Roma179
Róma (Nemes Nagy Ágnes)178
Epitaphium Ioannis Huniadis178
Hunyadi János sírfelirata (Jánosy István)179
Roma ad hospites178
Róma, vendégeihez (Kerényi Grácia)179
Cur stellatum sit coelum?180
Miért csillagos az ég? (Nemes Nagy Ágnes)181
Quando primum Romae Musis sit honor habitus?180
Mikor kezdték Rómában tisztelni a Múzsákat? (Csorba Győző)181
De morte amici181
Barátja haláláról (Csorba Győző)181
Ad Ioannem Antonium182
Ioannes Antoniushoz (Kurcz Ágnes)183
Epitaphium in Franciscum Barbarum182
Sírfelirat Francesco Barbaróra (Zala Mária)183
Epitaphium Pauli Logici182
Paulus Logicus sírfelirata (Zala Mária)183
De Messio182
Messiusról (Csorba Győző)183
De venatione182
Vadászat (Zala Mária)183
De eodem183
Ugyanarról (Zala Mária)183
Epitaphium Alfonsi, regis Neapolitani184
Alfonz, nápolyi király sírfelirata (Újvári Károly)184
Crystallina184
Crystallina (Zala Mária)185
Eadem184
Ismét róla (Zala Mária)185
Laudat Nicolaum Perottum184
Dicséri Perotti Miklóst (Csorba Győző)185
De Titi libellis185
Titus könyveiről (Zala Mária)186
Epitaphium in Lazarum marchionem Malaspinam186
Lazaro Malaspina őrgróf sírfelirata (Zala Mária)187
Epitaphium Nicolai Pontificis Maximi186
V. Miklós pápa sírfelirata (Kurcz Ágnes)187
Ad Franciscum Aretinum186
Aretinushoz (Hegedűs István)187
De episcopo Mutinensi186
A modenai püspökhöz (Hegedűs István)187
Ad eundem episcopum186
Ugyanahhoz (Hegedűs István)188
Ad Gallum187
Gallushoz (Kálnoky László)187
Ad lectorem186
Az olvasóhoz (Hegedűs István)187
Magyarországi epigrammák
Laus Pannoiae191
Pannónia dicsérete (Berczeli A. Károly)193
De electione Matthiae regis Hungariae194
Mátyás Magyarország királyává választása (Kálnoky László)195
Comprecatio Deorum pro rege Matthia in Turcos bellum parante194
Könyörgés az istenekhez a török ellen harcba induló Mátyás királyért (Illyés Gyula)195
Se ipsum excusat, quod non proelia tractet194
Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba (Kálnoky László)195
De Aenea Pio Summo Pontifice196
Aeneas Sylviusról, Pius pápáról (Kurcz Ágnes)195
Epitaphium Guarini196
Guarino sírfelirata (Kurcz Ágnes)197
Epitaphium Guarini196
Guarino sírfelirata (Csonka Ferenc)197
Ad Galeottum196
Galeottóhoz (Zala Mária)197
Ugyanahhoz196
Galeottóhoz (Vas István)197
Conqueritur de mora regis198
Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt (Berczeli A. Károly)199
De captivitate Dragulae, Waivodae Transalpini198
Dragula havasföldi vajda fogságbaeséséről (Muraközy Gyula)199
Ad Matthiam regem198
Mátyás királyhoz (Berczeli A. Károly)199
Ad Polycarpum198
Polycarpushoz (Vas István)199
Conqueritur de mora regis Matthiae in Moldavia200
Panaszkodik Mátyás király Moldovában való hosszas időzése miatt (Muraközy Gyula)201
De Catharina, regina Hungariae200
Katalin, magyar királynéról (Kálnoky László)201
De cervo regium trahente vehiculum200
A királyi kocsit vonó szarvas (Vajda Endre)201
Ad Matthiam regem202
Mátyás királyhoz (Tellér Gyula)202
Veris prognosticon202
A tavasz előrejelzése (Kurcz Ágnes)202
Fragmentum203
Töredék (Csorba Győző)203
De corona regni ad Fridericum caesarem202
Frigyes császárhoz a királyi koronáról (Lator László)203
Epitaphium Barbarae, matris suae204
Anyjának, Barbarának sírfelirata (Hegedűs István)204
In Vitum204
Vitusra (Újvári Károly)205
Ad Fridericum caesarem204
Frigyes császárhoz (Lator László)205
De Pio Pontifice Maximo, qui obiit expeditione contra Turcos204
II. Pius pápáról, aki a török elleni felvonulás közben halt meg (Csonka Ferenc)205
Epitaphium papae Pii II.206
II. Pius pápa epitáfiuma (Palojtay Béla)207
De translatione Ioannis episcopi Varadiensis in Ecclesiam Strigoniensem206
Vitéz János esztergomi érsekké való kinevezéséről (Tóth István)207
De tectis per Ioannem archiepiscopum Strigoniensem instauratis206
Az épületekről, melyeket János esztergomi érsek állítatott helyre (Kurcz Ágnes)207
Invitat regem Matthiam ad hospitium suum206
Vendégségbe hívja magához Mátyás királyt (Kálnoky László)207
De Paulo Summo Pontifice208
Pál pápáról (Újvári Károly)209
De Paulo Summo Pontifice208
Pál pápáról (Újvári Károly)209
De eodem208
Ugyanarról (Gáspár Endre)209
A fonák módra élő emberről (Kurcz Ágnes)210
Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint hajdan? (Gáspár Endre)211
Egy hóbortos henyéről (Újvári Károly)211
A besúgókra (Fodor András)211
Ugyanazokról (Fodor András)212
Szobi Péternek, a nagyszerű katonának sírfelirata (Vajda Endre)213
Szlavóniáról (Kurcz Ágnes)213
Unokaöccsének, Vitéz Mihálynak (Kurcz Ágnes)213
Móré György sírfelirata (Vajda Endre)213
A vadászsólyom (Zala Mária)213
Galeottóhoz (Kálnoky László)214
Antalhoz (Csorba Győző)215
Ugyanahhoz (Csorba Győző)215
Galeottóhoz (Kurcz Ágnes)216
Chrisophorus Gallus orvos sírfelirata (Kurcz Ágnes)217
Crispusra (Kurcz Ágnes)218
Ugyanarra (Kurcz Ánges)219
A köszvényes Brigittára (Csorba Győző)220
Töredék (Csonka Ferenc)218
A vendéglátó Antalra (Nemes Nagy Ágnes)219
Valamely teológus művét dicséri (Kurcz Ágnes)219
Galeottóhoz (Kálnoky László)221
Ugyanahhoz (Csorba Győző)221
Üdvözlet Gaspare Tribracónak (Zala Mária)223
Tribracóhoz, a költőhöz (Áprily Lajos)224
Péterre (Csonka Ferenc)224
Galeottóhoz (Weöres Sándor)225
Marsilius Ficinus (Hegedűs István)225
Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról (Fodor András)226
Crispusra (Kurcz Ágnes)226
Verseiről (Kurcz Ágnes)226
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor)226
Vidnek (Lator László)226
Egy cím nélküli epigramma töredéke (Kurcz Ágnes)227
Egy hasonló (Zala Mária)228
Mátyás királyhoz (Csonka Ferenc)229
Philelphushoz (Csonka Ferenc)228
Belénes (Csonka Ferenc)228
A vallásossága miatt önmagát kiherélő szekszárdi apáthoz (Weöres Sándor)229
Cím nélkül (Zala Mária)229
Rómában (Zala Mária)229
A milánói Bartholomaeus Melciushoz (Zala Mária)230
Az erdélyi felkelésről (Fodor András)230
Mátyás kettős győzelmét ünnepli (Muraközy Gyula)231
Vitéz János érsek hadi jelvényéről (Kurcz Ágnes)232
A moldovaiaktól szerzett hadi jelvényekre, melyeket a budai Nagyboldogasszony templomában függesztettek ki (Vajda Endre)233
Galeottó bajvívása (Csorba Győző)233
Mátyás királyhoz (Kálnoky László)233
A firenzeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról (Végh György)235
Ugyanarról ugyanahhoz a királyhoz (Palojtay Béla)235
Ugyanarról ugyancsak hozzá (Zala Mária)235
Fodor (Crispus) Kristófnak (Csorba Győző)237
Polycarpushoz (Kálnoky László)237
Az esztergomi érsek erődítéseiről (Csonka Ferenc)239
János esztergomi érsekhez (Zala Mária)240
Henrikhez, a germán költőhöz (Jelenits István)239
Óda ugyanahhoz (Jelenits István)239
Timótheus testvérének üdvözletét küldi (Zala Mária)240
Epigramma (Weöres Sándor)245
Kalkhász megjósolja Trója pusztulását (Devecseri Gábor)245
Egy baljóslatú jelről (Hegedűs István)247
A narni Galeottóhoz (Csorba Győző)249
Békéért (Kálnoky László)249
A gyümölcstől roskadozó fáról (Kurcz Ágnes)249
Mars istenhez békességért (Kardos Tibor)249
A haldokló Janus Pannonius (Kálnoky László)251
Elégiák
Itáliai elégiák
Andrea Mantegna pádovai festő dicsérete (Kálnoky László)255
Estei Borsióhoz Ferrara őrgrófjához, Ioannes de Gaibana, Janus Pannonius szavaival (Kerényi Grácia)256
Janus Pannonius a gyűrűről Titus Vespasianus Strozzához (Kerényi Grácia)256
Janus Pannonius Titus Vespasianus Strozzának (Kurcz Ágnes)257
Válasz Titus Vespasianus Strozzának (Hegedűs István)258
Francesco Durante da Fanóhoz (Kerényi Grácia)259
Andreolának, V. Miklós római pápa és Fülöp bolgnai kardinális anyjának halálára (Csorba Győző)260
Siratóének Racacinusról, Kisinasáról (Palojtay Béla)260
Marco Giorgionak és Antoniolónak, amikor Scientában nyaraltak (Tellér Gyula)260
Apollóhoz, lábfájásakor (Csorba Győző)261
A narni Galeottóhoz (Lator László)261
Antonius Mariához a nősülésről (Hegedűs István)300
A hónapok vetélkedése (Kardos Tibor)301
Nászének Gulielmo Calefino és Flordemilia Guarina esküvőjére (Kerényi Grácia)303
Nászdal a milánói Mattheus Herba és ferrarai Margarita Costabilis lakodalmára (Hegedűs István)305
Perinushoz (Kerényi Grácia)308
Nászének Libera Guarina és Salamon de Sacrato esküvőjére (Kerényi Grácia)309
Búcsú a Múzsáktól (Kerényi Grácia)313
Bartholomaeus Cevola veronai jogtudósnak (Palojtay Béla)315
Az olasz nimfák legdicsőbbikének, Feronia istennőnek írta Janus Pannonius visszatérőben Rómából 1458. június 9-én (Csorba Győző)321
Magyarországi elégiák
Búcsú Váradtól (Berczeli A. Károly)325
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak (Takáts Gyula)329
Nyárdél egén ragyogó üstökös (Weöres Sándor)331
A vadkan és a szarvas (Illyés Gyula)333
Siratóének anyjának, Borbálának halálára (Csorba Győző)335
Szidalmazza a Holdat, mivel anyját elragadta (Nemes Nagy Ágnes)342
Mátyás magyar király válasza Antonio Constanzi olasz költőnek (Csorba Győző)349
Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László)355
Betegeskedése miatt panaszkodik 1466 márciusában (Áprily Lajos)361
Az Álomhoz (Weöres Sándor)365
Lelkemhez (Berczeli A. Károly)369
Az árvíz (Csorba Győző)371
A roskadozó gyümölcsfa (Kardos László)375
Bajoni István követ vadászkalapjáról (Kerényi Grácia)383
Az Atya- és Fiúisten beszélgetése az emberi nem elpusztításáról, akihez végül a Boldogságos Szűz könyörög (Csonka Ferenc)385
Hosszabb költemények
A szelek versenye (Berczeli A. Károly)397
Dicsőítő ének Lodovico Gonzagához, Manuta hercegéhez (Kerényi Grácia)405
Ének Itália békéjéért III. Frigyes császárhoz (Kerényi Gárcia)411
Francesco Barbaróhoz (Kerényi Grácia)415
Dicsőitő ének Renatusra (Kerényi Grácia)425
Dicsőitő ének a veronai Guarinóhoz (Csorba Győző)439
Dicsőitő ének a velencei Jacobus Antonius Marcellusról (Kerényi Grácia)464
Prózai művek
Beszédek (Nagy Tiborné)535
Levelek (Vida Tivadar)557
Görög fordítások (Honffy Pál, ifj. Horváth János)633
Utószó. Írta V. Kovács Sándor633
Függelék
Fontosabb irodalom643
Jegyzetek731
Gyakrabban idézett mitológiai nevek (Lexikon)731
Idegen nyelvű összefoglalók740

Janus Pannonius

Janus Pannonius műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Janus Pannonius könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Janus Pannonius összes munkái Janus Pannonius összes munkái
Állapot:
4.380 Ft
2.190 ,-Ft 50
33 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Janus Pannonius összes munkái Janus Pannonius összes munkái Janus Pannonius összes munkái

A gerinc elszíneződött.

Állapot:
4.380 ,-Ft
66 pont kapható
Kosárba