1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Janus Pannonius versei

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 322 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Egyetlenegy magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje "drága és jeles tudós... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppúgy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta... Tovább

Fülszöveg

Egyetlenegy magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje "drága és jeles tudós... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppúgy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga természetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán körtársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában. Vissza

Tartalom

Janus Pannonius arca (Bevezetés)5
Epigrammák a ferrerai korszakból
Guarinóhoz (Kardos Tibor)73
Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez (Nemes Nagy Ágnes)73
Leonellóhoz, Ferrara hercegéhez (Weöres Sándor)74
Leonelló sírverse (Weöres Sándor)75
Gryllushoz (Végh György)75
Gryllusra (Végh György)75
Gryllusra (Hegedűs István)75
Cyrus és Gryllus orráról (Weöres Sándor)76
Gryllusra (Kardos Tibor)76
Hugóra (Kardos Tibor)76
Prosperhez (Tellér Gyula)77
Philiticusra (Weöres Sándor)77
Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György)77
Ugyanarról (Végh Gyögy)78
Kocsmáros a jubileum évében (Végh György)78
Ugyanarról (Végh György)79
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György)79
Szegénységét panaszolja (Kerényi Grácia)80
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos)80
Janus Pannonius Aeneas Sylviushoz (Áprily Lajos)82
Janus Pannonius válasza (Áprily Lajos)83
Péterhez (Fodor András)83
Magáról (Csorba Győző)84
Martialishoz (Csorba Győző)85
Szerénykedve dicséri saját művét (Berczeli A. Károly)85
Guarinóról (Weöres Sándor)85
Egy kérkedőről (Csorba Győző)85
Aki csak a régi könyveket szereti (Nemes Nagy Ágnes)86
Hugóra (Weöres Sándor)86
A művészetről (Weöres Sándor)86
A nyárfák nem teremnek borostyánkövet (Csorba Győző)88
Severusra (Takáts Gyula)87
Róberthoz (Weöres Sándor)88
Pálhoz (Nemes Nagy Ágnes)89
Ugyanahhoz (Geréb László)88
Az áltudósról (Szabó Magda)89
Aurispáról (Weöres Sándor)89
Carbóhoz, a költőhöz (Berczeli A. Károly)90
Bertalanhoz (Kerényi Grácia)90
Önmagáról (Kálnoky László)90
Vergilius tolvajára (Weöres Sándor)91
Költeményeinek tolvajára (Kálnoky László)92
Egy fölöslegesen kérdezgetőre (Csorba Győző)91
A veronai Guarinóhoz (Végh György)92
A Krudélis Prétor ellen (Weöres Sándor)92
Ambrusról (Végh György)92
Dénesre (Kálnoky László)92
Fülöphöz (Weöres Sándor)93
Pálhoz (Muraközy Gyula)94
Márkushoz (Berczeli A. Károly)94
Bertalanhoz (Weöres Sándor)94
Ugyanahhoz (Weöres Sándor)95
Ornitushoz (Csorba Győző)95
Az álnok farkasra (Takáts Gyula)95
Farkashoz (Weöres Sándor)95
Farkasra (Weöres Sándor)95
Galeottóhoz (Weöres Sándor)95
Birkásra (Takáts Gyula)96
Hódusra (Kardos Tibor)96
Landvancuara (Berczeli A. Károly)97
Rufushoz (Weöres Sándor)97
A termő almafáról (Weöres Sándor)97
A szőlőről (Weöres Sándor)97
A hajótörött Frandusról (Takáts Gyula)98
Lőrinchez (Kálnoky László)98
Anellusra (Gerézdi Rabán)98
Szamár-beszámoló (Takáts Gyula)99
Szilviáról (Berczeli A. Károly)99
Rufushoz (Kálnoky László)99
Guarinóhoz (Takáts Gyula)99
Konstantinápoly elestéről (Kerényi Grácia)100
Névváltoztatásáról (Berczeli A. Károly)100
Az élet megváltoztatásáról (Weöres Sándor)100
Ódák, elégiák, hosszabb költemények ugyanabból az időből
A szelek versenye (Berczeli A. Károly)103
Perinushoz (Végh György)114
A hónapok vetélkedése (Kardos Tibor)115
III. Frigyes császárhoz Itália megbékítéséért (Berczeli A. Károly)117
Marco Giorgio és Antoniolo Scientának, mikor nyaraltak (Tellér Gyula)123
Epigrammák a padovai korszakból
Arquához (Weöres Sándor)127
Marcellóhoz (Nemes Nagy Ágnes)127
Marcello verseiről, melyeket ő latinra ültetett át (Nemes Nagy Ágnes)128
Galeottóhoz ajándékáért (Tellér Gyula)128
Ágneshez (Kardos Tibor)129
Jusztinához (Szabó Magda)130
Magdolnához (Weöres Sándor)130
Könyveihez (Végh György)130
A kiközösített Márkusra (Takáts Gyula)132
A hajókázó Vincéről (Takáts Gyula)132
Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (Csorba Győző)132
Ugyanarról (Csorba Győző)133
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (Csorba Győző)133
Lorenzo Valla halálára (Weöres Sándor)133
Róma (Nemes Nagy Ágnes)133
Róma a zarándokokhoz (Weöres Sándor)133
Elégiák, ódák, dicsőítő epikus költemények ugyanezen időszakból
A Narni-beli Galeottóhoz (Takáts Gyula)137
Janus Pannonius éneke az olasz nimfák legdicsőbbikéhez, Feronia istennőhöz, melyet Rómából jövet szerzett 1458. június 9-én (Gáspár Endre)138
Andrea Mantegna páduai festő dicsérete (Berczeli A. Károly)139
Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (Csorba Győző)140
Dicsőítő ének a velencei Giacomo Antonio Marcellóhoz (Berczeli A. Károly)165
Magyarországi epigrammák
Mátyás megválasztása Magyarország királyává (Kálnoky László)189
Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba vonuló Mátyás királyért (Illyés Gyula)189
A Narn-i Galeottóhoz (Csorba Győző)190
Guarino sírverse (Kardos Tibor)195
Katalin, magyar királynéról (Kálnoky László)191
Galeottóhoz (Kardos Tibor)191
Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt (Berczeli A. Károly)191
Panaszkodik Mátyás király Moldovában való hosszas időzése miatt (Berczeli A. Károly)192
Dragula, Moldovai vajda fogságba eséséről (Muraközy Gyula)192
Valerius Marcellus sírverse (Weöres Sándor)195
Galeottóhoz (Kálnoky László)194
Ugyanahhoz (Kálnoky László)194
Frigyes császárhoz a királyi koronáról (Lator László)195
Mentegetőzi, hogy nem elegyedik a harcba (Kálnoky László)196
A királyi kocsit vonó szarvas (Vajda Endre)196
Vitusra (Weöres Sándor)196
Vitusra (Kardos Tibor)197
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor)198
Pannónia dicsérete (Berczeli A. Károly)198
Galeottóhoz (Kálnoky László)199
Ugyanahhoz (Csorba Győző)199
Tribracóhoz, a költőhöz (Áprily Lajos)199
Antalhoz (Csorba Győző)200
Ugyanahhoz (Csorba Győző)200
Vendéglátó Antalra (Nemes Nagy Ágnes)201
Arisztotelész Argüropüloszhoz (Weöres Sándor)202
János váradi püspöknek esztergomi érsekké áthelyezése (Weöres Sándor)202
Pál pápáról (Berczeli A. Károly)203
Ugyanarról (Gáspár Endre)203
Ugyanahhoz (Gáspár Endre)203
Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét mint hajdan? (Gáspár Endre)204
Mátyás királyt vendégül hívja (Weröes Sándor)204
Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról (Fodor András)205
Az esztergomi érsek erődítményépítkezéséről (Weöres Sándor)205
János esztergomi érsekhez (Szabó Magda)206
Polycarpushoz (Kálnoky László)206
Az erdélyi felkelésről (Fodor András)207
Mátyás kettős győzelmét ünnepli (Muraközy Gyula)208
A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a Budai Nagyboldogasszony tempolmában függesztettek föl (Vajda Endre)208
Miért csillagos az ég? (Nemes Nagy Ágnes)209
Mátyás királyhoz (Tellér Gyula)209
Szobi Péternek, a nagyszerű katonának sírfeliratára (Vajda Endre)210
Messiusról (Csorba Győző)211
Mátyás királyhoz (Berczeli A. Károly)211
Galeotto bajvívása (Csorba Győző)211
Vetési Lászlóhoz (Kardos Tibor)211
Mars istenhez békességért (Kardos Tibor)212
Békéért (Csorba Győző)212
A firenezeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról (Végh György)212
A haldokló Janus Pannonius (Tellér Gyula)213
Magyarországi elégiák
A lázbetet Janus a táborozó Balázsnak (Takáts Gyula)217
Nyárdél egén ragyogó üstökös (Weöres Sándor)218
A vadkan és a szarvas (Illyés Gyula)220
Siratóének anyjának, Borbálának halálára (Csorba Győző)222
Szidalmazza a Holdat, mivel anyját elragadta (Nemes Nagy Ágnes)227
Mikor a táborban megbetegedett (Kálonky László)232
Betegsége miatt panaszkodik 1466 márciusában (Áprily Lajos)236
Az álomhoz (Weöres Sándor)238
Saját lelkéhez (Berczeli A. Károly)241
Az árvíz (Szabó Lőrinc)243
Jegyzetek 251

Janus Pannonius

Janus Pannonius műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Janus Pannonius könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Janus Pannonius versei
Állapot:
1.490 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba