Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Janus Pannonius versei

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 296 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-1117-0
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Egyetlenegy magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje "drága és jeles tudós... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppúgy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta... Tovább

Fülszöveg

Egyetlenegy magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje "drága és jeles tudós... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppúgy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga természetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán körtársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában. Vissza

Tartalom

Janus Pannonius arca (Kardos Tibor)7
Epigrammák a ferrarai korszakból
Guarinóhoz (Kardos Tibor)61
Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez (Nemes Nagy Ágnes)61
Leonellóhoz, Ferrara hercegéhez (Weöres Sándor)62
Leonelló sírverse (Weöres Sándor)62
Gryllushoz (Végh György)62
Gryllusra (Végh György)63
Gryllusra (Hegedűs István)63
Cyrus és Gryllus orráról (Weöres Sándor)63
Gryllusra (Kardos Tibor)63
Hugóra (Kardos Tibor)63
Prosperhez (Tellér Gyula)64
Philiticusra (Weöres Sándor)64
Kikacagja a római búcsúsokat (Végh György)64
Ugyanarról (Végh Gyögy)65
Ugyanarról (Végh György)65
Kocsmáros a jubileum évében (Végh György)66
Ugyanarról (Végh György)66
Ugyanarról (Végh György)66
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György)66
Szegénységét panaszolja (Kerényi Grácia)67
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos)68
Janus Pannonius Aeneas Sylviushoz (Áprily Lajos)69
Janus Pannonius válasza (Áprily Lajos)69
Péterhez (Fodor András)70
Magáról (Csorba Győző)70
Martialishoz (Csorba Győző)71
Szerénykedve dicséri saját művét (Berczeli A. Károly)71
Guarinóról (Weöres Sándor)72
Egy kérkedőről (Csorba Győző)72
Aki csak a régi könyveket szereti (Nemes Nagy Ágnes)72
Hugóra (Weöres Sándor)73
A művészetről (Weöres Sándor)73
A nyárfák nem teremnek borostyánkövet (Csorba Győző)73
Severusra (Takáts Gyula)73
Róberthoz (Weöres Sándor)74
Pálhoz (Nemes Nagy Ágnes)74
Ugyanahhoz (Geréb László)75
Az áltudósról (Szabó Magda)75
Aurispáról (Weöres Sándor)75
Carbóhoz, a költőhöz (Berczeli A. Károly)75
Bertalanhoz (Kerényi Grácia)76
Önmagáról (Kálnoky László)76
Vergilius tolvajára (Weöres Sándor)76
Költeményeinek tolvajára (Kálnoky László)77
Egy fölöslegesen kérdezgetőre (Csorba Győző)77
A veronai Guarinóhoz (Végh György)77
A Krudélis Prétor ellen (Weöres Sándor)78
Ambrusról (Végh György)78
Dénesre (Kálnoky László)78
Fülöphöz (Weöres Sándor)79
Pálhoz (Muraközy Gyula)79
Márkushoz (Berczeli A. Károly)79
Bertalanhoz (Weöres Sándor)80
Ugyanahhoz (Weöres Sándor)80
Ornitushoz (Csorba Győző)80
Az álnok farkasra (Takáts Gyula)81
Farkashoz (Weöres Sándor)81
Farkasra (Weöres Sándor)81
Galeottóhoz (Weöres Sándor)81
Birkásra (Takáts Gyula)82
Hódusra (Kardos Tibor)82
Landvancuara (Berczeli A. Károly)82
Rufushoz (Weöres Sándor)82
A termő almafáról (Weöres Sándor)83
A szőlőről (Weöres Sándor)83
A hajótörött Frandusról (Takáts Gyula)83
Lőrinchez (Kálnoky László)83
Anellusra (Gerézdi Rabán)84
Szamár-beszámoló (Takáts Gyula)84
Szilviáról (Berczeli A. Károly)84
Rufushoz (Kálnoky László)85
Guarinóhoz (Takáts Gyula)85
Konstantinápoly elestéről (Kerényi Grácia)85
Névváltoztatásáról (Berczeli A. Károly)85
Az élet megváltoztatásáról (Weöres Sándor)86
Ódák, elégiák, hosszabb költemények ugyanabból az időből
A szelek versenye (Berczeli A. Károly)89
Perinushoz (Végh György)99
A hónapok vetélkedése (Kardos Tibor)100
III. Frigyes császárhoz Itália megbékítéséért (Berczeli A. Károly)101
Marco Giorgio és Antoniolo Scientának, mikor nyaraltak (Tellér Gyula)106
Epigrammák a padovai korszakból
Arquához (Weöres Sándor)111
Marcellóhoz (Nemes Nagy Ágnes)111
Marcello verseiről, melyeket ő latinra ültetett át (Nemes Nagy Ágnes)111
Galeottóhoz ajándékáért (Tellér Gyula)112
Ágneshez (Kardos Tibor)113
Jusztinához (Szabó Magda)113
Magdolnához (Weöres Sándor)113
Könyveihez (Végh György)114
A kiközösített Márkusra (Takáts Gyula)114
A hajókázó Vincéről (Takáts Gyula)115
Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (Csorba Győző)115
Ugyanarról (Csorba Győző)115
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (Csorba Győző)116
Lorenzo Valla halálára (Weöres Sándor)116
Róma (Nemes Nagy Ágnes)116
Róma a zarándokokhoz (Weöres Sándor)117
Elégiák, ódák, dicsőítő epikus költemények ugyanezen időszakból
A Narni-beli Galeottóhoz (Takáts Gyula)121
Janus Pannonius éneke az olasz nimfák legdicsőbbikéhez, Feronia istennőhöz, melyet Rómából jövet szerzett 1458. június 9-én (Gáspár Endre)124
Andrea Mantegna páduai festő dicsérete (Berczeli A. Károly)126
Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (Csorba Győző)127
Dicsőítő ének a velencei Giacomo Antonio Marcellóhoz (Berczeli A. Károly)145
Magyarországi epigrammák
Mátyás megválasztása Magyarország királyává (Kálnoky László)167
Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba vonuló Mátyás királyért (Illyés Gyula)167
A Narn-i Galeottóhoz (Csorba Győző)168
Guarino sírverse (Kardos Tibor)168
Katalin, magyar királynéról (Kálnoky László)169
Galeottóhoz (Kardos Tibor)169
Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt (Berczeli A. Károly)169
Panaszkodik Mátyás király Moldovában való hosszas időzése miatt (Berczeli A. Károly)170
Dragula, Moldovai vajda fogságba eséséről (Muraközy Gyula)170
Valerius Marcellus sírverse (Weöres Sándor)171
Galeottóhoz (Kálnoky László)171
Ugyanahhoz (Kálnoky László)171
Frigyes császárhoz a királyi koronáról (Lator László)172
Frigyes császárhoz (Lator László)173
Mentegetőzi, hogy nem elegyedik a harcba (Kálnoky László)173
A királyi kocsit vonó szarvas (Vajda Endre)173
Vitusra (Weöres Sándor)174
Vitusra (Kardos Tibor)174
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor)174
Pannónia dicsérete (Berczeli A. Károly)175
Galeottóhoz (Kálnoky László)175
Ugyanahhoz (Csorba Győző)175
Tribracóhoz, a költőhöz (Áprily Lajos)176
Antalhoz (Csorba Győző)177
Ugyanahhoz (Csorba Győző)177
Vendéglátó Antalra (Nemes Nagy Ágnes)177
Marsailio Ficinóról (Weöres Sándor)178
Arisztotelész Argüropüloszhoz (Weöres Sándor)178
János váradi püspöknek esztergomi érsekké áthelyezése (Weöres Sándor)179
Pál pápáról (Berczeli A. Károly)179
Ugyanarról (Gáspár Endre)179
Ugyanahhoz (Gáspár Endre)180
Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét mint hajdan? (Gáspár Endre)180
Mátyás királyt vendégül hívja (Weröes Sándor)181
Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról (Fodor András)181
Az esztergomi érsek erődítményépítkezéséről (Weöres Sándor)181
János esztergomi érsekhez (Szabó Magda)182
Polycarpushoz (Kálnoky László)182
Az erdélyi felkelésről (Fodor András)183
Mátyás kettős győzelmét ünnepli (Muraközy Gyula)183
A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a Budai Nagyboldogasszony tempolmában függesztettek föl (Vajda Endre)184
Miért csillagos az ég? (Nemes Nagy Ágnes)184
Mátyás királyhoz (Tellér Gyula)185
Szobi Péternek, a nagyszerű katonának sírfeliratára (Vajda Endre)185
Messiusról (Csorba Győző)185
Mátyás királyhoz (Berczeli A. Károly)186
Galeotto bajvívása (Csorba Győző)186
Vetési Lászlóhoz (Kardos Tibor)186
Mars istenhez békességért (Kardos Tibor)187
Békéért (Csorba Győző)187
A firenezeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról (Végh György)188
A haldokló Janus Pannonius (Tellér Gyula)188
Magyarországi elégiák
A lázbetet Janus a táborozó Balázsnak (Takáts Gyula)191
Nyárdél egén ragyogó üstökös (Weöres Sándor)192
A vadkan és a szarvas (Illyés Gyula)193
Siratóének anyjának, Borbálának halálára (Csorba Győző)195
Szidalmazza a Holdat, mivel anyját elragadta (Nemes Nagy Ágnes)200
Mikor a táborban megbetegedett (Kálonky László)204
Betegsége miatt panaszkodik 1466 márciusában (Áprily Lajos)207
Az álomhoz (Weöres Sándor)209
Saját lelkéhez (Berczeli A. Károly)212
Az árvíz (Szabó Lőrinc)213
Jegyzetek 221

Janus Pannonius

Janus Pannonius műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Janus Pannonius könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Janus Pannonius versei
Állapot:
1.490 Ft
740 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Janus Pannonius versei Janus Pannonius versei Janus Pannonius versei

Könyvtári könyv volt. A védőborító szakadozott. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.490 Ft
740 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Janus Pannonius versei

Szép állapotú példány.

Állapot:
1.490 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba