A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarországi humanisták

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.412 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-1813-2

Tartalom

Janus Pannonius művei
Epigrammák
Guarinóhoz (Hellén földön Apollót...) / Kardos Tibor9
Guarinóról / Weöres Sándor9
Guarino dicsérete / Zala Mária9
Ugyanarról (Hosszú álom után...) 10
Tetrastichon a veronai Guarinóra10
Gryllushoz / Végh György10
Gryllusra (Írni nem írsz...)10
Gryllusra (Gryllus, amíg te zörögsz...) / Hegedűs István11
Cyrus és Gryllus orráról / Weöres Sándor11
Gryllusra (Zopyrus egykor...) / Kardos Tibor11
Hugóra (Barbara volt az anyám...)11
Hugóra (Hencegsz: becsvágyad...) / Weöres Sándor12
Prosperhez / Tellér Gyula12
Philiticusra / Weöres Sándor12
Leonellóhoz, Ferrara fejedelméhez / Nemes Nagy Ágnes13
Leonellóhoz, Ferrara hercegéhez / Weöres Sándor13
Leonello sírverse13
Kikacagja a római búcsúsokat / Végh György14
Ugyanarról (szlávok, hiszpánok...)14
Ugyanarról (Már minden piacot...)15
Kocsmáros a jubileum évében15
Ugyanarról (Bárha sovány vagyok is...)15
Ugyanarról (Most használd ki...)15
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját16
Szegénységét panaszolja / Kerényi Grácia16
Janus Panonius Aeneas Sylviushoz / Árpily Lajos17
Janus Pannonius válasza 17
Martialishoz / Csorba Győző18
Szerénykedve dicséri saját művét / Berczeli Anzelm Károly19
Péterhez / Fodor András19
A veronai Guarinóhoz / Végh György19
Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták / Dybas Tihamér20
Magáról / Csorba Győző20
Életkoráról / Kálnoky László21
Ágneshez / Kardos Tibor21
Szeretkezni vágyik / Csorba Győző22
Magdolnához / Weöres Sándor22
Gertrúdhoz / Kurcz Ágnes23
Saját magáról / Berczeli Anzelm Károly23
Barátnőjéről / Csorba Győző23
Szilviáról / Berczeli Anzelm Károly24
Laeliáról / Csorba Győző24
Ugyanahhoz (Egybefonódik a párzó...) / Csorba Győző24
Liberához 24
Súlyos és kellemetlen kérdés25
Luciára25
Ambrusról (Hogyha csak úgy...) / Újvári Károly26
Milyen barátnőt szeretne / Csorba Győző26
Egy házasságtörőre26
Jusztinához / Szabó Magda27
Rufushoz (Közkedveltek a verseim...) / Kálnoky László27
Rufushoz (Lángolt fönn a tetőd...) / Weöres Sándor27
Guarinóhoz (Így szóltál, Guarino...) / Takáts Gyula27
Dénesre / Kálnoky László28
Fülöphöz / Weöres Sándor28
Ornitushoz / Csorba Győző28
Az álnok Farkasra / Takáts Gyula 28
Farkashoz / Weöres Sándor29
Farkasra29
Birkásra / Takáts Gyula29
Hódusra / Kardos Tibor29
Ladvancusra / Berczeli Anzelm Károly30
A hajótörött Frandusról / Takáts Gyula30
Lőrinchez / Kálnoky László30
Anellusra / Gerézdi Rabán31
A krudélis prétor ellen / Weöres Sándor31
Ambrusról (Ó, Tódor, te hazudsz...) / Végh György31
Szamár-beszálló / Takáts Gyula31
Egy kérkedőről / Csorba Győző32
Aki csak a régi könyveket szereti / Nemes Nagy Ágnes32
Bertalanhoz (Azt panaszolja szavad...) / Kerényi Grácia32
Bertalanhoz (Adj kölcsön hét pénzt...) / Weöres Sándor33
Ugyanahhoz (Nem sértvén a bizalmad...) 33
A művészetről33
A nyárfák nem teremnek borostyánkövet / Csorba Győző33
Severusra / Takáts Gyula34
Róberthoz / Weöres Sándor34
Pálhoz (Pál, valahányszor látsz...) / Muraközy Gyula35
Pálhoz (Verseidet, Pálom...) / Nemes Nagy Ágnes35
Ugyanahhoz (Értem a gáncsot...) / Geréb László36
Az áltudósról / Szabó Magda36
Aurispáról / Weöres Sándor36
Carbóhoz, a költőhöz / Berczeli Anzelm Károly36
Egy fölöslegesen kérdezgetőre / Csorba Győző37
Vergilius tolvajára / Weöres Sándor37
Költeményeinek tolvajára / Kálnoky László37
Márkushoz / Berczeli Anzelm Károly38
A kiközösített Márkusra / Takáts Gyula38
Titus Strozza verseit dicséri / Hegedűs István38
Gáspárra / Újvári Károly38
Egy valakinek, aki nehéz dologra biztat / Csorba Győző39
Önmagáról / Kálnoky László39
Névváltoztatásról / Berczeli Anzelm Károly40
Az élet megváltoztatásáról / Weöres Sándor40
Konstantinápoly elestéről / Kerényi Grácia40
Arquához / Weöres Sándor40
Marcellóhoz / Nemes Nagy Ágnes41
Marcello verseiről, melyeket ő latinra ültetett át41
Ugyanarról kicsit másként / Kurucz Ágnes41
A termő almafáról / Weöres Sándor41
A szőlőről42
A sólyomvadászatról / Zala Mária42
Galeottóhoz (Kérdezd egyre...) / Weöres Sándor42
Galeottóhoz ajándékáért / Tellér Gyula43
Könyveihez / Végh György43
A hajókázó Vincéről / Takáts Gyula44
Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról / Csorba Győző44
Ugyanarról (Rimini apró zsarnoka...) 44
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata45
Lorenzo Valla halálára / Weöres Sándor45
Róma / Nemes Nagy Ágnes45
Róma a zarándokokhoz / Weöres Sándor45
Mátyás megválasztása Magyarország királyává / Kálnoky László46
Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért / Illyés Gyula46
A Narni-i Galeottóhoz / Csorba Győző47
Guarino sírverse / Kardos Tibor47
Katalin, magyar királynéról / Kálnoky László48
Galeottóhoz (Végre ehessek almát...) / Kardos Tibor48
Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt / Berczeli Anzelm Károly48
Panaszkodik Mátyás király Moldvában való hosszas időzése miatt / Muraközy Gyula49
Dragula, havasalföld vajda fogságba eséséről 49
Valerius Marcellus sírverse / Weöres Sándor50
Galeottóhoz (Mert máshoz nem fűz...) / Kálnoky László50
Ugyanahhoz (Mit szóljak hozzá...)50
Frigyes császárhoz a királyi koronáról / Lator László51
Frigyes császárhoz51
Anyjának, Barbarának sírfelirata / Hegedűs István52
Mentegetőzik, hogy nem elegyedik a harcba / Kálnoky László52
A királyi kocsit vonó szarvas / Vajda Endre52
Vitusra (Mért dalolok?...) / Weöres Sándor53
Timotheus testvérnek Janus üdvözletét küldi / Zala Mária53
Pannónia dicsérete / Berczeli Anzelm Károly54
János váradi püspöknek esztergomi érsekké áthelyezése / Weöres Sándor54
Galeottóhoz (Ábécére tanítod...) / Kálnoky László55
Ugyanahhoz (Még a szuroknál is...) / Csorba Győző55
Tribracóhoz, a költőhöz / Áprily Lajos55
Rómában / Csorba Győző56
Ugyanahhoz (Sárga arany-mázas...)57
Vendéglátó Antalra / Nemes Nagy Ágnes57
Marsilio Ficinóról / Weöres Sándor58
Arisztotelész Argüropüloszhoz 58
Pál pápáról / Berczeli Anzelm Károly58
Ugyanarról (Szentnek nem tudlak...) / Gáspár Endre59
Ugyanahhoz (Van lányod...)59
Miért nem vizsgálják meg manapság a pápák heréjét, mint hajdan? / Gáspár Endre59
Mátyás királyt vendégül hívja / Weöres Sándor60
Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról / Fodor András60
Egy dunántúli mandulafáról / Weöres Sándor60
Az esztergomi érsek erődítményépítkezéséről61
János esztergomi érsekhez / Szabó Magda61
Galeotto bajvívása / Csorba Győző61
(Mátéhoz) / Zala Mária62
Polycarpushoz / Kálnoky László62
Az erdélyi felkelésről / Fodor András63
Mátyás kettős győzelmét ünnepli / Muraközy Gyula63
A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a budai Nagyboldogasszony templomában függesztettek föl / Vajda Endre64
Miért csillagos az ég / Nemes Nagy Ágnes64
Mátyás királyhoz (Azt tudakoltad előbb...) / Tellér Gyula64
Szobi Péternek, a nagyszerű katonának sírfelirata / Vajda Endre65
Szlavóniáról / Kurcz Ágnes65
Messiusról / Csorba Győző65
Mátyás királyhoz (Bölcs a király...) / Berczeli Anzelm Károly65
Vetési Lászlóhoz / Kardos Tibor66
Mars istenhez békességért66
Békéért / Csorba Győző67
A firenzeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról / Végh György67
A haldokló Janus Pannonius / Tellér Gyula67
Elégiák, ódák
Perinushoz / Végh György71
A hónapok vetélkedése / Kardos Tibor72
Marco Giorgiónak és Antoniolónak, mikor Scientában nyaraltak / Tellér Gyula73
(Búcsú a múzsáktól) / Kerényi Grácia74
A narni-beli Galeottóhoz / Tellér Gyula75
Az olasz nimfák legdicsőbbikéhez, Feronia istennőhöz / Gáspár Endre79
Andrea Mantegna páduai festő dicsérete / Berczeli Anzelm Károly80
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak / Takáts Gyula82
Búcsú Váradtól / Áprily Lajos83
Nyárdél egén ragyogó csillag / Weöres Sándor84
A vadkan és a szarvas / Illyés Gyula86
Siratóének anyjának, Barbarának halálára / Csorba Győző87
Szidalmazza a holdat, mivel anyját elragadta / Nemes Nagy Ágnes92
Mátyás magyar király válasza Antonio Costanzi olasz koltőnek / Csorba Győző96
Mikor a táborbanmegbetegedet / Kálnoky László101
Betegeskedése miatt panaszkodik 1466 márciusában / Áprily Lajos104
Az álomhoz / Weöres Sándor105
Saját lelkéhez / Berczeli Anzelm Károly108
Az árvíz / Szabó Lőrinc110
A roskadozó gyümölcsfa / Kardos László116
Bajoni István követ vadászkalandjáról / Kerényi Grácia117
János Henrikhez, a germán költőhöz / Jelenits István119
Óda ugyanahhoz 120
Hosszabb költemények, dicsőítő énekek
A szelek versenye / Berczeli Anzelm Károlx125
III. Frigyes császárhoz Itália megbékítéséért 136
Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz / Csorba Győző142
Dicsőítő ének a velencei Giacomo Antonio Marcellóhoz / Berczeli Anzelm Károly, Szabó Magda176
Prózai írások
Levél Marcus Aureliusnak 1456. dec. 1. / Boronkai Iván199
Levél Galeotto Marziónak 1462.200
Levél Jacopo Ammannatinak 1462-1464 között 202
Követi beszéd II. Pál pápa magánkihallgatásán203
Levél Baleotto Marziónak 1465 körül205
Levél Galeotto Marziónak 1465 után208
Levél Mátyás királynak, Plutarkhosz-fordításának ajánlásaként 1467. okt. 15.212
Magyarországi humanisták 15-16. század
Versek
Garázda Péter
Nicolaus Cantorius dicsérete / Mutaközy Gyula219
Saját sírfelirata / Tóth István219
Megyericsei János
Saját sírfelirata / Tóth István220
Jacobus Piso
Mátyás király sírfelirata / Geréb László221
Leptához222
Hagymássy Bálint
Magyarországhoz / Takáts Gyula223
Stephanus Taurinus
Stauromachia, avagy a keresztesek paraszti háborúja / Muraközy Gyula227
Adrianus Wolphardus
Elégia Janus Pannonius költőhöz / Tóth István290
Nagyszombati Márton
(Bakócz Tamásnak) / Muraközy Gyula292
Magyarország főuraihoz / Majtényi Árpád293
Georg Wernher
A mohácsi csatatérről / Geréb László323
Oláh Miklós
Mária királyné vadászata / Geréb László324
Mária királyné kincstartójára324
Farsang éjszakája Brüge városában325
A töprenkedő Jacobus Danushoz / Hegyi György325
Válasz Kálnai Imre levelére326
Rotterdami Erazmus sírjára / Geréb László329
Rotterdami Erazmus sírfelirata / Tóth István331
A mostani évszázadra / Geréb László331
Az olvasóhoz / Hegyi György333
Gyászdal Bakyth Pálra334
Egy kurvás és iszákos rágalmazóra335
Verancsics Antal
Madrigál / Hegyi György337
Pietro da Cartagine orvos táncáról / Geréb László337
Pénz, éjszaka, Bacchus, Amor338
Egy ribanc gyűrűjéhez / Hegyi György339
Önmagához339
Hiúságok hiúsága, minden hiúság / Geréb László340
János király fiának, II. Jánosnak szerencsés születésére340
A magyarokhoz / Hegyi György341
(Élni a végzet...) 342
Sylvester János
A szépreményű, ifjú Geszthi Mihályhoz / Berczeli Anzelm Károly343
(A Magyar-latin grammatika ajánlóversei) 343
Elégia a török ellen indítandó háborúról / Csorba Győző344
Az "Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe" kezdetű zsoltár parafrázisa358
Bécs magáról / Berczeli Anzelm Károly362
Anna királynő sírverse / Hegedűs Isrtván363
Zsámboky János
Krisztushoz, Márk evangéliumának 8. részére / Geréb László364
Krisztushoz364
Szülővárosom, Nagyszombat címere366
Ami örökkévaló366
Az én Pallasom367
Az alchimia hiábavalósága367
Egységben az erő. A magyar főurakhoz367
Janus Pannoniushoz368
Istvánffy Miklós
Pásztorjáték (Megrokkant Palaemon...) / Geréb László370
Pásztorjáték (Szikláról szakadó...)370
Janus Pannonius pécsi püspökre / Hegyi György371
Szent Medárd napjára / Geréb László371
Pásztorjáték (Meztélláb vagy...) / Hegyi György371
Telegdi Miklós lektorhoz és Radéczy István préposthoz, az esztergomi egyház kanonokaihoz 372
Pásztorjáték (Fegyveres isten...) / Geréb László373
Gróf Zrínyi Miklós sírfelirata / Hegyi György374
(Megfoszt mindegyik érzékemtől...) 375
Pásztorjáték (Látod, az esztendő...) / Geréb László375
Egy csodálatosan szép hársfára, amely Radéczy kertjében áll pozsonyban, s amelyet ő Apollónak szentelt / Hegyi György375
Távoztában az ausztriai Neustadtból377
Radéczy István nagyváradi püspöknek, a Magyar Kamara elnökének377
Felirat a caselli Nicasius Ellebodius sírjára380
(Szélsőségek a lelkedet...)380
Christianus Schesaeus
Pannonia romlása / Muraközy Gyula és Hegedűs István381
Johannes Sommer
Magyar királyok / Tóth István 464
Moldva pusztulása / Geréb László, Tóth István465
A tiszta szerelem kertecskéje / Tóth István469
Második Jánosnak, Magyarország választott királyának sírfelirata 470
Szikszai Hellopoeus Bálint
Zrínyi szavai saját magáról a magyar nemesekhez / Muraközy Gyula471
Budai Parmenius István
Paean / Weöres Sándor477
Epibatikón, azaz hajóra szállást ünneplő költemény / Csorba Győző482
Kassai Dávid Zsigmond
Kovacsóczy Erzsébet sírfelirata / Tóth István494
Szamosközy István
A békéről / Tóth István495
Budához / Geréb László495
A fönséges fejedelem, Bocskay István címerére496
Bocskay István fejedelem bőkezűségéről497
Johannes Bocatius
Germániához / Muraközy Gyula498
Garázda vitézeknek a katonai fegyelemről / Geréb László499
Huszárok 499
A táborban felakasztott tolvaj nemesre500
Hadaknak iszonytató dúlásukról500
Öt huszár megfutamít és megver száz törököt / Muraközy Gyula500
Kedves a háború azoknak, akik nem ismerik / Tóth István501
A kozákokról / Geréb László502
Nagyszombat városán átutazóban 1592-ben 502
A kassai templomra503
Azokra a költőkre, akik rosszindulatúan írnak a magyar népről / Muraközy Gyula 503
Mária bölcsődala / Geréb László503
A magyar lovak dicsérete / Muraközy Gyula504
A borissza kántorra / Geréb László507
A részeg katonára, aki ölében ringyót dédelget / Muraközy Gyula508
Egy szemérmetlenre Venus napján508
Imádottjához, Rubellához508
Rubellához / Tóth István509
A szerelmeseknek egyetlen éj többet ér ezer nappalnál / Muraközy Gyula510
A nagyurakra / Geréb László510
Barátok, Bocatius sírjára ezt írjátok, ha megérdemli / Tóth István510
Óda Magyarország termékenységéről / Muraközy Gyula511
Tolnai Balog János
Balassa Bálint halálára / Geréb László515
Zoilus ellen, aki a magyar nyelvet ócsárolja / Tóth István515
A nagyhírű Bocatius mesterhez, a poéták atyjához Kassára való elutazása alkalmával / Muraközy Gyula516
Thuri György
Károlyi Gáspár emlékezete / Muraközy Gyula518
Jótanács518
Alvinci Péterhez elutazása alkalmából518
Filiczki János
Magyarország / Geréb László520
Nagyságos Homonnai Drugeth Bálint úr emlékezete / Muraközy Gyula520
Másik vers ugyanarra 522
Esdés a kegyelemért, a bűnök bocsánatáért, oltalomért, békéért és valamennyi viszontagságunkban való eligazításért522
Komédiák
Bartholomeus Frankfordinus
A tücsök / Kardos Tibor527
Az éberség és a tunyaság vetélkedése az erény ítélőszéke előtt538
Johannes Sommer
A Kólika és Podagra rémuralma / Muraközy Gyula542
Episztolák
Vitéz János leveleskönyvéből
(Ivanich Pál előszava Pál főesperesnek) 1451. január 12. / Boronkai Iván555
János úr első levele (Pál főesperesnek), mely a következők prológusának nevehzető 1445.ápr.24.557
Második levél (Pál főesperesnek) 1448. március 18.565
Hunyadi János akkori erdélyi vajda és kapitány stb. nevében Jenő pápának 1445. május 11.571
(Hunyadi János nevében) Jenő pápának 1446576
János váradi prépost levele (Lasocki) Miklós krakkói dékán úrnak579
János kormányzó úr nevében Frigyes római királynak, Ausztria, Stájerország stb. hercegének 1446. június 21.581
János kormányzó nevében Miklós Pápának, (a török elleni háború) ügyében 1448. szeptember 17.584
Hunyadi János kormányzó nevében írt panaszos beszámoló (Lasocki Miklós dékánnak, megbízottjának, a törököktől elszenvedett vereségről 1448. december 30.588
Hunyadi János kormányzó nevében Miklós pápának 1449. június 25.592
A főpapok és bárók nevében írt levél a bíborosi kollégiumnak, (a kegyúri jog csorbítatlansága) ügyében 1450. június 12.594
A kormányzó nevében (Kapusi) Bálint testvér pápai penitenciáriusnak 1450. június 16.595
Taddeo orvosmesterhez írt tisztes feddés kétszínűsége miatt 1450. július 22.597
A váradi psüpök levele Guarino Veronesének, a Ferrarában tartózkodó nagy szónoknak 1451. március 17.600
Mátyás király
II. Pius pápának 1462?602
Pomponio Letónak 1471. szept. 13.604
Ernő szász választófejedelemnek 1472. március 25.605
IV. Sixtus pápának 1476. január 16.606
IV. Sixtus pápának 1476. február 16.612
IV. Sixtus pápának 1479. október 22.612
Raguzai Kristófnak 1480615
Orbánnak 1480619
Gabriele Rangone bíbornok, egri püspöknek 1481. december 10. / Kardos Tibor620
Francesco Fontanának 1484? / Boronkai Iván624
VIII. Ince pápának 1489. október 7.625
Antonio Bonfini
Mátyás királynak, a Filarete-fordítás ajánlásaként 1489 / Csonka Ferenc, Koltay-Kastner Jenő, Merényi László627
Váradi Péter
Corvin Jánosnak 1490. árpilis 21. / Boronkai Iván636
Báthori Miklósnak 1491. június 15.637
Brankovics Györgynek 1491. július 10.640
Beriszló Ferencnek 1491. szeptember 21.641
Kálmáncsehi Domonkosnak 1491. november 17.644
II. Ulászló királynak 1491645
II. Ulászló királynak 1492646
Kálmáncsehi Domonkosnak 1495. július 23.649
Angelo apátsági kormányzónak 1495650
Keszthölci Mihálynak 1496. június 25.651
Báthori Györgynek 1496653
Báthori Miklósnak 1497. április 22.654
Jacobus Piso
Erazmusnak 1509. június 30. / Szepessy Tibor656
Erazmusnak 1522. június658
Magyi Sebestyén
Szathmári Györgynek, Janus Pannonius verseinek kiadása elé 1513. január 13. / Kapitánffy István662
Adrianus Wolphardus
Várdai Ferencnek, Janus Pannonius marcello-panegirikuszának kiadása elé 1522. október 4.665
Joannes Antoninus Cassoviensis
Erazmusnak 1526. január 28. / Szepessy Tibor668
Erazmusnak 1536. augusztus 9.670
Johannes Hienckel
Erazmusnak 1528. július 28.673
Erazmusnak 1530. október 1.675
Brodarics István
Taddeo dei Lardinak 1508. június 5. / Kapitánffy István680
Taddeo dei Lardinak 1508. júniu 9. 682
Aldo Manuziónak 1512. október 17.683
VII. Kelemen pápának 1526. július 27.684
Mária királynénak 1526. augusztus 6.685
János királynak 1532. október 1.687
Nádasdy Tamásnak 1533. május 18.688
Piotr Tomickinek 1535. február 15.691
Oláh Miklós
Johannes Brassicanusnak 1529. május 28. / Hegyi György693
Kálnai Imrének 1529. május 31.694
Johannes Henckelnek 1529. július 19.696
Macedóniai Lászlónak 1530. január 25.697
Erazmusnak 1530. július 1.699
Erazmusnak 1530. október 13.701
Mihály prépostnak 1530. október 17.702
Paolo Gioviónak 1530. december 23.703
Erazmusnak 1531. március 25.704
Erazmusnak 1532. július 26.705
Erazmusnak 1534. március 12.711
Verancsics Antal
Paolo Gioviónak 1539. február 1. / Csonka Ferenc714
Brenner Mártonnak 1544. augusztus 20.715
Álbarátainak 1547. szeptember 14.717
Johannes Honterusnak 1547. december 15.718
Révay Ferencnek 1550. március 5.719
Verancsics Mihálynak 1550. március 12.720
Piertro Illicinónak 1558. szeptember 10. 722
Zay Ferencnek 1560. november 21.724
Zsámboky Jánosnak 1568. május 12.727
Radéczy Istvánnak 1568. szept. 5.728
Verancsics Faustusnak 1571. július 10.730
Pesti Gábor
Az olvasónak, Ezópus-fordítása ajánlásaként 1536. augusztus 28. 732
Sylvester János
Nádasdy Tamásnak 1541735
Nádasdy Tamásnak 1547. szeptember 26.736
Gyalui Torda Zsigmond
Kálmáncsehi Mártonnak, az Orestes-fordítás ajánlásaként 1558 / Ritoókné Szalay Ágnes741
Miksa királynak, Galeotto Marzio Mátyás királyról írt könyve ajánlásaként 1563. június 20.743
Zsámboky János
Wolfgang és Georg Kremernek, "A levélírás módszeré"-nek ajánlásaként 1551 / Vásárhelyi Judit749
Johannes Crato von Krafftheimnek 1556. márc. 23. 752
Johann Sturmnak 1567. ápr. 1.753
Liszti Jánosnak, a Janus Pannonius-kiadás ajánlásaként 1569. március 15.754
Johannes Crato von Krafftheimnek 1573. december 3.759
Dudith András
Marc Antoine Muret-nek 1559. május 10. / Szepessy Tibor761
Oláh Miklósnak, Dionüsziosz Halikarnasszeusz Thuküdidész-jellemzésének fordítása elé 1560. március 5.763
Oláh Miklósnak 1562. február 6.770
Gyulay Pál
Hugo Blotiusnak 1572. február 18. / Csonka Ferenc774
Marcello Squarcialupinak 1590. december 19.776
Berzeviczy Márton
Marc Antoine Muret-nek 1569. december 1. 779
Kovacsóczy Farkas
Forgách Ferencnek, a fejedelemmé választott Báthory Istvánt dicsőítő munkája ajánlásaként 1571. szeptember 1.781
Hugo Blotiusnak 1575. március 12.788
Leonhardus Uncius
Gálffy Jánosnak, Magyarország történetéről írt költeményeinek ajánlásaként 1578. december 1.790
Kassai Dávid Zsigmond
Kovacsóczy Farkasnak 1583. után793
Kovacsóczy Farkasnak 1584795
Gyulay Pálnak 1586796
Kovacsóczy Farkasnak 1586. december 24.?797
Hunyadi Ferenc
Baranyai Decsi Jánosnak 1596801
Baranyai Decsi János
Hunyadi Ferencnek 1596. augusztus 16.804
Telegdi Jánosnak 1598. március 5.807
A kegyes olvasónak, az Adagiumok ajánlásaként 1598810
Forgách Mihály
Justus Lipsiusnak 1588. november 14. / Pirnát Antal819
Rimay János
Justus Lipsiusnak 1592. augusztus 20. / Eckhardt Sándor822
Darholcz Kristófnak, a Balassi halálára írt gyászversciklus ajánlásaként 1595. / Pirnát Antal fordítása829
Istvánffy Miklós
Batthyány Boldizsárnak 1575. augusztus 22. / Kenéz Győző840
Carolus Clusiusnak 1589. január 18.843
Carolus Clusiusnak 1590. június 8. 845
Carolus Clusiusnak 1590. szeptember 4.846
Carolus Clusiusnak 1591. május 1.848
Carolus Clusiusnak 1592. október 31.849
Bartholomeus pezzennek 1598. június 10.852
Pázmány Péternek 1605. február 1.855
Orációk
Vitéz János
Utolsó követi beszéd III. Frigyes császár előtt 1453. március 13. / Boronkai Iván861
László király követeinek a frankfurti gyűlésen tartott beszéde 1454. október866
Beszéd a bécsújhelyi kongresszuson 1455. március 23.870
Vetési László
Beszéd a legfelségesebb és legszentebb IV. Sixtus pápához 1475. február 2. / Németh Béla887
Macedoniai László
Magyarország legkegyelmesebb királya és az egész ország követeinek beszéde 1522. november 19.902
Dudith András
Első beszéde a tridenti zsinaton 1562. április 6. / Szepessy Tibor913
A residentia-határozatról tartott ötödik beszéde a tridenti zsinaton 1562. december 4.922
Pseudo-themistos Valens császárhoz a vallások ügyében 1570 körül934
Szikszai Fabricius Balázs
Halotti beszéd Balsaráti Vitus János életéről és haláláról 1575. április 9. / Ritoókné Szalay Ágnes942
Kovasóczy Farkas
Üdvözlés Lengyelország dicső és győztes királyához 1581 / Bónis György975
A méltóságos erdélyi fejedelem követének beszéde a nemesi rendekhez 1586. augusztus 4. / Németh Béla982
Traktátusok
Galeotto Marzio
Két könyv az emberről 1470-1471 / Szörényi László995
Werbőczy István
Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve 1514 / Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen1008
Hagymássy Bálint
Művecske a bor és víz dicséretéről, illetve kárhoztatásáról 1516 / Kardos Tibor1033
Oláh Miklós
Hungária 1536 / Németh Béla1044
Sylvester János
Magyar-latin grammatika 1536-1539 / Szörényi László1098
Georg Wernher
Magyarország csodálatos vizeiről 1549 / Erdősi Laura1109
Thuri Farkas Pál
A keresztény magyarok élete a török zsarnokság alatt 1557 / Kathona Géza1123
Zsámboky János
Három dialógus a cicerói imitációról 1559 / Vásárhelyi Judit1132
Dudith András
Rövid kommentár az üstökösök jelentőségéről 1578 / Borzsák István, Mátrai László1143
Skaricza Máté
Szegedi István élete 1582 / Kathona Géza1174
Kavacsóczy Farkas
Dialógus Erdély igazgatásáról 1584 / Bónis György1225
Gyulay Pál
Tanácsi tükör 1585 / Csepregi Turkovics Mihály1255
Jegyzetek
Görög és héber szövegek fordítása1273
Névmagyarázatok1275
Életrajzi adatok1319
Utószó1363
Mutatók
Szerzők betűrendes mutatója1379
A kötet tartalma1381
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarországi humanisták Magyarországi humanisták
Állapot:
1.840 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba