864.355

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény 2.

A középiskolák második osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Korona Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 254 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8153-41-5
Megjegyzés: Tankönyvi száma: KO 0016.

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából
Részletek a francia Enciklopédiából
Enciklopédia (részlet)5
Filozófia (részlet)5
Halhatatlanság (részlet)6
Babona (részlet)6
Fanatizmus (részlet)7
Ember (részlet)7
Tulajdon7
Építészet (részlet)8
Jean-Jacques Rousseau
Értekezés az emberek között egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részletek, Kis János fordítása)11
Vallomások (részletek, Benedek István és Benedek Marcell fordítása)14
Johann Wolfgang Goethe
A kedves közelléte (Szabó Lőrinc)23
Vándor éji dala (Tóth Árpád)24
Vándor éji dala (Kosztolányi Dezső)24
Vándor éji dala (Móricz Zsigmond)24
Vándor éji dala (Szabó Lőrinc)24
Vándor éji dala (Weöres Sándor)24
A Tündérkirály (Képes Géza)25
Friedrich Schiller
Az örömhöz (Rónay György)26
Friedrich Hölderlin
Hüperión (részletek, Szabó Ede)27
Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós, Rónay György)31
Az élet felén (Képes Géza)34
Az élet felén (Szabó Lőrinc)34
Az élet fele (Keresztury Dezső)35
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György
Magyarság (részletek)36
Kármán József
Fanni hagyományai (részletek)38
Batsányi János
A franciaországi változásokra42
A látó42
A rab és a madár43
Kazinczy Ferenc
Tövisek és virágok (részletek)47
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részletek)48
Fogságom naplója (részletek)49
Csokonai Vitéz Mihály
Az estve52
Konstancinápoly55
A pillantó szemek58
A boldogság59
Tartózkodó kérelem59
Az esküvés60
A Magánossághoz60
A tihanyi Ekhóhoz63
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban65
A Reményhez66
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor67
Tüdőgyúladásomról68
Dorottya (részletek)69
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (I.)73
A magyarokhoz (II.)75
Horác76
Osztályrészem77
Búcsúzkodás Kemenes-Aljától78
A közelítő tél79
Levéltöredék barátnémhoz80
Fohászkodás81
Napoleonhoz82
Vitkovics Mihályhoz82
Az európai romantika irodalmából
Novalis
Himnuszok az éjszakához (Rónay György)86
Heinrich Heine
A dal szárnyára veszlek (Lator László)94
A Loreley (Szabó Lőrinc)94
Mesék mesélnek róla... (Justus Pál)95
Mint egy virág, olyan vagy... (Elek István)95
William Wordsworth
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc)96
Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán (Szabó Lőrinc)96
George Gordon Byron
Chiled Harold búcsúja (Tóth Árpád)98
Percy Bysshe Shelley
Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád)99
John Keats
Óda egy görög vázához (Tóth Árpád)102
Edgar Allan Poe
A holló (Tóth Árpád)103
Lee Annácska (Babits Mihály)106
Alphonse de Lamartine
A tó (Szabó Lőrinc)107
Adam Mickiewicz
A lengyel anyához (Rónay György)109
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kisfaludy Károly
Mohács111
Kölcsey Ferenc
Elfojtódás113
Vanitatum vanitas114
Hymnus115
Zrínyi dala116
Huszt117
Emléklapra117
Versenyemlékek117
Zrínyi második éneke118
Rebellis vers119
Nemzeti hagyományok (részletek)119
Országgyűlési napló (részlet)122
Búcsú az országos rendektől123
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek)124
Vörösmarty Mihály
Zalán futása (részlet)128
Pázmán129
Magyarország címere129
Szózat130
Késő vágy131
A Guttenberg albumba132
Liszt Ferenchez132
Ábránd133
A merengőhöz135
Keserű pohár137
Gondolatok a könyvtárban138
Az emberek141
Országháza143
Szabad sajtó143
Emlékkönyvbe144
Előszó144
A vén cigány146
Fogytán van a napod...148
Eötvös József
A karthausi (részlet)148
Búcsú150
A falu jegyzője (részlet a regény befejezéséből)151
Én is szeretném153
Petőfi Sándor
A borozó154
Hortobágyi kocsmárosné...154
Hazámban155
Jövendölés 156
Én157
Szeget szeggel157
Távolból158
Befordúltam a konyhára...159
A szerelem, a szerelem159
Megúnt rabság160
A virágnak megtiltani nem lehet160
Temetésre szól az ének...161
Egy estém otthon161
A csaplárné a betyárt szerette162
Ez a világ amilyen nagy163
István öcsémhez163
Megy a juhász a szamáron...164
Az alföld164
A természet vadvirága166
Álltam sírhalma mellett166
Játszik öreg földünk...167
Téli világ167
Éj van...168
Fa leszek, ha...168
A négyökrös szekér168
A csárda romjai 169
Emlékezet...171
Itt állok a rónaközépen...172
A bánat? egy nagy oceán172
Nem sűllyed az emberiség...172
Fönséges éj!173
A férj hazajő betegen...173
Barátaim megölelének173
Fejemben éj van...174
Sors, nyiss nekem tért...174
Dalaim175
Levél Várady Antalhoz176
Költői ábránd volt, mit eddig érzék...178
Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe180
Nem csoda, ha ujra élek...181
Reszket a bokor, mert...182
Karácsonkor182
Egy gondolat bánt engemet...184
Szabadság, szerelem!185
A XIX. század költői185
Arany Jánoshoz186
A nép nevében187
Az ítélet188
Mily szép a világ!189
Levél Arany Jánoshoz189
Beszél a fákkal a bús őszi szél...192
Szeptember végén193
Minek nevezzelek?194
A puszta, télen195
Nemzeti dal196
Föltámadott a tenger...197
Miért kisérsz...198
Szülőföldemen199
Kiskunság200
Respublika202
Itt benn vagyok a férfikor nyarában...203
A hegyek közt205
Itt van az ősz, itt van ujra206
Az év végén207
Európa csendes, ujra csendes...207
Pacsírtaszót hallok megint...208
Szörnyű idő...209
Petőfi legelső levele Arany Jánoshoz210
Uti levelek210
Arany János
Válasz Petőfinek214
A rab gólya215
Évek, ti még jövendő évek216
Letészem a lantot217
Fiamnak218
Ősszel219
Kertben221
Enyhülés222
Visszatekintés222
V. László223
Ágnes asszony225
Szondi két apródja227
A walesi bárdok229
A lejtőn232
Juliskához232
Az örök zsidó232
Magányban234
Epilógus235
Naturam furca expellas...237
Tengeri-hántás237
Mindvégig240
A régi panasz240
Híd-avatás241
Vörös Rébék243
Tetemre hívás244
Sejtelem247
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény 2. Irodalmi szöveggyűjtemény 2. Irodalmi szöveggyűjtemény 2. Irodalmi szöveggyűjtemény 2.

A borító enyhén kopott, töredezett. A kötés megtört.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba