797.933

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A család imakönyve

Fülszöveg

"A családokon át folyik az ember története, s az emberiség üdvösségének története" - írja II. János Pál pápa a családokhoz intézett levelében. Az üdvösség eléréséhez azonban nélkülözhetetlenek az imádkozó családok. "Az ima ugyanis - folytatja a Szentatya - keresztény élet lényeges alkotórésze, sőt emberségünk természetéhez tartozik."
Könyvünk az egyéni, valamint a közös családi imádkozáshoz nyújt segítséget. Találhatunk benne imaórákat, családi körben végezhető áldásokat, életfelajánlásokat, könyörgéseket és hálaadásokat, melyekkel gyermekek, serdülő fiatalok, jegyespárok, édesapák, édesanyák és nagyszülők, fordulhatnak Istenhez szinte minden élethelyzetben és életállapotban. Az élet nagyobb fordulópontjai mellett - születés, eljegyzés, esküvő, haláleset - a mindennapok eseményeihez - utazás, tanulás, étkezés, munka, sportolás, betegség stb. - kapcsolódnak ezek az imák, melyek szentek, boldogok, neves személyek, vagy éppen a körülöttünk élő emberek tollából származnak. Hisszük,... Tovább

Tartalom

II. János Pál pápa: Az ima a családi közösségben 5
ÁLDÁSOK ÉS FELAJÁNLÓ IMÁK 9
A család megáldása 11
Áldás házassági évfordulóra 12
Gyermekek megáldása a családban 14
Családi áldás jegyeseknek 19
Az édesanya megáldása szülés után 24
Betegek megáldása 29
Házi áldás 34
Régi magyar áldás 36
Ezeket kérem számodra 38
Ókeresztény áldás 40
Szülői áldás elsőáldozás előtt 41
Családfelajánlás Jézus Szívének 42
A magyar családok felajánlása 44
Családfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének 46
Alacoque Szent Margit: Életfelajánlás 48
Gonzága Szent Alajos: Életfelajánlás az Istenanyának 50
LITÁNIÁK, IMAÓRÁK 51
Szent Család ünnepének zsolozsmája 53
Litánia a Szent Családhoz 72
Szent József litániája 75
A keresztény édesanyák Szent Mónika
Közösségének litániája 78
Litánia a tisztaságért 82
Szentségimádási óra házaspároknak 84
Könyörgés az édesanyákért 95
Esti hálaadás családoknak 98
IMÁK A CSALÁD MINDEN TAGJÁÉRT 101
Ima a családokért a Család Évében 103
II. János Pál pápa: Vezesd az ifjúságot! 104
Ima a kedvesért 105
Josef Heinzmann: Ima leendő házastársunkért 106
Jegyespárok imája 108
A gyermekáldás elfogadásáért 110
Paul Claudel: Várandós édesanya imája 113
Szülők imája gyermekeikért 114
Ima rossz útra tért gyermekért 116
Szent-Györgyi Albert: Ima a gyermekekért 117
Tégy engem jó szülővé! 118
John Hardon S.J.: Családapa imája 120
Édesapák imája 122
John Hardon S.J.: Feleség imája 125
A keresztény édesanyák Szent Mónika
Közösségének napi imája 126
John Hardon S.J.: Nő hálaadó imája Teremtőjének 129
Házaspárok Hiszekegye 131
Ima felnőtt gyermekeinkéit 134
John Hardon S.J.: Felelősség a családért 136
Ima az otthonért 138
Családunkért (Taizéi imádság) 140
Keresztszülők imája 141
Gyorgyovich Miklós: Nagyszülők imája 143
Idős családtag imája 147
Jakab Jenő: Özvegy imája 149
KISGYERMEKEK IMÁI 151
Reggeli imák 153
Esti imák 156
Étkezés előtti imák 159
Étkezés utáni imák 160
Imák a családén 161
Kérő imák 163
Hálaadó és dicsőítő imák 165
FIATALOK IMÁI 167
Fernand Lelotte: Serdülő fiatal imája szüleiért 169
Fiatal leány imája 171
Michel Quoist: A serdülő fiú imája 173
Fernand Lelotte: A hivatás felismeréséért 175
Tisztaságért 177
Ministrálás előtti imák 179
Ministrálás utáni imák 181
Jelenits István: Ima tanítás előtt 183
Jelenits István: Tanítás utáni ima 184
Imádság vakáció alatt 185
IMÁK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA 187
Prohászka Ottokár: Reggeli ima 189
Szent Patrik reggeli imája 190
Boldog XXIII. János pápa reggeli imája 193
Pietrelcinai Szent Pio: Reggeli ima a Szűzanyához 195
Szent Efrém esti imája 196
Óír-kelta esti ima 197
Pietrelcinai Szent Pio esti imája 198
Michel Quoist: Esti ima 199
Mindennapi bűnvallás 201
Ókeresztény étkezési imádság 203
Asztali áldás 204
II. Rákóczi Ferenc imája étkezés előtt 205
II. Rákóczi Ferenc imája étkezés után 206
Fohász szentmise előtt 207
Imádság szentmise után 208
Gyónás előtti ima 210
Gyónás utáni ima 212
Aranyszájú Szent János: Áldozás előtti imádság 213
Canisius Szent Péter: Szentáldozás előtt 216
Pio atya imája szentáldozás után 217
Széppataki Viktória: Születésnapra 220
Névnapi ima a védőszenthez 221
Házassági évfordulóra 223
Révész Ágnes: Anyák napi ima 224
Filep Imre: Munkába induláskor 226
Filep Imre: Munka végeztével 227
Bibliaolvasás után... 229
Györgyovich Miklós: Ima tévénézés előtt 230
Györgyovich Miklós: Imádság internetezés előtt 231
Sportolás előtt 232
Pethő István: Utazás előtt 233
Szent-Iványi Sándor: Távolból való hazaérkezéskor 235
Fernand Lelotte: Gépkocsivezetés előtt 237
Bajor János: Műtét előtt 238
Bajor János: Műtét után 239
A LITURGIKUS ÉV 241
Clairvaux-i Szent Bernát: Adventi várakozás 243
Boldog Bartolo Longo: Adventi könyörgés 245
Boldog Bartolo Longo: Szenteste 247
II. János Pál pápa: Krisztus született értünk 248
Boldog XXIII. János pápa: Szent karácsony napján 249
II. János Pál pápa: Ima a Szent Család ünnepén 250
Év végi hálaadás 252
II. János Pál pápa: Újévi felajánló ima 254
Jacques Bossuet: Vízkereszt 256
Boldog XXIII. János pápa:
Jézus megkeresztelkedésének ünnepén 257
Boldog Bartolo Longo: Urunk bemutatása 258
Szent Taraziusz: Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz 259
Szent V. Piusz pápa: Keresztre feszített Jézus 261
II. János Pál pápa: Nagyböjti könyörgés 263
Aranyszájú Szent János: Nagycsütörtök 264
II. János Pál pápa: Nagypéntek 266
Louis de Ponté: Nagyszombat 268
Ókeresztény húsvéti himnusz 269
Szent Ágoston: A mennybemenetel ünnepén 270
Sziénai Szent Katalin: A Szentháromsághoz 271
Boldog XXIII. János pápa: Pünkösd ünnepén 272
Nagy Szent Gertrúd: Úrnapi imádság 274
Liguori Szent Alfonz: Könyörgés Jézus Szívéhez 276
Boldog XXIII. János pápa: Amint Szent Péter és Pál 278
XII. Piusz pápa: A mennybe fölvett Szűz Máriához 279
Schütz Antal: Szent István királyhoz 281
Jacques Bossuet: Szűz Mária születésén 283
Nolai Szt. Paulinus: A Szent Kereszt fölmagasztalása 284
II. János Pál pápa: A fájdalmas Szűzanya ünnepén 285
Esterházy Pál: A Magyarok Nagyasszonyához 286
Avilai Szent Teréz: Ima mindenszentek napján 289
Szent Ambrus: Könyörgés halottak napján 290
Krisztus Királyhoz 291
IMÁK SZENT JÓZSEFHEZ ÉS SZŰZ MÁRIÁHOZ,
A KERESZTÉNY SZÜLŐK PÉLDAKÉPEIHEZ 293
Ima Szent József oltalmáért 295
XII. Piusz pápa: Szent Józsefhez,
a munkások pártfogójához 296
Szent Józsefhez a munkanélküliekért 298
Patrónusunkká választunk 300
Szent Józsefhez boldog halálért 301
Oltalmad alá futunk 302
Szent Ambrus: Boldog vagy, mert hittél 303
Szíriai Szent Efrém: Szorongatottak reménysége 304
Jeruzsálemi Szent András:
Köszöntelek, kegyelemmel teljes! 306
Clairvaux-i Szent Bernát: Mária, ragyogó csillag 308
Clairvaux-i Szent Bernát: Legkegyesebb Szűzanya 310
Pazzi Szent Magdolna: Aki rád tekint 311
Gonzága Szent Alajos: Te vagy az én királynőm 312
Liguori Szent Alfonz: Mária, tőled kell tanulnunk 313
Boldog XXIII. János pápa: Ó, Mária! 314
Boldog Kalkuttai Teréz: Mária, legszentebb Anya 315
II. János Pál pápa: Az élők Anyja 316
II. János Pál pápa: Imádság Európáért 318
II. János Pál pápa: Védelmezd családjainkat! 320
HA SZENVEDÉST BOCSÁTASZ RÁNK 323
Avilai Szent Teréz: Legyen meg a Te akaratod 325
Avilai Szent Teréz: Vállalnunk kell a szenvedést 326
Francois Fénelon: Mit kérjek Tőled? 327
Loyolai Szent Ignác: Akarom mindazt, amit Te! 328
Blaise Pascal: Csak egyet kérek 329
Blaise Pascal: Nézd irgalommal sebeimet! 330
Canisius Szent Péter: Fogadd el betegségemet! 331
Pázmány Péter: A békességgel való szenvedésért 332
II. Rákóczi Ferenc: A test fájdalmai között 334
Páli Szent Vince: Uram, könyörülj azokon... 336
Boldog Henry Newman: Magad számára teremtettél 337
Boldog Henry Newman: Ha szenvedést bocsátasz ránk 339
Sooren Kierkegaard: Szenvedés és megalázottság 340
Josemaría Escrivá: Fájdalmas Szűzanya, segíts! 341
AZ ÖRÖK ÉLET KÜSZÖBÉN 343
Az utolsó napon 345
Szent Makrina: Az igaz élet kezdete 346
Michelangelo Buonarroti: Az öregség kenyere 348
Michelangelo Buonarroti: Egy öreg ember imája 349
Francois Fénelon: Óhajtom eljöveteled 350
Morus Szent Tamás: Gondolni akarok
az utolsó dolgokra 352
Francis Jammes: Imádság szép halálért 354
Boldog Kalkuttai Teréz: Urunk, segíts minket! 356
Winfried Glade: Készenlétben 358
II. János Pál pápa: Ha Veled találkozunk 359
Alexis Carrel: Hálát adok Neked, Uram! 360
Boldog Henry Newman: Ima a jó halálért 363
Ima a halottakért 364
Tartalomjegyzék 366-373
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem