926.844

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar költők

XVII. század

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 389 oldal
Sorozatcím: Magyar könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Rimay János:
Bocsásd szent lelkedet (Balassi-ciklus I)7
Ihon, édes hazám! (Balassi-ciklus III)14
Pallás nem nyughaték (Balassi-ciklus IV)19
Delos szigetéből ez minap Dianna (Balassi-ciklus V)21
Ne csudáld szívemet, hogy ilyen keserves22
Örülhetne szívem23
Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo24
Én édes Ilonám26
Valjons de mi haszon28
Venus, fajtalan hús29
Reménségem vagyon nékem31
Minden dolgok között láthatsz viszáltatást (Mikor Füleket, Szécsént...)33
Jöjj mellém, szent Isten (Báthori Zsigmond fejedelemnek)35
Katonák hadnagya (Egy katonaének)37
Fragmentum alterius cantionis38
Ez világ mint egy kert39
Kegyes Jehova, tekints reánk mennyből (Az kilencedik Psalmusból)41
Legyen jó idő csak, fecske száll házamra44
Tarts meg, Uram, engem (Az anyaszentegyház tagjainak háborgatói ellen)46
Ó, szegény megromlott s elfogyott magyar nép (Kiben kesereg)48
Kiáltok hozzád mélységből49
Reménségem te légy nékem51
Szűz Mária lakozván Nararethben52
Kerékded ez világ, gömbölyű mint lapta54
Hitető szerencse, nem kell ajánlásod56
Az Úr engem sanyarita58
Wathay Ferenc:
Elindulván, nekin mondán (II)63
Vég és kezdet néküllevő Isten Krisztus (IV)64
Fordét' már, Istenem szent szömeidet reám (V)64
Uram, ha könyörülsz rajtam (VI)71
Ó, keserves lölköm, miért így siránkozol? (VII)74
Szinán és Ibrahim basa idejében lett tatárrablásrúl (X)80
Föld, hogy' tűrhedd? nem réssz? (XI)94
Csalárd ezerhatszáz s véled más két számzás (XIV)98
Ó te, én bolond elmém (XV)101
Áldott filemile (XVI)103
Áldott vénség. vígadj, ne bánkódjál (XVII)106
Széles ez föld hátán vitézek kik vattok (XIX)109
Áldott magyar nemzet kevés maradékja (XXIV)111
Isten-áldotta ó szép kikelet (XXV)118
Egy kietlenben minap jártomban (XXVI)122
Bánat s nyomrogásra, vettetett sok búra (XXVII)125
Gyötrelme lölkömnek, siralma szömömnek (XXVIII)127
Nyéki Vörös Mátyás:
Az irgalmas kedvű, szeplőtelen Szűz Máriához133
Penitenciára indult szívnek könyörgése135
Az isteni szeretettel teljes Olvasóhoz (Bevezető a dialógushoz)137
Szent Bernardnak mutatott rettenetes csuda történt példa (Dialógus)139
Győr - Jaurinum183
Madách Gáspár:
Ne gondold szerelmem kennyű indulatnak187
Bírja bár akárki nagy jószágú Lévát188
Semmi alatt nincsen földön nyomorultabb189
Egy szép rózsaszálat küldtem ajándékon190
Oly nehéz nem látnom előttem járnia190
Örülj immár lelkem, szép kincset találtál191
Pöngését koboznak gyakran ha te hallod192
Illik énnékem, édes Istenem193
Jó szerencsében magadat el ne higgy195
Élj marhádbul szépen másnak hasznára197
Wesselényi Ferenc ő nagysága nevére198
Beniczky Péter:
Bú és bánat henyélő szívben ver fészket203
Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat205
Hogy a szabadságnak méltósága mindeneknél kívánatos208
Szerencsének állhatatlanságárúl210
Az kivánatos kikeletnek gyönyörűségérűl212
Vélekedés az ékességrűl, amely tulajdoníttatik a rózsának214
A közönséges magyar példabeszédekrül
Más dolgom nem lévén216
Világin állandó216
E világ ideig216
Az elme nem nyugszik217
Ember azért fárad217
Hogyha csendességben217
Embert erkölcsirül218
Sok jó ló a hámban218
Tudomány olyan kincs218
A bátor szívekkel219
Drága kincs a jó hír219
Jó s gonosz szerencse219
Ország pusztulása220
Erőszakból állú220
Kerüld a szerencsét220
Mihez karddal férhetsz221
A bort távoztassa221
Ne pengessed ijjad221
Sással-fedett házban222
Bocskorban keresni222
Egy szálfa nem erdő222
A szegénység aláz223
Vitézlő községnek223
A vitézlő község223
Csak légyen értéked224
Ne mondom, uraság224
Farkas, ha koplal is224
Reménység ha rádnéz225
Soha nagy urakkal225
Nem jó bosszúságra225
Szolgád fizetését226
Ne örülj bitangnak226
Ha a szekérkenőt226
A korsót a vízre227
Nem méltó az élni227
Miképpen tisztelted227
Szerelem és a bor228
Nem kell ottan cégér228
Fazakat kongásán228
Erős az igazság229
Esznek, hogy éljenek229
A nyelv gonosz fegyver229
Gyors nyelv is megnémul230
Listi László:
A Magyar Márs III. részéből (Magyarország leírása)233
A Magyar Márs X. részéből (E világi élet...)244
A szerencsének állhatatlanságárul249
A boldogságos Szűz Márihoz263
A nemes Magyarország címeréhez271
Koháry István:
Üdőnk múlására, búnk távoztatására verseinket koholjuk275
Kereke forgását277
Valaki kardot köt oldalára, vasat várhat az lábára 280
Az rab vasat penget283
Magyarországnak elveszett szabadságán s török igájában esett sorsán286
Vasban vert rabnak versekben vett sétálása292
Az mostoha szerencsrül302
Petróczy Kata Szidónia:307
Siralmas volt, tudom, az én születésem307
Szegíny fejem, múlnak napjaim bajjal307
Megbántatott Atyám311
Keseredett szivem, immár mihez bizol314
Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek316
Sűrő könyvhullással, gyakor sóhajtással317
Szomorúságimnak mikor lészen vége320
Ó, kedves violám, hogy kezdjen el szómat322
Ó, én bodogtalan, jaj mire jutottam326
Én sok sóhajtásim, vajjon mikor szűntök328
Állhatatlansága állandó szerencse330
Vérembűl származott, jaj, halálos mérgem330
Bágyadt szívem, csendesedjél332
Ó, ki kérkedhetnék jó szerencséjével335
Jaj szívem gyötrelmi, sebeim fájdalmi336
Az szomorú szivet ki vígasztalhatja338
Gondolatim árja339
Sok ezer gondolat, jaj, óránkint fáraszt 340
Szemfényvesztő versekre való replica (Valamint Gismunda...)340
Mi lehet világban már annak nagyobb kín342
Bánat tengerébe merült (Ének egy török nótára)344
Múlnak esztendeim346
Minthogy verseimbe349
Elbágyadt lelkeknek, szomorú sziveknek349
Panaszkolkodásimnak sok inségébűl352
Könnyebbséget érzek szörnyű gyötrelmemben355
Új ének (Ó, irgalmas Isten...)356
Ó, lelkünk világossága359
Sok titkos gondolat361
Nyomorúságidban kesergő bús szívem362
Vale, haszontalan sok könnyhullatásim363
Németből fordított új ének (Jézus, életem világa)363
Az Párkák fonala366
Tájékoztató367
Szómagyarázat379
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők Magyar költők Magyar költők

A védőborító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.230 Ft
610 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők Magyar költők Magyar költők Magyar költők

A védőborító kissé kopott.

Állapot:
1.230 Ft
860 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők Magyar költők
Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba