797.939

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Személyi jog

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Novotni Alapítvány
Kiadás helye: Miskolc
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 184 oldal
Sorozatcím: Magyar polgári jog
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-04-8970-8

Tartalom

I. rész: Az ember, mint személy
Előszó9
Alapvetés13
Személy-személyiség fogalma13
A jogalanyiság története14
Jogképesség - cselekvőképesség - belátási képesség - szerzőképesség - vétőképesség14
Az ember, mint jogalany17
A jogképesség17
Általános alapvetés17
A jogképesség korlátozásának tilalma19
A jogképesség kezdete19
A jogképesség megszűnése21
Holtnak nyilvánítás és halál tényének bírói megállapítása23
A cselekvőképesség25
A cselekvőképesek25
A korlátozottan cselekvőképesek27
A cselekvőképtelenek33
A cselekvőképtelenek köre34
A cselekvőképtelenek jognyilatkozatai37
Közös szabályok a cselekvőképtelenekre és a korlátozottan cselekvőképtelenekre és a korlátozottan cselekvőképesekre39
A gyámhatósági jóváhagyással érvényes jognyilatkozatok köre40
A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen feltétlenül érvénytelen nyilatkozatai41
Az érvénytelenség köre41
Kivételek sz érvénytelenség alól42
Fogyatékos cselekvőképesség miatti relatíc semmisség43
Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete44
Eseti gondnokság45
Az ember lakóhelye46
Az emberi személyek polgári jogi védelme (személyiségi jog)49
A személyiségi jogok elvi alapja, története és fogalma49
A személyhez fűződő jogok általános védelme53
A személyiségi jogok sérelmének különös esetei55
Névvédelem59
A jó hírnév, a becsület és az emberi méltóság védelme63
Fogalommeghatározás64
A jó hírnév védelme64
A becsület védelme66
Sajtó-helyreigazítás67
A képmás és a hangfelvétel védelme72
A képmás és hangfelvétel nyilvásságra hozatala72
Az eltűnt vagy bűncselekményt elkövető személyről készült képmás vagy hangfelvétel74
Titokvédelem74
A titok fogalma, titokszféra75
Titokfajták76
A magánlakás védelme79
Az adatvédelem80
Az adatvédelem általános kérdései80
Az adatvédelem alapelvei és rendje (az 1992. évi LXIII. törvény alapján)81
IV.: A személyiség védelmének különleges esetei85
Személyiségvédelem a születés előtt85
Személyiségvédelem a halál időpontjában és a kegyeleti jog90
Az élet védelme a halál időszakában90
A holttesttel való "rendelkezés" kérdése92
A halott emlékének védelme93
A beteg ember személyiségvédelme94
Általános alapvetés94
A beteg ember általános személyiségi jogai95
Az orvosi tevékenység néhány különösen problematikus területe96
V.: A személyiségvédelem polgári jogi eszközei97
Alapvetés97
Az emberi személyiség objektív védelmi eszközei98
A jogsértés tényének bírósági megállapítása98
A jogsértés abbahagyására és a jogsértéstől való eltiltásra kötelezés (tv. 84 § (1) bek. e) pont98
Elégtétel adására kötelezés (tv. 84§ (1) bek. e)pont99
A sérelmes helyzet megszüntetésére, helyreállításár, megsemmisítésére kötelezés (tv. 84§ (1) bek. d) pont99
Az emberi személyiség védelmének szubjektív feltételű védelmi eszköze: kártérítésre kötelezés99
A bírság,mint rendhagyó polgári jogi szankció (tv. 84§ (2) bek.100
A személyhez fűződő jogok érvényesítése100
II. rész: A jogi személyek
I.: Bevezetés105
A jogi személy kialakulásának története106
A jogi személy elméletek107
A jogi személy fogalma és fajtái a magyar jogban110
A jogi személy létrejötte, megszűnése, és képviselete. A szervezeti egység jogalanyisága, a jogi személy felelőssége113
II.: Magánjogi jogi személyek119
Az alapítvány119
Az alapítvány fogalma119
Az alapítvány alapítása119
Az alapító okirat121
Az alapítvány kezelő szervezete123
Alapítványrendelés végrendeleti úton124
Az alapítvány megszűnése125
Az alapítványok törvényességi felügyelete127
Az alapítvány különös esetei127
Egyesület (Ptk. 61-64.§)128
Az egyesület fogalma, az egyesülési jog128
Az egyesület létrejötte és megszűnése130
Az egyesület szervezete, a tagok jogai és kötelezettségei132
A szövetkezet133
Alapkérdések133
A szövetkezetekre vonatkozó magánjogi kiindulópontok136
A szövetkezet létrejötte, működése137
Jogi személyiségű gazdasági társaság138
A gazdasági társaságok alapvető kérdései138
Egyes jogi személyiségű társaságok140
Gazdasági társaságok alapítása, képviselete és megszűnése143
Az állami vállalat145
III.: Közjogi jogi személyek149
Bevezetés149
Az állam150
A költségvetési szerv152
A közhasznú társaság153
Köztestület156
Közalapítvány157
IV.: A polgári törvénykönyvön kívüli jogi személyek161
Egyházak161
Helyi önkormányzatok163
Politikai pártok164
Átmeneti jogi személyek, "csonka" jogi személyek166
A jogi személyek személyiségvédelme167
A név védelme168
A jó hírnév védelme, sajtó-helyreigazítási eljárás169
A titokvédelem, adatvédelem169
A jogi személy helyiségének polgári jogi védelme170
A jogi személy személyiségvédelmének eszközei170
Felhasznált és ajánlott irodalom171
Summary173
Zuzammenfassung176

Jobbágyi Gábor

Jobbágyi Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jobbágyi Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Személyi jog Személyi jog Személyi jog

A borító enyhén foltos, néhány lapon ceruzás bejegyzések, színes sorkiemelések találhatók.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
7 pont kapható
Kosárba