A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Közép-Dunamedence közgazdasága

Szerző

Kiadó: Magyar Élet Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 429 oldal
Sorozatcím: Népkönyvtár
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Pesti Lloyd-nyomda. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Az utolsó évtized fejlődésének legörvendetesebb eredménye, hogy éles belső társadalmi látás alakult ki a magyarságban, különösen népi tömegeiben. Ezt a társadalmi látást tagadhatatlanul a... Tovább

Tartalom

Mi a Közép-Dunamedence?7
A Duna három medencéje
A Közép-Dunamedence
Feladatunk
A polgárosodás küszöbén11
Két szerencsés magyar század
Az induló polgárosodás
Jobbágyság és földművelés
Ipar és városiasodás
A nagykapitalizmus kezdetei
Az emberi tőke fejlődése a medencében
Mérleg
A keleti és nyugati imperializmus ütközőpontjában25
Feudális visszahatás
A keleti és nyugati imperializmus
A feudális gazdaság összezsugorodása
A jobbágyság gazdasági helyzete
Mezőgazdaság és állattenyésztés
Ipar és városok
Bányászat
Külkereskedelem
Gyarmatosíttatásunk jelei
Ki segíthet?
Az emberi tőke sorsa
Mérleg
Az osztrák imperializmus egyeduralma alatt54
A társadalomgazdasági és történetszemlélet ellentéte
A török kiűzése a Közép-Dunamedencéből
"Felszabadulásunk"
II. Rákóczi Ferenc harca
"Lusimus Mariam Theresiam"
Állományunk a XVIII. század küszöbén
Mezőgazdaság
Ipar és iparpolitika
A medence öncélú kereskedelmi készsége
Harc a piacokért
Gyarmatosítás, Kollonich és Bartenstein
A gyarmatosítás méretei
Az emberi tőke alakulása
Mélyben és távolban feszülő erők
Mérleg
Szemben a gyarmati sorssal97
A kettéhasadt magyar tudat
Egy közgazdasági országgyűlés
Gyáripar
Bányászat
A medence agrárkultúrája
Kereskedelem
Gyarmati módszerek
Tőkeképződés
Eszmék terjedése a Közép-Dunamedencében
Az emberi tőke sorsa
Metternich
Mérleg
Reformok útján a forradalom felé128
Reformok útján
Lelki készségünk a haladásra
Haladásunk anyagi tényezői
A medence agrárkulturája
Ipar és iparosítás
Vámpolitika és kereskedelem
A medence közlekedési rendszere
Átmenet a pénzgazdálkodásra. Tőkeképződés
Forradalomban
A forradalmi megoldás szükségessége
Bécs ellenforradalma
Bécs és Pest forradalma
Forradalmi felemásság és ellenforradalmi visszahatás
Fogyatékosságok a jobbágyszabadításban
Az ellenforradalomban
Habozó magyarok
A Közép-Dunamedence szétbontása
30.000 magyar pusztulása
A medence ipara az elnyomás alatt
Mezőgazdaság
Utak és kereskedelem
Bányászat
Pénz- és adóügy
Tőkeképződés
Vélemények és jóslások Ausztriáról
Mérleg
Gyarmatosítás a kiegyezés illúziójával180
A magyar-osztrák kiegyezés
Az ipar fejlődése
Bányászat
Mezőgazdaság
Közlekedés
Pénz és pénzintézetek
Külkereskedelem
Az emberi tőke sorsa
Mérleg
Ismét nagyhatalmak ütközőpontjában268
A nagyhatalmi erőtér átalakulása
A magyarság a változott erőtérben
Utolsó kísérlet
A háború elindul
Angol lépés a monarchia megmentésére
A Közép-Dunamedence széttörése
A rombolás méretei
Méreg
A medence szétszakított részei288
A cseh medencéhez szakított terület
A felvidéki ipar sorsa
A cseh iparpolitika
Hlinka csehek iparpolitikájáról
A felvidéki föld sorsa
Társadalmi hatások
Az emberi tőke sorsa
Erdély
Erdély ipara
Az erdélyi föld sorsa
Telepítések
Erdély mezőgazdasági termelése
Az emberi tőke sorsa
Délvidék
A délvidéki föld sorsa
Telepítés
A mezőgazdasági termelés
Ipari termelés
Gazdasági és iparpolitika
Az emberi tőke sorsa
Mérleg
Magyarország a két háború között324
Iparosodás
Iparosító lendület
Bányászat
Egyes iparágak
Mezőgazdaság
Szerkezeti változások
A mezőgazdaság területi alapja
Agrártermelésünk része a nemzeti jövedelem gyarapításában
A mezőgazdaság és ipar viszonya
Az agrárolló alakulása Magyarországon
A tőke az iparban és mezőgazdaságban
Szervező készség
A csonka medenceország és szomszédai
A csonka medenceország kapcsolata elszakított részeivel
A csonka medenceország iparának és mezőgazdaságának jelentősége a kivitel szempontjából
Politikai ellentétek és gazdasági kapcsolatok
A Dunavölgye két hatalom között
1933, a nagy fordulópont
Tőke, közlekedés, szervezettség
Mérleg
Új állam születik a medencében371
Az ipari termelés problémái Szlovákiában
A perem és a közép egymásrautaltsága
A magyar területek és a szlovák ipar
Szlovákia ipari termelése a háborúban
A szlovák ipari termelés perspektívái
A föld problémái Szlovákiában
A magyar területek visszacsatolásának hatása
Harc a magért
A két világháború élelmezési mérlege
A szlovák faipar
Rablógazdálkodás?
A vágások fokozása
Erdő és népesedés
Szlovákia fakivitele
Szlovákia faipara a háborúban
Szlovákia pénzügyei
A szlovák külkereskedelem látszataktivitása
Szlovákia külföldi követelései
Szlovákia aranykészlete
A szlovák clearing-csúcs tovább emelkedése
Tőkeképződés. Külföldi tőke
Mérleg
Németország növekvő hatása alatt405
Átalakult erőtérben
A nemzetszocialista Németország
A két utolsó háborús esztendő
A Németországba irányuló kivitel jelentősége
Egy német vélemény
Mérleg
Mérleg és perspektíva413
Irodalom417
Tartalom424

Jócsik Lajos

Jócsik Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jócsik Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem