Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.194

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Jogi alapismeretek

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Booklands 2000 Könyvkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 316 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Jogelméleti, alkotmányjogi és közigazgatási bevezetés____7
A jog___7
2. A jogszabály___10
3. A jogviszony___12
4. A jogrendszer tagozódása____12
5. Az alapvető emberi jogok és kötelességek_ 14
6. Az állami szervek___________19
1949. évi XX. törvény_24
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA_24
Személyek joga_38
1. A polgári jogi jogalanyiság_______38
2. A jogi személyek_40
3. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok_44
4. A személyhez fűződő jogok_45
Tulajdonjog_47
1. Tulajdonjog_47
2. A tulajdonjog tartalma_50
3. A tulajdonjog korlátozása_52
4. A tulajdonjog megszerzése és megszűnése_53
5. A közös tulajdon__56
6. A birtok_57
7. Használati jogok___59
Kötelmi jog____ 61
1. A szerződés_ 61
2. Felelősség__77
3. Jogalap nélküli gazdagodás _____79
4. Egyes szerződéstípusok_______79
Társasági jogi ismeretek__88
1. A gazdasági társaságok közös szabályai______88
2. Egyes gazdasági társaságok___98
| 3. Megszűnés___ 136
4. A gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnése (átalakulása) __137
A szövetkezetekre vonatkozó ismeretek___146
1. A szövetkezet___146
: 2. Az alapítás folyamata_______146
r 3. Vagyoni viszonyok a szövetkezetben __ 147
4. Felelősségi módozatok_149
Non-profit szervezetek _151
1. Az alapítvány ___151
r 2. Közalapítvány___152
Közhasznú társaság _______ 153
K, Társadalmi szervezet ___________154
Közhasznú szervezetek__158
Egyéni vállalkozás ismeretei__161
1. Alapítási ismeretek_161
2. Működési ismeretek_161
3. Megszűnés_162
Cégjogi ismeretek_163
1. A cégjog általános előírásai_164
2. A cégjegyzék_166
3. A cégbejegyzési eljárás fontosabb általános szabályai_166
4. A törvényességi felügyelet fontosabb általános szabályai_167
5. A cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége_168
6. A cégbejegyzéshez, illetve a cégjegyzék adatainak igazolásához szükséges mellékletek_169
Az állami vagyon, privatizáció_171
1. Az állami vagyon___171
2. Az állam vállalkozói vagyonával való gazdálkodás_172
3. Kedvezményes privatizációs technikák__178
4. Vagyonkezelés_180
5. Az állam vállalkozói vagyonával való gazdálkodás ellenőrzése_182
A munkajog alapjai_183
1. A munkaszerződés_183
2. A kollektív szerződés_184
3. A munkaviszony_185
4. A munkaviszony jogellenes megszüntetése_187
5. A végkielégítés_188
6. A munkaidő és a pihenőidő_188
7. A munka díjazása_189
8. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége_190
9. Vezetőre vonatkozó eltérő szabályozások_192
10. Munkaviszony, közszolgálati jogviszony és közalkalmazotti jogviszony_193
Társadalombiztosítás_196
1. A biztosítottak köre_196
2. Társadalombiztosítási ellátások_199
3. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak_200
4. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai_201
5. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai_206
5.1 Terhességi-gyermekágyi segély_207
5.2 Táppénz_208
5.3 Táppénzre való jogosultság_210
6. Nyugellátás_211
6.1 Az öregségi nyugdíj_212
6.2 Rokkantsági nyugdíj _220
6.3 A baleseti rokkantsági nyugdíj_224
6.4 Özvegyi nyugdíj_226
6.5 Végkielégítés_228
6.6 Árvaellátás_229
6.7 Szülői nyugdíj_230
7. Baleseti ellátás_230
7.1 Baleseti egészségügyi szolgáltatás_231
7.2 Saját jogú és hozzátartozói baleseti ellátások_234
7.3 Baleseti rokkantsági nyugdíj_234
7.4 Hozzátartozói baleseti nyugellátások_234
8 A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatások_235
A társadalombiztosítási ellátások fedezete_236
9.1 A társadalombiztosítási járulék__237
9.2 A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék_238
9.3 A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése_239
9.4 Az egyéni vállalkozók járulékfizetése__239
9.5 Baleseti járulék fizetése_242
A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás_244
1. Csődeljárás_244
2. Felszámolási eljárás_246
3. Végelszámolás 250
Az áruk nemzetközi adásvételének szabályai____ 252
1. A Bécsi Egyezmény funkciója____252
2. Az Egyezmény hatálya, alkalmazási köre__252
, I 3. Az Egyezmény alaki és tartalmi előírásai a szerződésekre__253
4. Az eladó kötelezettségei__254
5. A vevő kötelezettségei___255
6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei__255
7. Kártérítés_ 257
8. Fontosabb külkereskedelmi szerződéstípusok__257
Külföldiek magyarországi befektetéseinek ismeretei___________259
1. Alapvető fogalmak___259
2. Befektetők / befektetések védelmének / biztonságának garanciái___259
3. Bftv. és más jogszabályok/jogforrások viszonya__259
4. Alapítási és működési feltétel-sajátosságok___260
5. Vámszabadterületi társaságok___260
Versenyjog__261
1. A tisztességtelen verseny tilalma_261
2. A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma_262
3. A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma_263
4. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma__265
Az értékpapír-forgalmazás és az értékpapírtőzsde_267
1. Az Éptv. szabályozási köre és célja_267
2. Befektetési szolgáltatási tevékenységek, befektetési szolgáltatók engedélyezés_267
3. Az értékpapír forgalomba hozatala_269
4. Nemzetközi értékpapírok belföldi forgalomba hozatala_272
5. Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet_272
6. Az Értékpapírtőzsde ____ 274
Devizajog_277
1. A devizajog tárgya_______ 277
2. Valutával, devizával végzett jogügyletek és cselekmények értelmezése, csoportosítása_____279
3. Devizahatóság_______ 280
4 A valuta- és devizaműveletekkel kapcsolatos általános szabályok___280
5 Folyó fizetési műveletekkel kapcsolatos devizaszabályok__281
Tőkeműveletekkel kapcsolatos devizaszabályok _____283
Devizaszámla, jóváírások és terhelések a devizaszámlákon___ 285
Fizetőeszköz és vagyoni érték kivitele, behozatala___ 287
A közigazgatási eljárás_____289
1. A közigazgatási eljárás alanyai______289
2. A közigazgatási ügyek fajtái_____290
3. Hatáskör és illetékesség______290
4. Áttétel_291
5 Közigazgatási eljárás___________291
A büntetőjog alapismeretei __296
1. A büntetőjogra vonatkozó általános ismeretek_296
1.1 A büntetőjog szabályrendszere_296
1.2 A büntető törvény célja és hatálya____297
1.3 A bűncselekmény fogalma és elemei: a kísérlet és az előkészület_298
1.4 Az elkövetők___299
1.5 A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai_300
2. Egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények, szabálysértések_302
2.1 A gazdálkodási kötelességeket sértő egyes bűncselekmények és szabálysértések_302
2.2 A gazdálkodás rendjét sértő egyes bűncselekmények és szabálysértések_304
2.3 Pénz- és bélyeghamisítás_''305
2.4 A pénzügyi bűncselekmények és szabálysértések_306
2.5 Vagyon elleni egyes bűncselekmények és szabálysértések_307
Az EU-jog alapjai _'310
1. Történelmi háttér__ 310
2. Az EGK Szerződés tárgyköre_311
3. Az EU intézményei__311
4. Az EU és Magyarország_314
5. Az EU-jogalkotás aktusai _315
6. Az EU-jog forrásai_315
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jogi alapismeretek
Állapot:
2.880 Ft
1.440 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba