Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.131

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Jogi ismeretek

Kézirat/Távoktatás

Szerző
Lektor

Kiadó: Széchenyi István Főiskola
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 91 oldal
Sorozatcím: Távoktatás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A mindennapi életben is gyakran előforduló alapvető jogi fogalmak és intézmények ismertetésére kerül sor ezen segédletben, amely tartalmazza az állam- és jogelmélet, az államjog, a nemzetközi jog,... Tovább

Előszó

A mindennapi életben is gyakran előforduló alapvető jogi fogalmak és intézmények ismertetésére kerül sor ezen segédletben, amely tartalmazza az állam- és jogelmélet, az államjog, a nemzetközi jog, a polgári jog és a munkajog legfontosabb szabályait.
A tananyagot az oktatási program 15 egységre bontja fel. Az anyag alapos elsajátításához hetente egy anyagrészt kell(ene) feldolgozni. az anyagrészek egymásra-épültsége, szoros kapcsolódása miatt nem javasolt az egyes egységek sorrendjének felcserélése. Vissza

Tartalom

Előszó1
Jogi alaptan és közjog2
Társadalom-jog2
A magatartásirányítás rendszere2
A jog fogalma4
Jogviszony4
A jogforrások és alkalmazásuk5
A jogforrás5
Írott jog6
Ellenőrző kérdések6
A jogszabályok hierarchiája7
Jogszabályi hierarchia7
Az állami irányítás egyéb (nem jogszabályi) jogi eszközei7
A jogszabály szerkezete8
A hipotézis vagy tényállás8
A diszpozíció vagy rendelkezés8
Szankció vagy jogi következmény8
A jogszabályok érvényessége és hatálya9
A jogszabályok érvényessége9
A jogszabályok hatályossága9
A jogrendszer10
Jogalkalmazás10
A jogalkalmazás folyamata11
Tanulmányozandó jogszabályok11
Ellenőrző kérdések és feladatok11
Az államszervezet12
Az alkotmány-alkotmányosság12
A Magyar Köztársaság Államszervezete13
Az Országgyűlás13
Az Országgyűlés hatásköre13
Az Országgyűlés szervezete16
Az Országgyűlés működése17
A képviselők jogai és kötelességei18
Az Állami Számvevőszék18
Az országgyűlési biztos19
A köztársasági elnök19
AzAlkotmánybíróság21
Hatáskörébe tartozik21
Az alkotmánybíróság tagjainak választása21
A Kormány21
A minisztériumok23
Az államhatalom helyi szervei, az önkormányzatok24
Települési önkormányzat24
A megyi önkormányzat26
Tanulmányozandó jogszabályok26
Ellenőrző kérdések és feladatok26
Igazságszolgáltatás28
Az igazságszolgáltatási tevékenység28
A bírósági szervezet28
Az ügyészség29
Az ügyészség rendeltetése29
Az ügyészség hatásköre29
Az ügyészi szervezet felépítése30
Tanulmányozandó jogszabályok30
Ellenőrző kérdések és feladatok30
A választási rendszer31
A választási rendszer fogalma és összetevői31
A magyar választási rendszer alapelvei31
A választójog általánossága32
A választójog egyenlősége32
A szavazás közvetlensége32
A szavazás titkossága33
A szavazás önkéntessége33
Az orszfággyűlési képviselők választása33
Jelölés33
A szavazás eredményének megállapítása34
A választási eljárás35
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása36
A választók nyilvántartása36
A választási szervek36
A jelölés36
A szavazás36
A választás rendszere és az eredmény megállapítása38
A polgármester választása38
Jogorvoslat38
Tanulmányozandó jogszabályok38
Ellenőrző kérdések és feladatok38
Az állampolgári jogok39
Az állampolgárok politikai alapjogai39
A szabadságjogok40
A gazdasági, szociális és kulturális alapjogok40
Az egyenjogúság40
Az állampolgári jogok korlátozhatósága41
Az állampolgárok alapkötelezettségei41
Tanulmányozandó jogszabály41
Ellenőrző kérdések és feladatok41
A nemzetközi közjog42
A nemzetközi közjog fogalma42
A nemzetközi közjog forrásai42
A hallgatólagos jogforrások42
Kifejezett jogforrások43
A nemzetközi jog ésa belső jog viszonya43
A nemzetközi közjog alanyai43
Az állam44
A nemzetközi szervezetek44
Természetes személyek44
Az ENSZ44
Közgyűlés44
Biztonsági Tanács45
A Gazdasági és Szociális Tanács45
A Gyámsági Tanács45
Nemzetközi Bíróság (Hágai Nemzetközi Bíróság)45
Regionális szervezetek46
Ellenőrző kérdések és felaatok46
Polgári jog47
A polgári jog47
A polgári jog fogalma47
A polgári jog forrásai47
A polgári jog alanyai: a személyek47
A jogalanyiság terjedelme48
A jogképesség48
A cselekvőképesség49
A személyek polgári jogi védelme50
Tanulmányozandó jogszabály51
Ellenőrző kérdések és feladatok51
A tulajdonjog52
A tulajdonjog fogalma és szerkezete52
A tulajdon tartalma52
A birtoklás joga52
A használat és hasznok szedésének joga52
A rendelkezési jog53
A szomszédjogok53
A tulajdonos kötelezettségei53
A dologgal járó terhek53
A dologban beálló kár53
A Tulajdonformák53
Az egyes tulajdonformák54
A tulajdon megszerzése57
Az eredeti szerződésmódok57
A származékos szerzésmódok57
A tulajdonjog megszűnése57
Tanulmányozandó jogszabályok57
Ellenőrző kérdések és feladatok58
Kötelmi jog I.59
A kötelem fogalma59
A szerződés59
A szerződés alanyai59
A szerződés tárgya59
A szerződés tartalma59
A szerződés létrejötte60
Az érvénytelen szerződések60
A szerződés módosítása61
A szerződés teljesítése61
A szerződés megszűnése62
A szerződésszegés esetei62
Tanulmányozandó jogszabály63
Ellenőrző kérdések és feladatok63
A szerződésen kívüli károkozás64
Felelősség, kártelepítés64
Az általános felelősségi alakzat64
A vétkességi felelősség64
A felelősség egyes esetei66
A veszélyes üzem működéséből eredő károk66
Felelősség az olyan személyek károkozásáért, akiknek belátási képessége hiányzik vagy korlátozott67
Alkalmazott (szövetkezeti tag) károkozása67
A megbízott károkozása67
Az épületről lehulló tárgy által okozott kár67
A kártérítés módja, mértéke68
Tanulmányozandó jogszabály68
Ellenőrző kérdések és feladatok68
Az egyes szerződések69
A szerződések csoportsítása69
Az adási típusú szerződések69
A tevési típusú szerződések71
A helytállási szerződések72
Tanulmányozandó jogszabály72
Ellenőrző kérdések és feladatok72
A piacgazdaság alanyai73
Az állami vállalat73
A költségvetési szerv73
A szövetkezet73
Az egyesület73
A köztestület73
Egyes jogi személyek vállalata74
A leányvállalat74
Az alapítvány74
A polgári jogi társaság74
Egyéni vállalkozás75
Gazdasági társaságok76
A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok76
A jogi személyiségű gazdasági társaságok77
Közhasznú társaság78
Tanulmányozandó jogszabályok78
Ellenőrző kérdések és feladatok78
Munkajog79
Munkajog I.79
A munkajog fogalma79
A munkajog forrásai79
A jogszabályokba foglalt források79
A szerződésekben foglalt források79
A munkaviszony80
A munkaviszony fogalma80
A munkaviszony alanyai80
A munkaviszony tartalma80
A munkaviszony létesítése, munkaszerződés81
A munkaszerződés tartalma81
A munkaviszony időtartama81
A munkaszerződés módosítása81
A munkaidő82
A munkaidő beosztása82
A rendkívüli munkavégzés82
A pihenőidő82
A munkaközi szünet82
A napi pihenőidő83
A munkaszüneti nap83
A szabadság83
Rendes szabadság83
Rendkívüli szabadságok83
A szabadság kiadása84
Tanulmányozandó jogszabály84
Ellenőrző kérdések és feladatok84
Monkajog II.85
A munka díjazása85
A munkabér85
A bérpótlék85
Az állásidőre járó személyi alapbér85
A költségek megtérítése85
Szociális juttatások86
A munkabér védelme86
A munkaviszony megszűnése és megszűntetése86
A munkaviszony megszűnése86
A munkaviszony megszüntetése86
A munkaviszony jogellenes megszüntetése87
A munkavállaló kártérítési felelőssége87
A felelősség feltételei87
A kár megosztása88
A felelősség mértéke88
A megőrzési felelősség88
A munkáltató kártérítési felelőssége88
A munkáltató által okozott kár fajtái89
Kármegosztás89
A magánszemély munkáltató kártérítési felelőssége89
A munkaügyi vita89
A kollektív munkaügi vita89
A munkaügyi jogvita89
Tanulmányozandó jogszabály90
Ellenőrző kérdések és feladatok90
Felhasznált irodalom91

Dr. Pardavi László

Dr. Pardavi László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Pardavi László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem