926.586

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Versek

Dalok, Balladák, Elégiák, Istán és világ, Vegyes költemények, Xéniák és epigrammák, Nyugat-keleti díván

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 588 oldal
Sorozatcím: Goethe válogatott művei - Versek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Előszó / Halász Előd5
Ajánlás / Rónay György73
DALOK
Bevezető panasz / Rónay György79
A jóakarókhoz / Rónay György80
Új Amadis / Mészöly Dezső81
Vadrózsa / Képes Géza83
Christel /Bobits István84
A rátarti / Tóth Judit86
Szabadulás / Tóth Judit87
A múzsák fia / Fodor András88
Talált kincs / Szabó Lőrinc90
Megilletik egymást / Fodor András91
Önámítás / Fodor András92
Szerelmes, minden alakban / Nemes Nagy Ágnes93
Március / Szabó Lőrinc95
A juhász / Fodor András96
A búcsú / Tóth Judit97
A szép éjszaka / Nemes Nagy Ágnes98
Boldogság és álom / Fodor András99
A távollét gyönyöre / Tóth Judit 100
Nászéjszaka / Tóth Judit101
Káröröm / Bittei Lajos102
Ártatlanság / Babits Mihály103
A kiválasztotthoz / Fodor András104
Tűnt szép időm / Hajnal Gábor105
Utóérzés / Jékely Zoltán106
A kedves közelléte / Szabó Lőrinc107
Jelenlét / Nemes Nagy Ágnes108
A távollevőhöz / Somlyó György109
Könyörgés / Franyó Zoltán 110
Kesergés / Jékely Zoltán111
Változás / Kosztolányi Dezső112
Biztatás / Kálnoky László113
Szélcsend a tengeren / Szabó Lőrinc114
Szerencsés utazás / Kálnoky László115
Viszontlátás és búcsú / Szabó Lőrinc 116
Új szerelem, újult élet / Garai Gábor 118
Májusi dal / Hajnal Gábor119
Egy festett szalaggal / Rónay György121
Lottéhoz / Kálnoky László122
A tavon / Szabó Lőrinc124
Korai kikelet / Szabó Lőrinc 125
Őszi érzés / Szabó Lőrinc127
Nyugtalan szerelem / Kosztolányi Dezső128
A juhász panasza / Kálnoky László129
Könnyek vigasza / Szabó Lőrinc130
Éji ének / Rónay György132
Mignonhoz / Kardos László133
Hegyi vár / Kálnoky László135
Egy arany szívhez, melyet a költő a nyakán hordott / Szabó Lőrinc137
Vándor éji dala / Szabó Lőrinc138
Ugyanaz / Tóth Árpád139
Vadász esti dala / Fodor András140
A holdhoz / Kálnoky László141
Korlátok közt / Somlyó György143
Remény / Rónay György144
Gond / Rónay György145
Vagyon / Szabó Lőrinc146
Linához / Garai Gábor147
Cupidó / Szabó Lőrinc148
Szövetséges dal / Kálnoky László149
Pohárköszöntő / Kardos László151
A szokás hatalma / Kálnoky László154
Egyetemes gyónás / Jékely Zoltán156
A nagy-kofta dala / Vas István158
A nagy-kofta másik dala / Vas István159
Vanitas! Vanitatum vanitas! / Kardos László160
Szemtelenül és vidáman / Kálnoky László162
Hadiszerencse / Kálnoky László163
Terített asztal / Mészöly Dezső165
Ergo bibamus / Jékely Zoltán168
Epiphania / Szabó Lőrinc170
A WILHELM MEISTER-BŐL
Mignon / Vas István175
Ugyanaz / Nemes Nagy Ágnes176
Ugyanaz / Kardos László177
Ugyanaz / Eörsi István178
Hárfás / Szabó Lőrinc179
Ugyanaz / Szabó Lőrinc180
Ugyanaz / Szabó Lőrinc181
Philine / Garai Gábor182
Vándordal / Somlyó György184
BALLADÁK
A dalnok / Somlyó György187
Ballada az elűzött és visszatért grófról / Arany János189
A Villikirály / Vas István193
Sebus Johanna / Kálnoky László195
A halász / Vidor Miklós 197
Menyegzői dal / Kálnoky László199
A kincskereső / Fodor András202
A patkányfogó / Babits Mihály204
A fonólány / Tóth Judit205
Törvény előtt / Fodor András207
A hű Eckart / Tóth Judit208
Halottak tánca / Mészöly Dezső210
A Bűvészinas / Kardos László212
A korinthusi menyasszony / Kálnoky László215
Az isten és a bajadér / Tóth Árpád222
RÓMAI ELÉGIÁK
Némák vagytok-e, büszke kövek? / Vas István229
Bánom is én, kit imádtok! / Vas István230
Csak sose bánd, hogy olyan gyors volt a magad-megadása! / Vas István231
Mi szeretők, kegyesen tiszteljük a démonokat / Vidor Miklós232
Ó, mily lelkesüléssel tölt el e klasszikus ország! / Babits Mihály233
Mit szomorítsz, te kegyetlen / Kardos László234
Mily boldog vagyok én Rómában! / Hajnal Gábor236
Hogyha meséled, nem tetszettél senkinek / Radnóti Miklós237
Itt van az ősz, duruzsolgat a tűz / Radnóti Miklós238
Nagy Sándor, Caesar, Henrik, Frigyes / Vidor Miklós239
Pár levelet tesz a költő / Vidor Miklós240
Hallod-e, édes, a víg zajt kelni / Devecseri Gábor241
Ámor nagy kópé, s aki benne remél, becsapódik / Jánosy István243
Gyújts lámpát, fiu! / Vidor Miklós245
Caesarral nem jártam volna Britannia földjét / Vidor Miklós246
Miért nem jöttél el ma a szőlőhegyre, kicsim! / Vidor Miklós248
Jó sok hangot utálok / Jánosy István249
Egy dolog undorító mind közt számomra / Vidor Miklós250
Jó hírünk be nehéz megtartani / Vidor Miklós251
Szép erejében a férfi! / Fodor József253
ELÉGIÁK
A viszontlátás / Garai Gábor257
Amüntasz / Vámosi Pál258
Hermann és Dorothea / Rónay György260
SZONETTEK
A szonett / Jánosy István265
Kedves találkozás / Rónay György266
A lányka mondja / Rónay György267
Virulás / Rónay György268
Búcsú / Kálnoky László269
Útravaló / Vámosi Pál270
A kedves ír / Kálnoky László271
Ismét a kedves / Kálnoky László272
Nincs vége-hossza / Kálnoky László273
Korszak / Kálnoky László274
Természet és művészet / Jánosy István275
MŰVÉSZET
A művész esti dala / Garai Gábor279
Műértő és műélvező / Rónay György280
Írott üzenet / Gáspár Endre282
Művész-ének / Rónay György284
Típus / Rónay György286
Korszerűség / Kálnoky László287
PÉLDABESZÉDSZERŰEN
Legenda / Eörsi István291
Műítész / Eörsi István292
Az öröm / Eörsi István293
Festett ablaktáblák a költemények / Eörsi István294
Légyhalál / Szabó Lőrinc295
Ha a folyó partján / Eörsi István296
ISTEN ÉS VILÁG
Prooemion / Szabó Lőrinc299
Világlélek / Eörsi István300
Maradandóság a változásban / Szabó Lőrinc302
Egy és minden / Szabó Lőrinc304
Végrendelet / Rónay György305
Parabázis / Jánosy István307
A növények alakváltozása / Lakatos István308
Epirrhema / Szabó Lőrinc311
Az állatok alakváltozása / Lakatos István312
Antepirrhema / Eörsi István 314
Orphikus ősigék / Keresztúry Dezső315
Csakugyan / Eörsi István317
Ultimátum / Eörsi István318
A bölcsek és az emberek / Eörsi István319
VEGYES KÖLTEMÉNYEK
Elysium / Hajnal Gábor327
A zarándok reggeli dala / Hajnal Gábor329
Mohamed éneke / Szabó Lőrinc331
Szellemek éneke a vizek fölött / Szabó Lőrinc334
Az én istennőm / Hajnal Gábor336
Téli utazás a harz-hegységben / Kálnoky László339
Az öreg kronoszhoz / Szabó Lőrinc342
Tengeri utazás / Szabó Lőrinc344
Prometheusz / Kosztolányi Dezső346
Kovácsok dala / Jánosy István348
Ganümedész / Szabó Lőrinc350
Az emberiség határa / Szabó Lőrinc352
Ami isteni bennünket / Garai Gábor354
Az ifjú Werther keserveihez / Fodor András357
Mindent megadnak / Vas István358
Embermódra / Garai Gábor359
Lili parkja / Szabó Lőrinc360
A muzagéták / Hajnal Gábor365
Éjszakai gondolatok / Szabó Lőrinc367
Közelség / Nemes Nagy Ágnes368
Lidához / Szabó Lőrinc369
Mindörökké / Fodor András370
Lili Schnönemannhoz / Rónay György371
Valami halk, gyermeki bánat / Szabó Lőrinc372
Charlotte von Steihoz / Vas István373
A vőlegény / Vámosi Pál375
Éjfélkor / Fodor András 376
Mieding halálára / Rónay György377
Ilmenau / Lothár László384
A napló / Babits Mihály391
Epilógus Schillet "Harang"-jához / Rónay György398
Schiller koponyája / Vas István402
A szenvedély trilógiája / Szabó Lőrinc404
Mindig és mindenütt / Kálnoky László412
Kölcsönösen / Vámosi Pál413
Útfélen / Kálnoky László414
Genius / Mészöly Dezső415
Türelmetlenség / Hajnal Gábor416
A fölkelő teliholdhoz / Fodor András417
XÉNIÁK ÉS EPIGRAMMÁK
Velencei epigrammák
Sírkövet, urnát / Rónay György421
Egyre a kedvesemet / Rónay György421
Íme a régi Itália! / Rónay György422
Hogyha zarándok / Rónay György422
Egyetlen szeretőm volt / Rónay György422
Éppolyan itt ez a gondola / Rónay György422
Miért sürög és kiabál / Rónay György423
Ó, a papok! / Kálnoky László423
Hogyha ez üllő / Kálnoky László423
Lel követőkre / Kálnoky László423
Üljön a trónra / Kálnoky László423
Megy buzgón a zarándok! / Kálnoky László423
Többet próbáltam / Kálnoky László424
Szép kisgyermekeket / Kálnoky László424
Minden mesterséget / Rónay György424
Gyakran voltatok / Rónay György424
Mit számít / Rónay György425
Mint művész / Rónay György425
Költeni víg mesterség / Rónay György425
Renyhe, miféle bolondság / Rónay György426
Hogy s mint / Rónay György426
Én a szabadság / Rónay György426
Frankhon bús sorsát / Rónay György426
Balga időt éltem / Rónay György426
Nem jól tesszük-e / Rónay György426
Fennkölt képét / Rónay György427
Balgák! / Rónay György427
Mást se beszélt / Rónay György427
Csak csínján, epigrammák! / Rónay György427
Oly mély rejtély hát / Rónay György427
Tűrök sok mindent / Kálnoky László427
Hogyha becsült feleség / Kosztolányi Dezső428
Jobb körben / Rónay György428
Vélem a sors / Kálnoky László428
Szakmád lett / Rónay György428
Nincs probléma / Rónay György428
Szívedtől legyen / Kálnoky László429
Ó, hiszen ismerlek / Kálnoky László429
Szándékod ha komoly / Kálnoky László429
Bosszant, hogy csendben / Kálnoky László429
Láttam a tenger tükrét / Kálnoky László429
Koldusan és csupaszon / Kálnoky László430
Sokszor tévedtem / Kálnoky László430
Gyászos sorsod volt / Kálnoky László430
Jaj, a nyakam / Kálnoky László430
Pompás vággyal / Kálnoky László430
S neptuni városban / Kálnoky László431
Bakisz jóslatai
Bakisz nemcsak / Németh Emil432
Dönteni látok / Németh Emil432
Könyvekben hever / Németh Emil432
A múltról is / Németh Emil432
Nyílik az ég / Németh Emil433
Mennyi gyümölcsöt / Németh Emil433
Négy évszak
Bimbó rózsatövön / Németh Emil434
Mondd, mi telíti / Németh Emil434
Csöppnyi a lényed / Németh Emil434
Mily iratot bírok / Németh Emil434
Kurta-e tán / Németh Emil434
Ó, az igaz szerelem / Német Emil435
Falnak dobja / Németh Emil435
Mondd, ki a boldog? / Németh Emil435
Hinni kinek higgy? / Németh Emil435
Mért hogy a lángész / Németh Emil435
Nemde az élet / Németh Emil435
Félve ingosz / Németh Emil435
Bukni: halandó-sors / Németh Emil436
Bukjon a jégen / Németh Emil436
Antik forma felé
A földművelőhöz / Kálnoky László437
Anakreón sírja / Kálnoky László437
A testvérek / Kálnoky László437
Időmérték / Kálnoky László438
Felismert boldogság / Kálnoky László438
Falusi boldogság / Kálnoky László438
Megszentelt hely / Kálnoky László438
A park / Kálnoky László439
A tanítók / Kálnoky László439
Egyenlőtlen házasság / Kálnoky László439
Szent család / Kálnoky László440
Mentség / Kálnoky László440
Haditábor / Kálnoky László440
A Tarnowitz melletti Frigyes-bánya bányásztestületéhez / Kálnoky László440
Sakuntala / Kálnoky László441
Phoibosz és Hermész / Kálnoky László441
Az új Ámor / Kálnoky László441
Svájci havas / Kálnoky László442
Epigrammaszerűen
Egy eredetire / Rónay György443
Feltétel / Németh Emil443
Memento / Rónay György444
Életszabály / Eörsi István444
Az öregedés / Németh Emil445
Panacca / Rónay György445
Szentháromság / Eörsi István445
Isten, kedély és világ
Órák alatt / Rónay György447
Mily Isten volna / Rónay György447
Hogyan? Mikor? / Rónay György447
Hogy fölfrissülj / Rónay György447
Miért, hogy / Rónay György447
Végső nyugvás / Rónay György448
Áldd érte / Rónay György448
Ezt fejtsd meg / Rónay György448
Közmondásmódra
Ha komolyan veszem / Rónay György449
Hogyha növény / Rónay György449
Ha értéked élvezni / Rónay György449
Hagyd csak a gondokat / Rónay György449
Aki velem akar lakni / Rónay György449
Jó, dühöngj / Rónay György450
Szép költemény / Rónay György450
Élvezd, mint a kín / Rónay György450
Miért irigylik / Rónay György450
Költészetnek árt / Rónay György450
Mért tetszik / Rónay György450
Nem használ kapkodás / Rónay György451
A költő: mint a medve / Rónay György451
Legsimább annak / Mészöly Dezső451
Az embereknek / Mészöly Dezső451
Szelíd Xéniák
Miért akarsz / Rónay György452
Tanítványaid megkérdeznének452
Ki világtörténetet él / Somlyó György452
Az öregember mindig / Kosztolányi Dezső452
Nem tudsz te a világ / Kálnoky László453
Szent és bölcs emberek / Kálnoky László453
Hosszu ideig húztad / Kálnoky László453
Nem lelsz te menekvést / Kosztolányi Dezső453
Mily bűn lehet / Kosztolányi Dezső453
Ki állhat / Kosztolányi Dezső454
Mért nem szólsz / Kálnoky László454
Mondd, mint lehet / Kálnoky László454
Szőjétek csak / Kálnoky László454
Nem jók / Kálnoky László454
Nyargalnak egyre / Kosztolányi Dezső454
Te félted a szívbeli békéd? / Mészöly Dezső455
Becsét mért veszti el / Kálnoky László455
Tudod, hogy intézd / Kosztolányi Dezső455
Nem izgat / Szabó Lőrinc 455
Ha föltett szándékkal / Kosztolányi Dezső 456
Bárhogyan gondolkozzatok / Vajda Endre456
Most egy / Kosztolányi Dezső456
Csak öntudatlan formál / Kosztolányi Dezső456
A gondolat kész / Kosztolányi Dezső457
Rejtély ez itt / Kosztolányi Dezső457
Mondd! Ha nem visz / Eörsi István457
Hát én vagyok / Kosztolányi Dezső457
Hogy a költő nevet / Kosztolányi Dezső457
Bűnnek mit neveznél? / Kálnoky László458
Hogy kiadd / Kálnoky László458
Meglepő sok ifjú / Kálnoky László 458
Te szereted ezt a világot / Kosztolányi Dezső458
A múltnál nincsen / Kálnoky László458
Hőst lát magában / Kálnoky László459
Ha a szemünk nem napszerű / Kálnoky László459
Való, mese / Kosztolányi Dezső459
Mit ér a legnagyobb / Kosztolányi Dezső459
Jó bor mindenfelé terem / Kálnoky László460
Galádság, hogy az ifjakat / Eörsi István460
A sok szép ifju / Eörsi István460
Az ember különcködése / Fodor András460
Valami kedvest mondj az ifjuságnak / Kosztolányi Dezső460
Művész! / Kosztolányi Dezső461
A legnagyobb vágyam / Kosztolányi Dezső461
Miért tetszik nekem / Eörsi István461
Miért bánt a dölyf / Kosztolányi Dezső461
Eliszonyodni nem nehéz / Kosztolányi Dezső461
Megcsalt a nő / Kosztolányi Dezső461
Hogy életemnek / Kosztolányi Dezső462
Sose nevezd az orvosod galádnak / Kosztolányi Dezső 462
Nem a Szerelem / Kosztolányi Dezső462
Bolond fickó / Eörsi István462
Egy fűzfaköltő vált / Kosztolányi Dezső462
A tiszta rímet kedvelem / Rónay György463
Reuchlin! /Eörsi István463
Ellenség les rád! / Eörsi István463
Ha a gyermek sóvár szeme / Eörsi István464
Lennék egész / Eörsi István464
Apámtól kaptam / Vas István465
Oszthatatlan ez az élet / Eörsi István465
Ha mestert látok / Gáspár Endre465
Az Egyesült Államokhoz / Fodor András466
Mi a filiszter? / Eörsi István466
Mi fán terem / Eörsi István466
Egyháztörténet? / Gáspár Endre467
Ez nem locsogás! / Eörsi István467
Mitől lett hajdan / Eörsi István467
Pórul járhat / Mészöly Dezső467
Pénzed oda? / Mészöly Dezső468
Légy udvarias! / Eörsi István468
Nagy árvíz tombol! / Eörsi István428
S mihelyt a sok halat / Eörsi István469
Ítéletnapkor az isteni / Eörsi István469
NYUGAT-KELETI DÍVÁN
Hegire / Vas István473
Szabad szellem / Szabó Lőrinc475
Talizmánok / Kálnoky László476
Négy kegyelem / Vas István478
Vallomás / Garai Gábor479
Elemek / Vas István480
Tünemény / Rónay György481
Bájoló / Garai Gábor482
Jelenben a múlt / Vas István483
Dal és szobor / Rónay György484
Vakmerőség / Vas István485
Nyersen és nyíltan / Rónay György486
Üdvözült vágy / Vas István488
Fetva / Rónay György489
A német köszönete / Rónay György490
Határtalanul / Szabó Lőrinc491
Átlátszó rejtély / Kardos László492
Intés / Rónay György493
Háfizhoz / Rónay György494
Ő volt, szeme, szája, ő / Szabó Lőrinc496
Intelem / Kardos László497
Elmerülve / Szabó Lőrinc498
Megadás / Rónay György499
Titok / Rónay György500
Halld a tanácsot / Garai Gábor501
Kedves a lány / Rónay György502
A Pend-nameh szavai / Rónay György503
Hogy honnan jöttem? / Rónay György504
A nővel csínján bánjatok / Rónay György505
Sorsunk rossz tréfa / Rónay György506
Megraboltak az esztendők / Kálnoky László507
Dzselal-Eddin Rumi mondja / Kálnoky László508
Szulejka mondja / Kálnoky László509
Hol vetted / Kardos László510
A hatalmat / Kálnoky László512
Ha jó a talpköved / Kálnoky László513
Mintha múlhatnék a néven / Kálnoky László515
Jöttem-e tanácsadónak / Kálnoky László517
A vándor lelki nyugalma / Vas István518
Ki kér olyat a világtól / Kálnoky László519
Hajdan, hogyha a Szent Koránt / Kálnoky László 520
Timur mondja / Kálnoky László521
Minden órán mi fojtogat / Kálnoky László522
Mit javíthatnál / Kálnoky László523
Jussom / Kardos László 524
Panaszkodsz rá, ki bántott / Kálnoky László525
Mi tagadás / Kálnoky László526
Mit ér el / Kálnoky László527
A hős dicséretét / Kálnoky László528
Miért / Kálnoky László529
Kerüld mindig / Kálnoky László530
Hiába ront a szenvedély dagálya / Kálnoky László531
Szulejkához / Kálnoky László532
Hívogató / Kálnoky László533
Hátem / Kálnoky László534
Szulejka / Kálnoky László535
Szulejka / Kálnoky László536
Hátem / Kálnoky László537
Gingo Biloba / Kálnoky László538
Hátem és Szulejka / Vas István539
Hátem / Szabó Lőrinc541
Szulejka / Kálnoky László542
Óh, mennyei érzék / Szabó Lőrinc543
E dús-bozontu fára / Eörsi István544
A rím - mondják - Behramgur leleménye / Eörsi István545
Hadd sírjak / Szabó Lőrinc546
Eszménykép / Kálnoky László547
Utóhang / Szász Imre548
Újra együtt / Szabó Lőrinc549
Ezer alakba rejtőzhetsz / Szabó Lőrinc551
Nem írok már selyemlapokba / Szabó Lőrinc552
Hogy öröktől fogva van-e a Korán / Szabó Lőrinc553
Ittasan / Szabó Lőrinc554
A kocsmában / Kálnoky László555
Az az undok szipirtyó / Szabó Lőrinc556
Ízelítő / Kálnoky László557
Bebocsáttatás / Kálnoky László558
Jó éjszakát / Kálnoky László560
JEGYZETEK / Lay Béla561

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Johann Wolfgang Goethe könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Versek Versek Versek Versek

A védőborító enyhén szakadozott, a gerincnél elszíneződött, a lapélek kissé foltosak. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.320 Ft
660 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Versek Versek Versek

A gerinc elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.320 Ft
920 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Versek Versek Versek Versek Versek

A borító enyhén kopott, a lapélek foltosak, néhány lap elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.320 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba