838.321

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emléksorok

Napló 1848-49-ből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 267 oldal
Sorozatcím: Tények és Tanúk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 963-271-188-2

Fülszöveg

"Évek múlva, századok múlva lesz mit beszélni az unokáknak apáik tetteiről, s akárminő sorsra lesz hivatva a jövő nemzedék, tán meglehet: hogy megátkozandja apáit, de szégyenelni nem fogja őket.
Nem a vezetők voltak nagyok; a nép volt óriás, mely őket fölemelte. Ha tudtak volna oly készek lenni az áldozatra a legelsők, mint a legutolsók, nem folyt volna ki annyi drága vér - és nem folyt volna ki hiába!"

Soha nem publikált, elveszettnek tartott Jókai-napló 1850-ből.

Tartalom

I.5
A móri csata
A császáriak tervei
Elfogott térkép
A csatavesztés okai
II.12
Haditanács
Haditervek
Görgei nem fogadja el a terveket
III.15
Kossuth nem akarja Pestet elhagyni
Fiának víziói
Testvére római jellemvonása
Családi szakadás
IV.19
A kormány nem ad instrukciókat eltávoztával senkinek
Pestvárosi tisztikar
Nyári
V.22
Népfelkelést akarnak tartani Pesten
Csányi megakadályozza
VI.24
Egy képviselőt félreértésből majd felakasztanak
VII.28
Első országgyűlés Debrecenben
Kossuth beszéde
Nyári klauzulája
VIII.31
A honvédelmi bizottmány szerkezete
Genezise
IX.34
Népgyűlések, népfelkelés
Kossuth
Besze
X.39
Perczel levele a kormányhoz
Vádjai
Haditerve, győzelme
XI.42
Kiss Ernő elhívatik a hadseregtől
Royalista
XII.44
A Görgeit terhelő vádak januárban
Azoknak mentsége, elfogatóparancs Kossuthtól
Nyári visszaveszi
XIII.49
Kassai csatavesztés
Mészáros csatatűzben
Honvédtisztek
Szemere buzgalma
Klapka föltételei a vezérség elvállalásakor
Haditaktikája
A Don Miguelek
A csata megfordul
XIV.53
A kormány kísértetei
Két ellenkező hír Aradról, Szegedről
Bem felől aggasztó hírek
Poroszlón a császáriak megjelenése
Kossuth fel akarja szedetni a sajtót
Duschek, Nyári ellentállanak
XV.59
A magyar hadsereg alkatrészei
Proklamációk a külföldön állomásozókhoz
A huszárok honvágy miatt halnak
Az elvitt vőlegény
Az őrmester
Lopresti-huszárok
Kossuth-lovagok
István herceggeli összetűzés
Szalay csikósai
Rózsa Sándor amnesztiája
A testőrvadászok
A másodezredes
Lengyel vörössipkások
Bocskai-huszárok
Kiss Ernő és a fogoly tiszt
Ujházy
Gerillák
Nemzetőrök
XVI.73
Dembinszki megérkezése Debrecenbe
Fáklyás zenéje, az alárendelt vezérek
Lengyelek miatti aggodalom
Bécs eleste miatti vádak
Azoknak felvilágosítása
XVII.80
A márciusi forradalom kezdetén szociális mozgalom
Kossuth és Vasvári
Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok
Deák az úrbériségi törvényekkel
Deák anekdotája a napiparancsról
XVIII.85
Kossuth és a békepárt programja, Kossuth szobája
Regényes kalandja a csográdi pusztán
Kifogásai a program ellen
Mentsége a hírlelt gabonamérgezésnek
A félig nyílt ajtó
Az 1848-iki törvények non plus ultrája
Kossuth és a küldött párbeszéde
Görgeiről véleménye
Békülési szándéka
Rezignációja
A békepárt hivatalos működése
Ennek megszakadása
XIX.96
Dembinszki és Görgei közti viszályok
Schlick tábornok megszabadulása
Kmety és Bulharin
Dembinszki találkozása Görgeivel
Kápolnai csata, a magyar had képe csata előtt
Az előcsapat viadala, az elveszett lovasüteg
Dzsidásokkali viadal
Dembinszki ostrommal veszi be Kápolnát személyesen
Görgei az elfoglalt ágyúkat visszaveszi
Kmety elkésik
Dembinszki visszavonulást parancsol
Görgei dühe e miatt
Zanini ezred elvész
Don Miguel megszabadul
Visszavonulás a mocsárok közt
Görgei elfogatja Dembinszkit
Kossuth, Dembinszki és Görgei együtt
Görgei vádjai
Görgei Klapkát ajánlja vezérnek
Kossuth Görgeit nevezi ki
Két nap múlva kinevezi Vettert
Megszidja az újságokat
Szolnoki csata
Dembinszki felfedezi tervét
Ennek hiányai
Kossuthnak ír kikelő hangon
Vettert Damjanich vexálja
Vetter sárgaságba esik
Vécsey be akarja bizonyítani: hogy a szolnoki csatát ő nyerte meg
Egy lengyel legionárius szavai Dembinszki mellőztetése után
XX.111
Legitimista követek Pesten és Debrecenben
Coup d'états-k, Marciális törvények
Követi epuráció
Kizárt képviselő
Debrecenbe szökött képviselő onnan ismét visszaszökik
Nagykállói vészbíróság egy fuvarost halálra ítél, s ezért feloszlatik
Nyári Széchenyiről
Széchenyi őrült jóslata
Mostani lélekállapotja
XXI.117
Érdemrendek kiosztása
Guyon, Mészáros, Kiss Ernő különféle saátságú föllépései
Lenn az utcán
Fenn a kabinétben
Kossuth a megjelenőket hogy fogadja?
Mészárossali tréfák
A sáros ember a parasztkocsin
Görgei belépte az elfogadóterembe, viselete
Kossuth az érdemjeleket feltűzi
Jelmondatok az egyes vezérekhez
Impozant jelenet Kossuth és Görgei közt
XXII.125
Jellemvonások a magyar nép életéből
Zalai parasztkövetek
A szöktető lélekjelenléte
A furfangos polgármester
A sánta koldus
Az önkényes a zsebbe dugott kézzel
A k...i gyermekek, a mignatur csata
A rabbi, Messiás neve, 666
Nőkatonák
A schwechati markotányosné
Czakó anyja
XXIII.139
Politikai pártok Debrecenben
Enthuziaszták
Demokratrepublikánusok
Flamingók
Girondisták, békepártiak
Nyári
Kovács
Kazinczi
A békepárt elemei
XXIV.150
Nyári és Kossuth környezete
Nyári elleni intrikák
Hír Kossuth megmérgeztetési tervéről
Áltudósítás Pestről
Megbukott buktatási kísérlet
Egy esemény Batthyány életéből
XXV.157
Komárom
A nemzetőrparancsnok és a poloskák
A felszedett híd
Majthényi
Legenda Mackról
Komárom veszélyei
Új várparancsnok iránti gondok
Ajánlat Meszlényire
Görgei és Guyon közti feszültség
Örömhír, amit Guyon nem köszön meg
Guyon Komáromba jutása
Lakoma az ágyúk torkában
A bennszülött
XXVI.167
Debreceni pártcsaták
XXVII.181
A pártok egyezkedése
XXVIII.187
Agitációk az országgyűlés feloszlatására
Katonák ellenszenve a politikai férfiak iránt
Egyik párt izgatása a másik ellen a hadsereg közt
Kossuth levele a békepárt ellen
Klapka levele mellette
Ennek eredménye
Nyári elleni ingerültség
Nyári politikai jelszava
XXIX.195
A hónapok 13-ik napjai
Batthyány Lajos István herceggel
Ijesztgetés a déchéance-szal
Mészáros levele h[erceg] Windischgraetzhez
Kriegsminister der Rebellen
A "Kőniglicher" szó
Kossuth legelőször kisebbségben marad a kormányon
Apellál az országgyűlésre
A győzelmek kárai
A békepárt szétbomlik
Kossuth beszéde április 13-ikán a titkos ülésben
Fény- és árnyoldalai
Ironikus izenet a seregből az országgyűléshez egy győzelem után
Veronai kongresszus
Nyári beszéde
Elfogott levelek az orosz konzultól
Ezek feletti viták
Európai háború híre
Kilátás polgárháborúra
Pázmándi emlékezetes szavai
XXX.206
Két béna huszár
Gyűlés a templomban
Ferdinánd király és a komáromi intendáns
A király mezőhegyesi csikóssal
István nándor és a komáromi küldöttség
Kossuth rábeszélő ereje
A republikánus program
Beöthy véleménye
Brown
Egy magyarhoni angol szavai
Utószó216
Szómagyarázatok235
Jegyzetek242

Jókai Mór

Jókai Mór műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jókai Mór könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emléksorok Emléksorok Emléksorok

A gerinc enyhén sérült. Az előlapon pecsétnyom látható.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Emléksorok Emléksorok

A borító kopott, védőfóliája enyhén felhólyagosodott.

Állapot:
840 Ft
580 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Emléksorok Emléksorok Emléksorok Emléksorok

A védőfólia felhólyagosodott, sérült. Néhány lap foltos.

Állapot:
840 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba