A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az országgyűlési könyvtár története

1870-1995

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 492 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-03-3968-4
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Előszó

Ez a szerény kötet az idén 125 éve létező és működő Országgyűlési Könyvtár történetét foglalja össze.
Megszületését csupán két egyetemi bölcsészdoktori értekezés és néhány szakirodalmi közlemény... Tovább

Tartalom

A szerkesztő előszava11
Rövidítések jegyzéke14
A könyvtár első évszázada15
A képviselőházi könyvtár megalapítása és elhelyezése17
Az alapítás előzményei és körülményei17
A Könyvtár elhelyezése és a helyviszonyok változásai20
A könyvtár szervezeti helye, jellege, funkciói26
A Könyvtár a törvényhozó hatalom szervezetében26
A Könyvtár elnevezései26
A Könyvtár mint a Ház egyik hivatala28
A Könyvtár mint a törvényhozás szakmai-információs intézménye30
A Könyvtári bizottság mint a Könyvtár közvetlen felügyeleti szerve31
A képviselőház bizottságai31
A könyvtári bizottság létrehozásának előzményei, okai31
A könyvtári bizottság jog- és feladatköre, szervezeti fejlődése32
A könyvtári bizottság működése, ülései (1867-1950)34
A könyvtári bizottság összetétele és tagjai (1967-1950)37
A házelnök részvétele a könyvtári bizottság és a Könyvtár irányításában47
Az elnök jog- és feladatköre47
A könyvtári bizottság elnökei (1967-1950)48
A Ház ülése mint a könyvtári bizottság és a Könyvtár irányításának legfelsőbb fóruma62
Az Országházi Könyvtár szervezeti helyzete (1918-1920)64
A Könyvtár a művelődési tárca irányítása alatt (1953-1990)67
A könyvtár vezetői, belső szervzete, létszáma és munkatársai76
Bassó Ármin (1875-1884)76
Küffer Béla (1884-1904)77
Fülöü Áron (1904-1916)80
Plechl Béla (1916-1921)83
Dr. Nagy Miklós (1921-1940)85
Dr. Panka Károly (1940)90
Dr. Trócsányi György (1941-1949)92
Beőthy Ottó (1949-1950)96
Daka Sándor (1950-1951)99
Tordai György (1951-1952)100
Dr. Podonyi András (1952)103
Vértes György (1952-1971)103
A könyvtár állománya, gyarapodása, az állomány védelme121
A könyvtári állomány fejlődése121
A Könyvtár gyűjtőkörének alakulása121
A gyűjtőkör fejlődésének áttekintése 1945-ig121
Gyűjtőköri változások 1945-től127
A költségvetési feltételek hatása az állomány alakulására131
A Könyvtár gyarapodása140
A vétel mint a gyarapodás fontos módja142
A nemzetközi cserekapcsolatok kialakulása és fejlődése145
A nyomdai kötelespéldányok beszolgáltatása149
Az ajándék és a hivatalos megküldés szerepe a gyarapodásban151
Időszaki kiadványok és egyéb dokumentumok a gyarapodásban156
A könyvtári állomány védelme157
A dokumentumok köttetése158
Egyéb állományvédelmi intézkedések161
Az országgyűlési könyvtár gyűjteményei163
Az 1945 előtti gyűjtemények163
A parlamenti dokumentumok "gyűjteménye"163
A GHYCZY-gyűjtemény165
A "revíziós" gyűjtemények169
A PULSZKY-gyűjtemény171
Az 1945 utáni gyűjtemények172
A THIM-gyűjtemény172
A Magyar tanácsköztársasági különgyűjtemény173
Az ENSZ-letéti gyűjtemény176
Az ENSz-letéti könyvtári funkció176
A különgyűjtemény létrehozása és tartalma178
A Magyar parlamenti különgyűjtemény181
A GYURIKOVITS-féle országgyűlési kéziratok és könyvek182
Az 1861 előtti országgyűlések dokumentumai183
Hiteles országgyűlési kiadványok184
A Külföldi parlamenti kiadványok gyűjteménye186
A Könyvtár egyéb gyűjteményeiből188
DEÁK Ferenc könyvtára188
A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy könyvtára190
A Szovjet Nagykövetség könyvtára192
A SZEBERÉNYI-könyvtár193
A RAJNISS-gyűjtemény194
A fasiszta nyomtatványok gyűjteménye195
A CSUKA-gyűjtemény198
A "zárt anyagok" gyűjteménye199
A MOÓR-SOMLÓ-hagyaték205
A könyvtár katalógus-, szak- és raktározási rendszere207
A Könyvtár katalógusrendszere 1945 előtt207
A Könyvtár katalógusai 1945-ig207
A szakrendszer kialakulása és fejlődése 1945-ig212
Az időszaki sjatókiadványok szakrendszere220
Változások a katalógusrendszerben 1945 után225
Új szak kialakítása a szakkatalógusban225
A folyóiratokrendezésének befejezése226
A katalógusok a nyilvánossá válás időszakában227
A különgyűjteményi katalógusok230
A Magyar tanácsköztársasági különgyűjtemény katalógusai230
Az ENSZ-gyűjtemény katalógusai231
A parlamenti különgyűjtemények katalógusai231
A Magyar országgyűlések írásai különgyűjtemény katalógusai232
A Külföldi parlamenti kiadványok különgyűjtemény katalógusai232
A rekatalogizálások okozta változások232
A raktári rendszer változásai236
A könyvtár használata és forgalma240
A Könyvtár használói240
A képviselők 1952 előtt240
"Idegenek" a Könyvtárban 1952-ig241
A Könyvtár olvasói a nyilvánossá válás után243
A Könyvtár olvasóforgalma244
A Könyvtár igénybevételének módjai248
Helybenolvasás a Könyvtárban248
A Könyvtár nyitvatartása248
A helybenolvasás mennyiségi és tartalmi vizsgálata251
A kölcsönzések alakulása261
A kölcsönzés szabályozása261
A kölcsönzés mennyiségi-tartalmi vizsgálata265
A Könyvtár egyéb szolgáltatásai274
Egyéb szolgáltatások 1952 előtt274
Egyéb szolgáltatások a nyilvánossá válás után274
Az Országgyűlés információs ellátása 1952-től275
Egyéb szolgáltatások az olvasóközönségnek 1952-től278
A Könyvtár használatának eredményessége279
Az utolsó évtiezedekről (1971-1995)285
A könyvtári állomány alakulása287
Az olvasók ellátása287
A korszerű könyvtár kialakításának évei288
A könyvtár szervezete és vezetői289
Szakirodalmi tájékoztató szolgáltatások291
Információszolgáltatás a külföldi szakirodalomról291
Világpolitikai dokumentáció és információ (VPI)291
A külföldi jogi információszolgáltatás292
HUNDOK292
Információszolgáltatások a magyar szakirodalomból293
PRESSDOK293
Magyar jogi szakbibliográfiák293
Állam- és jogtudományi bibliográfia293
A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája294
A magyar jogi adatbázis294
Az országgyűlés és a könyvtár kapcsolatának alakulása295
A törvényhozói munkát támogató információellátás297
A könyvtár a nemzetközi szakmai szervezetekben298
Függelék299
A ház könyvtári bizottságának tagjai (1867-1950)301
A könyvtári állomány gyarapodása319
A vétel útján beszerzett dokumentumok adatai324
A nemzetközi cserekapcsolatok adatai328
A Könyvtárba érkező nyomdai kötelespéldányok adatai330
Az ajándékozás és a hivatalos megküldés adatai332
Mellékletek335
A könyvtár történetének kronológiája337
Források a könyvtár történetéhez361
Házszabályok, szervezeti és egyéb szabályzatok, ügyrendek361
A könyvtári bizottság jegyzőkönyvei és jelentései363
További levéltári, irattári források365
A Könyvtárra vonatkozó jogszabályok jegyzéke367
Életrajzi források, lexikonok371
Egyéb források372
Irodalom a könyvtár történetéhez373
A Könyvtárról szóló irodalom 1902-ig373
Az 1903-1919 közötti évek irodalma375
Irodalom 1920 és 1952 között376
A Könyvtár történetének irodalma (1953-1971)378
Irodalom a Könyvtárról (1972-1995)382
A könyvtár kiadványai393
1945 előtti kiadványok393
1945 utáni kiadványok394
Egyedi kiadványok394
Időszaki kiadványok, sorozatok402
A könyvtár történetének fontosabb dokumentumaiból403
Képösszeállítás427
A könyvtári bizottság elnökei (1869-1950)429
A Könyvtár vezetői (1875-1995)441
Egyéb képek a Könyvtárról447
Névmutató457
Angol nyelvű tartalomjegyzék473
Angol nyelvű összefoglaló479
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története

A kötés megnyílt.

Állapot:
6.800 Ft
3.400 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története Az országgyűlési könyvtár története

A borító enyhén kopott, rajta karcolás látható. Néhány lap és a lapélek nedvességtől foltosak.

Állapot:
6.800 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba